PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc

26 1.6K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:23

PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG III PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN 3.1 Các khái niệm 3.1.1 Phục hồi Phục hồi phương thức sử dụng tài nguyên dự phòng khả dụng để định tuyến lại lưu lượng sau xảy cố, theo tình trạng mạng Ở chương II ta nói tới vấn đề bảo vệ Điểm phân biệt hai phương thức bảo vệ phục hồi là: kỹ thuật bảo vệ dựa kịch để xác định tuyến /đoạn bảo vệ cho tuyến /đoạn hoạt động cần bảo vệ trước xảy cố, kỹ thuật phục hồi sử dụng thuật tốn định tuyến để tìm tuyến /đoạn dự phòng khả dụng thay tạm thời cho tuyến /đoạn hoạt động bị ảnh hưởng sau xảy cố Do kỹ thuật bảo vệ thường đáp ứng thời gian hồi phục nhanh kỹ thuật phục hồi động bù lại kỹ thuật phục hồi cho phép sử dụng tài nguyên dự phòng mềm dẻo Như ta biết môi trường WDM chia lớp; lớp kênh quang (OCh-Optical Channel), lớp đoạn ghép kênh quang (OMS- Optical Multiplex Section) lớp đoạn truyền dẫn quang (OTS – Optical Transmisstion Section) Tương ứng với lớp ta có cách phục hồi riêng biệt • Phương thức phục hồi kênh quang: phương thức yêu cầu thay tuyến quang hoạt động bị ảnh hưởng cố tuyến quang bảo vệ Việc tìm tuyến bảo vệ thực thi băng điều khiển phân tán tập trung Trường hợp áp dụng điều khiển tập trung, nút điều khiển lưu giữ ghi trạng thái mạng tìm tuyến bảo vệ thông báo cho nút mạng Trường hợp áp dụng điều khiển phân tán, nút nguồng đích rà sốt động bước sóng bảo vệ yêu cầu để thiết lập lại tuyến đường bị đứt • Phương thức phục hồi đoạn ghép kênh quang: phương thức yêu cầu tìm kiếm cục tuyến tạm thời khả dụng vòng qua đoạn bị cố Nguyễn Trọng Cường, D01VT 52 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Phương thức thực thi nút đầu cuối đoạn bị cố, sử dụng thuật tốn phân bổ để tìm tuyến thay tạm thời Điểm phân biệt phục hồi kênh quang phục hồi đoạn ghép kênh quang mức bảo vệ hay đơn vị bảo vệ Trường hợp thứ lấy đối tượng bảo vệ tuyến quang nên bảo vệ kênh quang gọi bảo vệ tuyến, cho phép lựa chọn hồi phục cố kết cuối đường dây quang (OLT) Trường hợp thứ hai lấy đối tượng bảo vệ mức tín hiệu tổng tín hiệu ghép kênh kênh WDM truyền sợi quang nên bảo vệ đoạn ghép kênh cịn gọi bảo vệ đoạn, hồi phục tất tuyến quang mang đoạn sợi bị cố Các kỹ thuật phục hồi quang thực thi mức kênh quang áp dụng cho cấu hình lưới với nút OXC Hiện thị trường chưa cung cấp thiết bị OXC có hiệu cao số nhà sản xuất phát triển thiết bị kết nối chéo quang - điện thiết kế đặc biệt cho phục hồi phân tán nhanh Trong hệ thống mạng viên thơng xảy cố như; đứt đường truyền hai nút mạng; cố nút mạng Từ cố ta có ba phương pháp phục hồi mạng: phục hồi từ đầu cuối - tới - đầu cuối tuyến hoạt động, phục hồi nút kế cận với cố, phục hồi nút trung gian 3.1.1.1 Phục hồi đầu cuối - tới - đầu cuối Đường kết nối hai nút Tuyến hoạt động trước xảy cố Tuyến hoạt động sau Đường kết nối hai xảy cố nút Hình 3.1 Mơ tả phục hồi đầu cuối-tới-đầu cuối cố đoạn liên kết Tuyến hoạt động trước xảy cố Nguyễn Trọng Cường, D01VT Tuyến hoạt động sau xảy cố Hình 3.2 Mơ tả phục hồi đầu cuối-tới-đầu cuối cố nút 53 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Khi xảy cố phương pháp phục hồi thực định tuyến lại từ nút đầu cuối kênh bị ảnh hưởng cố Phương pháp phục hồi đảm bảo hiệu cố nút cố đoạn liên kết 3.1.1.2 Phục hồi nút kế cận cố Đường kết nối hai nút Tuyến hoạt động trước xảy cố Tuyến hoạt động sau xảy cố Hình 3.3 Mơ tả phục hồi nút kế cận Khi xảy cố phương pháp phục hồi thực định tuyến lại cho kênh đoạn nối hai nút kế cận với cố đoạn, phương pháp phục hồi không hồi phục lưu lượng trường hợp cố nút Đường kết nối hai 3.1.1.3 Phục hồi nút trung gian nút Tuyến quang trước Tuyến hoạt động trước khi xảy cố xảy cố Tuyến quang sau xảy động Tuyến hoạtsự cố sau xảy cố Nguyễn Trọng Cường, D01VT Hình 3.4 Mơ tả phục hồi nút trung gian cố đoạn 54 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Khi xảy cố phương pháp phục hồi thực định tuyến lại kênh bị ảnh hưởng cố giữ cặp nút trung gian Phương pháp phục hồi sử dụng dung lượng dự phịng rẩt hiệu cho phép định tuyến lại kết nối cách tối ưu mà ràng buộc hai phương pháp trên, yêu cầu thuật toán phức tạp Trong phương pháp phục hồi phương pháp phục hồi nút biên thường cho đáp ứng tuyến phục hồi dài so với phương pháp phục hồi nút kế cận cố Tuy phương pháp thứ hai lại yêu cầu phải tập trung nhiều dung lượng dự phịng gần vị trí dễ gặp cố dẫn đến tổng dung lượng dự phịng mà u cầu cao phương pháp đầu lập kế hoạch dung lượng dự phòng vừa đủ để hồi phục cố đơn phù hợp với qui mô mạng Về khả khắc phục cố tất phương pháp phục hồi áp dụng cho cố chặng Riêng phương pháp phục hồi nút kế cận cố khơng có khả đối phó với cố nút Về thời gian hồi phục phương pháp phục hồi nút kế cận cố sử dụng mức đoạn ghép kênh quang (OMS), liên tới it nút thường cho tuyến đương phục hồi ngắn nên đáp ứng hồi phục nhanh Dưới bảng so sánh phương pháp phục hồi Phương pháp phục hồi Nguyễn Trọng Cường, D01VT Nút kế cận cố Nút biên 55 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Dung lượng dự phịng u cầu Nhiều Ít Khả khắc phục cố Thời gian hồi phục Tốt Dài Tồi Ngắn Bảng 3.1 So sánh phương pháp phục hồi 3.1.2 Cấp phát tài nguyên Phân bổ lại tài nguyên vấn đề cần thiết xây dưng, vận hanh khai thác mạng, đặc biệt khôi phục cố Đối với mạng quang, đặc biệt mạng quang WDM phân bổ lại tài nguyên quan trọng Nó gồm cấp phát sợi quang, bước sóng, thiết bị WDM thiết bị đầu cuối Từ kết xử lý ước tính sược số lượng bước sóng thành phần mạng cần bổ sung Hoạt động cấp phát kết nối kênh quang cho cáp sợi quang khơng có lạ nhà lập kế hoạch xây dựng mạng SDH trước đây, việc gán bước sóng cho kênh quang, định tuyến bước sóng quang nhiện vụ phức tạp Nếu mạng hỗ trợ biến đổi bước sóng (sử dụng phát đáp hay biến đổi bước sóng) vấn đề giải đơn giản lại làm tăng chi phí xây dựng nút mạng Do cấp phát tài ngun cho mạng WDM có hai khía cạnh cần phải xem xét • Một hệ thống WDM thường thiết kế với số lượng bước sóng xác định hưu hạn • Hai vấn đề xung đột bước sóng xảy kênh quang khác hoạt động bước sóng sợi Vì hai vấn đề mà nhà thiết kế phải tối thiểu hố số lượng bước sóng sử dụng để không vượt dung lượng hệ thống WDM tránh xung đột bước sóng Khi xem xét vấn đề cấp phát bước sóng cần biết rõ mạng có hỗ trợ biến đổi bước sóng hay khơng, từ có ba trường hợp cấp phát bước sóng: • Cấp phát tuyến bước sóng ảo ( Virtual Wavelength Path - VWP): bước sóng cấp phát thay tuyến đường tơi nút đích Trường hợp tương tự hoạt động cấp phát tài nguyên mạng SDH • Cấp phát tuyến bước sóng (Wavelength Path - WP): cấp phát bước sóng dọc theo tuyến đường từ nút nguồn tới nút đích Trường hợp Nguyễn Trọng Cường, D01VT 56 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học dẫn đến nguy xung đột bước sóng hai tuyến chia sẻ sợi quang • Cấp phát tuyến bước sóng đường hầm (Tuneable Wavelength Path TWP): cấp phát cố định hai bước sóng khác cho tuyến hoạt động hồi phục Phương pháp phương pháp trung gian của hai phương pháp trước Khi xem xét đặc điểm lưu lượng tải mạng (tải tĩnh hay tải động ) có hai cách thức cấp phát tài nguyên tương ứng: • Cấp phát tài nguyên với lưu lượng tải tĩnh: thực lần theo kế hoạch nhiều chu kỳ (lưu lượng tải dự báo xác thời điểm) Trong hai trường hợp lưu lượng có khuynh hướng tăng lên áp dụng công cụ tối ưu để dự báo tăng trưởng • Cấp phát tài nguyên với lưu lượng tải động (trong trường hợp lưu lượng tải bất định): lưu lượng dự báo thống kê, ví dụ cường độ lưu lượng tối đa mong đợi hay mức độ tập trung lưu lượng ring Người thiết kế phải đáp ứng mức độ mềm dẻo mạng cao với chi phí thấp 3.1.3 Các phương thức thực thi cấp phát tài ngun • Sử dụng thuật tốn tối ưu: cách chậm thích hợp với mạng lớn, lưu lượng tĩnh nói chung cần dự báo lưu lượng xác Chúng dùng để nghiên cứu so sánh kiểu mạng khác nhau, phân tích mức độ nhạy cảm để đưa kết có giá trị • Sử dụng luật thiết lập kế hoạch đơn giản: cách thích ứng cho thưc thi vận hành mạng thực tế (ví dụ cài đặt dung lượng cần định tuyến cho nhu cầu mới) 3.1.4 Cấp phát tài nguyên kỹ thuật bảo vệ mạng Trong mạng thông tin quang WDM vấn đề cấp phát tài nguyên cho mục đích bảo vệ lưu lượng hồi phục mạng sau xảy cố quang trọng, có ý nghĩa định đến việc lập dự án xây dựng mạng quang, dự tính chi phí xác định cấu hình mạng khả thi Nguyễn Trọng Cường, D01VT 57 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Hiện có ba trường hợp cấp phát tài nguyên sau Chúng phân biệt dựa số lượng bước sóng yêu cầu bổ sung cho mục đích bảo vệ 3.1.4.1 Bảo vệ bước sóng thực thể bảo vệ (khi có nút WR) • Phân tập sợi quang: cách tăng gấp đôi tài nguyên cần thiết để truyền tải lưu lượng mạng Cách bảo vệ 1+1 đảm bảo hồi phục 100% cố tuyến không đảm bảo hồi phục cố nút • Phân tập đường định tuyến: đường định tuyến dành đường định tuyến khác cho mục đích bảo vệ, để tối ưu hố mặt tài ngun mạng việc xác định hai đường khác với bước sóng cho cặp nút phải thưc pha cấp phát tài nguyên bảo vệ Cách bảo vệ mạng chống lại cố đoạn, tuyến nút trung gian • Bảo vệ dựa ring: xác định vòng ring tự bảo vệ mạng cấu hình lưới Cách cho phép sử dụng kỹ thuật bảo vệ chia sẻ giống bảo vệ ring SDH Lập kế hoạch để ring qua nút mạng với yếu tố ràng buộc (như độ trễ, số lượng nút, chiều dài tuyến ) 3.1.4.2 Bảo vệ bước sóng khác (trường hợp có sẵn nút WC) Với cách cho phép dùng kỹ thuật bảo vệ riêng hay chia sẻ, tối ưu hố tồn tài ngun mạng theo cách: ban đầu dùng WL chưa bị chiếm dụng sau thực phân tập sợi quang Điều thực pha lập kế hoạch cấp phát tài nguyên mạng Nếu muốn cung cấp bảo vệ sợi quang bị đứt kênh bảo vệ khơng nên sợi quang với kênh bảo vệ 3.1.4.3 Bảo vệ tuyến đa bước sóng (trường hợp nút WR khả dụng) Hình thức dùng để tối ưu hoá tàon tài nguyên mạng khơng có hạn chế WL tuyến Ban đầu sử dụng bước sóng chưa bị chiếm dụng sau áp dụng phân tập sợi quang Cơng việc thực pha lập kế hoạch cấp phát tài nguyên mạng Tương tự trương hợp để tránh ảnh hưởng bị đứt cáp kênh bảo vệ không nên chia sẻ sợi quang với kênh bảo vệ Nguyễn Trọng Cường, D01VT 58 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học 3.2 Phân bổ lưu lượng trình hồi phục mạng Đầu tiên nghiên cứu vấn đề cấp phát tài nguyên với lưu lượng tải tĩnh cấu hình ring, lưới, sau vấn đề cấp phát tài nguyên với lưu lượng tải động cấu hình ring Trong trường hợp nghiên cứu, lưu lượng giả thiết khối Một khối yêu cầu truyền tải thông tin hai nút mạng quang bước sóng Khối quang định tuyến từ đầu cuối - tới - đầu cuối bước sóng suốt tuyến đường bước sóng khác sử dụng bước sóng 3.2.1 Định tuyến lưu lượng cấp phát tài nguyên cho mạng quang WDM với lưu lượng tĩnh Phần trình bày cấp phát tài nguyên bước sóng cho mạng WDM cấu hình ring có lưu lượng tĩnh thưo ba nhóm sau: nhóm ring WDM bảo vệ riêng, nhóm ring WDM bảo vệ chia sẻ nhóm ring WDM khơng bảo vệ Các ring WDM bảo vệ riêng đơn hướng hai hướng có kênh quang hoạt động bảo vệ đối phó với cố đứt cáp kênh bảo vệ dành riêng truyền hướng đối diện ring Do kênh hoạt động bảo vệ chia sẻ bước sóng hướng truyền dẫn khác ring nên vấn đề cấp phát tài nguyên đơn giản, ta cấp phát bước sóng cho nhu cầu khối Ví dụ trường hợp ring WDM với N nút có đủ N*(N-1)/2 khối số lượng bước sóng yêu cầu ring WDM hai sợi bảo vệ riêng N*(N-1)/2 Tương tự với ring WDM đơn hướng không bảo vệ, hai hướng truyền dẫn cho khối sử dụng bước sóng tất tuyến vòng quanh ring Các ring WDM bảo vệ chia sẻ (thường ring hai hướng, áp dụng định tuyến đơn hướng cho số khối): cáp đứt cung vân có đủ dung lượng dự phòng phần bù để hồi phục cho khối quang bị đứt kết nối (ví dụ OMS - SPRing) Các ring WDM hai hướng không bảo vệ: nhiệm vụ bảo vệ chuyển lên tầng khách sử dụng dung lượng ring phần khác mạng không cần dành riêng bước sóng cho mục đích bảo vệ Các ring cho phép tái sử dụng bước sóng để truyền khối quang khác nên lý thuyến chúng u cầu bước sóng Nhưng bù lại khối Nguyễn Trọng Cường, D01VT 59 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học quang phải định tuyến xác cấp phát bước sóng cho đảm bảo khả tái sử dụng tối đa Nếu nút có hỗ trợ biến đổi bước sóng vấn đề trở nên đơn giản: nút sử dụng ghép kênh xen/rẽ thụ động khơng có khả biến đổi bước sóng cho kênh lưu lượng truyền qua, nhu cầu quang phải cấp phát bước sóng từ đầu cuối tới - đầu cuối khiến cho công việc trở lên phức tạp Khi phải tìm phương thức cấp phát bước sóng tối ưu mà sử dụng số lượng bước sóng hạn chế trường hợp có hỗ trợ biến đổi bước sóng Ví dụ trường hợp ring WDM hai sợi bảo vệ chia sẻ có N nút, ta yêu cầu [(N2 – 1)/4] bước sóng, số N lớn giá trị gần 50% so với trường hợp bảo vệ riên Đối với ring bốn sợi bảo vệ chia sẻ ring WDM hai hướng không bảo vệ số lượng bước sóng u cầu [(N2 - 1)/8] mà yêu cầu hỗ trợ biến đổi bước sóng khơng thích hợp Nhìn chung nhu cầu lưu lượng đạt tới mức tối đa lâu dài cần thiết phải tìm cơng thức chung luật cấp phát bước sóng đơn giản Để tối thiểu hoá việc sử dụng bước sóng cần thuật tốn cho đáp ứng nhanh Trong thực tế áp dụng luật cấp phát tài nguyên tốt theo hai giai đoạn liên tiếp sau • Giai đoạn (giai đoạn định tuyến): định tuyến khối quang để truyên chiều ngược chiều kim đồng hồ nhằm tối thiểu hoá tổng số bước sóng sử dụng đoạn (với giả thiết có hỗ trợ biến đổi bước sóng) Các nhu cầu quang (các khối) cấp nhiều bước sóng tách ra, bước sóng định tuyến riêng yêu cầu Sau sử dụng thuật tốn đáp ứng nhanh sẵn có để định tuyến tối ưu nhằm đạt số lượng bước sóng đoạn • Giai đoạn hai: giai đoạn cấp phát bước sóng cho tuyến xác định kết thúc giai đoạn một: ta sử dụng thuật tốn Stochastic hay thuật toán phong đoán nhằm đạt hiệu phân bổ tất bước sóng mong muốn Giai đoạn đầu nhằm tạo mức ngưỡng số lượng bước sóng yêu cầu thấp mà chưa xét tới việc khơng có hỗ trợ biến đổi bước sóng Giai đoạn hai thực thi cấp phát bước sóng theo giới hạn Nguyễn Trọng Cường, D01VT 60 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học 3.2.2 Định tuyến lưu lượng cấp phát tài nguyên cho mạng quang WDM với lưu lượng tải động Trong nhiều ứng dụng mạng thực tế lúc dự đoán trước mẫu lưu lượng, nhu cầu quang (các khố) tăng giảm nên cần thiết phải xem xét mẫu lưu lượng động để xác định mức độ linh hoạt hiệu mạng WDM Các thuật toán phải thực thi định tuyến cấp phát bước sóng điều kiên lưu lượng động nên cần đảm bảo yêu cầu sau: • Đảm bảo mức độ sử dụng mạng cao mà biết nhu cầu lưu lượng ban đầu • Thuật tốn đạt hiệu tốt lưu lượng có biến động lớn • Thuật toấn đơn giản để dễ dàng liên kết mạng hệ thống quản lý mạng Phần ta xem xét lưu lượng động mạng ring WDM bảo vệ chia sẻ với kịch sau  Một ring kết nối N nút, ban đầu chưa có nhu cầu quang (khối) định tuyến  Các nhu cầu quang xuất yêu cầu phục vụ Các yêu cầu xuất ngẫu nhiên với xác suất nút ring, nên phải tính tốn dựa trung bình mẫu lưu lượng tồn phần  Khi có nhu cầu quang u cầu phục vụ phải tìm thấy bước sóng khả dụng Hiệu nắng tái xắp xuất bước sóng cấp phát cho lưu lượng ring phải đảm bảo mức độ sử dụng mạng cao hơn, vơi kỹ thuật ring WDM yêu cầu xem xét khả can thiệp nhân công đứt kênh dịch vụ khách hàng không cho phép tai xếp  Nếu có tượng dao động lưu lượng loại bớt nhu cầu quang (trên phần ring sử dụng) bước sóng cấp phát cho nhu cầu quang bị laọi trở thành khả dụng nhu cầu quang địng tuyến phần ring Có số luật cấp phát tài nguyên liên quan tới hoạt động định tuyến cấp phát bước sóng: thuật tốn tìm đường ngắn (SP), thuật tốn tìm số lượng bước sóng it Để so sánh ta xem xét ring WDM có hỗ trợ biến Nguyễn Trọng Cường, D01VT 61 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Đối với mạng lưới WDM, thực hiệ tách biệt tác vụ định tuyến cấp phát bước sóng đơn giản Có thể sử dụng thuật tốn tìm đường ngắn cho định tuyến, thuật toán heuristic hay công cụ dựa SA ILP cho cấp phát tài nguyên Đối với lưu lượng động ta nên chọn mạng ring WDM bảo vệ chia sẻ thích hợp Nếu khơng thể dự báo trước lưu lượng, hoạt động định tuyến tái xếp động mà không xét đến QoS nên sử dụng luật SP đạt hiệu sử dụng từ 90% tới 95% (khi khơng có dao động tải), giảm xuống 70%(khi có giao động tải) Điều khiến cho ring WDM bảo vệ chia sẻ hẫm dẫn ring WDM bảo vệ riêng 1+1 sử dụng luật đơn giản nhiều 3.2.3 Phương pháp định tuyến mạngWDM cấu trúc Ring Tương tự mạng cấu Ring SDH, xet tính hiệu sử dụng băng tần quang, cấu trúc ring tồn quang chia thành hai loại chủ yếu: • Ring bảo vệ dùng chung SPRing (OMS-SPRing - Optical Multiplex Section Shared Protection Ring), tương ứng với cơng nghệ SDH có MS- SPRing hay ring hai hướng • Ring bảo vệ dành riêng DPRing (OCH/OMS DPRing – Dedicated Protection Ring hay OCH-SNCP Ring – Sub-Network Connection Protection Ring) tương ứng với công nghệ SDH loại SNCP Ring hay Ring đơn hướng USHR Trong loại ring bảo vệ dành riêng DPRing (1+1) lớp quang, luồng tín hiệu quang gửi theo hai hướng vòng ring để bảo vệ Nguyên tắc để phân bổ bước sóng là: luồng quang điểm - điểm sử dụng bước sóng riêng tồn ring Mức độ phức tạp thiết kế mạng với cấu trúc DPRing không nằm phần quang mà chủ yếu phần giao diện quang VC-4 Ví dụ, xác định xắp xếp logic nút tốt (cấu hình lớp SDH), cách ghép VC-4 vào bước sóng cần thiết Đối với ring bảo vệ dùng chung SPRing, yêu cầu định cỡ phức tạp Nhà thiết kế phải định hướng tuyến thuận/ngược chiều kim đồng hồ cho lưu lượng sử dụng bước sóng định Do chế bảo vệ dùng Nguyễn Trọng Cường, D01VT 63 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học chung cho phép sử dụng bước sóng luồng quang khơng chồng chéo nhau, nên khơng có ngun tắc thiết kế đơn giản Hơn nhiệm vụ phân bổ VC-4 vào bước sóng làm cho bai tốn phức tạp vịng ring có bảo vệ dùng chung Phần tập trung vào định tuyến phân bổ bước sóng cho SPRing đáp ứng yêu cầu lưu lượng luồng quang xác định, mà khơng đề cập đến vấn đề nhóm, phân bổ luồng VC-4 vào kênh quang – phần định lớp mạng thường thuộc nhà khai thác khác, độc lập với nhà khai thác mạng quang Trong vấn đề phân bổ tài ngun dự phịng nói chung khó Nhưng trường hợp cấu hình ring với loại DPRing kênh OCh làm việc yêu cầu kênh bảo vệ theo hướng đối diện, với cấu trúc loại SPRing, nửa phần bước sóng chặng sử dụng cho kênh bảo vệ nửa lại sử dụng cho dự phịng Về ngun tắc có cố xảy phần bước sóng làm việc bị cố chuyển sang phần bảo vệ hướng ngược lại, cần có chuyển đổi bước sóng Tuy nhiên tránh sử dụng chuyển đổi bước sóng nhờ bố trí hai hai phần bước sóng dành cho làm việc dự phịng hai sợi bù Ngồi ra, vấn đề định cho mạng DPRing hoàn toàn phải thơng qua phương pháp tính đơn giản, lưu lượng quang yêu cầu sử dụng bước sóng chặng ring (cho kênh bảo vệ làm việc) Vì dễ dàng định tuyến gán bước sóng cho DPRing trường hợp ma trận lưu lượng quang có bảo vệ hồn tồn Tuy nhiên DPRing tải lưu lượng quang khơng có bảo vệ; lưu lượng làm cho phức tạp định cỡ DPRing Đối với trường hợp toán lại quay giải toán SPRing Do vây phần cần tập trung vấn đề định cỡ SPRing 3.2.3.1 Định tuyến mạng ring đơn Định tuyến Nhiệm vụ bước quan trọng, xác định định tuyến lưu lượng thuận ngược chiều kim đồng hồ với giả định có chuyển đổi bước sóng Bước giải cho cho kết gần tối ưu băng thuật toán tối di truyền (Genetic), Heuristic sử dụng thuât toán tối ưu, để xác định hướng tuyến luồng lưu lượng Nguyễn Trọng Cường, D01VT 64 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Có hai loại phương pháp phổ biến sử dụng để định tuyến lưu lượng cho SPRing, là: • Các phương pháp Heuristic  Heuristic thích nghi  Heuristic khơng thich nghi • Các phương pháp tối ưu a) Các phương pháp định tuyến Rất nhiều nhà nghiên cứu trước đề xuất vài phương pháp định tuyến tối ưu cho mạng SPRing Ý tưởng phương pháp tối thiểu chi phí ring cách tối thiểu tải trọng chặng có tải cao nhất, tải tổng lưu lượng định tuyến qua chặng Hầu hết thuật toán phải giải vấn đề cân tải trọng, luồng quang xếp ring cho chênh lệch tải chặng nhỏ tốt Một thuật toán C.Y.Lee S.G.Chang đề xuất kết tối ưu nhiều lớn giá trị tối ưu đơn vị (N=[LMAX/2]+1) * Bài tốn Xét vịng ring có n nút (n cạnh/cung/chặng) Các nút đánh số theo chiều kim đồng hồ cạnh nút I i+1 gọi a i Cạnh nút n l an Mỗi lưu lượng hai nút đối xứng hai hướng Ký hiệu: d = (d1, d2, d3, …dm) véc tơ lưu lượng dj tổng số luồng lưu lượng j P + j = {as, as+1, at-2, at-1} tập cạnh mà tải lưu lượng j nút s t (t ≤ n) theo hướng kim đồng hồ P − j = {as, as+1, an, an-1, at+1, at} tập cạnh mà tải lưu lượng j nút s t(t ≤ n) ngược chiều kim đồng hồ P ma trận n×2m, đó: aj ∈ P(i, 2j-1) = aj ∉ P(i, 2j) = Nguyễn Trọng Cường, D01VT aj ∈ aj ∉ 65 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học + + − x = ( x1+ , x1− , x2 , x2− , , xm , xm ) véc tơ kết quả, đó: x + số luồng lưu lượng j định tuyến theo chiều kim đồng hồ j x − số luồng lưu lượng j định tuyến ngược chiều kim đồng hồ j R ma trận (n×2m) lưu lượng cạnh, R (i,2 j − 1) = P (i,2 j − 1) × xi+ R (i,2 j ) = P(i,2 j ) × x − j y = ( y1 , y , , y n ) véc tơ tải với yi tải cạnh i xác định yi = ∑ j R (i , j ) z(x) = maxi { yi } tải lớn cạnh i ứng với kết x A ={ai/ yi ≥ z(x)-1} tập cạnh có tải cực đại nhỏ Bài toán cân tải biểu diễn sau: Tối thiểu hàm mục tiêu z(x) Thoả mãn điều kiện: ∑x { j / i∈ Pj+ } + j + ∑x { j / i∈ Pj− } − j = yi với i = 1,2 , n x + + x − = d j với j = 1,2, , m j j x + , x − nguyên dương với j j j + − Hàm mục tiêu z(x) nhận từ định tuyến x j x j lưu lượng j cho tải lớn tối thiểu Ràng buộc thứ tải cạnh yi tổng tất lưu lượng định tuyến qua cạnh hai hướng (ngược /thuận chiều kim đồng hồ), ràng buộc thứ hai lưu lượng định tuyến hai hướng phải dj, ràng buộc thứ ba việc tách lưu lượng theo hướng phải nguyên dương Để giải toán Lee Chang đề xuất thuật toán sau: • Bước 1: khởi tạo Nguyễn Trọng Cường, D01VT 66 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học x := (d1,0,d2,0, ,dm,0); Tính tốn y, z(x),A; đặt i :=1; • Bước 2: kiểm tra điều kiện i ≤ n : sai kết thúc Bắt đầu Tạo danh sách lưu lượng bắt nguồn từ nút i xếp theo thứ tự Sắp xếp giá trị Pj+ , tức d; giảm dần dsd theo thứ tự tăng s luồng lưu lượng có số cạnh/chặng giảm dần Y j K Kết thúc Gọi lưu lượng>n j:=lưu lượng danh sách nút i > + • Bước 3: lặp lại với bước với điều kiện Pj ⊃ A(tức xét luồng :=định tuyến tất lượng bắt đầu tải cực jmà định tuyến qua lưucả cạnh có từ nút i;đại) Đánh giá tải y=(y1, y2,…,yn ); { z ( x )− y }    + + := tập +  Xácxđịnh x j −A;  x j ,  Đặt j     − k ∈P j k  +  mink∈Pj− { z ( x )− yk }   − − Đặt x j := x j + min x j ,    ; (chia luồng lưu lượng j cho Chọn d có số cạnh lớn nhất;    rq drq: qua hướng có tải tương tự nhau) x*:=định tuyến drq theo hướng tất Y ngược lại; Tính toán lại y, thuộcA cạnh z(x), A Đánh giá tải y=(y1, y ,…,yn ); Chọn lưu lượng j:=lưu lượng danh sách Xác định lại tập A: • Bước bốn: đặt i:=i+1 thực bước hai Theo ông Chang Lee ra, lời giải tối ưu nhiều lớn Y tối ưu đơn vị x:= x*; Thuật tốn: Hình 3.4 Lưu đồ giải toán tối ưu Nguyễn Trọng Cường, D01VT 67 z ( x * ) < z ( x) Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học b) Các phương pháp định tuyến Heuristic Mặc dù toán định tuyến SPRing hồn tồn giải thuật toán tối ưu trên, nhiên số thuật toán Heuristic sử dụng Các thuật tốn có số đặc điểm: • Đơn giản loại tối ưu mà cho kết tối ưu gần tối ưu hầu hết trường hợp • Dễ dàng cho việc trì liên tục trình lập qui hoạch thiết lập luồng khai thác Các phương pháp Heuristic đưa thành hai nhóm, thích nghi khơng thích nghi *Các phương pháp định tuyến Heuristic khơng thích nghi Các thuật tốn tn theo qui tắc đơn giản cố định định hướng định tuyến thưo lưu lượng Chúng gọi khơng thích nghi qui tắc định tuyến khơng thay đổi tồn q trình định tuyến Có ba kiểu qui tắc định tuyến sau: • Ln ln định tuyến lưu lượng theo hướng có khoảng cách nhỏ • Ln ln định tuyến lưu lượng theo hướng có số chặng it Nguyễn Trọng Cường, D01VT 68 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học • Ln ln định tuyến lưu lượng theo hướng có tải Trong ba nguyên tắc định tuyến hai phương pháp đầu tương tự nhau: lưu lượng quang hai hướng hai nút ring định tuyến theo hướng ngắn có số chặng Ưu điểm nguyên tắc tính đơn giản, chúng cung cho kết tốt Trong trường hợp ring có số nút lẻ xảy số chặng hai nút nhau, nguyên tắc số chặng định hướng tuyến cho nút Trong trường hợp hướng định tuyến chọn ngẫu nhiên theo hướng định trước định tuyến theo hướng có chặng có tải Mặc dù nguyên tắc tối thiểu khoảng cách/chặng phù hợp ma trận lưu lượng quang có dạng Mesh hồn tồn, chúng lại khơng phù hợp trường hợp tổng quát Sự phân bố lưu lượng loại thể cân tải lớn ring cần thêm tuyến phụ Nguyên tắc tải tối thiểu: • Mỗi lưu lượng ln ln định tuyến thưo hướng có tải nhỏ (nghĩa hướng có chặng có tải nhỏ hơn) • Lưu lượng hai hướng định tuyến phía ring (trên hai sợi khác nhau) • Khi mà hai phía ring có độ tải, hướng có số chặng ngắn chọn Trong nguyên tắc cố gắng giữ cân tải ring Nguyên tắc nhạy cảm với thứ tự chọn luồng để định tuyến yêu cầu tài nguyên cao nhiều so với kết tối ưu mà có “cụm” lưu lượng quang cặp nút định tuyến theo cụm khác Thực lưu lượng quang định tuyến theo hướng luân phiên (tức là, ban đầu thuận chiều kim đồng hồ, tiếp ngược, thuận, ngược …) có xu hướng yêu cầc tài nguyên DPRimg Vấn đề xác định thứ tự định tuyến tối ưu lưu lượng xem NP - đầy đủ Giải pháp có lẽ đơn giản, hiệu theo Heuristic để giải tốn này, ngăn khơng cho xuất “cụm” lưu lượng quang cách trộn thứ tự lưu lượng trước định tuyến Theo cách nhận được: Nguyễn Trọng Cường, D01VT 69 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học • Tiết kiệm tài nguyên mạng so với DPRing cho mẫu lưu lượng quang nói chung • Sự tiết kiệm cao sử dụng kỹ thuật trộn “thông minh” thứ tự luồng xét định tuyến Kỹ thuật trộn “thông minh” trước hết phải tránh “cụm” lưu lượng quang có hướng ưu tiên định tuyến luồng quang dài (tức lưu lượng cặp nút có khoảng cách chặng cao hơn) **Các phương pháp định tuyến Heuristic thích nghi Các thuật toán tuân theo nguyên tắc đơn giản cố định để định hướng định tuyến luồng quang một, trừ có kiện thiếu tài nguyên Sự kiện cho phép thay đổi sách định tuyến Các thuật tốn gọi “thích nghi” ngun tắc định tuyến chúng có thay đổi trình định tuyến Nguyên tắc định tuyến thích nghi điển hình chọn tuyến có hướng chặng tối thiểu, ngoại trừ gặp phải thiếu tài nguyên ring Điều có nghĩa thơng tin bước sóng cịn cho phép sử dụng chặng ring cần xác định trước thực định định tuyến luồng quang Vì thơng tin có sau q trình phân bổ bước sóng, phải ghép hai chức định tuyến gán bước sóng Thuật tốn thích nghi đề xuất có chất kế thừa tính chất phụ thuộc vào thứ tự lưu lượng định tuyến thuật toán tải tối thiểu khơng thích nghi Cách xử lý tương tự trộn thứ tự luồng quang đề xuất áp dụng 3.2.3.2 Định tuyến mạng đa ring Khi thiết kế mạng quang có cấu trúc đa ring (phổ biến Việt Nam), ví dụ hình 3.5 Vị trí ring cách kết nối chúng có ảnh hưởng lớn đến sử dụng bước sóng sợi mạng Đây toán phức tạp, thực tế việc đặt ring mạng đâu vị trí địa lý, topo, mẫu lưu lượng yêu cầu quản A Cách kết nối chế định tuyến lý ring phụ thuộc vào chi phí phân cấp mạng D B C Nguyễn Trọng Cường, D01VT Hình 3.5 Mạng cấu trúc theo đa ring 70 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Ngoài việc xác định định tuyến phân bổ bước sóng lưu lượng ring, se đối mặt với vấn đề định tuyến lưu lượng ring trog mạng quang có cấu trúc đa ring Đối với cấu trúc cần xác định: • Mạng cấu trúc đa Ring có phân cấp hay khơng? Nếu mạng đa ring có phân cấp, lớp có hay nhiều ring câu hỏi đặt định tuyến thực ring lớp • Tiêu chuẩn định tuyến áp dụng ring • Có chuyển đổi bước sóng, trạm lặp 3R, xếp lại luồng lớp điện ring hay khơng? • Các ring kết nối với có hay khác cấu trúc (DPRing hay SPRing)? • Các ring kết nối với thông qua hay nhiều nút? Trong trường hợp kết nối nhiều nút, chế bảo vệ cho phép lưu lượng định tuyến thông qua nút kết nối (Gateway) khác có cố? Một số cơng cụ phát triển để tối ưu vị trí ring SDH mạng toán phức tạp phải xét đến tập lớn vị trí khả kết nối ring, công cụ đưa kết tối ưu nhanh mạng lớn Các công cụ phù hợp với thiết kế mạng ring quang cần bổ xung, sửa đổi cho phù hợp với đặc trưng công nghệ quang Trong đó, tốn điển hình phân bổ tài nguyên cho ring đơn cần giải với thuật tốn thích hợp q trình định cỡ mạng đa ring Nguyễn Trọng Cường, D01VT 71 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Trong phần ta mở rộng toán phân bổ luồng định cỡ mạng đa ring chủ yếu tập chung vào cấu trúc mạng có ring kết nối với qua nút mạng Tiếp sau đây, rõ bước phổ biến việc lập qui hoạch mạng đa ring mơ tả nhiệm vụ tốn phân bổ luồng quang mạng đề xuất phương án giải Mơ tả tồn: • Bước - xác định vị trí ring điểm kế nối • Bước - phân bổ định tuyến lưu lượng cho mạng ring nguyên tắc kết nối ring • Bước - Xác định luồng quang (gán bước sóng )cho mạng ring Bước dùng thuật tốn chương trước • Bước - Xác định cấu hình tài nguyên mạng Trong phần đề xuất phương pháp phân bổ luồng quang bao gồm bước trên, ứng dụng trình lập qui hoạch mạng quang WDM với cấu trúc đa ring Về nguyên tắc việc kết nối ring thơng qua nhiều nút tốt Tuy nhiên, thực tế số lượng nút kết nối ring phụ thuộc vào vị trí địa lý, quản lý chi phí tồn mạng Do thơng thường ring kết nối với thông qua nút hai nút gần Do việc phân bổ luồng quang ring thông qua nút hai nút gần không khác nhiều Trong thời điểm đơn giản ta xét trường hợp ring kết nối với thông qua nút trung gian Tương tự cách tiếp cận phân bổ luồng cho mạng Ring đơn ,việc phân bổ luồng cho mạng đa Ring thực theo hai bước : • Định tuyến lưu lượng ring để xác định định tuyến cụ thể lưu lượng quang mạng đa ring • Phân bổ hay gán bước sóng cho luồng quang Bài toán tổng thể cho phân bổ luồng mạng đa ring mơ tả sau: Đầu vào Cấu hình mạng (lớp vật lý)  Cấu trúc mạng đa ring: bao gồm ring, điểm kết nối ma trận lưu lượng Nguyễn Trọng Cường, D01VT 72 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học  Cơ chế kết nối, bảo vệ ring Đầu  Định tuyến lưu lượng mạng  Gán bước sóng cho luồng lưu lượng định tuyến Với cách tiếp cận giải hai bước vấn đề phân bổ luồng mạng đa ring xác định chế định tuyến lưu lượng ring Bởi vấn đề định tuyến gán bước sóng cho phần lưu lượng thuộc ring giải nhờ thuật toán đề cập 3.2.4 Phương pháp định tuyến mạng quang WDM cấu trúc Mesh 3.2.4.1 Định tuyến cố định Cách tiếp cận đơn giản để định tuyến kết nối lựa chọn tuyến cố định cho cặp nguồn-đích Một ví dụ điển hình cách tiếp cận định tuyến ngắn cố định Đường ngắn tính cho cặp nguồn đích tính trước (offline) sử dụng thuật tốn đường ngắn chuẩn Dijkstra Bell-Ford Do nút mạng khơng cần thiết lưu giữ tồn trạng thái mạng Bất kỳ kết nối cặp nút riêng thiết lập sử dụng tuyến xác định trước Trong hình 3.6 đường ngắn cố định minh họa từ nút đến nút Cách tiếp cận để thiết lập kết nối đơn giản, nhiên bất lợi cách tiếp cận tài nguyên (bước sóng) dọc theo đường bị tắc nghẽn, có khả dẫn đến xác suất tắc nghẽn cao trường hợp lưu lượng động dẫn đến cần số lượng lớn bước sóng sử dụng mạng trường hợp lưu lượng tĩnh Định tuyến cố định điều khiển tình có cố hay nhiều tuyến sợi mạng Để điều khiển cố tuyến sợi, việc tổ chức định tuyến lại phải xem xét đường lựa chọn tới đích phải có khả tìm thấy tuyến động Chý ý hình 3.6, yêu cầu kết nối từ nút đến nút bị khóa bước sóng chung khơng thể sử dụng hai tuyến sợi tuyến cố định Hình 3.6 Đường ngắn cố định Nguyễn Trọng Cường, D01VT 73 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học 3.2.4.2 Định tuyến luân phiên cố định Một cách tiếp cận để xem xét định tuyến đa đường định tuyến luân phiên cố định Trong định tuyến luân phiên cố định, mối nút mạng yêu cầu trì bảng định tuyến chứa danh sách thị số tuyến cố định tới nút đích Ví dụ, nút bao gồm tuyến ngắn nhất, tuyến ngắn thứ hai nhất, tuyến ngắn thứ ba nhất….Một tuyến nút nguồn s nút đích d định tuyến danh sách tuyến tới nút d bảng định tuyến nút s Một tuyến thay nút s nút d tuyến mà khơng dùng chung tuyến sợi với tuyến bảng định tuyến s Thuật ngữ “tuyến thay “ để thực mô tả tất tuyến (bao gồm tuyến ) từ nút nguồn tới nút đích Hình 3.7 mơt tả tuyến kết nối (đường liền) từ nút đến nút 2, tuyến thay (đường chấm) từ nút đến nút 2 Tuyến Tuyến thay Hình 3.7 Định tuyến luân phiên cố định Khi kết nối yêu cầu đến, nút nguồn thử thiết lập kết nối liên tiếp tuyến từ bảng định tuyến đến có tuyến với bước sóng gán hợp lệ Nếu khơng có tuyến dùng từ danh sách tuyến thay yêu cầu kết nối bị tắc nghẽn hủy Trong hầu hết trường hợp, bảng định tuyến nút thị số chặng tới đích Như tuyến ngắn tới đích đường bảng định tuyến Khi có ràng buộc khoảng cách tuyến khác nhau, tuyến lựa chọn ngẫu nhiên Định tuyến thay cố định cung cấp điều khiển dễ dàng cho thiết Nguyễn Trọng Cường, D01VT 74 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học lập giải phóng luồng quang sử dụng để tránh cố mạng 3.2.4.3 Định tuyến thích nghi Trong định tuyến thích nghi, tuyến từ nút nguồn s đến nút đích d lựa chọn động phục thuộc vào trạng thái mạng Trạng thái mạng xác định tập tất kết nối Một loại định tuyến thích nghi định tuyến đường chi phi nhất, cách định tuyến tốt cho mạng có sử dụng chuyển đổi bước sóng Với cách tiếp cận này, tuyến sợi sử dụng có chi phí ∞ tuyến sợi sử dụng chuyển đổi bước sóng có chi phí c đơn vị Nếu chuyển đổi bước sóng khơng có c = ∞ Khi kết nối đên, đường chi phí thấp giưax nút nguồn nút đích xác định Nếu có nhiều tuyến có chi phi, chúng lựa chọn ngẫu nhiên Bằng cách lựa chọn chi phi chuyển đổi bước sóng c thích hợp, đảm bảo tuyến có chuyển đổi bước sóng lựa chọn khơng đảm bảo đường bước sóng liên tục Định tuyến thích nghi yêu cầu hỗ trợ mở rộng giao thức điều khiển quản lý để cập nhật liên tục bảng định tuyến nút Ưu điểm định tuyến thích nghi có kết tắc nghẽn thấp định tuyến cố định định tuyến thay cố định Với mạng hình 3.8, tuyến sợi (1,2) (4,2) mạng bận thuật tốn định tuyến thích nghi thiết lập qua kết nối nút nút Trong hai định tuyến cố định định tuyến thay cố định với tuyến hình 2.7 bị tắc nghẽn ∞ 1 ∞ 1 Hình 3.8 Định tuyến thích nghi từ nút đến nút Một dạng khác định tuyến thích nghi định tuyến luồng có tắc nghẽn (LCP- Least-Congested path).Giống định tuyến thay thế, với cặp nguồn-đích, danh sách tuyến lựa chọn trước Khi yêu cầu kết nối đến, luồng tắc nghẽn số tuyến xác định trước lựa chon Sự tắc nghẽn tuyến sợi đo số bước sóng sử dụng Nguyễn Trọng Cường, D01VT 75 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học 3.2.4.4 Định tuyến bảo vệ Khi thiết lập kết nối mạng cố định tuyến ghép kênh bước sóng sóng quang WDM, yêu cầu cung cấp số mức độ bảo vệ tuyến sợi nút để tránh sai hỏng mạng cách dự trữ số lượng dung lượng dự phòng [14,21] Một cách tiếp cận phổ biến để bảo vệ thiết lập tuyến luồng quang phân tập mức luồng Một luồng gọi luồng cho sử dụng cịn luồng gọi luồng quang dự phòng để hồi phục cho luồng quang bị hỏng Cách tiếp cận hỏng, đường đường thay phân nút Định tuyến thay cố định cung cấp cách tiếp cận để thực điều khiển bảo vệ Bằng cách lựa chọn đường thay phân tập với tuyến chính, ta bảo vệ kết nối với sai hỏng tuyến sợi đơn cách phân bổ đường thay đường hồi phục Trong định tuyến thích nghi, bổ sung giải pháp bảo vệ đường hồi phục để thiết lập sau đường thiết lập Giao thức định tuyến sử dụng để xác định đường hồi phục, với việc loại trừ cách thiết lập c = ∞ sử dụng đường Việc sử dụng tuyến thay để phục hồi xác định động sau sai hỏng xảy Sự phục hồi thành công đủ tài nguyên sử dụng mạng Chú ý rằng, sai hỏng xảy ra, việc tìm kiếm thiết lập động đường phục hồi cách tiếp cận hồi phục thời gian kể so với chuyển mạch đường hồi phục thiết lập trước theo cách tiếp cận bảo vệ (protection) 3.3 Kết luận Công nghệ WDM đem lại nhiều hội cho nhà khai thác mạng, giảm chi phí/bit tăng dung lượng đáp ứng nhu cầu phát triển nhiều năm tới Tuy nhiên, đưa cơng nghệ vào ứng dụng có nhiều thách thức cho việc ứng dụng hiệu đặc tính tiên tiến mà trì tính liên tục phát triển mạng lưới Hiện nay, thực tế việc ứng dụng WDM chủ yếu mạng truyền tải với cấu trúc mạng định tuyến quang đáp ứng lưu lượng kết nối điểm - điểm tốc độ cao Do thách thức trước mắt nhà lập quy hoạch thiết kế mạng cần định thời điểm lựa chọn cấu trúc Nguyễn Trọng Cường, D01VT 76 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học mạng quang WDM phù hợp Để giải vấn đề quy hoạch mạng, tốn đặc trưng điển hình cơng nghệ WDM(so với cơng nghệ SDH) phân bổ luồng quang mạng, bao gồm định tuyến gán bước sóng cho luồng lưu lượng mạng WDM vật lý Do tầm quan trọng toán mà có nhiều đề tài nghiên cứu tìm giải pháp phù hợp với yêu cầu bối cảnh cụ thể mạng lưới: từ lưu lượng tĩnh tới lưu lượng động, ngẫu nhiên; từ giải thuật ngoại tuyến đến trực tuyến xử lý tập trung phân tán; từ lưu lượng song công đối xứng tới lưu lượng đơn công bất đối xứng; từ khơng có chuyển đổi bước sóng đến có hay hạn chế chuyển đổi bước sóng; từ khơng có khơng có ràng buộc độ dài suốt đến rang buộc nhiễu, xuyên âm, mức công suất Nguyễn Trọng Cường, D01VT 77 ... Cường, D01VT 58 Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học 3.2 Phân bổ lưu lượng trình hồi phục mạng Đầu tiên nghiên cứu vấn đề cấp phát tài nguyên với lưu lượng tải... thiết kế đặc biệt cho phục hồi phân tán nhanh Trong hệ thống mạng viên thơng xảy cố như; đứt đường truyền hai nút mạng; cố nút mạng Từ cố ta có ba phương pháp phục hồi mạng: phục hồi từ đầu cuối -... Chương III Phục hồi mạng phân bố lại tài nguyên Đồ án tốt nghiệp đại học Khi xảy cố phương pháp phục hồi thực định tuyến lại từ nút đầu cuối kênh bị ảnh hưởng cố Phương pháp phục hồi đảm bảo

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1 Mô tả phục hồi đầu cuối-tới-đầu cuối đối với sự cố đoạn liên kết - PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc

Hình 3.1.

Mô tả phục hồi đầu cuối-tới-đầu cuối đối với sự cố đoạn liên kết Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3.3 Mô tả phục hồi tại nút kế cận - PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc

Hình 3.3.

Mô tả phục hồi tại nút kế cận Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3.4 Lưu đồ giải bài toán tối ưu - PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc

Hình 3.4.

Lưu đồ giải bài toán tối ưu Xem tại trang 16 của tài liệu.
Nguyên tắc định tuyến thích nghi điển hình đó là chọn tuyến có hướng chặng tối thiểu, ngoại trừ  khi chúng ta gặp phải thiếu tài nguyên trên ring - PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc

guy.

ên tắc định tuyến thích nghi điển hình đó là chọn tuyến có hướng chặng tối thiểu, ngoại trừ khi chúng ta gặp phải thiếu tài nguyên trên ring Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.7 Định tuyến luân phiên cố định - PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc

Hình 3.7.

Định tuyến luân phiên cố định Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan