Nguồn năng lượng potx

28 255 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:22

CHƯƠNG 2 NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÔNG KHÍ HỆ THỐNG CUNG CẤP & XỬ LÝ KHÍ NÉN MÁY NÉN KHÍ LÀM NGUỘI BÌNH CHỨA LÀM KHÔ BỘ BẢO DƯỢNG THIẾT BỊ SỬ DỤNG 2.1. Khí nén MÁY NÉN KHÍ 1. Nguyên lý thay đổi thể tích Theo đònh luật Boyle-Mariotte P 1 – p suất ứng với thể tích V 1 P 2 – p suất ứng với thể tích V 2 const 2211 === VpVp Máy nén khí kiểu PIT TÔNG Máy nén khí Kiểu cánh gạt Máy nén khí Kiểu Trục vít ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM  Không sinh ra dao động  Không khí sạch và không bò xung  Rất tin cậy: tuổi thọ của vít cao (15.000 ÷40.000 giờ)  Nhỏ gọn  Giá thành cao  Tỷ số nén bò hạn chế bởi tầng  Gây ra tiến ồn lớn Hệ thống máy nén khí kiểu trục vít MÁY NÉN KHÍ Ki u h ng tr cể ướ ụ 2. Nguyên lý thay đổi động năng ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM  Khí nén có chất lượng tốt  Các răng trên stato di động cho phép chỉ được lưu lượng  Tuổi thọ cao và ít đòi hỏi bảo trì  Hiệu suất rất cao  Kết cấu phức tạp  Khó điều chỉnh  Làm việc ở vận tốc cao do đó rất nhạy với mòn MAÙY NEÙN KHÍ Ki u li t âmể * Phân phố khí nén [...]... ống: 200m Lưu lượng: 10m3/min Tổn thất áp: 0.1 bar Kết quả: Tra biểu đồ tìm được đường kính ống là 70mm Bộ lọc khí 2.2 Thủy lực • Cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống thủy lực là Bơm dầu • Thông số cơ bản của bơm là: lưu lượng và áp suất Các loại bơm • Bơm bánh răng: • Bơm cánh gạt: Bơm tác dụng đơn:1 vòng 1 lần hút và 1 lần nén -Sử dụng rộng rãi hơn bơm bánh răng do ổn định về lưu lượng, hiệu suất... trình bơm, tách nước, lắng lọc chất bẩn • Chọn kích thước: * Kết cấu của bể dầu Kết cấu bể dầu ( bộ nguồn) Ký hiệu: Bộ lọc và cách lắp bộ lọc dầu Cách lắp bộ lọc dầu Xi lanh Thùng dầu Bộ lọc Động cơ điện và bơm dầu Van điều khiển Van an toàn Bình trích chứa • Nhiệm vụ: tích năng lượng vào và cấp năng lượng ra Quá trình nạp và xã khí của bình trích chứa Bình trích chứa trích chứa thủy lực lắp trong mạch... thể tích cao - Thay đổi được lưu lượng bằng cách thay đổi độ lệch tâm Công thức tính: Bơm tác dụng kép:1 vòng 2 lần hút và 2 lần nén • Bơm pit tông: được sử dụng rộng rãi do có khả năng làm kín tốt hơn, làm việc với áp suất cao Có 2 loại: hướng kính và hướng trục Bơm pit tông hướng kính Bơm pit tông hướng trục: Tiêu chuẩn để chọn bơm • • • • • Thể tích nén V hay lưu lượng Q=n.V Số vòng quay n (v/ph) . bar Chiều dài ống: 200m Lưu lượng: 10m3/min Tổn thất áp: 0.1 bar Kết quả: Tra biểu đồ tìm được đường kính ống là 70mm Bộ lọc khí 2.2 Thủy lực • Cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống thủy. h ng tr cể ướ ụ 2. Nguyên lý thay đổi động năng ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM  Khí nén có chất lượng tốt  Các răng trên stato di động cho phép chỉ được lưu lượng  Tuổi thọ cao và ít đòi hỏi bảo trì  Hiệu. CHƯƠNG 2 NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÔNG KHÍ HỆ THỐNG CUNG CẤP & XỬ LÝ KHÍ NÉN MÁY NÉN KHÍ LÀM NGUỘI BÌNH CHỨA LÀM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn năng lượng potx, Nguồn năng lượng potx, Nguồn năng lượng potx, Bình nhận và chứa khí nén