0

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập doc

18 611 2
  • Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 15:22

23-8-1945. 25- 8-1945. 28-8-1945. Khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong cả nước. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn. Hãy nêu mốc thời gian tương ứng với sự kiện lịch sử? ? Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010 Lịch sử Thời gian Sự kiện lịch sử ? Nêu tên sự kiện lịch sử được minh hoạ trong bức tranh? Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày …………là ngày kỉ niệm ……………………………….của nước ta. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử trọng đại này. 19 - 8 Cách mạng tháng Tám Đọc và quan sát hình 1, SGK/21. Hãy : - Tả quang cảnh ngày 2-9-1945 ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội? (thảo luận nhóm ba.) - Hà Nội tưng bừng màu đỏ - một vùng trời bát ngát cờ hoa. - Đồng bào Hà Nội, già trẻ, gái, trai đều xuống đường. Những dòng người từ khắp các ngả tập trung về quảng trường Ba Đình. - Đội danh dự đứng nghiêm trang xung quanh lễ đài mới dựng. [...]... dựng 2/ Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập: - Buổi lễ bắt đầu đúng 14 giờ ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập -Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân 3/ Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập: -Khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam... động 3: 3 Nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập Đọc SGK đoạn “Hỡi đồng bào cả nước” đến “giữ - Khẳng định quyền tự do Độc lập của bạn vững quyền tự do độc lập ấy” Hãy trao đổi với dân dung chính của về nộitộc Việt Nam.đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập? - Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do ấy Hoạt động 4: 4 Ý nghĩa lịch sử sự kiện 2 - 9 - 1945 - Khẳng định quyền độc lập dân tộc, khai sinh... tộc, khai sinh chế độ mới Củng cố: ? Ngày 2 – 9 là ngày kỉ niệm gì của dân tộc ta? - Ngày kỉ niệm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - Ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà - Ngày Quốc Khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1/ Quang cảnh Hà Nội ngày 2 – 9 – 1945 - Hà Nội tưng bừng cờ hoa Đồng bào Hà Nội, không kể già... Phiếu học tập (Nhóm 3) Câu 1: Buổi lễ tuyên bố độc lập diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? Câu 2: Nêu các sự việc chính diễn ra trong buổi lễ? Câu 3: Buổi lễ kết thúc ra sao? - Buổi lễ bắt đầu vào 14 giờ ngày 2 – 9 – 1945 - Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước... trước đồng bào quốc dân 3/ Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập: -Khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam -Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững nền tự do độc lập ấy 4/ Ý nghĩa lịch sử ngày 2 – 9 – 1945: - Khẳng định quyền độc lập dân tộc, khai sinh ra chế độ mới . dân. - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. - Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân. 3/ Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập: - Khẳng định quyền tự do độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử trọng đại này. 19 - 8 Cách mạng tháng Tám Đọc và quan. 2 – 9 – 1945. - Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. - Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập doc, Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập doc, Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập doc

Từ khóa liên quan