CT Trong Chan Doan Dot Quy Nao-Digoxin.pdf

23 1.2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:50

Tài liệu trong chẩn đoán đột quỵ não. CT trong chÈn ®o¸n ®ét q CT TRONG CHẨN ĐỐN ĐỘT QUỴ NÃO 1. Néi dung: - Ph¸t hiƯn ®−ỵc c¸c xt hut trong sä(n·o, mµng n·o, m¸u tơ) - M«t t¶ c¸c triƯu chøng sím cđa nhåi m¸u n·o - Ph¸t hiƯn ®−ỵc hut khèi trong lßng ®éng m¹ch - ChÈn ®o¸n ®éng m¹ch bÞ tỉn th−êng - X¸c ®Þnh ®−ỵc møc ®é tỉn th−¬ng - Ph¸t hiƯn triƯu chøng tho¸t vÞ th th¸i d−¬ng 2. Giá trị chẩn đốn cđa CT Scan • Thăm khám lâm sàng khơng phân biệt được nhồi máu não và xuất huyết não • CT Scan phát hiện ngay các hình ảnh xuất huyết não, máu tụ , xuất huyết màng não ( 95%) • CT Scan có thể phát hiện các hình ảnh bất thường trong vòng 3 giờ sau khi nhồi máu não ( 50% ) • Xét nghiệm giúp chẩn đốn nhanh, chính xác, an tồn và sẵn có trong các trường hợp tai biến mạch máu não 3. Sinh lý bệnh • Ðộ hấp thu tia X được đo trên CT scan bằng đơn vị Hounsfield ( Hu ) • Nước : 0 Hu • Xương : 1000 Hu • Khơng khí : -1000 Hu • Chất xám : 35-40 Hu • Chất trắng : 20 Hu • Xuất huyết : 40-90 Hu • Vơi hóa : >120 Hu • Đậm độ cũa CT scan tùy thuộc vào tỉ trọng cũa mơ não ( độ hấp thu tia X ) • Hiện tượng thiếu máu gây phù tế bào não và làm tăng lượng nước chứa trong mơ và giảm đậm độ • Chỉ cần thay đổi 1% lượng nước trong nhu mơ thì CT sẽ thay đổi từ 2.5-2.6 Đơn vị Hounsfield • Mắt thường có thể nhận thấy sự thay đổi 1 Hu nên có thể nhận thấy được tổn thương. 4. Các thay đổi cđa CT Scan • Hiện tượng giảm đậm độ xuất hiện và tăng dần theo thời gian thiếu máu não • Sự giảm đậm độ thay đổi tùy theo vùng tổn thương và độ nặng cũa tình trạng thiếu máu • Lưu lượng máu < 9 ml/100grams não/phút → Hoại tử = phù não = giảm đậm độ Bs Ngun Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viƯn Qu©n Y - 1 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Cỏc vựng chung quanh vựng hoi t l vựng thiu mỏu nhng cũn cú kh nng hi phc. Tỷ trọng các vùng này nh sau: 5. Kỹ thut CT Scan - Lp ct dy 2 mm, ca s nhu mụ (do kh nng phõn bit m nht ca mt) - Khoóng cỏch hai lp ct l 4 mm vi h sau 2 mm vựng h yờn 8 mm bỏn cu - Kho sỏt khụng dựng thuc cn quang Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 2 - CT trong chẩn đoán đột quỵ 1: Liềm não 2: Trung tâm bầu dục Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 3 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 4 - CT trong chẩn đoán đột quỵ 6. Cỏc bc n gin c CT Scan Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 5 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Cú xut huyt hay khụng ? Cú cỏc vựng nhi mỏu c hay nhi mỏu yờn lng khụng ? Cú du hiu huyt khi trong lũng ng mch hay khụng ? Cỏc du hiu sm ca nhi mỏu ? éỏnh giỏ rng ca tn thng 6.1 Phỏt hin xut huyt Xut huyt l cỏc vựng tng m v cú th thy trong cỏc bnh lý: - T mỏu ngoi mng cng, - T mỏu di mng cng - Xut huyt mng nóo - Xut huyt nóo tht - Xut huyt trong nóo Phõn bit hoỏ vụi v xut huyt nh vựng nhõn nn Phõn bit xut huyt cu nóo vi artộfact * Cú xut huyt hay khụng? Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 6 - CT trong chẩn đoán đột quỵ * Phõn bit xut huyt v vụi húa Vụi húa i xng, khụng cú hin tng phự nóo v khụng cú hiu ng choỏn ch Xut huyt khụng i xng, cú phự nóo chung quanh v cú hiu ng choỏn ch éo mc cn quang (ROI: region of interesting) Vụi húa > 120 Hu Xut huyt = 40-90 Hu Phân biệt xuất huyết và vôi hoá Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 7 - CT trong chẩn đoán đột quỵ XH VH Phân biệt XH và vôi hoá Xuất huyết và vôi hoá Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 8 - CT trong chẩn đoán đột quỵ VH Máu tụ ngoài màng cứng Xuất huyết và vôi hoá Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 9 - CT trong title='chẩn đoán đột quỵ'>chẩn đoán đột quỵ VH XH Tỡm du hiu huyt khi trong ng mch Du hiu tng m ca ng mch do huyt khi trong lũng mch mỏu, gp ti : ng mch nóo gia v cỏc nhỏnh ( Dot sign ) Ni tn cựng ng mch cnh trong ng mch thõn nn éõy l mt triu chng tiờn lng nng vỡ vựng nhi mỏu ln Tuy nhiờn cn lu ý trong trng hp triu chng xut hin i xng hai bờn ( vụi húa ), bờn cú huyt khi phi tng quang nhiu hn. Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 10 - [...]... 6. Các bước đơn giản đọc CT Scan Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 5 - CT trong chẩn đoán đột quỵ XH VH Phân biệt XH và vôi hoá Xuất huyết và vôi hoá Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Häc viƯn Qu©n Y - 8 - CT trong chẩn đoán đột quỵ CT TRONG CHẨN ĐỐN ĐỘT QUỴ NÃO 1. Néi dung: - Ph¸t hiện đợc các xuất huyết trong sọ(nÃo, màng nÃo, máu tụ) - Môt... Quân Y - 13 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Thoát vị thùy thái dương giai đoạn nặng Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Qu©n Y - 23 - CT trong chẩn đoán đột quỵ 1: Liềm nÃo 2: Trung tâm bầu dục Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 3 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 4 - CT trong chẩn đoán... CT trong chẩn đoán đột quỵ Hình ảnh tăng đậm độ động mạch no giữa Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 11 - CT trong chẩn đoán đột quỵ ã Khi vỏ não vùng thùy đảo bị phù nề thì giảm đậm độ và khơng cịn phân biệt được. Hình ảnh xoá mờ nhân đậu 1- Đầu nhân đuôi; 2- Nhân đậu; 3- Bao trong; 4- Đồi thị Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 13 - CT. .. Toàn- Khoá DHY34- Häc viƯn Qu©n Y - 21 - CT trong chẩn đoán đột quỵ VH Máu tụ ngoài màng cứng Xuất huyết và vôi hoá Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 9 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Nhi máu vùng nuôi động mạch não giữa Nhồi máu vùng nuôi động mạch não sau Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 20 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Mờ khe... huyết khối trong lòng động mạch - Chẩn đoán động mạch bị tổn thờng - Xác định đợc mức độ tổn thơng - Phát hiện triệu chứng thoát vị thuỳ thái dơng 2. Giỏ trị chẩn đốn cđa CT Scan • Thăm khám lâm sàng không phân biệt được nhồi máu não và xuất huyết não • CT Scan phát hiện ngay các hình ảnh xuất huyết não, máu tụ , xuất huyết màng não ( 95%) • CT Scan có thể phát hiện các hình ảnh bất thường trong. .. độ Bs NguyÔn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 1 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Phát hiện thốt vị thùy thái dương • Hiện tượng thoát vị thùy thái dương gặp trong nhồi máu hay xuất huyết bán cầu lớn • Có thể phát hiện trên CT scan bằng triệu chứng mất bể trên tuyến yên hay mất bể củ trung não • Là triệu chứng cần lưu ý trong các trường hợp nhồi máu lớn do tắc toàn bộ động mạch não.. .CT trong chẩn đoán đột quỵ Mờ rnh vỏ no và giảm đậm độ Tiến triển của sự giảm đậm độ trên phim CT Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Qu©n Y - 16 - CT trong chẩn đoán đột quỵ * Phân biệt xuất huyết và vơi hóa • Vơi hóa đối xứng, khơng có hiện tượng phù... hấp thu tia X ) • Hiện tượng thiếu máu gây phù tế bào não và làm tăng lượng nước chứa trong mơ và giảm đậm độ • Chỉ cần thay đổi 1% lượng nước trong nhu mơ thì CT sẽ thay đổi từ 2.5-2.6 Đơn vị Hounsfield • Mắt thường có thể nhận thấy sự thay đổi 1 Hu nên có thể nhận thấy được tổn thương. 4. Các thay đổi cđa CT Scan • Hiện tượng giảm đậm độ xuất hiện và tăng d ần theo thời gian thiếu máu não •... nghiệm giúp chẩn đốn nhanh, chính xác, an tồn và sẵn có trong các trường hợp tai biến mạch máu não 3. Sinh lý bệnh • Ðộ hấp thu tia X được đo trên CT scan bằng đơn vị Hounsfield ( Hu ) • Nước : 0 Hu • Xương : 1000 Hu • Khơng khí : -1000 Hu • Chất xám : 35-40 Hu • Chất trắng : 20 Hu • Xuất huyết : 40-90 Hu • Vơi hóa : >120 Hu • Đậm độ cũa CT scan tùy thuộc vào tỉ trọng cũa mô não ( độ hấp thu... nhận thấy : vài ngày Giảm đậm độ nhiều : một tới hai tuần Nhuyễn não : trên một tháng • Fogging effect: hiện tượng đồng đậm độ vùng nhồi máu ở ngày 14-21 do tăng thực bào hoặc xuất huyết vi thể, khi đó vùng nhồi máu rất khó nhận thấy. • Một số tr ường hợp có hiện tượng tăng quang do xuất huyết trong vùng nhồi máu vào sau ngày thứ ba. Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 15 - . CT trong chÈn ®o¸n ®ét q CT TRONG CHẨN ĐỐN ĐỘT QUỴ NÃO 1. Néi dung: - Ph¸t hiƯn ®−ỵc c¸c xt hut trong sä(n·o, mµng n·o,. Học viện Quân Y - 3 - CT trong chẩn đoán đột quỵ Bs Nguyễn Quang Toàn- Khoá DHY34- Học viện Quân Y - 4 - CT trong chẩn đoán đột quỵ

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh tăng đậm độ động mạch n∙o giữa - CT Trong Chan Doan Dot Quy Nao-Digoxin.pdf

nh.

ảnh tăng đậm độ động mạch n∙o giữa Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình ảnh tăng đậm độ của các nhánh động mạch n∙o giữa trong khe Syvius - CT Trong Chan Doan Dot Quy Nao-Digoxin.pdf

nh.

ảnh tăng đậm độ của các nhánh động mạch n∙o giữa trong khe Syvius Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình ảnh xoá mờ nhân đậu - CT Trong Chan Doan Dot Quy Nao-Digoxin.pdf

nh.

ảnh xoá mờ nhân đậu Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan