0

Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_5

10 252 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:00

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CƠ SỞ TẠI HUẾ TIỂU LUẬN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HCC 16M MÔN: Tổ chức điều hành tổ chức công A Lưới, tháng 01/2013 Bài tiểu luận: MÔN TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG Học viên: NGUYỄN MẠNH HÙNG Lớp Cao học HCC 16M, cơ sở HVHC miền Trung Câu 1. Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và Cải cách hành chính hiện nay? Tổ chức công là tổ chức của hệ thống bộ máy nhà nước hoặc tổ chức công ích được nhà nước công nhận, bao gồm cán bộ, công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy chế công chức hoặc theo thể thức hợp đồng để thực hiện công vụ nhà nước. Tổ chức công có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có cơ cấu tổ chức do luật công quy định, được sử dụng công quyền để tổ chức công việc Nhà nước hoặc dịch vụ công vì lợi ích chung của xã hội, cộng đồng. 1. Tầm quan trọng của việc đổi mới kỹ thuật điều hành tổ chức công: 1.1. Về mặt kinh tế: Nâng cao hiệu quả công việc giảm chi phí đầu vào, kiểm soát được quỹ thời gian của tổ chức công. 1.2. Phương diện xã hội: - Tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhà nước với nhân dân. người dân có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho cơ quan tổ chức. - Giao lưu với các nước rút kinh nghiệm học hỏi ở các nước tiên tiến để quản lý hiệu quả hơn trên các lĩnh vực. 1.3. Phương diện chính trị: - Là biện pháp góp phần thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 1.4. Đối với bộ máy quản lý Nhà nước: - Giúp các tổ chức quản lý tốt hơn trong công việc và thuận lợi trong kiểm tra giám sát các hoạt động . - Phát hiện những sai lầm của tổ chức công cũng như của người lãnh đạo, vừa thu thập thông tin trong điều hành tổ chức công. 2 - Định hướng đổi mới kỹ thuật điều hành, đảm bảo tính khoa học trong điều hành tổ chức công, tạo được sự điều hành thuận lợi đơn giản. - Giảm dược cường độ lao động nhưng tăng năng suất lao động góp phần tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước. 2. Với sự phát triển của KHKT hiện nay thì việc xây dựng một nền hành chính phát triển cần phải có sự đổi mới liên tục với môi trường nó đang tồn tại. Vì vậy cần phải đổi mới các biện pháp kĩ thuật điều hành tổ chức công: - Xây dựng các mô hình mẫu và quy trình chuẩn cho quá trình điều hành lãnh đạo của các tổ chức công. - Đổi mới kỹ thuật điều hành tạo nề nếp làm việc khoa học hiệu quả trong các cơ quan nhà nước. - Cần phải xây dựng các mô hình mẫu và các quy trình chuẩn cho từng loại hình cơ quan có cùng đặc điểm, cơ cấu, hoạt động giống nhau. Ví dụ: Xây dựng mô hình mẫu cho các ngân hàng, các cơ quan chuyên môn cấp huyện hoặc tỉnh… - Ngoài cơ sở vật chất thì việc có một quy trình chuẩn là việc cần thiết cho nhiệm vụ điều hành hoạt động của các tổ chức công, xây dựng các thiết chế cần thiết để các cơ quan có thể vận hành thống nhất. Cơ chế vận hành hoạt động có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nề nếp làm việc khoa học tại các cơ quan các cấp. Ví dụ: Đảng và Nhà Nước đã ban hành một số văn bản về quy chế trong hoạt động của cơ quan các cấp và đã có kết quả rất khả thi. Thiết lập một chế độ trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động công vụ và phải bám sát từng bước đi của quá trình giải quyết công việc trong thực tế. Ví dụ: Khi đã ban hành một văn bản thì ai chịu trách nhiệm về toàn bộ văn bản, ai chịu trách nhiệm soạn thảo, kí duyệt, ban hành … khi có sai phạm thì ai chịu trách nhiệm ở khâu nào? - Tăng cường việc sử dụng các thiết bị hiện đại để hỗ trợ xử lý công việc cần thiết trong hoạt động của tổ chức công, đặc biệt là việc thu thập xử lý thông tin và truyền đạt các quyết định quản lý. - Xây dựng các thiết bị hiện đại trên cơ sở không ngừng phát huy giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc. Trang thiết bị văn phòng hiện nay gồm rất nhiều loại như: Máy vi tính, máy fax, máy in, bàn ghế, tủ hồ sơ, văn phòng phẩm, các thiết bị truyền tin, …. Các thiết bị này sẽ nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả công việc, giúp cho việc thu thập xử lý thông tin một cách chính xác và nhanh chóng. Chúng liên kết với nhau tạo thành cơ sở dữ liệu phong phú giúp cho các nhà quản lý có các thông tin cần thiết để giải 3 quyết công việc hàng ngày và đưa ra hoạch định chiến lược. Đó là mô hình các chính phủ điện tử trên thế giới đã rất thành công và mang lại hiệu quả rất lớn. Ngoài chức năng là tăng hiệu quả công việc thì các thiết bị này còn giúp các tổ chức công trở nên văn minh thân thiện với môi trường hơn (giảm tiếng ồn, giảm khói bụi, thoáng mát) nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức công, tránh sự lãng phí. - Xây dựng các định mức cần thiết và tiêu chuẩn hoá công việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Quản lý hành chính là công việc phức tạp và có nhiều công đoạn liên quan với nhau nên đòi hỏi tính tự giác cao và định mức cần thiết mới giúp cho công việc trôi chảy và hoàn thành đúng yêu cầu công việc. Ví dụ: Khi bộ phận tiếp dân nhận được đơn khiếu nại, tố cáo thì phải chuyển đến bộ phận có trách nhiệm giải quyết và trả kết quả cho người dân trong thời gian nhất định. Nếu không giải quyết thì công việc sẽ bị tồn đọng, trì trệ, không hiệu quả. Trên thế giới thì các tiêu chuẩn hoá được xây dựng một cách có hệ thống như mẫu các văn bản, mẫu hồ sơ thống nhất. - Đổi mới quy trình kiểm tra hoạt động của các tổ chức công. Xây dựng và áp dụng những quy trình kiểm tra thực tế và hiện hữu phù hợp với mỗi cơ quan tổ chức. Xây dựng quy trình đơn giản mà đối tượng bị kiểm tra cũng có thể tham gia vào quá trình kiểm tra. Tránh kiểm tra hời hợt chiếu lệ nhưng không làm phức tạp hoá vấn đề trong khi làm việc. - Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức Để hoàn thành tốt công việc của mình thì yêu cầu cán bộ, công chức phải có những kỹ năng nhất định nên họ cần được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên. VD: Để ban hành một văn bản thì họ cần biết thẩm quyền của mình, các vấn đề liên quan, các văn bản đã ban hành nếu không nắm bắt được thì họ sẽ ban hành văn bản trái quy định của pháp luật, văn bản sau sẽ chồng chéo văn bản trước, không có hiệu lực… Trên thực tế, khi cán bộ, công chức đã làm trái các quy định của pháp luật một phần do cố ý làm trái pháp luật nhưng một phần do năng lực cán bộ, công chức yếu kém gây khó khăn cho công cuộc cải cách hành chính của nước ta. Sử dụng công nghệ tiên tiến và áp dụng phương pháp khoa học để tính toán hiệu quả của các quy trình điều hành hành chính nhưng đây là mô hình mới áp dụng vào nước ta nên chưa phổ biến, vẫn áp dụng lối làm việc thủ công, chưa quan 4 tâm đến môi trướng làm việc. kỹ năng làm việc yếu kém gây phiền hà cho nhân dân khi liên hệ công việc. Trên thế giới, cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng theo yêu cầu công việc. Chúng ta cũng cần phải đào tạo theo yêu cầu công việc, thực hiện tốt góp phần trong tiến trình cải cách hành chính để hoà nhập với sự phát triển của nền hành chính thế giới. Để đạt được các kết quả trên thì chúng ta phải làm việc một cách đồng bộ phải tiến hành thường xuyên và đánh giá những gì đã đạt được và rút kinh nghiệm cho các hoạt động sau. Trong năm biện pháp trên thì biện pháp “tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức” là quan trọng nhất. Vì: - Con người là gốc của mọi công việc nên khi muốn thay đổi công việc thì cần thay đổi tư duy là vấn đề quan trọng và là tiên quyết. Khi có kỹ năng làm việc thì cán bộ, công chức mới có khả năng áp dụng các phương pháp trên một cách dễ dàng và có hiệu quả. Đây là tiền đề cho mọi thành công trong công việc. Ví dụ 1: Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin hiện nay thì mỗi cán bộ, công chức phải có kỹ năng sử dụng máy vi tính trong công việc để khai thác, xử lý, truyền tin và sử dụng thông tin. Như vậy, sau khi được đào tạo thì họ sẽ sử dụng máy vi tính thành thạo, tốc độ cập nhật nhanh chóng, xử lý thông tin chính xác sử dụng thông tin có hiệu quả. Ví dụ 2: với cán bộ tiếp dân thì cần kỹ năng giao tiếp. Nếu được đào tạo tốt thì việc tiếp dân sẽ có hiệu quả hơn, tạo được sự hài lòng của khách hàng đối với tổ chức đó, giảm sự phiền hà trong công việc, sử dụng thời gian hiệu quả hơn. 3. Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và Cải cách hành chính: Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và Cải cách hành chính là hai phạm trù gắn kết chặt chẽ, bổ sung và tương trợ lẫn nhau. Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công tức là thực hiện chủ trương về cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Để làm được điều đó, tổ chức công phải tự điều chỉnh tổ chức, phương thức quản lý thích ứng và vận dụng đầy đủ, đúng đắn phương thức điều hành với việc cải cách nền hành chính, tổ chức công phải tác động vào nền hành chính để phát huy những yếu tố tích cực, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật, đảm bảo tiến bộ và bình đẳng xã hội. - Nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp. Cấu trúc nền hành chính nhà nước bao gồm: Hệ thống thể chế; cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức hành chính; nguồn 5 lực tài chính và cơ sở vật chất. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính (tổ chức công là một trong những bộ phận cấu thành) là cần phải cải cách đồng bộ các yếu tố trên. - Cải cách nền hành chính nhà nước (hay của tổ chức) là một bộ phận của cải cách tổ chức và hoạt động của hệ thống bộ máy hành chính nhà nước nói chung (và tổ chức công nói riêng), nhằm làm cho hoạt động thực thi quyền hành pháp ngày càng thích ứng hơn với yêu cầu của sự vận động nền kinh tế, xã hội của mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương. - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng về xây dựng hệ thống pháp luật và thể chế về tổ chức, hoạt động của các tổ chức, cơ quan là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cải cách hành chính. - Hiệu quả của cải cách nền hành chính là đặc điểm của tổ chức, vận hành của tổ chức, là hiệu quả của việc quản lý của bộ máy hành chính (tức tổ chức), nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức nói chung và tổ chức công nói riêng. - Hiệu lực của nền hành chính và đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là sự thật hiện đúng, kịp thời có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ pháp luật của tổ chức công để đạt được mục tiêu đề ra. Ở khía cạnh khác, hiệu lực của cải cách hành chính còn biểu hiện ở sự nghiêm túc, khẩn trương, triệt để của tổ chức công trong việc điều hành, quản lý của tổ chức và cán bộ, công chức, nhân dân trong việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước trên phạm vi toàn xã hội. - Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và Cải cách hành chính đều có mục đích phục vụ sự nghiệp phát triển cộng đồng và nhu cầu thiết yếu của công dân, tức là xây dựng nền hành chính công tâm, trong sạch, không theo đuổi mục đích lợi nhuận, không đòi hỏi người được phục vụ phải trả thù lao. - Hiệu lực của việc cải cách hành chính là kết quả đạt được của bộ máy, tổ chức ở sự tương quan với mức độ chi phí các nguồn lực (tài chính công) trong quan hệ và hiệu quả xã hội. - Hiệu quả của công tác điều hành tổ chức công và Cải cách hành chính được thực hiện thông qua việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, năng lực, phẩm chất gắn liền với vị trí việc làm trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính là nâng cao hiệu quả quản lý điều hành từ trung ương đến địa phương trong một chỉnh thể thống nhất. 4. Định hướng và biện pháp đổi mới kỹ thuật điều hành hiện nay: 6 - Xây dựng và áp dụng kỹ thuật điều hành, tổ chức công vụ, kết hợp hiện đại với truyền thống; - Bảo đảm tính khoa học của quá trình điều hành; - Tạo được sự điều hành thuận lợi, đơn giản và phù hợp; - Giảm nhẹ cường độ và nâng cao năng suất lao động, góp phần tinh giản biên chế; - Xây dựng mô hình mẫu và quy trình chuẩn cho quá trình điều hành hoạt động của các cơ quan; - Tăng cường sử dụng thiết bị hiện đại để xử lý công việc, đặc biệt là thu thập, xử lý thông tin, truyền đạt các quyết định; - Xây dựng các định mức cần thiết và thực hiện việc tiêu chuẩn hoá trong công việc; - Đổi mới quy trình kiểm tra hoạt động của cơ quan, tổ chức công; - Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức. Câu 2: Phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công và vai trò của văn hoá trong tổ chức công? 1 . Các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công: 1.1. Quan niệm về tổ chức công: Tổ chức công là tổ chức đặt dưới sự quản lý trực tiếp của nhà nước để tiến hành một công việc chuyên ngành của nhà nước. Tổ chức công là tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao. Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại của công dân. Do đó, tổ chức công là một bộ phận hợp thành tất yếu của thiết chế bộ máy quản lý nhà nước. 1.2. Quan niệm về văn hoá: Văn hoá là toàn bộ những hoạt động sáng tạo và giá trị của nhân dân một nước, một dân tộc về mặt sản xuất vật chất và tinh thần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Văn hoá là tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động. 1.3. Quan niệm về văn hoá tổ chức, văn hoá tổ chức công: Văn hoá tổ chức là hệ thống những giá trị niềm tin, sự mong đợi của các thành viên trong tổ chức, tác động qua lại với các cơ cấu chính thức và tạo nên những chuẩn mực hành động như những giả thiết không bị chất vấn về truyền thống và cách thức là việc của tổ chức mà mọi người trong đó đều tuân theo khi làm việc. 7 Văn hoá tổ chức công là một hệ thống được hình thành trong quá trình hoạt động của tổ chức công, tạo nên niềm tin giá trị về thái độ của các nhân viên làm việc trong tổ chức công, ảnh hưởng đến cách làm việc trong tổ chức công và hiệu quả hoạt động của nó. Xây dựng văn hoá tổ chức công là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế cán bộ phải tôn trọng kĩ luật cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử với mọi người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội. 1.4. Các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công: 1.4.1. Các yếu tố bên trong: - Con người: Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, quyết định văn hoá tổ chức công. Con người là nhân tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả của tổ chức công. Tinh thần tự quản, tính tự giác của cán bộ, công chức làm việc trong tổ chức công cao hay thấp, mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức, xung đột giữa các thành viên trong cơ quan ở mức độ lớn hay nhỏ, cách giải quyết các xung đột, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao hay thấp,…tất cả những yếu tố đó tạo nên văn hoá tổ chức công. - Thể chế: Hệ thống thể chế trong các tổ chức công cũng là vấn đề cần bàn tới. Thể chế có hoàn thiện, có đảm bảo tính nghiêm minh được mọi cá nhân trong tổ chức tuân thủ thì kỷ luật trong tổ chức công mới được đảm bảo. Từ đó mọi hoạt động của các tổ chức công diễn ra một cách có hệ thống, theo chuẩn mực đã được đề ra, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng của các cơ quan, đơn vị đó. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các bộ phận và các tổ chức khác nhau trong tổ chức công cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng. Các công việc, các nhiệm vụ sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ, đạt mục tiêu khi có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa mọi tổ chức, cơ quan ở mọi lĩnh vực trong cả một hệ thống rộng lớn tổ chức công. - Tài chính: Tài chính của mọi tổ chức công đều phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn tài chính mà nhà nước có được là rất hạn hẹp. Việc sử dụng nguồn tài chính đó để tiến hành các hoạt động của các tổ chức cần được xem xét hợp lí, tránh việc thâm hụt ngân sách, lãng phí tiền bạc của nhà nước, làm giảm hiệu quả chất lượng tổ chức công. - Văn hóa tổ chức: Nền tảng văn hóa của tổ chức là yếu tố ảnh hưởng lớn đến đạo đức, tác phong làm việc của các thành viên trong tổ chức công. Vấn đề đạo đức và trách nhiệm của người quản lý và các thành viên trong tổ chức là nhân tố tinh thần, tác động. Văn hóa tổ chức là cách ứng xử, giao tiếp, cách phối hợp thực hiện công việc giữa các thành viên trong tổ chức và giữa các nhân viên với công dân. Phải làm sao để nhân viên trong tổ chức thấy rằng họ có cơ hội để làm việc tốt 8 nhất. Họ tin rằng ý tưởng của mình được tính đến, họ cảm thấy những đồng nghiệp của họ có cam kết với chất lượng. Họ tạo ra một sự liên kết trực tiếp giữa công việc của mình với sứ mệnh của tổ chức. Tạo được niềm tin giữa các thành viên trong tổ chức với nhau và giữa khách hàng với tổ chức đặc biệt là coi trọng vấn đề đạo đức công vụ, nhấn mạnh nền hành chính phục vụ nhân dân thì hiệu quả cũng như chất lượng của tổ chức công cũng theo đó mà tăng lên. - Thông tin: Thông tin về các văn bản hành chính, thông tin về các loại thủ tục (các loại giấy tờ biểu mẫu, quy trình thực hiện, thời gian giải quyết, phí và lệ phí…) khi được công khai sẽ tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng tốt hơn dịch vụ mà nhà nước cung cấp. Trong mọi tổ chức công, sự công khai thông tin là điều quan trọng không thể thiếu. - Mục tiêu tổ chức: Các mục tiêu được đề ra thích đáng và mức độ hoàn thành công việc theo mục tiêu cao hay thấp. Có những trường hợp đề ra mục tiêu quá cao trong khi tổ chức đó không có đủ điều kiện để thực hiện thì mức độ hoàn thành công việc cũng không cao. Cho nên khi đề ra các mục tiêu cần chú ý tới điều kiện hoàn cảnh ở trong tổ chức đó. - Cơ cấu tổ chức: Việc sắp xếp bố trí nhân sự trong các tổ chức công có phù hợp hay không cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng. Nhân viên làm việc trong các cơ quan tổ chức có được sắp xếp vào đúng vị trí, đúng ngành nghề, phù hợp với năng lực mà họ có, có phát huy được năng lực làm việc hay không cũng là vấn đề cần chú ý vì nó liên quan đến chất lượng, đến hiệu quả làm việc trong các tổ chức công. 1.4.2. Các yếu tố bên ngoài: - Môi trường chính trị; - Hệ thống cơ sở pháp luật của nhà nước; - Xu thế hoạt động của thế giới; - Các yếu tố của môi trường tự nhiên; - Các mối quan hệ của tổ chức; - Các công dân tại nơi tổ chức hoạt động; - Văn hóa hành chính của hệ thống công vụ; - Tiến độ phát triển của khoa học kỹ thuật; - Đời sống kinh tế văn hoá của đất nước. 2. Vai trò của văn hoá trong tổ chức công: Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự phát triển và tiến bộ xã hội. - Đối với tổ chức công, phải xây dựng được văn hóa tổ chức công tiến bộ, văn minh, hiện đại từ đó góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, 9 dân chủ. Tạo được tình đoàn kết và chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền. Môi trường văn hóa tổ chức công tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của CBCC với cơ quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công. - Tính tự giác của CBCC trong công việc sẽ đưa tổ chức công này phát triển vượt hơn lên so với tổ chức công khác. - Văn hóa tổ chức công cũng có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài tổ chức công, từ quá khứ đến tương lai cho nên trong một chừng mực nào đó sẽ giúp tổ chức công tạo nên những chuẩn mực, phá tính cục bộ, sự đối lập có tính bản thể của các thành viên. Hướng các CBCC đến một giá trị chung, tôn trọng những nguyên tắc, quy tắc và chuẩn mực văn hóa của tổ chức công. Đó chính là làm cho CBCC hoàn thiện mình. - Mỗi kiểu văn hóa có vai trò khác nhau đối với tiến trình phát triển của tổ chức công. Kiểu văn hóa quyền lực giúp tổ chức công có khả năng vận động nhanh, tạo nên tính bền vững trong khi theo đuổi mục tiêu của mình. Kiểu văn hóa vai trò giúp tổ chức công phát huy hết năng lực của CBCC, khuyến khích họ hăng say với công việc từ đó nhanh chóng đạt được mục tiêu của tổ chức công. Xây dựng, đổi mới, chấn chỉnh không ngừng hoàn thiện tổ chức công giúp tổ chức công phát triển bền vững, nhanh chóng đạt hiệu quả cao. Thắng lợi của mỗi tổ chức công không chỉ là mục tiêu kinh tế, chính trị hay xã hội mà trước hết và hơn hết đó là văn hóa tổ chức công. Con người tác động đến việc hình thành văn hóa tổ chức công thì đồng thời văn hóa tổ chức công với những giá trị bền vững của nó sẽ tác động trở lại đối với việc hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân tồn tại trong nó. Xây dựng văn hoá tổ chức công là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các thành viên của tổ chức công phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của tổ chức mình. Muốn như thế cán bộ, công chức phải tôn trọng kỷ luật tổ chức, phải chú ý đến danh dự của tổ chức trong cư xử với một người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội, góp phần xây dựng, đổi mới và hiện đại nền hành chính nhà nước. 10 . với tổ chức đó, giảm sự phiền hà trong công việc, sử dụng thời gian hiệu quả hơn. 3. Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và Cải cách hành chính: Mối quan hệ giữa đổi mới. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG Học viên: NGUYỄN MẠNH HÙNG Lớp Cao học HCC 16M, cơ sở HVHC miền Trung Câu 1. Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và. bộ máy hành chính (tức tổ chức) , nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức nói chung và tổ chức công nói riêng. - Hiệu lực của nền hành chính và đổi mới phương thức điều hành tổ chức công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_5, Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_5,

Từ khóa liên quan