Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên GiangTự luận

3 379 0
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên GiangTự luận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt THI THỬ TN THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Họ tên thí sinh: Lớp: 12 …… SBD:  WRITING TEST (2m) Part I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. (0,5m) 1. It wasn’t necessary for you to buy so many chips as you did. You needn’t 2. Much as he tried hard, he didn’t succeed in installing the software. However 3. He lost his job because he was very lazy. But 4. It was not until midnight that he could finish his homework. Not until 5. If only I hadn’t bought the secondhand motorbike. I regret Part II. In about 140 words, write a paragraph about why is it important to protect our environment? What should we do to fulfill this task? (1,5m) Điểm (bằng số) Điểm (bằng chữ) Chữ kí (GK) Mã phách …………. Mã phách ………… THE END ĐÁP ÁN Part I: (mỗi câu đúng hs được 0,1đ) 1. You needn’t have bought so many chips. 2. However hard he tried, he didn’t succeed in installing the software. 3. But for his laziness / being lazy, he wouldn’t have lost his job. 4. Not until midnight could he finish his homework. 5. I regret buying / having bought the secondhand motorbike. Part II: (1,5 điểm) 1. Bố cục: 0,40đ - Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc - Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài - Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận 2. Phát triển ý: 0,25đ - Phát triển ý có trình tự logic - Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình 3. Sử dụng ngôn từ 0,30đ - Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung - Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại - Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển 4. Nội dung 0,30đ - Đủ thuyết phục người đọc - Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận - Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5% 5. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả: 0,25đ - Sử dụng đúng dấu câu - Chính tả: Viết đúng chính tả + Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết) + Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi - Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết.) . Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt THI THỬ TN THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Họ tên thí sinh: Lớp:. motorbike. Part II: (1,5 điểm) 1. Bố cục: 0,40đ - Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc - Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài - Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận 2. Phát triển ý: 0,25đ - Phát triển. a paragraph about why is it important to protect our environment? What should we do to fulfill this task? (1,5m) Điểm (bằng số) Điểm (bằng chữ) Chữ kí (GK) Mã phách …………. Mã phách …………

Ngày đăng: 30/07/2015, 07:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan