0

Vì sao tàu nổi kim chìm tại sao?

1 1,850 2
  • Vì sao tàu nổi kim chìm tại sao?

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 19:00

TẠI SAO KIM CHÌM CÒN TÀU NỔI? Để hiểu vấn đề này ta hãy nhắc lại định luật Acsimet trong thủy tĩnh học :“Bất cứ vật nào nhúng xuống nước cũng chịu một sức đẩy bằng trọng lượng của thể tích chất nước mà vật chiếm chỗ”. Cái kim thả xuống nước cũng chịu một sức đẩy Acsimet bằng trọng lượng phần thể tích nước mà kim chiếm chỗ. Giả sử thể tích kim bằng 0,01cm 3 . Thể tích nước 0,01cm 3 có trọng lượng khoảng 0,0001 N. Như vậy sức đẩy Acsimet tác dụng vào kim là 0,0001N. Ta biết trọng lượng riêng của sắt khoảng 78000N/m 3 nên trọng lượng của kim khoảng 0,00078N lớn hơn gần 8 lần sức đẩy Acsimet trên, do đó kim phải chìm xuống. Trong khi đó, con tàu có thể nặng hàng chục nghìn tấn nhưng lại rỗng nên khi thả xuống nước nó chiếm một thể tích rất lớn, sức đẩy Acsimet cũng rất lớn. Sức đẩy này cân bằng với trọng lượng tàu làm tàu . . TẠI SAO KIM CHÌM CÒN TÀU NỔI? Để hiểu vấn đề này ta hãy nhắc lại định luật Acsimet trong thủy tĩnh học :“Bất. tác dụng vào kim là 0,0001N. Ta biết trọng lượng riêng của sắt khoảng 78000N/m 3 nên trọng lượng của kim khoảng 0,00078N lớn hơn gần 8 lần sức đẩy Acsimet trên, do đó kim phải chìm xuống. Trong. chất nước mà vật chiếm chỗ”. Cái kim thả xuống nước cũng chịu một sức đẩy Acsimet bằng trọng lượng phần thể tích nước mà kim chiếm chỗ. Giả sử thể tích kim bằng 0,01cm 3 . Thể tích nước 0,01cm 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Vì sao tàu nổi kim chìm tại sao?, Vì sao tàu nổi kim chìm tại sao?,

Từ khóa liên quan