0

Đề Kiểm tra cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1b_2

4 724 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:24

Trường ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Họ và tên MÔN: Tiếng việt CN - KHỐI 1 Lớp Năm học: 2013 – 2014 Thời gian: 60 phút ĐỀ LẺ I/ Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm: (10 điểm) Em hãy đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình: Bạn, Hà, khỏe, khoắn. 1/ Tìm một tiếng vần chỉ có âm chính: 2/ Tìm một tiếng vần có âm đệm và âm chính: 3/ Tìm một tiếng vần có âm chính và âm cuối: 4/ Tìm một tiếng vần chỉ có âm đệm, âm chính và âm cuối: Điểm Kiểm tra ngữ âm………. Kiểm tra đọc: …………. Kiểm tra viết:…………. Lời phê của giáo viên Người coi KT Người chấm KT II/ Đo nghiệm năng lực viết. ( 10 điểm). 1/ Nghe – viết: Giáo viên cho học sinh viết bài chính tả “ Giỗ Tổ” Sách giáo khoa Tiếng việt Lớp 1 CNGD Tập 2 trang 41 ( Từ Tháng ba dâng lễ vật). 2/ Điền vào chỗ trống: a/ Điền g/ gh: con à chiếc ….e b/Điền tr hay ch: con… ó con ăn HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ I CUỐI HKI NĂM HỌC : 2013 - 2014 I/ Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm: (10 điểm) HS điền đúng vào mô hình mỗi từ được: (2,5 điểm) *Đề lẻ: Bạn, Hà, khỏe, khoắn. 1/ Tìm một tiếng vần chỉ có âm chính: 2/ Tìm một tiếng vần có âm đệm và âm chính: 3/ Tìm một tiếng vần có âm chính và âm cuối: 4/ Tìm một tiếng vần chỉ có âm đệm, âm chính và âm cuối: II/ Kiểm tra viết: ( 10 điểm) 1/ Nghe – viết (8 điểm) H à kh o ẻ B ạ n kh o ắ n Viết đúng mẫu chữ, viết sạch đẹp, đúng chính tả, tốc độ viế khoảng 30 chữ. Viết sai chính tả mỗi lỗi trừ 0,25 điểm Chữ viết không đúng mẫu, tẩy xoá toàn bài trừ 1 điểm. Chữ viết rõ ràng, trình bài sạch, đúng độ cao được 1 điểm. 2/ Bài tập: ( 2 điểm) Điền đúng mỗi từ được: 0,5 điểm. a/ Điền g/ gh: con gà chiếc ghe b/Điền tr/ch: con chó con trăn . âm cu i: i m Kiểm tra ngữ âm………. Kiểm tra đọc: …………. Kiểm tra viết:…………. L i phê của giáo viên Ngư i coi KT Ngư i chấm KT II/ Đo nghiệm năng lực viết. ( 10 i m). 1/ Nghe – viết: Giáo viên. Trường ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KỲ I Họ và tên MÔN: Tiếng việt CN - KH I 1 Lớp Năm học: 20 13 – 20 14 Th i gian: 60 phút ĐỀ LẺ I/ Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm: (10 i m) Em hãy đọc. DẪN ĐÁNH GIÁ CHO I M MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ I CU I HKI NĂM HỌC : 20 13 - 20 14 I/ Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm: (10 i m) HS i n đúng vào mô hình m i từ được: (2, 5 i m) *Đề lẻ: Bạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm tra cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1b_2, Đề Kiểm tra cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1b_2,

Từ khóa liên quan