0

Từ vựng tiếng anh về cơ thể người

3 439 1
  • Từ vựng tiếng anh về cơ thể người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015, 18:02

72 từ vựng tiếng Anh về cơ thể người Chúng tôi sưu tầm được 72 từ tiếng Anh các bộ phận cơ thể con người (trừ một số từ các bạn tự tìm hiểu!!!) 1.Phần thân: 2.Trên bàn tay: 3.Ở Phần đầu 4. Thuộc mắt: 5.Thuộc chân: Xin chia sẻ! LGB . 72 từ vựng tiếng Anh về cơ thể người Chúng tôi sưu tầm được 72 từ tiếng Anh các bộ phận cơ thể con người (trừ một số từ các bạn tự tìm hiểu!!!) 1.Phần thân: 2.Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về cơ thể người, Từ vựng tiếng anh về cơ thể người, Từ vựng tiếng anh về cơ thể người