0

Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT

27 1,421 1
  • Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 20:32

 Như chúng ta đều biết mục tiêu của giáo dục Việt Nam hiện nay là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và bảo vệ tổ quốc. Để thực hiện được mục tiêu đó thì ngành giáo dục cần đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo. Vì vậy trong thực tế ở các trường THPT, nhiều giáo viên đã và đang chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của mình. Mục tiêu giáo dục là cả một quá trình, một hệ thống và đối với các trường THPT trong đó, để học sinh tiếp tục có cơ hội học tập và phát triển toàn diện hơn ngoài việc thực hiện mục tiêu chung là giáo dục con người phát triển toàn diện xuyên suốt trong hệ thống giáo dục quốc dân thì một yêu cầu đặt ra đó là nâng cao số lượng học sinh thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp, để các em tiếp tục có cơ hội phát triển toàn diện, thành một công dân có tri thức phục vụ cho đất nước, cho xã hội. Hiện nay thi trắc nghiệm khách quan được đưa vào ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong các kì thi quan trọng như thi tốt nghiệp THPT, thi đại học của các môn khoa học cơ bản: Lí, hoá, sinh…. Phương pháp thi TNKQ yêu cầu học sinh phải có sự bao quát kiến thức và đặc biệt phải có kĩ năng tốt, tính toán nhanh với các bài tập để có được kết quả cao trong các kì thi có môn thi TNKQ. Từ thực tế giảng dạy bộ môn vật lí lớp 12 bản thân tôi thấy rằng học sinh nói chung và đặc biệt đối với học sinh miền núi, vùng cao, vùng sâu nói riêng khả năng tư duy và làm các bài tập vật lí nhanh phù hợp với yêu cầu thi cử hiện tại còn rất hạn chế. Trong những năm gần đây đề thi đại học, cao đẳng môn vật lí kiến thức trong đề thi chủ yếu tập trung ở lớp 12, trong đó chương " Dao động điều hoà" chiếm tỷ trong khá nhiều trong các đề thi (từ 8 - 12 câu trong tổng số 50 câu trắc nghiệm khách quan). Vây để góp phần nâng cao kết quả của bài thi -1- thì việc giải tốt, nhanh các bài tập về chương dao động cơ là cần thiết. Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra một phương pháp giúp học sinh có khả năng làm nhanh và chính xác các một số dạng bài tập về dao động điều hoà, đó là đề tài: "Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà - phương pháp véc tơ quay để giải bài tập về dao động điều hoà" để các đồng nghiệp tham khảo. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn!    Kiến thức liên quan đến mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều được đưa ra trong sách giáo khoa Vật lý 12 ( bài 6- chương trình nâng cao và bài 1 - chương trình chuẩn); sách Bài tập Vật lý 12 (chương trình chuẩn và nâng cao) và ở một số sách tham khảo. Số tiết bài tập vận dụng trên lớp thực hiện theo Phân phối chương trình không nhiều nên học sinh không được luyện tập nhiều bài tập dạng này. Thực tế khảo sát trên một số lớp như sau: Lớp % HS giải được % HS còn lúng túng % HS không biết 12A 3 5% 10% 85% 12A 4 8% 25% 67% 12A 8 7% 15% 77% * Đề tài chỉ nghiên cứu các bài toàn thuộc chương Dao động cơ trong chương trình vật lí lớp 12 THPT. -2-  !"#$%&'#(!)**+,-#./01234#$3&/5!26: 1.1. Các khái niệm: + Dao động là những chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần xung quanh vị trí cân bằng. + Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái dao động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau (là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở về vị trí cũ, theo hướng cũ). + Chu kì dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần (là khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ): T = Δt/N (N là số dao động thực hiên được trong khoảng thời gian Δt ) + Tần số là số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian. f = 1/T = N/Δt 71234#$3&/5!26.6*8*39&:;<#$3=*(>;#$ 1.2.1. Khái niệm: - Dao động điều hoà là dao động mà li độ (vận tốc, gia tốc) được biểu thị bằng một biểu thức dạng sin hoặc cos theo thời gian: x = A cos ( tω + ϕ ). + A, ω, φ là những hằng số đối với thời gian (A,ω > 0). + Vị trí cân bằng x = 0. + Li độ x là độ lệch so với vị trí cân bằng, x có thể dương, âm, hoặc bằng 0 + Biên độ A là giá trị cực đại của li độ (bằng li độ lúc cos ( tω + ϕ ) = 1). + Pha ban đầu ϕ cho phép xác định trạng thái ban đầu của vật tại thời điểm t = 0. +( tω + ϕ ) Pha dao động là đại lượng cho phép xác định trạng thái dao động tại thời điểm t (nghĩa là cho biết li độ, vận tốc, gia tốc tại thời điểm t). +Tần số góc ω là đại lượng trung gian cho phép xác định chu kỳ và tần số . 2 2 f T π ω = = π -3- 1.2.2. Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà. Xét dao động điều hoà: x = A cos ( tω + ϕ ) a. Vận tốc tức thời: v = x ’ = - A ω sin ( tω + ϕ ) = A ω cos ( tω + ϕ + ) 2 π . * Nhận xét: - Vận tốc cũng biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số bằng tần số của li độ nhưng sớm pha hơn một góc 2 π . - Công thức độc lập đối với thời gian: v 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2 Trong đó: A = 2 2 2 2 v x+ ω ω ; x = 2 2 2 2 A vω − ± ω ; 2 2 2 2 v A x= ± ω − ω - Đồ thị biểu diễn vận tốc theo li độ ( hoặc li độ theo vận tốc), có dạng đường elíp vì: 2 2 2 2 2 v x 1 A A + = ω b. Gia tốc: a = ' '' 2 (t) (t) v x Acos( t + )= = −ω ω ϕ = - ω 2 x. * Nhận xét: + Gia tốc cũng biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số bằng tần số li độ nhưng ngược pha so với li độ (sớm pha π so với li độ). + Đồ thị gia tốc theo li độ: Là đoạn thẳng qua gốc toạ độ. (vì li độ chỉ biến thiên trong khoảng từ -A đến A). c.Vận tốc trung bình, tốc độ trung bình: + Vận tốc trung bình: v tb = x t ∆ ∆ = 2 1 x x t − ∆ + Tốc độ trung bình: V = S t * Khi tính quãng đường cần chú ý: + Quãng đường đi được sau một chu kỳ là 4A + Quãng đường đi được sau một nửa chu kỳ là 2A -4- + Khi chất điểm không đổi chiều chuyển động từ vị trí có li độ x 1 đến vị trí có li độ x 2 thì: S = 2 1 x x− 1.2.3. Năng lượng trong dao động điều hoà. - Xét dao động điều hoà: x = Acos ( tω + ϕ ). - Ta có: + Động năng: W đ W đ = 2 2 2 2 1 1 mv m. A sin ( t ). 2 2 = ω ω + ϕ = 2 2 2 2 1 1 m A m A cos2( t + ). 4 4 ω − ω ω ϕ + Thế năng: W t W t = 2 2 2 2 2 1 1 m x m A cos ( t ) 2 2 ω = ω ω +ϕ = 2 2 2 2 1 1 m A m A cos2( t ). 4 4 ω + ω ω +ϕ + Cơ năng: W = W đ + W t = 2 2 1 m A 2 ω = hằng số. * Nhận xét: - Cả động năng và thế năng trong dao động điều hoà đều biến thiên điều hoà theo thời gian t với ω ’ = 2ω hay T ’ = T/2. (với ω, T, tần số góc và chu kì của li độ). - Cơ năng của vật dao động điều hoà không đổi theo t, nó tỉ lệ với bình phương biên độ dao động (phụ thuộc điều kiện ban đầu). 7?@&:&A#!B$&"1*!5CD#34#$(>E#3/5.601234#$3&/5!26: 7 ?@&:&A#!B - Xét một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo là đường tròn tâm O bán kính OM. Chọn một trục Ox qua tâm của quỹ đạo (theo phương đường kính bất kì), gốc trọc toạ độ trùng với tâm O của quỹ đạo. Xét chuyển động của hình chiếu P của điểm M lên trục Ox, nhận thấy: - Tại thời điểm ban đầu t = 0 (M chưa chuyển dộng OM hợp với Ox một góc φ ) -5- ϕ ω(  F G ?H(IJ + ?H(KIJ - Tại thời điểm t bất kì OM quét được một góc: ωt (ω là tốc độ góc của M). Vậy tại thời điểm t OM hợp vơi Ox một góc là (ωt+φ ) - Khi đó khoảng cách từ P đến O (toạ độ của P) là x: x = OM.cos(ωt+φ ) có dạng là phương trình dao động điều hoà. Vậy điểm P dao động điều hoà trên trục Ox với vị trí cân bằng là O. 77L'(:5M# - Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một trục bất kì đi qua tâm của quỹ đạo là một dao động điền hoà với VTCB là tâm của đường tròng quỹ đạo chuyển động. Đoạn OM có độ dài là biên độ của dao động điều hoà. - Trên cơ sở ấy ta thấy rằng để khảo sát một dao động điều hoà ta có thể khảo sát chuyên động tròn đều tương ứng với dao động điều hoà ấy như đã trình bày trên về mặt thời gian, trạng thái chuyển động. - Thời gian, thời điểm trong chuyển động nói chung và trong dao động điều hoà nói riêng là một yếu tố vật lí hết sức quan trọng, quyết định giúp chúng ta xác định được trạng thái chuyển động của vật và các đại lượng khác liên quan đến chuyển động của vật như vận tốc, gia tốc, năng lượng…. - Công thức xác định thời gian: để xác định thời gian vật dao động điều hoà từ vị trí có toạ độ x 1 đến vị trí có toạ độ x 2 ta sẽ xác định thời gian vật chuyên động tròn đều từ M 1 đến M 2 với x 1 , x 2 là hình chiếu của M 1 , M 2 lên trục đi qua tâm quỹ đạo: Ta xác định góc quét α của véc tơ OM uuuur khi M di chuyển từ M 1 đến M 2 (chiều dương của chuyển động tròn là chiều ngược chiều kim đồng hồ) ω α ωα =∆⇒∆= tt. (α = β+γ) Với ω = 2π/T (tốc độ góc của chuyển động tròn đều - tần số góc của dao động điều hoà) 7NOP*(+Q51C: -6- α  ? ? 7 F x 1 x 2 - A A β γ - Từ các kết luận trên ta thấy rằng: Li độ của điểm P trên trục ox là độ dài hình chiếu của véc tơ quay OM uuuur , Mặt khác véc tơ OM uuuur còn biểu thị được chiều chuyển động của P, như vậy véc tơ quay OM uuuur biểu diễn cho dao động điều hòa của P. Từ đây ta khái quát hóa: Một dao động điều hòa được biểu diễn bời một véc tơ quay. - Cách biểu diễn một dao dộng điều hòa bằng véc tơ quay: + Phương trình dao động điều hòa: x = Acos (ωt+φ) (1) + Chọn trục chuẩn (trục pha) ox. + Véc tơ OM biểu diễn dao động (1) tại thời điểm ban đầu (t=0) có đặc điểm sau: + Để phù hợp với chiều quy ước của đường tròn lượng giác ta chon chiều dương ngược chiều kim đồng hồ. RSTGU : 9#$ : X ác định khoảng thời gian vật dao động điều hoà thực hiện một quá trình:  . G!;+#$V!8V$&-& + Bước 1 Xác định vị trí của điểm đầu M 1 và điểm cuối M 2 trên đường tròn. + Bước 2 Xác định góc quét α của vectơ quay biểu diễn dao động khi vật đi từ M 1 đến M 2 . + Bước 3Thời gian vật thực hiện quá trình là: . 2 T t t α α ω α ω π = ∆ ⇒∆ = = (góc α: rad) Độ dài OM uuuur tỉ lệ với A. ( OM uuuur , ox) = φ -7- M O x φ + 76&(MV.M#0W#$ 6&(MV Định thời gian theo li độ: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(2 π t + 3 π )cm. Xác định thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 2,5cm đến li độ -2,5 3 cm? T&-& + Thời gian ngắn nhất đi từ li độ 2,5cm đến li độ -2,5 3 cm tương ứng với vật chuyển động trên đường tròn từ vị trí M 1 đến vị trí M 2 (vận tốc trên trục x chưa đổi chiều): 2,5 2,5 3 sin ;sin 5 6 5 3 2 π π β β γ γ π α β γ = ⇒ = = ⇒ = ⇒ = + = + Thời gian ngắn nhất vật vật đi từ M 1 đến M 2 là: )( 4 1 2 2 st ===∆ π π ω α * Nếu giải bằng phương pháp đại số học sinh sẽ phải xác định thời điểm t 1 tại li độ x = 2,5cm theo chiều âm và xác định thời điểm t 2 tại li độ x = -2,5 3 cm khi đó xẽ xác định được Δt = t 2 - t 1 (việc làm này sẽ dài và mất thời gian, dễ bị tính toán sai). 6&(MV7 Định thời gian theo vận tốc: Một vật dao động điều hoà với chu kì 2s biên độ bằng 5cm. Tính thời gian ngắn nhất để vật tăng tốc từ 2,5 π cm/s đến 5 π cm/s? * Giải: Tốc độ cực đại: max 2 5. 5 ( / ) 2 v A cm s π ω π = = = . + Vì vận tốc cũng biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số với li độ nên cũng được -8- α  ? ? 7 F 2,5 -2,5 -5 5 β γ M 1 ? 7 . π 5,2 π 5  α biểu diễn bằng một véc tơ quay giống li độ (trục chuẩn là trục Ov), biên độ của vận tốc tức thời là tốc độ cực đại. + Thời gian ngắn nhất để vật tăng tốc từ 2,5π cm/s đến 5π cm/s tương ứng với thời gian vật chuyển động trên đường tròn từ vị trí M 1 đến vị trí M 2 : 35 5,2 cos π α π π α =⇒= → )( 3 1 3 st ===∆ π π ω α 6&(MVN   Định thời gian theo lực: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x = 5cos(5 π t + π ) (cm) (gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống). Biết độ cứng của lò xo là 100N/m và gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là g = π 2 (m/s 2 ). Trong một chu kì, tìm khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng có độ lớn lớn hơn 1,5N ? * Giải: Tại vị trí cân bằng, độ dãn của lò xo là: m g l 04,0 )5( 2 2 2 ===∆ π π ω + Lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng: )()5cos(54)5cos(05,0.10004,0.100)( NttkxlkxlkF ππππ ++=++=+∆=+∆= + Nhận xét: lực đàn hồi biến thiên điều hòa với biên độ 5N xung quanh vị trí cân bằng có toạ độ F = 4N. Ta biểu diễn lực đàn hồi qua vectơ quay như sau: Khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng có độ lớn lớn hơn 1,5N tương ứng với thời gian vật chuyển động từ M 1 đến M 2 trên đường tròn Góc do vectơ quay quét được trong thời gian đó là: 2,5 2 4 cos 2 5 3 3 3 π π π β β α π = ⇒ = ⇒ = − = Thời gian cần tìm: )( 15 4 5 3 4 st ===∆ π π ω α -9- ? ? 7 X 9 Y α 1− 1,5 β 6&(MVY Định thời gian theo năng lượng: Một vật dao động với phương trình x = 2cos3 π t (cm). Tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng thế năng đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng? * Giải: Đối với dạng toán này ta nên đưa về tính theo li độ. + Tại vị trí có động năng bằng thế năng: W = W đ + W t = 2W t 2 A xxmω 2 1 2Amω 2 1 1 2 1 222 ±=⇒=⇔ + Tại vị trí có động năng bằng ba lần thế năng: W = W đ + W t = 4W t 2 2 2 2 2 2 1 1 A mω A 4 mω x x 2 2 2 ⇔ = ⇒ = ± + Vì tại t = 0 vật ở vị trí biên dương nên thời gian ngắn nhất suy ra vật đi từ vị trí có 2 A x 1 += đến 2 A x 2 = + tương ứng với thời gian vật chuyển động trên đường tròn từ vị trí M 1 đến vị trí M 2 (hoặc ngược lại): Góc quét được là: α = 3 4 12 π π π − = Thời gian: 1 12 ( ) 3 36 t s π α ω π ∆ = = =  N6&(MV3/#$!Z Bài 1Một vật dao động với tần số 2Hz và biên độ 4cm. Tính thời gian ngắn nhất để vật đi giữa 2 li độ 2cm và -2 3 cm ? Đs: s 8 1 Bài 2 Một vật dao động điều hoà có vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng là 6π cm/s. Tính thời gian ngắn nhất để vật thay đổi vận tốc từ 3π 2 (cm/s) đến 3π 3 (cm/s) ? Đs: s T 24 -10- 2 A 2 A − A− A x 2 A ? ? 7 α [...]... để giải bài tập dao động điều hoà còn được áp dụng mở rộng và phát triển trong các chương tiếp theo của chương trình vật lí 12 cụ thể: 1 Chương trình Vật lý lớp 12 (chương trình chuẩn): Chương I: DAO ĐỘNG CƠ (đã nghiên cứu) Chương II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Chương III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 2 Chương trình Vật lý lớp 12 (chương trình nâng cao): Chương II: DAO ĐỘNG CƠ Chương... bằng nửa cực đại ? Biết biên độ dao động bằng 3cm ĐS : 1.06cm Câu 3 Một vật dao động theo phương trình x = 4cos(10πt + π/4) cm t tính bằng giây Tìm quãng đường vật đi được kể từ khi vật có tốc độ 0,2π 3 m/s lần thứ nhất đến khi động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ tư? ĐS : 12cm Câu 4 Vật dao động điều hoà trên 1 đoạn thẳng có chiều dài 10cm Tìm quãng đường ngắn nhất vật đi được giữa 2 thời điểm có... Đs: 0,17s Bài 5: Một vật có khối lượng 100g được treo vào lò xo có độ cứng 100N/m Tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có hợp lực tác dụng lên vật cực đại đến vị trí có lực tác dụng lên vật bằng nửa cực đại? Đs: 0,2s Bài 6: Một vật dao động điều hoà trong 4 giây thực hiện được 20 dao động Khoảng cách từ vị trí cân bằng đến điểm có vận tốc cực tiểu là 3cm Tìm thời gian để vật tăng tốc từ 15π đến... D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12 (Chương trình nâng cao) - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Nhà xuất bản GIÁO DỤC – Năm 2011 2 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12 (Chương trình chuẩn) - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Nhà xuất bản GIÁO DỤC – Năm 2011 3 SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 12 (Chương trình chuẩn) - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Nhà xuất bản GIÁO DỤC – Năm 2011 4 SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 12 (Chương trình nâng cao) - BỘ GIÁO... tốt môn vật lí phải hiểu được hiện tượng vật lí, các định luật, định lí trong vật lí chỉ là phương tiện, công cụ cho chúng ta tiếp cận, thao tác với các chuyển động, hiện tượng vật lí Bên cạnh đó cộng cụ về toán học trong vật lí hết sức quan trọng, vì vậy song song với việc hướng dẫn học sinh tiếp cận với một phần kiến thức vật lí nào đó thì người giáo viên cần nhắc lại những kiến thức toán học liên quan,... thời gian khi vật có động năng cực đại và vật đang đi theo chiều dương Tìm quãng đường vật đi được trong 3,25s đầu * Giải: + t = 0 khi x = 0, v > 0 + Ta có t = 3,25s = 6.T/4 + 0,25s + Do vật xuất phát từ vị trí cân bằng và n chẵn nên : S = n.A + A.sin ω τ = 6.4 + 4 sin( π.0,25) = 26,83 cm Bài tập 3: Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 6cos(4πt + π/3) (cm;s) Tính quãng đường vật đi được từ... thời gian t ≤ T/2 (quãng đường ≤ 2A) + Tính quãng đường cực đại Ta đã biết trong dao động điều hòa vật chuyển động càng nhanh nếu vật chuyển động càng gần vị trí cân bằng và chuyển động càng chậm nếu vật chuyển động càng gần biên, do đó trong cùng một khoảng thời gian ∆t ≤ T/2 vật chuyển động được quãng đường dài nhất nếu vật chuyển động giữa 2 điểm đối xứng N M nhau qua vị trí cân bằng ω + Theo hình... dài nhất vật đi được trong 2 phần ba chu kỳ dao động điều hoà? Biết li độ khi có động năng bằng thế năng là 3 cm Đs: 6 3 cm Bài 4: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, tìm quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được ? ( Đề thi CĐ năm 2008) Đs: A -21- IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Ưu điểm của phương pháp sử sụng mối liên hệ...Bài 3: Một vật dao động với phương trình x = 2cos3πt (cm) Tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng? Đs: 1 s 18 Bài 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng K = 100N/m Vật có khối lượng 0,5 kg dao động với biên độ 5 2 cm Tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có lực tác dụng lên điểm treo cực... cm , v < 0 48 O Vì vật chưa đổi chiều chuyển động nên ∆S = A sin ω τ Vậy : S = 3.4.6 + 6 sin (4π 0,0625) = 76,24 cm 3.3 Bài tập đề nghị: Bài 1 Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm Khi t = 0 vật ở vị trí có động năng bằng không Tìm quãng đường vật đi được từ đó đến khi động năng bằng một phần 3 thế năng lần thứ 3 ? ĐS: (9 -1,5 3 )cm -18- Câu 2 Tìm quãng đường ngắn nhất để vật đi từ vị trí có . ơn!    Kiến thức liên quan đến mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều được đưa ra trong sách giáo khoa Vật lý 12 ( bài 6- chương trình nâng cao và bài. trí cân bằng. + Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái dao động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau (là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở về vị trí. cũ). + Chu kì dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần (là khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ): T = Δt/N (N là số dao động thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT, Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT, Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT

Từ khóa liên quan