0

Kể lại một cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích thạch sanh

1 592 0
  • Kể lại một cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích thạch sanh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 13:32

Kể lại cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích Thạch Sanh” October 24, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể lại cách ngắn gọn, mạch lạc truyện cổ tích "Thạch Sanh”. Xưa, có hai vợ chồng già sống nhân hậu mà chưa có con. Ngọc Hoàng cho Thái tử xuống trần đầu thai làm hai vợ chồng già ấy. Đó Thạch Sanh. Thạch Sanh mồ côi cha mẹ, sống gốc đa thiên tướng dạy cho võ nghệ. Lí Thông dỗ Thạch Sanh kết nghĩa anh em với mình. Năm ấy, Lí Thông phải nộp mạng cho Chằn Tinh. Hắn lừa Thạch Sanh mạng với lí canh miếu thờ. Thach Sanh giết chết Chằn Tinh, đốt xác cung vàng. Thế nhưng, Lí Thông cướp công Thạch Sanh, Thạch Sanh lại sống gốc đa. Thạch Sanh giết chằn tinh bị Lí Thông cướp công Lí Thông dâng đầu Chằn Tinh vua cho làm quan. Lí Thông nhờ Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa. Thạch Sanh xuống hang, giao chiến với Đại bàng cứu công chúa sau đưa công chúa lên khỏi hang. Lí Thông lấp hang để giết Thạch Sanh. Chàng lại cứu vua Thuỷ Tề vua Thuỷ Tề tặng cho đàn thần. Nhờ mang đàn thần gảy bị giam ngục hồn Chằn Tinh hồn Đại bàng trả thù, Thạch Sanh minh oan, vua gả công chúa cho. Còn Lí Thông bị trời phạt. Thái tử 18 nước chư hầu không vua gả gái cho, kéo quân sang đánh nước ta. Thạch Sanh đem đàn gảy lui quân nước chư hầu. Chàng hào phóng cho họ ăn cơm đựng niêu cơm thần. Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-lai-mot-cach-ngan-gon-mach-lac-truyen-co-tich-thachsanh/#ixzz3mXZuWJ9V . Kể lại một cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích Thạch Sanh October 24, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể lại một cách ngắn gọn, mạch lạc truyện cổ tích. cướp công Thạch Sanh, Thạch Sanh lại về sống ở gốc đa. Thạch Sanh giết chằn tinh nhưng bị Lí Thông cướp công Lí Thông dâng đầu Chằn Tinh và được vua cho làm quan. Lí Thông nhờ Thạch Sanh giết. tích " ;Thạch Sanh . Xưa, có hai vợ chồng già sống nhân hậu mà vẫn chưa có con. Ngọc Hoàng cho Thái tử xuống trần đầu thai làm con hai vợ chồng già ấy. Đó là Thạch Sanh. Thạch Sanh mồ côi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể lại một cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích thạch sanh , Kể lại một cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích thạch sanh , Kể lại một cách ngắn gọn mạch lạc truyện cổ tích thạch sanh

Từ khóa liên quan