0

VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪG XUÂN

2 814 0
  • VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪG XUÂN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2015, 12:00

Tháng: 01 + 02 Hoạt động: 4 Ngày soạn: 06/02/2011 Ngày HĐ: /02/2010 CHỦ ĐIỂM THÁNG 02 : MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN. I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh: - Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhềiu bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và muà xuân của dân tộc. - Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước. - Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống Học tập, rèn luyện theo các gương tốt đảng viên. Rèn kuyện về kỹ năng : - Kĩ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. - Kĩ năng trình bày ý tưởng thể hiện qua văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. - Kỹ năng tìm kiếm các lựa chọn phù hợp để tham gia hoạt động văn nghệ. II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG: 1) Nội dung : Các bài hát, thơ, điệu múa ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước, mùa xuân. 2) Hình thức và phương pháp : Đóng vai Trò hơi giáo dục Biểu đạt sáng tạo. III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG : 1. Phương tiện hoạt động : o Lựa chọn các bài thơ, bài hát…liên quan tơpí chủ đề. o Các bài hát, bài thơ, tiểu phẩm tự biên o Các nhạc cụ, trang phục biểu diễn o Các phương tiện dùng để trang trí. 2. Tổ chức hoạt động : GVCN : o Nêu nội dung, hình thức hoạt động, yêu cầu cả lớp tham gia. o Yêu cầu các tổ lập kê 1hoạch chuẩn bị và tập luyện, sau đó đăng ký tiết mục cho ban tổ chức. o Thành lập ban tổ chức điều hành; xây dựng chương trìhn biểu diễn, cử người điều khiển chương trình. o Dự kiến mời đại biểu o Chuẩn bị hoa tặng. HS : - Cán bộ lớp bàn bạc để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức. - Kiểm tra lại các công việc đã chuẩn bị, kịp thời điều chỉnh. IV.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG : 1. Mở đầu : Người điều khiển nêu lý do, giới thiệu chương trình biểu diễn 2. Hoạt động 1 : Biểu diễn văn nghệ: Ngừoi dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các cá nhân hoặc nhóm, tổ lên trình diễn tiết mục văn nghệ đã đăng ký Cá nhân hoặc nhóm lên trình diễn Sau mỗi tiết mục có tặng hoa, cả lớp cổ vũ, động viên. 3. Hoạt động 4: Kết thúc - Người dẫn chương trình tổng kết hội diễn - GVCN phát biểu ý kiến - Rút kinh nghiệm, thông báo về những công việc sắp tới, dặn dò học sinh. V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ : Nhận xét chung về ý thức tham gia của học sinh. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. . hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. - Kĩ năng trình bày ý tưởng thể hiện qua văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. - Kỹ năng tìm kiếm các lựa chọn phù hợp để tham gia hoạt động văn nghệ. II. NỘI. ĐIỂM THÁNG 02 : MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN. I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh: - Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhềiu bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê. ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và muà xuân của dân tộc. - Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước. - Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống Học tập,
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪG XUÂN, VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪG XUÂN, VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪG XUÂN

Từ khóa liên quan