0

giáo án âm nhac lớp 3 tuần 21-25

10 709 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 16:00

TIẾT 21 Học Hát Bài: Cùng Múa Hát Dưới Trăng (Nhạc và lời : Hoàng Lân) I/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vổ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc só Hoàng Lân viết. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Cùng múa hát dưới trăng - Giới thiệu bài hát. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời. + Bài :Cùng Múa Hát Dưới Trăng + Nhạc só: Hoàng Lân - HS nhận xét - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 22 Ôn Tập Bài Hát: Cùng Múa Hát Dưới Trăng (Nhạc và lời : Hoàng Lân) I/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. Hs khá giỏi : - Biết khuông nhạc khóa son và các nốt trên khuông. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gội 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Cùng Múa Hát Dưới Trăng + Nhạc só: Hoàng Lân - HS nhận xét. và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. TIẾT 23 Giới thiệu một số hình nốt nhạc Bài đọc thêm Du Bá Nha – Chung Tử Kì I/Mục tiêu: - Củng cố việc nhớ tên của 7 nốt nhạc và bước đầu nhận biết các hình nốt nhạc. - Tập viết hình các nốt nhạc lên khuông nhạc. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu một số hình nốt nhạc - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hình dáng cũng như tên của các nốt nhạc. - Giáo viên kẻ khuông nhạc lên bảng và giới thiệu vai trò của khuông nhạc trong bản nhạc. - Giáo viên viết các nốt nhạc Đô Rê Mi Pha Son La Si lên khuông nhạc và giới thiệu tên của từng nốt và vò trí của từng nốt nhạc trên khuông nhạc. - Giáo viên viết các âm hình nốt nhạclên bảng và giới thiệu cho học sinh biết cách nhận biết âm hình từng nốt nhạc và giá trò của từng nốt nhạc trên bản nhạc. * Hoạt động 2: - Giáo viên hướng dẫn cách viết từng nốt nhạc lên khuông nhạc . - Giáo viên mời học sinh lên bảng viết nốt nhạc lên khuông nhạc. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - HS chú ý. - HS lắng nghe. - HS chú ý. - HS lắng nghe. -HS chú ý - HS thưch hiện. - Giáo viên nhận xét. * Cũng cố dặn dò: - Khen những em hoạt động tốt trong giờ học, nhắc nhở những em chưa tập trung, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS nhận xét. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 24 Ôn Tập 2 Bài Hát: - Em Yêu Trường Em - Cùng Múa Hát Dưới Trăng - Tập nhận biết tên các nốt trên khuông nhạc I/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. - Tập biểu diễn bài hát. Hs khá giỏi : - Biết hát đúng giai điệu va øthuộc lời ca của 2 bài hát. - Biết gọi tên nốt kết hợp hình nốt trên khuông nhạc. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát:Em yêu trường em - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do nhạc só nào viết? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài: Em Yêu Trường Em + Nhạc só :Hoàng Vân. - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát Em Yêu Trường Em một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Cùng Múa Hát Dưới Trăng + Nhạc só :Hoàng Lân - HS nhận xét. - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ. TIẾT 25 Học Hát Bài: Chò Ong Nâu Và Em Bé (Nhạc và lời : Tân Huyền) I/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vổ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Hs kha giỏi : - Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo nhòp. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chò ong nâu và em bé - Giới thiệu bài hát. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời. + Bài :Chò Ong Nâu Và Em Bé. + Nhạc só: Tân Huyền - HS nhận xét - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ. . theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát * Cũng. Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát. Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án âm nhac lớp 3 tuần 21-25, giáo án âm nhac lớp 3 tuần 21-25,