sổ tay xử lý sự cố poket chm C1P1 ppt

16 298 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:20

[...]... các thuộc tính biên dịch của chương trình như tạo chỉ mục nhị phân, Nhãn Window Styles, thiết lập các thuộc tính của cửa sổ eBook gồm có: Ẩn – hiện các nút phóng to thu nhỏ, luôn đặt cửa sổ eBook lên trên các cửa sổ khác, canh tiêu đề eBook sang phải, không thay đổi kích thước cửa sổ eBook Ngoài ra còn có thể chọn vị trí mặc định, có lưu lại vị trí của eBook hay không, phù rắc rối Nhãn Tri Pane thiết... vào nút Home sẽ chạy đến trang này tới ) Phía dưới là tùy chọn hiển thị menu và 2 địa chỉ nhảy nhanh Thế là xong “em” Settings Bây giờ đến “em CHM Explorer “ID Mapper phải: ” và ” Khi chọn hai em này sẽ hiện thêm hai thẻ ở khung bên Hai thẻ này để xem file CHM, nhập file Header, thôi mệt quá! , cái này chắc cũng chẳng mấy khi đụng tới (chính xác thì B00DF chưa đụng tới lần nào! Thế nên ta tạm dừng... khi ta nhấn vào (lắm bảng thế ): sẽ hiện lên cái ) Thấy tiêu đề cái bảng chắc các bạn cũng hiểu (cái tên nói lên tất cả mừ ) Đây chắc là lọc file để nhập vào PocketCHM, cả thư mục nữa Loại file mặc định là HTML (Thì vốn eBook là Compiled CHM Help mà! ) Thế là xong hết phần giới thiệu sơ bộ (Hic, sơ bộ mà dài và chi tiết wé! ) Sau bao nhiêu công lao vất vả, giờ ta biên dịch ! Trước khi biên dịch ta có . class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" Sổ tay Xử lý sự cố Phiên bản 1.0 Sau các e-Book: Sổ tay Tổng hợp, Sổ tay Pokemon, Sổ tay WarCraft, Software Handbook (Sổ tay phần mềm), eBook MultiMedia,. điều kiện tìm) nên B00DF phải đánh lại bằng tay vì thế nên có thể còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm và bổ sung. Hi vọng cuốn Sổ tay Xử lý sự cố này sẽ trở thành một cẩm nang hoàn hảo. tay phần mềm), eBook MultiMedia, thì giờ đây, B00DF đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của Sổ tay Xử lý sự cố và là eBook thứ 3 làm theo chuẩn B00DF_eBook_Black. E-Book này sưu tầm các bài viết
- Xem thêm -

Xem thêm: sổ tay xử lý sự cố poket chm C1P1 ppt, sổ tay xử lý sự cố poket chm C1P1 ppt, sổ tay xử lý sự cố poket chm C1P1 ppt