Đề thi HKI môn Vật lý 10

1 321 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 23:26

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2012- 2013 Môn thi: VẬT LÍ – Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 11 / 12 /2012 A. Phần chung: (6,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Chuyển động tròn đều là gì? Nêu một ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều. Chu kì T của chuyển động tròn đều là gì ? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc. Tần số f của chuyển động tròn đều là gì ? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số. Câu 2 : (1,0 điểm) Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu-tơn . Câu 3 : (1,0 điểm) Phát biểu và viết hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn . Câu 4 : (2,0 điểm) Một vật có khối lượng 4kg nằm yên trên bàn nằm ngang. Vật được kéo bằng lực → F có phương nằm ngang chuyển động với gia tốc a = 1m/s 2 như hình 1 . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là µ t = 0,25. Cho g =10m/s 2 . a) Tính độ lớn lực kéo F. b) Sau khi vật đi được quãng đường 8m lực → F ngừng tác dụng. Hỏi sau bao lâu vật dừng lại kể từ lực → F ngừng tác dụng ? B. Phần riêng. Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau (phần I hoặc phần II) I. Phần dành cho chương trình chuẩn : (4,0 điểm) Câu 5: (1,0 điểm) Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh. Đoàn tàu chuyển động thẳng chậm dần đều, sau 2 phút thì dừng lại. a) Tính gia tốc của đoàn tàu. b) Tính quãng đường đoàn tàu đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại. Câu 6: (1,0 điểm) Một vật rơi tự do từ độ cao 45m xuống mặt đất. Tính thời gian vật rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Cho g =10m/s 2 . Câu 7 : (1,0 điểm) Một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k và chiều dài tự nhiên là 10cm . Khi móc vào đầu dưới của lò xo quả nặng 200g thì chiều dài lò xo là 14cm.Cho g =10m/s 2 . Tính độ cứng k của lò xo. Câu 8 : (1,0 điểm) Một người gánh một thùng ngô nặng 100N và một thùng nặng gạo 200N. Hỏi vai của người đó phải chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. II. Phần dành cho chương trình nâng cao : (4,0 điểm) Câu 5 : (1,0 điểm) ): Một tàu thủy tăng tốc đều đặn từ 10m/s đến 15m/s trên quãng đường dài 100m. Hãy xác định: a) Gia tốc của tàu. b) Thời gian tàu chạy trong quãng đường 100m trên. Câu 6: (1,0 điểm) Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 36km/h đối với bờ. Vận tốc của nước chảy là 7,2km/h. Hỏi vận tốc của thuyền đối với nước là bao nhiêu? Câu 7 : (1,0 điểm) Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 30km so với mặt đất . Biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g 0 = 9,8m/s 2 , bán kính Trái Đất là R=6400km. Câu 8 : (1,0 điểm) Từ độ cao 20m so với mặt đất, một vật được ném ngang với vận tốc v 0 = 20m/s xuống đất. Lấy 2 10 /g m s= . a) Xác định tầm bay xa của vật. b) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. HẾT. → F hình 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HKI môn Vật lý 10, Đề thi HKI môn Vật lý 10, Đề thi HKI môn Vật lý 10