0

Đồ án xây dựng website bán sách, luận văn tốt nghiệp đại học,

37 1,227 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 23:01

Đồ án về website bán sáchHệ thống website bán sách là một phương tiện giúp các nhà xuất bản giới thiệu các loại sách khác nhau của nhiều nhà xuất bản khác nhau đến người tiêu dùng. Giúp người dùng có thể tham khảo thông tin sản phẩm, từ đó có thể chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án xây dựng website bán sách, luận văn tốt nghiệp đại học,, Đồ án xây dựng website bán sách, luận văn tốt nghiệp đại học,,

Từ khóa liên quan