0

tổng quan về giao thức truyền thông mobile ip

115 514 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:37

Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay việc sử dụng mạng máy tính như một công cụ trong kinh doanh, thông tin liên lạc, trao đổi dữ liệu, học tập cũng như vui chơi giải trí đã trở nên rất thông dụng và ngày càng quan trọng đối với con người. Việc giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa các máy tính trong mạng cục bộ cũng như trên mạng thông tin toàn cầu Internet hiện nay chủ yếu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP, hoạt động trên cơ sở của mô hình OSI. Như đã biết, các phiên bản IP hiện nay tuy đã quá quen thuộc và được dùng rộng rãi trên toàn thế giới nhưng nó đang bộc lộ một số nhược điểm như không gian địa chỉ hạn hẹp, khả năng bảo mật không cao và đặc biệt là không hỗ trợ cho các nút (hay các host) có khả năng di động (hay còn gọi là nút di động). Nút di động có thể là các thiết bị PDA, laptop, palmtop hay điện thoại di động, đó là các thiết bị có khả năng di chuyển từ nơi này đến nơi khác một cách dễ dàng. Mặt khác, nhu cầu sử dụng các thiết bị này ngày càng tăng do khả năng di động cũng như tính ưu việt về kích thước của chúng. Như vậy vấn đề đặt ra là cần có một bộ giao thức thích hợp với sự di chuyển của các nút mạng từ nơi này đến nơi khác trong khi vẫn duy trì liên lạc được với mạng gốc cũng như với bất kỳ nút nào muốn liên lạc với chúng mà không phải định lại cấu hình hoặc thay đổi địa chỉ IP của các nút di động này. IP không hỗ trợ khả năng này đối với nút mạng thực hiện chức năng di động. Giao thức Mobile IP được nghiên cứu dựa trên nền tảng của giao thức TCP/IP kế thừa các ưu điểm khắc phục những nhược điểm cho phù hợp với tình hình phát triển hiện tại là giao thức cho phép các nút di chuyển trên mạng mà không thay đổi địa chỉ IP của nút, hay nói cách khác là các nút mạng này có khả năng kết nối Internet tại bất cứ địa điểm nào trên thế giới. Giao thức Mobile IP sẽ quy định rõ các thủ tục đăng ký của các nút di động với mạng gốc, mạng khách cũng như các cơ chế khác có liên quan đến việc di chuyển của nút trong thời gian kết nối Internet. Trong tương lai bé giao thức Mobile IP cũng sẽ là một giao thức quan trọng và được sử dụng rộng rãi. 1 Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu Với những lý do trên em đã chọn đề tài: “Tổng quan về giao thức truyền thông Mobile IP ” với mục đích nghiên cứu về vai trò, chức năng và hoạt động của giao thức Mobile IP trong thông tin liên lạc. Chương 1 giới thiệu một cách khái quát về mô hình tham chiếu OSI. Đây là một công cụ rất hữu Ých đối với việc phân tích và nắm vững các hệ truyền thông dữ liệu. Mô hình OSI rất quan trọng vì tất cả các giao thức truyền thông đang sử dụng hiện nay (IPX/SPX của NetWare, TCP/IP trên Internet và ngay cả SNA của IBM) đều có thể được sắp đặt theo các chức năng trong mỗi lớp của mô hình. Ngoài ra, chương này còn giới thiệu đôi nét về họ giao thức TCP/IP và các giao thức có liên ở lớp mạng và lớp giao vận - hai lớp chủ yếu và có liên quan trực tiếp đến các giao thức được đề cập. Chương 2 trình bày về giao thức TCP. Chương 3 trình bày về giao thức TCP. Đây là nền tảng để xây dựng nên Mobile IP. Chương 4 giới thiệu đôi nét về giao thức Mobile IP: sù ra đời của một giao thức mới, mục đích, các yêu cầu cũng như các thuật ngữ mới được sử dụng trong Mobile IP. Chương này sẽ cho ta thấy một cái nhìn tổng quát về hoạt động của Mobile IP từ đó sẽ dẫn đến việc nghiên cứu chi tiết về các thủ tục, cấu trúc các phần mở rộng trong các bản tin điều khiển và sự kết hợp hoạt động của Mobile IP với các giao thức khác trong các chương sau. Chương 5 trình bày về sự phát hiện trạm, sự phối hợp hoạt động của các thực thể trên mạng gốc cũng như ở mạng ngoài để quá trình trao đổi tin giữa nút di động và các nút khác được thực hiện một cách thông suốt. Chương 6 trình bày tổng quan về sự đăng ký; cấu trúc của các bản tin đăng ký, trả lời đăng ký cũng như hoạt động của các nút di động và các trạm có liên quan. Chương 7 nghiên cứu về vấn đề định tuyến các gói tin trên mạng. Việc nhận gửi các gói tin của nút di động với các nút đang hoạt động trên mạng hoặc với các nút trên một mạng khác. Chương 8 nghiên cứu về vấn đề bảo mật trong Mobile IP. 2 Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu Mobile IP là một giao thức khá phức tạp, nó liên quan đến một số giao thức như TCP, IP, ICMP, DHCP và một số giao thức khác. Trong quá trình nghiên cứu em đã cố gắng để luận văn tốt nghiệp được hoàn chỉnh song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự góp ý của Thầy giáo hướng dẫn, Tiến sỹ Trần Trung Dũng, cũng như các thầy cô và bạn bè trong bộ môn. Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Em xin bày tỏ sự biết ơn tới các thầy cô giáo trong khoa và bè bạn đã có những đóng góp quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài đã lựa chọn. Hà Nội, tháng 5 năm 2003 Sinh viên Nguyễn Hồng Phong 3 Đồ án tốt nghiệp Nội dung MỤC LỤC Chương 1. Mở đầu 8 1.1 Đặt vấn đề 8 1.2 Giải pháp 9 Chương 2. Giao thức điều khiển truyền dẫn (TCP) 12 2.1 Khuôn dạng đoạn TCP (TCP segment) 12 2.2 Truyền dữ liệu 14 2.3 Độ tin cậy 15 2.4 Độ ưu tiên và bảo mật 16 Chương 3. Giao thức Internet (IP) 17 3.1 Cấu trúc gói IP (IP Datagram) 18 3.2 Đơn vị truyền tối đa (MTU) 20 3.3 Địa chỉ IP 21 3.3.1 Các lớp địa chỉ IP 22 3.3.2 Địa chỉ mạng con 23 3.3.3 Địa chỉ quảng bá (broadcast) 24 3.4 Định tuyến cho IP 25 3.4.1 Định tuyến trực tiếp và gián tiếp 25 3.4.2 Bảng định tuyến (table-driven IP routing) 25 3.5 IP multicast 27 3.5.1 Khái niệm về IP multicast 27 3.5.2 Địa chỉ IP multicast 28 3.5.3 Xử lý multicast 28 Chương 4. Tổng quan về giao thức Mobile IP 30 4.1 Các yêu cầu đối với giao thức mới 30 4.2 Các giả định 31 4.3 Các thực thể kiến trúc mới 31 4.4 Các thuật ngữ 32 4.5 Tổng quan về giao thức mới 33 4.6 Định dạng bản tin và khả năng mở rộng giao thức 37 Chương 5. Sự phát hiện trạm 40 5.1 Sự quảng cáo trạm 41 5.1.1 Phần mở rộng bản tin quảng cáo trạm di động 42 4 Đồ án tốt nghiệp Nội dung 5.1.2 Phần mở rộng Prefix-Lengths 44 5.1.3 Phần mở rộng 1 byte đệm 45 5.2 Sự chiếm trạm 45 5.3 Xem xét về trạm ngoài và trạm gốc đối với sự quảng cáo trạm 46 5.3.1 Các địa chỉ bộ định tuyến được quảng cáo (Advertised Router Addresses) 47 5.3.2 Các số tuần tự và quá trình quay vòng số 47 5.4 Xem xét về nút di động 47 5.4.1 Đăng ký theo yêu cầu 48 5.4 2 Sự phát hiện di chuyển 48 5.4.2.1 Thuật toán thứ nhất 49 5.4 2.2 Thuật toán thứ hai 49 5.4 3 Sự trở về mạng gốc 50 5.4.4 Các số tuần tự và quá trình quay vòng số 50 Chương 6. Sự đăng ký 51 6.1 Khái quát về sự đăng ký 51 6.2 Sự nhận thực 53 6.3 Cấu trúc bản tin yêu cầu đăng ký 53 6.4 Cấu trúc bản tin trả lời đăng ký 55 6.5 Các phần mở rộng việc đăng ký 58 6.5.1 Các giá trị phần mở rộng nhận thực tính toán 58 6.5.2 Phần mở rộng nhận thực giữa nút di động và trạm gốc 60 6.5.3 Phần mở rộng nhận thực giữa nút di động và trạm ngoài 60 6.5.4 Phần mở rộng nhận thực giữa trạm ngoài và trạm gốc 61 6.6 Xem xét về nút di động 62 6.6.1 Gửi các yêu cầu đăng ký 63 6.6.1.1 Các trường IP 63 6.6.1.2 Các trường trong bản tin yêu cầu đăng ký 64 6.6.1.3 Các phần mở rộng 67 6.6.2 Nhận các trả lời đăng ký 67 6.6.2.1 Kiểm tra tính hợp lệ 68 6.6.2.2 Yêu cầu đăng ký được chấp nhận 69 5 Đồ án tốt nghiệp Nội dung 6.6.2.3 Yêu cầu đăng ký bị từ chối 69 6.6.3 Truyền lại bản tin yêu cầu đăng ký 70 6.7 Xem xét về trạm ngoài 71 6.7.1 Bảng cấu hình và đăng ký 72 6.7.2 Nhận các yêu cầu đăng ký 72 6.7.2.1 Kiểm tra tính hợp lệ 73 6.7.2.2 Chuyển tiếp một yêu cầu đăng ký hợp lệ đến trạm gốc. 73 6.7.2.3 Từ chối các yêu cầu không hợp lệ 74 6.7.3 Nhận các bản tin trả lời đăng ký 75 6.7.3.1 Kiểm tra tính hợp lệ 75 6.7.3.2 Chuyển tiếp các bản tin trả lời đến nút di động 76 6.8 Xem xét về trạm gốc 77 6.8.1 Các bảng cấu hình và đăng ký 78 6.8.2 Nhận các yêu cầu đăng ký 78 6.8.2.1 Kiểm tra tính hợp lệ 78 6.8.2.2 Chấp nhận một yêu cầu hợp lệ 80 6.8.2.3 Từ chối một yêu cầu đăng ký không hợp lệ 81 6.8.3 Gửi các bản tin trả lời đăng ký 82 6.8.3.1 Các trường IP/UDP 82 6.8.3.2 Các trường trong bản tin trả lời đăng ký 84 6.8.3.3 Các phần mở rộng 84 Chương 7. Sự định tuyến 86 7.1 Các kiểu đóng gói 86 7.2 Định tuyến gói tin unicast 86 7.2.1 Xem xét về nút di động 86 7.2.2 Xem xét về trạm ngoài 88 7.2.3 Xem xét về trạm gốc 88 7.3 Các gói tin quảng bá 90 7.4 Định tuyến gói tin multicast 90 7.5 Các bộ định tuyến di động 92 Chương 8. Bảo mật 94 8.1 Các mã nhận thực bản tin 94 8.2 Quản lý khoá 94 6 Đồ án tốt nghiệp Nội dung 8.3 Chọn lọc các số ngẫu nhiên 95 8.4 Bảo vệ sự tấn công trở lại đối với các bản tin yêu cầu đăng ký 95 8.4.1 Chống sự tấn công trở lại bằng Timestamps 96 8.4.2 Chống sự tấn công trở lại sử dụng các nonces 97 7 Đồ án tốt nghiệp Chương 1. Mở đầu Chương 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Khả năng mở rộng của Internet từ một con số khiêm tốn ban đầu cách đây khoảng hơn hai mươi năm cho đến nay đã lên đến khoảng 30 triệu nút kết nối chủ yếu là do sự mạnh mẽ, khả năng mở rộng và khả năng hoạt động liên kết của giao thức IP phiên bản 4 (IPv4). Khả năng mở rộng phạm vi hoạt động một cách đột ngột của mạng Internet mà không ảnh hưởng đến việc định tuyến các gói tin một cách có hiệu quả của nó là một trong những thế mạnh to lớn nhất của Internet. Điều này thực hiện được nhờ vào các chức năng của IP. Nói chung một phần địa chỉ IP của nút mạng xác định vị trí vật lý của nó trên mạng, nó tương tự như mã vùng điện thoại của nơi mà ta muốn quay số đến. Trong IP, mét host đang hoạt động trên một mạng con (subnet) có thể được xác định bởi địa chỉ IP của nó, do vậy việc định tuyến gồm có việc gửi các gói tin theo một hướng chung của mạng con thay cho việc yêu cầu biết chi tiết về vị trí tất cả các nút. Sự pha trộn giữa việc đánh địa chỉ và việc đinh tuyến làm cho toàn bộ tỷ lệ mạng trở nên hợp lý nhưng điều này chỉ đúng dựa trên giả thiết là các nút mạng không chuyển động. Tuy nhiên ngày càng có nhiều người sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động, các thiết bị PDA (Personal Digital Assistant) do đó nhu cầu duy trì kết nối với mạng gốc của các thiết bị trên ngày càng trở nên cấp bách, việc sắp xếp các bit trong trường địa chỉ IP cho một vị trí vật lý bộc lộ một vấn đề đối với sự truyền thông di động. Khi một máy tính có khả năng di chuyển không được kết nối vật lý đến mạng gốc của nó thì IP không đủ khả năng định tuyến các gói tin đến nó một cách chính xác, điều này có nghĩa là điểm kết nối đến mạng của một nút mạng luôn không đổi tại mọi thời điểm và một địa chỉ IP chỉ xác định duy nhất một mạng cụ thể. Để hỗ trợ cho mét host có tính năng di động bằng các phiên bản IP hiện thời thì mỗi khi một nút di động di chuyển lại phải định lại cấu hình một lần. Giải pháp này là không khả thi vì nó tiêu tốn rất nhiều thời gian và dễ xảy ra lỗi. 8 Đồ án tốt nghiệp Chương 1. Mở đầu 1.2 Giải pháp Hệ thống Mobile IP diện rộng được triển khai một cách rộng rãi sẽ cho phép các thuê bao “nay đây mai đó” nối máy tính xách tay của họ vào mạng trong một phòng hội thảo hoặc tại một quán café mà không cần định lại cấu hình cho máy tính. Người sử dụng có thể thiết lập và duy trì một phiên hội thảo video ngay cả khi có sự di chuyển giữa một mạng LAN vô tuyến nội bộ trong một toà nhà và một mạng dữ liệu vô tuyến diện rộng bên ngoài. Khi đến làm việc ở một công ty khác, thuê bao cũng có thể nối laptop của anh ta vào một mạng LAN “khách” và sử dụng việc truy nhập qua mật mã đến công ty của anh ta để trao đổi dữ liệu, gửi - nhận thư điện tử một cách an toàn. Từ những mô tả trước đây ta thấy yêu cầu cơ bản để phát triển Mobile IP đó là khi mét nút kết nối Internet thay đổi điểm truy cập của nó. Do có sự thay đổi vị trí vật lý của nút mạng nên cần thiết phải có một sự thay đổi trong địa chỉ IP của nút mạng đó. Nếu trong một quá trình thông tin liên lạc nút di động di chuyển đến một mạng con khác, chẳng hạn khi nã di chuyển giữa một mạng hữu tuyến và một mạng vô tuyến, các nút khác sẽ không thể liên lạc được với nó nữa. Các gói tin sẽ được chuyển đến mạng gốc của nút di động thông qua địa chỉ IP gốc của nút đó nhưng chúng không thể đến được nút di động do hiện tại nó đang kết nối ở một mạng con khác. IP được thiết kế mà không tính đến khả năng này. Mặc dù có thể liên lạc được với một nút di động mà nút này thay đổi địa chỉ IP khi nã di chuyển nhưng rất tốn kém và gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, mỗi khi nót di động có được địa chỉ IP mới, tất cả các kết nối đã thiết lập với địa chỉ IP trước đó đều bị hủy bỏ kèm theo đó là sự khởi tạo cho địa chỉ mới. Trong một số hệ điều hành, chồng giao thức IP như là một bộ phận tích hợp chủ yếu mà một sự khởi động máy đầy đủ được yêu cầu để thay đổi địa chỉ IP. Nếu một nút di động di chuyển nhanh chóng trong một môi trường vô tuyến có kích thước các tế bào bé, địa chỉ IP mạng con có thể thay đổi thường xuyên như khi nót di động di chuyển giữa các trạm gốc hoặc giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Mobile IP là một giao thức Internet mới được giới thiệu, được thiết kế để hỗ trợ tính năng di chuyển của một người sử dụng (hoặc một host). Tính năng di chuyển của host là rất quan trọng do khả năng của các máy tính xách tay 9 Đồ án tốt nghiệp Chương 1. Mở đầu trong thời gian gần đây và ước mơ to lớn của con người là duy trì việc kết nối mạng ở bất cứ nơi đâu họ đến. Mobile IP cung cấp khả năng cho mét host luôn duy trì được kết nối Internet mà không cần quan tâm đến vị trí hiện thời của host. Giao thức Mobile IP có khả năng theo dõi một host di động mà không cần thiết phải thay đổi địa chỉ IP dài dòng của host đó. Bảng dưới đây là cái nhìn đơn giản hoá về chồng giao thức của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) khi nó được ứng dụng vào mạng Internet. Mobile IP xử lý tính di chuyển tại lớp mạng và không bị ảnh hưởng khi ra vào các lớp cao hơn trong khi vẫn tồn tại cơ sở hạ tầng định tuyến vốn có, vẫn tiếp tục sử dụng các host cố định và các ứng dụng hiện thời vẫn không thay đổi. Networking Layers Lớp ứng dụng HTTP, NFS, SNMP, DNS, Telnet, FTP, Lớp trình diễn Lớp phiên Líp giao vận TCP, UDP, RTP Lớp mạng IP, ICMP, IGMP, IPSec, Mobile IP (IPX, Appletalk) Lớp liên kết dữ liệu IEEE 802.*, PPP Lớp vật lý Network adapter Mobile IP cho phép một nút di động duy trì cùng một địa chỉ IP (địa chỉ mạng gốc của thiết bị) bất cứ ở đâu mà nó nối đến mạng. (Rõ ràng là một nút với một địa chỉ IP nối vào một mạng con khác thông thường sẽ không kết nối được). Tuy nhiên, nút di động có một địa chỉ care-of (được giải thích trong chương sau) mà địa chỉ này có liên quan đến mạng con, nơi mà nút di động tạm thời cư trú. Địa chỉ care-of được quản lý bởi một trạm gốc, đó là một thiết bị nằm trên mạng con của mạng gốc của nút di động. Bất kỳ một gói tin nào có địa chỉ đến địa chỉ IP của nút di động đều bị chặn lại bởi trạm gốc và sau đó được chuyển tiếp đến địa chỉ care-of bởi cơ chế đường hầm (tunnel). Mỗi khi gãi tin chuyển đến phía cuối đường hầm, nó được phân phối đến nút di động. Nút di động thường sử dụng địa chỉ mạng gốc của nó như là địa chỉ nguồn của tất cả các gói tin mà nó gửi đi. 10 [...]... tt nghip Giao thc IP Chng 3 Chng 3 GIAO THC INTERNET (INTERNET PROTOCOL) Giao thc IP l giao thc chuyn ti cỏc gúi tin qua mng chuyn mch gúi v hot ng ti tng th 3 (tng mng) trong mụ hỡnh tham chiu OSI IP l giao thc khụng liờn kt (connectionless), ngha l khụng cú s m bo rng cỏc gúi tin gi i s n c ti ớch ca nú Giao thc IP l mt giao thc rt hiu qu v c s dng nhiu trong cỏc chng trỡnh ng dng Giao thc IP c thit... cho chỳng bit v trng thỏi thnh viờn ca nú v thit lp cỏc ng i trong bng nh tuyn 30 ỏn tt nghip IP Chng 4 Tng quan v giao thc Mobile Chng 4 TNG QUAN V GIAO THC MOBILE IP IP phiờn bn 4 (IPv4) cho rng mt a ch IP ca mt nỳt mng xỏc nh duy nht mt im kt ni Internet Vỡ vy, mt nỳt phi c xỏc nh c th v trớ trờn mng bi a ch IP ca nú cú th nhn cỏc gúi tin gi n nú; nu khụng, cỏc gúi tin s khụng th chuyn i c i vi mt... TCP s cung cp cỏc thụng tin v a ch cho giao thc IP thụng qua cỏc tham s ca li gi Giao thc IP sau ú s to ra cỏc gúi tin IP, ra quyt nh 17 ỏn tt nghip Giao thc IP Chng 3 nh tuyn v gi cỏc giao thc mng tng di mang cỏc gúi tin IP ny i ti gateway hoc ti trm ớch 3.1 Cu trỳc ca gúi IP (IP Datagram) Mt n v d liu ca giao thc IP gi l mt gúi Cu trỳc ca mt gúi gm hai phn, phn tiờu (header) v phn d liu (data)... thụng qua giao thc thụng bỏo iu khin liờn mng ICMP (Internet Control Message Protocol) Giao thc IP gi cỏc giao thc tng th hai, tng liờn kt d liu (Data Link Layer), mang cỏc gúi tin IP ti gateway hoc ti trm ớch ng thi nú cng b gi bi giao thc tng bn, tng giao vn nh giao thc TCP truyn cỏc on d liu ca giao thc ú ti trm ớch Giao thc tng trờn nh TCP s cung cp cỏc thụng tin v a ch cho giao thc IP thụng... (packet-switched) Giao thc IP truyn cỏc khi d liu t mt ngun ti mt ớch trong ú ngun v ớch l cỏc trm mỏy tớnh c nhn dng thụng qua cỏc a ch cú di c nh Giao thc IP ngoi chc nng nh tuyn, chc nng quan trng nht trờn tng mng, giao thc IP cũn cú kh nng tỡm li, cho phộp vic phõn on v lp rỏp li cỏc gúi tin IP cú di ln cỏc gúi tin ny cú th c truyn qua cỏc mng mỏy tớnh cú n v gúi tin nhỏ Giao thc IP ch gii hn trong... ch MAC 22 ỏn tt nghip Giao thc IP Chng 3 (Media Access Control) liờn lc gia hai trm, cn thit phi cú mt c ch cho phộp ỏnh x t a ch IP sang a ch vt lý v ngc li Giao thc ARP (Giao thc phõn gii a ch - Address Resolution Protocol) c xõy dng chuyn i t a ch IP sang a ch vt lý v giao thc RARP (Reverse Address Resolution Protocol) c dựng chuyn t a ch vt lý sang a ch IP 3.3.1 Cỏc lp a ch IP Mi mt trm trờn... cp a ch IP ca nú v a ch ca mng cc b Khi trm ó bit a ch IP ca nú, nú s dựng a ch qung bỏ trc tip gi gúi tin ti mi trm trong mng 3.4 nh tuyn cho IP 3.4.1 nh tuyn trc tip v giỏn tip Ta cú th chia vic nh tuyn thnh hai trng hp: nh tuyn trc tip (khi hai trm c gn trc tip vi nhau bng mt ng vt lý) v nh tuyn giỏn tip (khi hai trm gi d liu cho nhau qua mt hoc nhiu gateway) Trong trng hp truyn d liu trc tip, trm... v bo mt Nh vy, ta thy rng giao thc IP rt hiu qu ch nú khụng quan tõm n giao thc c th ca cỏc mng khỏc nhau m nú i qua (vớ d X25, Frame Relay), vi IP cỏc mng ch n thun l ng dn gia cỏc b nh tuyn Cũn giao thc TCP li cú tin cy cao, vỡ vy ngi s dng mun truyn cỏc gúi tin mt cỏch chc chn v cú thụng vỏo li phi dựng giao thc TCP h tr cho IP Túm li, vi s kt hp gia hai giao thc TCP v IP, ngi dựng ó s dng c cỏc... thớch hp Cỏc gúi tin mi c úng gúi ny c dn theo một ng riờng gi l ng hm (tunnel) 34 ỏn tt nghip IP Chng 4 Tng quan v giao thc Mobile Mng khỏch: (Visited Network): l mt mng khỏc vi mng gc ca nỳt di ng m nỳt di ng hin thi ang kt ni n 4.5 Tng quan v giao thc mi Cỏc dch v h tr di õy c nh ngha cho giao thc Mobile IP: S phỏt hin trm Trm gc v trm ngoi cú th qung cỏo v kh nng phc v ca chỳng trờn mi liờn kt... khụng cn thay i a ch IP 4.1 Cỏc yờu cu i vi giao thc mi Mt nút di ng phi cú kh nng liờn lc c vi cỏc nỳt khỏc sau khi thay i im kt ni lp liờn kt ca nú nhng vn khụng thay i a ch IP Mt nút di ng phi cú kh nng liờn lc c vi cỏc nỳt khụng thc hin cỏc chc nng di ng nh nú Khụng cú s tng cng giao thc no c yờu cu cỏc host hoc cỏc b nh tuyn m 31 ỏn tt nghip IP Chng 4 Tng quan v giao thc Mobile khụng úng vai . bé giao thức Mobile IP cũng sẽ là một giao thức quan trọng và được sử dụng rộng rãi. 1 Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu Với những lý do trên em đã chọn đề tài: Tổng quan về giao thức truyền thông. đôi nét về họ giao thức TCP /IP và các giao thức có liên ở lớp mạng và lớp giao vận - hai lớp chủ yếu và có liên quan trực tiếp đến các giao thức được đề cập. Chương 2 trình bày về giao thức TCP bởi giao thức ở tầng bốn, tầng giao vận như giao thức TCP để truyền các đoạn dữ liệu của giao thức đó tới trạm đích. Giao thức ở tầng trên như TCP sẽ cung cấp các thông tin về địa chỉ cho giao
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng quan về giao thức truyền thông mobile ip, tổng quan về giao thức truyền thông mobile ip,