Lâu đài Blarney - điểm du lịch kỳ quái ở Ireland ppsx

5 169 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

Lâu đài Blarney - điểm du lịch kỳ quái ở Ireland Tòa lâu đài Blarney, Ireland, nơi có tảng đá huyền thoại vừa được bình chọn là một trong những điểm du lịch kỳ quái nhất thế giới. Lâu đài Blarney, n ằm gần th ành ph ố Cork lớn thứ 2 Ireland, có từ năm 1400. Nó b ị phá đi năm 1446 song đ ư ợc vua xứ Munster xây dựng lại sau đó. Bao quanh lâu đài là khu r ừng cây rộng lớn. T ầng tr ên cùng c ủa t òa lâu đài hàng trăm năm tu ổi. Theo truy ền thuyết, tảng đá Blarney tại lâu đ ài Blarney ở Ireland, có kh ả năng truyền cho ng ư ời ta t ài hùng biện. Vì vậy, du khách thường đến đây hôn ngược tảng đá để có được tài năng đó. Nh ững bậc thang trong lối đi hẹp thẳng l ên đ ỉnh lâu đ ài. Du khách ngư ớc nh ìn tòa lâu đài c ổ kính. Cửa hàng lưu niệm cạnh lâu đài Blarney. . Lâu đài Blarney - điểm du lịch kỳ quái ở Ireland Tòa lâu đài Blarney, Ireland, nơi có tảng đá huyền thoại vừa được bình chọn là một trong những điểm du lịch kỳ quái nhất thế giới. Lâu. cùng c ủa t òa lâu đài hàng trăm năm tu ổi. Theo truy ền thuyết, tảng đá Blarney tại lâu đ ài Blarney ở Ireland, có kh ả năng truyền cho ng ư ời ta t ài hùng biện. Vì vậy, du khách thường. Nh ững bậc thang trong lối đi hẹp thẳng l ên đ ỉnh lâu đ ài. Du khách ngư ớc nh ìn tòa lâu đài c ổ kính. Cửa hàng lưu niệm cạnh lâu đài Blarney.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lâu đài Blarney - điểm du lịch kỳ quái ở Ireland ppsx, Lâu đài Blarney - điểm du lịch kỳ quái ở Ireland ppsx, Lâu đài Blarney - điểm du lịch kỳ quái ở Ireland ppsx