Giáo án sinh học 12 bài quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

4 677 2
Giáo án sinh học 12 bài quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chương II: QUẦN XÃ SINH VẬT Bài 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: + Nêu định nghĩa lấy ví dụ minh họa quần xã sinh vật. + Mô tả đặc trưng quần xã, lấy ví dụ minh họa cho đặc trưng đó. + Trình bày khái niệm quan hệ hỗ trợ đối kháng loài quần xã lấy ví dụ minh họa cho mối quan hệ đó. - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát kênh hình, phân tích tổng hợp, khái quát hóa. - Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ loài sinh vật tự nhiên. II. CHUẨN BỊ. - Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh phóng to hìnhT 40.1 – 40.4 SGK. - Học sinh: SGK, đọc trước học. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: Thế biến động số lượng theo chu kì không theo chu kì? Những nhân tố ảnh hưởng đến biến động số lượng cá thể quần thể? Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm quần xã sinh vật. GV: Trong ao có quần thể sinh I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT 1. Định nghĩa: * Định nghĩa: Quần xã sinh vật tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vật sống, quan hệ quần thể sinh vật đó? Các quần thể loài hay khác loài? Quần xã sinh vật gì? HS: Nghiên cứu thông tin SGK hình 40.1 để trả lời. GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức. hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định. - Các sinh vật quần xã có mối quan hệ gắn bó với thể thống quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. VD: Quần xã sinh vật sống ao Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc trưng quần xã. II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ GV: Yêu cầu HS kể tên số loài quần xã rừng nhiệt đới quần xã sa mạc? 1. Đặc trưng thành loài quần xã. So sánh số loài quần xã? Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào yếu tố nào? Số lượng cá thể quần thể khác quần xã có không? Vì sao? Vậy loài ưu thế? GV: Trong loài ưu quần xã có loài tiêu biểu gọi loài đặc trưng. - Số lượng loài số lượng cá thể loài: mức độ đa dạng quần xã, biểu thị biến động, ổn định hay suy thoái quần thể. Quần thể ổn định thường có số lượng loài lớn số lượng cá thể loài cao. - Loài ưu loài đặc trưng: + Loài ưu loài đóng vai trò quan trọng quần xã có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. HS: Nêu khái niệm loài ưu VD: Quần xã sinh vật cạn loài thực loài đặc trưng. Ví dụ minh họa. vật có hạt loài ưu thế. GV: Nhân xét bổ sung đề hoàn thiện + Loài đặc trưng loài có kiến thức. quần xã đó, loài có số lượng nhiều hẳn loài khác có vai trò quan trọng quần xã. VD: Cá cóc có rừng Tam Đảo, GV: Trong ao nuôi cá thường có cọ phú thọ… tầng? Ở thềm lục địa thường có 2. Đặc trưng phân bố không tầng? Sự phân bố cá thể theo khoảng gian quần xã: không gian khác quần xã có - Phân bố theo chiều thẳng đứng. ý nghĩa gì? VD: Sự phân tầng quần xã sinh vật rừng mưa nhiệt đới. HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả - Phân bố theo chiều ngang: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lời câu hỏi. Hoạt động 4: Tìm hiểu quan hệ loài quần xã. GV: Trong quần xã sinh vật loài thường có mối quan hệ nào? Nêu đặc điểm kiểu quan hệ lấy ví dụ minh họa. VD: Phân bố sinh vật thềm lục địa từ đỉnh núi đến sườn núi. III. QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT. 1. Các mối quan hệ sinh thái: * Quan hệ hỗ trợ: - Cộng sinh,hợp tác, hội sinh. HS: Nghiên cứu bảng 40 kể tên mối quan hệ quần xã? Nêu đặc điểm ví dụ cho mối quan hệ. * Quan hệ đối kháng: GV: Khống chế sinh học gì? cho ví dụ? Khống chế sinh học có ý nghĩa gì? 2. Hiện tượng khống chế sinh học: HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lời GV: Nhận xét bổ sung. - Cạnh tranh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật ăn sinh vật khác. - Khống chế sinh học tượng số lượng cá thể loài bị khống chế mức độ định, không tăng cao giảm thấp tác động mối quan hệ hỗ trợ đối kháng loài quần xã. - Ý nghĩa: Ứng dụng nông nghiệp, sử dụng thiên địch phòng trừ sâu hại trồng. 4. Củng cố: - Khái quần xã sinh vật? Các đặc trưng quần xã sinh vật? - Hiện tượng khống chế sinh học? Ý nghĩa tượng khống chế sinh học? 5. Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi cuối SGK. - Đọc trước 41. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí . liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chương II: QUẦN XÃ SINH VẬT Bài 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: + Nêu được định nghĩa và lấy. quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. VD: Quần xã sinh vật sống trong ao II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ 1. Đặc trưng. quần xã sinh vật? Các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật? - Hiện tượng khống chế sinh học? Ý nghĩa của hiện tượng khống chế sinh học? 5. Dặn dò: - Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài trong

Ngày đăng: 12/09/2015, 23:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan