TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BIẾN CHỨNG ppt

27 428 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BIẾN CHỨNG TÓM TẮT Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, và X-quang phổi trong tràn khí màng phổi tự phát biến chứng. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang phân tích Kết quả: Từ 01/2002 đến 12/2006, có 197 trường hợp TKMPTP biến chứng nhập viện (gồm 74 TKMPTP nguyên phát và 123 TKMPTP thứ phát). TKMPTP tái phát gặp nhiều hơn TKMPTP lần đầu tiên nhưng không đáp ứng với điều trị đặt ODLMP (thời gian đặt ODL kéo dài quá 7 – 10 ngày) (81,73% so với 18,27%). TKMPTP biến chứng xảy ra ở nam nhiều hơn nữ (88,3% so với 11,7%). Tỉ lệ mắc bệnh nam:nữ là 7,6:1. Tuổi trung bình là 51,83 (từ 17 – 85 tuổi). TKMPTP nguyên phát xảy ra ở lứa tuổi dưới 40 tuổi (62/74 trường hợp; 83,78%) và ngược lại, TKMPTP thứ phát xảy ra ở lứa tuổi trên 40 tuổi (117/123 trường hợp, 95,12%) (p=0,0027). TKMPTP biến chứng ở bệnh nhân hút thuốc lá gặp nhiều hơn bệnh nhân không hút thuốc lá (77,16% so với 22,84%) (p=0,031); ở bệnh nhân có bệnh lý phổi cơ bản (gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, lao phổi cũ, bệnh bụi phổi, ung thư phổi, lao phổi) gặp nhiều hơn ở bệnh nhân không có bệnh lý phổi cơ bản (62,44% so với 37,56%) (p=0,017). Có 70,56% trường hợp TKMPTP xảy ra sau một hoạt động gắng sức. Khoảng 70% trường hợp có thời gian khởi bệnh ngắn (< 3 ngày), với các triệu chứng cấp tính như khó thở (100%) và đau ngực (94,42%). Tất cả các trường hợp đều được chẩn đoán xác định TKMP bằng chụp X-quang phổi thẳng qui ước. TKMPTP biến chứng xảy ra ở một bên (97,97%); bên phải gặp nhiều hơn bên trái (58,88% so với 39,09%) và chỉ có 4 trường hợp (2,03%) TKMP ở hai bên. Qua CT scan ngực, có 21/24 trường hợp (87,5%) TKMPTP nguyên phát phát hiện kén khí phế thũng khu trú chủ yếu ở thùy trên phổi. Kết luận: Phân tích một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, và X-quang phổi trong tràn khí màng phổi tự phát biến chứng nhằm giúp chẩn đoán sớm và lựa chọn điều trị thích hợp. ABSTRACT Objective: to analyse some of risk factors, clinical features, and chest x-rays in complicated spontaneous pneumothorax (CSP). Method: analytical crossed sectional study Result: From 01/2002 to 12/2006, there were 197 cases of CSP, included 74 primary spontaneous pneumothorax (PSP) and 123 secondary spontaneous pneumothorax (SSP). Recurrent SP occurred more than first SP (which didn’t response with chest drainage; time for chest drainage lasted over 7 – 10 days) (81.73% versus 18.27%). CSP took place in men more than in women (88.3% so với 11.7%). The incidence ratio of male:femal was 7,6:1. The average age was 51,83 (range, 17 to 85). PSP often occurred in age group under 40 (62/74 cases; 83.78%), and on the contrary, SSP occurred in age group over 40 (117/123 cases, 95.12%) (p=0.0027). CSP occurred in patients with smoking more than in patients without smoking (77.16% versus 22.84%) (p=0.031); in patients with underlying pulmonary diseases (COPD, previous tuberculosis, pneumoconiosis, lung cancer, pulmonary tuberculosis) more than in patients without underlying pulmonary diseases (62.44% versus 37.56%) (p=0.017). 70.56% of SP appeared after an excessive action. About 70% of CSP had the short interval for hospitalization (< 3 days), with acute symptoms as respiratory failure (100%) and chest pain (94.42%). All cases were determined by plain chest X-rays. CSP occurred at an unilateral lung (97.97%), in right side more than in left side (58,88% versus 39.09%); and only 4 cases (2.03%) in bilateral lung. There were 21/24 cases (87.5%) of PSP with bullae and blebs located on the upper lobes detected by thoracic CT scan. Conclusion: Analysis of some of risk factors, clinical features, and chest x- rays in complicated spontaneous pneumothorax (CSP) helped to diagnose early and to select optimal treatment. ĐẶT VẤN ĐỀ Tràn khí màng phổi tự phát (TKMPTP) là tình trạng không khí tràn vào khoang màng phổi gây xẹp một phần hay toàn bộ nhu mô phổi, mà nguyên nhân có thể do nguyên phát (không tìm thấy bệnh lý ở phổi) hoặc do thứ phát (xảy ra sau một bệnh lý cơ bản ở phổi) (1,3,5,7,9,11,14,19,21) . TKMPTP thường dễ tái phát (23 – 50%) sau lần bị tràn khí màng phổi đầu tiên và tỉ lệ tái phát ở những lần tiếp theo sẽ cao hơn (10,11,22,23) . Tràn khí màng phổi tự phát biến chứng bao gồm những trường hợp TKMPTP tái phát và những trường hợp TKMPTP lần đầu tiên nhưng không đáp ứng với điều trị đặt ống dẫn lưu màng phổi (ODLMP) (thời gian đặt ống dẫn lưu kéo dài quá 7 – 10 ngày (10,11,20) . TKMPTP thường gặp do hình thành lỗ dò từ phế nang vào trong khoang màng phổi. Lỗ dò được tạo nên do vỡ một bóng khí phế thũng (bullae) cạnh màng phổi hoặc do vỡ một hang nhiễm trùng trong mô phổi gây rách lá tạng màng phổi hình thành một đường dò thông thương khí giữa phế nang với khoang màng phổi (5,7,9,12,21) . Trong y văn (1,3,5,7,9,11,14,19) , có nhiều yếu tố nguy cơ gây TKMPTP. Đa số trường hợp có biểu hiện lâm sàng điển hình, nhưng đôi khi cũng gặp một số bệnh nhân có khởi phát âm ỉ và mơ hồ. Đồng thời, TKMPTP thường được chẩn đoán xác định bằng X-quang phổi nhưng cũng có một số trường hợp X-quang phổi bình thường. Vì thế, chúng tôi tiến hành phân tích một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, và X-quang phổi nhằm mục đích chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời các trường hợp TKMPTP biến chứng. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Tất cả các bệnh nhân TKMPTP biến chứng nhập viện và điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ 01/2002 đến 12/2006. Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang phân tích. Phương pháp tiến hành nghiên cứu Khám lâm sàng - Xác định phần hành chánh bệnh nhân: họ tên, tuổi, giới. - Hỏi bệnh sử: thời gian khởi bệnh; các triệu chứng lúc nhập viện: đau ngực, khó thở, ho, sốt…; diễn tiến của các triệu chứng này (có hoặc không có điều trị). - Hỏi tiền sử: Các bệnh lý phổi trước đây (như lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh phổi nghề nghiệp…) và các bệnh lý nội khoa khác (như: tim mạch, tiểu đường…); Có hay không có tràn khí màng phổi (nếu có, số lần tràn khí màng phổi tái phát); Có hay không có làm dày dính màng phổi trước đây (nếu có, số lần được làm dày dính màng phổi; hoá chất được sử dụng để làm dày dính màng phổi). - Khám thực thể: Đánh giá tri giác và đo dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, chỉ số SpO 2 (đo bằng oxymeter); Khám phổi (nhìn, sờ, gõ, nghe) và khám các cơ quan khác nhằm phát hiện những biểu hiện bệnh lý bất thường. Các xét nghiệm cận lâm sàng - Chụp X-quang phổi thẳng; X-quang phổi nghiêng và CT Scan ngực (nếu có chỉ định và điều kiện). - Các xét nghiệm tầm soát lao: soi AFB, IDR, Công thức máu, Tốc độ lắng máu (VS). - Các xét nghiệm máu khác: Đường máu; BUN, Creatinine; SGOT, SGPT; … * Các đối tượng sẽ được đánh giá tình trạng tràn khí màng phổi - Xác định số lần tràn khí màng phổi. - Xác định vị trí tràn khí màng phổi (một bên hoặc hai bên). - Xác định mức độ tràn khí màng phổi (lượng ít hoặc lượng nhiều). - Xác định bệnh lý phổi cơ bản. * Phân loại mức độ tràn khí màng phổi theo Hiệp hội lồng ngực Anh (BTS) năm 2003 Dựa theo khoảng cách từ màng phổi tạng đến bờ trong của thành ngực (d). Tràn khí màng phổi ít (small pneumothorax) khi (d) < 2 cm. Tràn khí màng phổi nhiều (large pneumothorax) khi (d)  2 cm. Thống kê và xử lý số liệu Dùng phần mềm EXCEL 2006, STATA phiên bản 6.0 để nhập, quản lý và xử lý số liệu. Các biến số được phân tích bằng các test thống kê thích hợp, giá trị P < 0,05 được đánh giá là có ý nghĩa thống kê. Các mối liên quan được xem xét bằng chỉ số nguy cơ tương đối (RR: Relative Risk) với độ tin cậy 95%. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 01/2002 đến 12/2006, chúng tôi thu nhận 197 trường hợp TKMPTP biến chứng nhập viện và điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Trong đó, - Nhóm 1: TKMPTP nguyên phát là 74 trường hợp (chiếm 37,56%). - Nhóm 2: TKMPTP thứ phát là 123 trường hợp (chiếm 62,44%). Đồng thời, tính chất của 197 trường hợp TKMPTP biến chứng như sau: Bảng 1: Tính chất của TKMPTP biến chứng Tính ch ất của TKMPTP biến chứng n (%) Nhóm 1 Nhóm 2 TKMPTP tái phát 161 (81,73%) 67 94 TKMPTP l ần đầu nh ưng không đáp ứng v ới điều trị đặt ODLMP 36 (18,27%) 7 29 Đa số là các trường hợp TKMPTP tái phát, nhưng cũng có 18,27% trường hợp TKMPTP lần đầu tiên nhưng không đáp ứng với điều trị đặt ống dẫn lưu màng phổi (ODLMP) (thời gian đặt ống dẫn lưu kéo dài quá 7 – 10 ngày). Trong 161 trường hợp TKMPTP tái phát, số trường hợp TKMPTP thứ phát nhiều hơn TKMPTP nguyên phát (94 trường hợp so với 67 tương ứng 58,39% và 41,61%). Ngoài ra, số lần TKMP trước đó được phân bố như sau: Bảng 2: Số lần TKMP trước đó S ố lần TKMP n (%) Nhóm 1 Nhóm 2 1 lần 134 (83,23%) 62 72 2 lần 20 (12,42%) 4 16 3 lần 7 (4,35%) 1 6 Đa số là các trường hợp TKMPTP tái phát 1 lần. Tuy nhiên, cũng gặp 27 trường hợp TKMPTP tái phát lần thứ 2 nd , thứ 3 rd ; chủ yếu là các bệnh nhân thuộc nhóm TKMPTP thứ phát. Đặc điểm dịch tễ học Trong 197 trường hợp TKMPTP, có 174 trường hợp (88,3%) là nam giới, 23 trường hợp (11,7%) là nữ giới. Tỉ lệ mắc bệnh nam:nữ là 7,6:1. Tuổi trung bình là 51,83. Tuổi lớn nhất là 85 và tuổi nhỏ nhất là 17. Bảng 3: Phân bố về giới tính (n: số trường hợp) (p=0,733) (Fisher’s exact test) Giới tính n (%) Nhóm 1 Nhóm 2 [...]... cơ tràn khí màng phổi tự phát lên gấp 20 lần so với không hút thuốc lá Số lượng thuốc lá được hút tương quan với tỉ lệ tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát và nếu ngưng thuốc lá sau lần tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát đầu tiên sẽ ít có ảnh hưởng đến tỉ lệ tái phát. Về yếu tố bệnh lý phổi cơ bản, TKMPTP biến chứng ở bệnh nhân có bệnh lý phổi cơ bản gặp nhiều hơn bệnh nhân không có bệnh lý phổi. .. nhân thuộc nhóm TKMPTP thứ phát Đồng thời, số trường hợp TKMPTP thứ phát tái phát nhiều hơn TKMPTP nguyên phát (58,39% so với 41,61%) Theo Berk J.L.(5), tỉ lệ tái phát của tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (31,8%) thấp hơn so với tràn khí màng phổi tự phát thứ phát (43%) Ngoài ra, chúng tôi cũng gặp 4 trường hợp TKMPTP nguyên phát tái phát lần thứ hai và một trường hợp tái phát lần thứ ba Đây là... bệnh lý lao phổi cũ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính chiếm tỉ lệ nhiều nhất (114/197 trường hợp, 57,87%) Theo Berk J.L.(5), 55% – 67% TKMPTP thứ phát là biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Tỉ lệ tràn khí màng phổi tự phát thứ phát tăng song hành với mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận TKMP xảy ra ở 5 trường hợp lao phổi mới, 2 trường hợp ung thư phổi và 2... bản như xơ mô kẽ phổi (58,88%), khí phế thũng (49,75%), xơ hang (11,68%), hình nốt vôi hóa (31,47%), thâm nhiễm (12,18%), khối u (1,02%) Không có trường hợp nào có tràn dịch màng phổi kèm theo Theo y văn(10), ghi nhận 9 – 26% trường hợp có biểu hiện tràn dịch màng phổi kèm theo, trong đó 1/3 trường hợp là tràn máu màng phổi Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận hầu hết là TKMPTP biến chứng xảy ra ở một... phát qua CT scan ngực phát hiện hình ảnh kén khí phế thũng khu trú, tập trung thùy trên phổi và 90% trường hợp TKMPTP nguyên phát phát hiện các bóng khí (bullae) phế nang cạnh màng phổi qua nội soi khoang màng phổi (thoracoscopy) hoặc phẫu thuật mở lồng ngực (thoracotomy) KẾT LUẬN Qua kết quả nghiên cứu phân tích các đặc điểm dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và hình ảnh học (X-quang phổi và CT scan ngực),... nhân TKMPTP nguyên phát dưới 40 tuổi đều có X-quang phổi thẳng bình thường nhưng qua CT scan ngực phát hiện thấy có hình ảnh kén khí phế thũng thùy trên phổi Về đặc điểm dịch tễ học Trong 197 trường hợp TKMPTP biến chứng xảy ra chủ yếu ở nam giới nhiều hơn nữ giới (88,3% so với 11,7%), điều này cũng phù hợp với trong y văn(1,3,5,6,7,9,11,12,15,19) Theo Berk J.L(5), nguy cơ tràn khí màng phổi ở nam cao... X-quang phổi (p=1,932) (Fisher’s exact test) Các dạng n(%) Nhóm Nhóm tổn thương 1 2 Tràn 74 123 khí 197 màng phổi (100%) Các dạng n(%) tổn thương Xẹp phổi Nhóm Nhóm 1 197 2 74 123 0 116 0 98 0 23 0 62 0 24 (100%) Xơ mô kẽ 116 phổi Khí (58,88%) phế 98 thũng (49,75%) Xơ hang 23 (11,68%) Hình nốt vôi 62 hóa (31,47%) Thâm nhiễm 24 (12,18%) Khối u 2 (1,02%) 0 2 Tất cả các trường hợp trên X-quang phổi đều... trường hợp (87,5%) TKMPTP nguyên phát phát hiện kén khí phế thũng qua CT scan ngực và tập trung chủ yếu ở thùy trên phổi BÀN LUẬN Trong 197 trường hợp TKMPTP biến chứng nhập viện, nhóm TKMPTP thứ phát gặp nhiều hơn nhóm TKMPTP nguyên phát (62,44% so với 37,56%) Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Baumann M H et al(3) và Yeo J H et al(23) Ngoài ra, tính chất TKMPTP tái phát gặp nhiều hơn TKMPTP lần... TKMPTP biến chứng, chỉ có 43 trường hợp (chiếm 21,83%) được làm CT scan ngực sau khi đã hết TKMP trên X-quang phổi (trong đó, 24 trường hợp nhóm 1 và 19 trường hợp nhóm 2) Có 21/24 trường hợp (87,5%) TKMPTP nguyên phát phát hiện kén khí phế thũng qua CT scan ngực và tập trung chủ yếu ở thùy trên phổi Trong y văn(2,4,8,13,16,19,22), nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận 80 – 90% các trường hợp TKMPTP nguyên phát. .. ứng với điều trị đặt ống dẫn lưu màng phổi (ODLMP) (thời gian đặt ống dẫn lưu kéo dài quá 7 – 10 ngày) (81,73% so với 18,27%) Theo nghiên cứu của Tschopp JM et al(20), cũng ghi nhận tỉ lệ TKMPTP tái phát (74%) nhiều hơn so với TKMPTP lần đầu tiên nhưng không đáp ứng với điều trị đặt ống dẫn lưu màng phổi (ODLMP) (36%) Trong 161 trường hợp TKMPTP tái phát, số lần TKMP tái phát lần thứ nhất gặp nhiều hơn . TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BIẾN CHỨNG TÓM TẮT Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, và X-quang phổi trong tràn khí màng phổi tự phát biến chứng. Phương. đánh giá tình trạng tràn khí màng phổi - Xác định số lần tràn khí màng phổi. - Xác định vị trí tràn khí màng phổi (một bên hoặc hai bên). - Xác định mức độ tràn khí màng phổi (lượng ít hoặc. nguyên phát phát hiện kén khí phế thũng khu trú chủ yếu ở thùy trên phổi. Kết luận: Phân tích một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, và X-quang phổi trong tràn khí màng phổi tự phát biến chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BIẾN CHỨNG ppt, TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BIẾN CHỨNG ppt, TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BIẾN CHỨNG ppt