7 thác nước đẹp nhất Trung Hoa ppsx

5 136 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

7 thác nước đẹp nhất Trung Hoa Địa hình đồi núi đã tạo nên những thác nước tuyệt đẹp trên lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc. Nếu thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà ồ ạt đổ những dòng nước đục ngầu phù sa thì thác Lưu Sa lại chảy êm đềm xuống hồ nước lớn Thác Lưu Sa, tỉnh Hồ Nam. Thác Huangguoshu, tỉnh Quế Châu Thác Yinlianzhui thuộc khu bảo tồn sinh thái Thiên Tinh Cảnh, tỉnh Quế Châu. Thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà đoạn chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Thác nước ở hồ Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, phía Bắc Trung Quốc. Thác Lushan thuộc vườn quốc gia tỉnh Giang Tây. Thác Jiuzhai n ằm trong khu du lịch sinh thái nổi tiếng Cửu Trại Châu. . 7 thác nước đẹp nhất Trung Hoa Địa hình đồi núi đã tạo nên những thác nước tuyệt đẹp trên lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc. Nếu thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà ồ ạt đổ những dòng nước. đổ những dòng nước đục ngầu phù sa thì thác Lưu Sa lại chảy êm đềm xuống hồ nước lớn Thác Lưu Sa, tỉnh Hồ Nam. Thác Huangguoshu, tỉnh Quế Châu Thác Yinlianzhui thuộc khu bảo tồn sinh. Cảnh, tỉnh Quế Châu. Thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà đoạn chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Thác nước ở hồ Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, phía Bắc Trung Quốc. Thác Lushan thuộc vườn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 thác nước đẹp nhất Trung Hoa ppsx, 7 thác nước đẹp nhất Trung Hoa ppsx, 7 thác nước đẹp nhất Trung Hoa ppsx