Cuộc cải cách của nhà Hồ

33 1.9K 2
Cuộc cải cách của nhà Hồ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Cuộc cải cách của nhà Hồ Cuộc cải cách của nhà HồCuộc cải cách của nhà Hồ(1400-1407)(1400-1407) A) các nội dung chínhA) các nội dung chínhI . Hoàn cảnh lịch sửII. Công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 1: Bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly2: Các chính sách cải cáchIII. Bài học kinh nghiệm Kết luận II. Cuộc cải cách của Hồ Quý LyII. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly1. Bối cảnh lịch sử đòi hỏi nhu cầu cấp thiết phải canh tân•Triều đình phong kiến nhà Trần mục ruỗng,thối nát ,vua quan ăn chơi xa đọa ,trong triều đình nhiều phe cánh gây lũng loạn kỷ cương, xung đột nội bộ•Sự yếu hèn của vương triều nhà Trần còn được thể hiện rõ ràng ở cuối thế kỷ 14 trước các cuộc xâm chiếm của ngoại bang •Thể chế quân chủ chuyên chế quý tộc khủng hoảng nặng nề,kìm hãm sự phát triển của quốc gia.•Đời sống nhân dân lầm than, hạn hán,lũ lụt xảy ra liên miênYêu cầu bức thiết đòi hỏi phải canh tân đưa đất nước vượt qua thời điểm khó khăn 2. Các chính sách cải cách2. Các chính sách cải cách2.1. Cải cách về bộ máy hành chính Sau khi lên ngôi Hồ Quý Ly đổi niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Được ít lâu ông nhường ngôi cho con trai mình để duy trì chế độ Thái thượng hoàngVề chế độ chính trị chuyển từ quân chủ chuyên chế quý tộc theo xu hướng quan liêu đời nhà Trần sang quân chủ tập trung quan liêu dưới thời nhà Hồ  Bộ máy nhà nước ở trung ương :•Ông loại bỏ dần tầng lớp quý tộc nhà Trần ra khỏi bộ máy hành chính ở cấp TW,thay thế bằng tầng lớp nho sĩ có tư tưởng cấp tiến•1375 khi còn làm quan trong triều nhà Trần ông đã đề nghị và trọng dụng người tài mà không căn cứ vào nguồn gốc xuất thân Mục đích là chuyển dần từ thiết chế chính trị Quân chủ quý tộc sang Quân chủ quan liêu  Bộ máy nhà nước ở địa phương•1397 Ông đã đổi một số lộ xa thành Trấn như :Thanh Hóa thành Thanh Đô… Nâng một số Châu thành Lộ•Ở cấp Lộ :vẫn đặt chức chánh, phó An phủ sứ như cũ•Ở cấp Phủ :có chức chánh,phó Phủ sứ •Ở cấp Châu :có chức Thông phán, Thiên phán •Cấp huyện có: lệnh úy,chủ bạ•Ngoài ra đổi 1 số Lộ thành Trấn,Châu thành Lộ •Ở cấp cở sở bỏ chức Đại tư xã, Tiểu tư xã thay thế băng cấp Giáp. Tại đó thì các quản Giáp và các phó quản Giáp đứng đầu•Để tăng cường liên lạc giữa TW và địa phương thì nhà Hồ đã cho xây dựng những trạm dịch. Ngoài ra triều đình còn đặt thêm chức Liêm phóng sứ có nhiệm vụ dò la tin tức, trông coi bộ máy mật thám và xem xét tình hình nội bộ•Khu vực quanh thành Thăng Long đổi thành Đông Đô do Phủ đô hộ cai quản•Hồ Quý Ly cho dời đô về An Tôn  Về công tác kiểm tra :•Quy định chế độ làm việc :Lộ coi Phủ ,Phủ coi châu,Châu coi Huyện•Hàng năm Ông cho các quan lại ở TW về các địa phương để đánh giá hoạt đông của các quan lại tại địa phương đó•Quy định các công việc đều ghi vào sổ sách để cuối năm báo cáo lên triều đình•Hồ Quý Ly cho sáo trộn bộ máy hành chính nhằm đập tan bộ máy quý tộc nhà Trần Hệ thống cơ cấu hành chính thời nhà Hệ thống cơ cấu hành chính thời nhà HồHồTRẤN PHỦ LỘ HUYỆNCHÂUHUYỆN CHÂUTWGiÁP [...]... ở cuối thế kỷ 14 trước các cuộc xâm chiếm của ngoại bang A) các nội dung chính A) các nội dung chính I . Hồn cảnh lịch sử II. Cơng cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 1: Bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 2: Các chính sách cải cách III. Bài học kinh nghiệm Kết luận  Bộ máy nhà nước ở địa phương • 1397 Ơng đã đổi một số lộ xa thành Trấn như :Thanh Hóa thành Thanh Đơ… Nâng một số... chùa. II. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly II. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 1. Bối cảnh lịch sử đòi hỏi nhu cầu cấp thiết phải canh tân • Triều đình phong kiến nhà Trần mục ruỗng,thối nát ,vua quan ăn chơi xa đọa ,trong triều đình nhiều phe cánh gây lũng loạn kỷ cương, xung đột nội bộ • Sự yếu hèn của vương triều nhà Trần còn được thể hiện rõ ràng ở cuối thế kỷ 14 trước các cuộc xâm chiếm của ngoại bang ... thành nhà Hồ Di tích thành nhà Hồ 2.3 Các chính sách về văn hóa –giáo dục. • Nội dung:  1392 Hồ Quý Ly cho soạn sách “Minh Đạo”phê phán Khổng Tử ,chê trách Tống Nho,đề cao Chu Công.  1396 bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục và tổ chức thi về giáo lý đạo Phật ,ai thông hiểu mới được làm lại nhà sư .Nhà Hồ cũng ngăn cấm và xử phạt thật nặng người làm nghề thương thuật Tiền nhà Hồ Tiền nhà. .. trong lĩnh vực chế tạo vũ khí nhà Hồ đã đạt thành tưu lớn :súng thần cơ, lâu thuyền ….  Do yêu cầu của hồn cảnh lịch sử triều đình nhà Hồ đã ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến đang sắp tới gần. … Vừa đây họ Hồ chính sự phiền hà , Để đến nỗi nhân tâm oán ,phản. Giặc Minh thừa dịp làm hại dân ta. Đảng ngụy gian ác,mưu mơ bán nước. Cáo bình Ngơ  Ngồi ra triều đình nhà Hồ cịn đưa ra nhiều sách lược... Trên mặt trận này nhà Hồ đã kiên trì sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo để tránh một cuộc chiến tranh cho nhân dân (thậm chí 1405 nhà Hồ cịn cắt 59 thơn ở Lộc Châu –Lạng Sơn ngày nay) cùng với đó là ơng ra sức củng cố các hoạt động để chuẩn bị cho cuộc chiến không thể không diễn ra. Vào năm 1406 nhà Minh đem quân xâm chiếm đại việt.  Dời đô về An Tôn (1397) Từ bản đồ của nhà sử học Đặng... đến Cổ Lũy nhà Hồ đã đưa nhưng người có của mà khơng có ruộng vào,biên vào quân ngũ,ở lại trấn giữ lâu dài.Sau đó kêu gọi nhà giàu nộp trâu đưa vào tăng gia sản xuất. • 1405 khi nạn đói xảy ra triều đình lệnh cho các quan địa phương đi khám xét nhà giàu có thừa thóc bắt phải bán cho dân đói theo thời giá .Nhà Hổ lập các Quảng Tế để trị bệnh cho dân. Hệ thống cơ cấu hành chính thời nhà Hệ thống... búa. • 1401 nhà Hồ cho sai người làm hộ tịch trong nước…biên hết thảy vào sổ hộ khẩu từ 2 tuổi trở lên và lấy thực số làm cở sở, không cho phép người lưu vong có tên trong sổ. • Ngồi ra, cha con họ Hồ cịn đặt ra nhiều biện pháp nhằm quản lý thị trường thống nhất các đơn vị đo lường, các biện pháp can thiệp của nhà nước vào thị trường. • Sau nhiều năm đất nước không ôn định những biện pháp của triều... nước không ôn định những biện pháp của triều đình nhà Hồ nhăm hỗ trợ tích cực cho việc quản lý đất nước. 2.4. Chính sách xây dựng lực lượng quân sự Trên cơ sở nhận định tình hình chiến tranh với các nước lân bang là không thể tránh khỏi nhà Hồ đã ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến này. Về nội dung:  Quân đội được biên chế thành các vệ, đội. Các nhà xưởng đóng thuyền sản xuất vũ khí được thành lập.  Về... Nam • Ở phương Nam người Chăm Pa nhiều lần tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lấn đối với Đại Việt. • Mục đích: do xác định việc chiến tranh với kẻ thù phương Bắc chỉ cịn là vấn đề thời gian chính vì vậy nhà Hồ đã tranh thủ tiến hành cuộc chiến dẹp yên phương Nam với mục tiêu tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc.  Đề phịng phương Bắc. • Nhà Minh sau khi thống nhất Trung Quốc 1368 bắt đầu có... Mỗi vệ có 18 đội; mỗi đội có 18 người. • Mục đích của cải cách :  Đánh vào tiềm lực kinh tế của tầng lớp q tộc (nó khơng giới hạn sở hữu ruộng tư nhân mà chỉ giới hạn về số lượng ruộng).  Số ruộng vượt quá số quy định thì nộp cho triều đình, giao cho làng xã quản lý. • Ưu điểm :là người dân trong Hương,xã có ruộng cày;củng cố cơ sở kinh tế nhà nước,nó chính là nguồn dự trữ quốc gia đập tan . Cuộc cải cách của nhà H Cuộc cải cách của nhà Hồ( 1400-1407)(1400-1407) A) các nội dung chínhA) các nội dung chínhI . Hoàn cảnh lịch sửII. Công cuộc cải. luận II. Cuộc cải cách của Hồ Quý LyII. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly1. Bối cảnh lịch sử đòi hỏi nhu cầu cấp thiết phải canh tân•Triều đình phong kiến nhà

Ngày đăng: 17/08/2012, 11:39

Hình ảnh liên quan

Trên cơ sở nhận định tình hình chiến tranh với các nước lân bang là không thể tránh khỏi nhà Hồ đã  ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến này. - Cuộc cải cách của nhà Hồ

r.

ên cơ sở nhận định tình hình chiến tranh với các nước lân bang là không thể tránh khỏi nhà Hồ đã ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến này Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan