Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ ppsx

5 688 1
Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ ppsx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ I. MỤC TIÊU: 1. Hiểu thế nào là liên kết các câu bằng cách thay thế từ ngữ. 2. Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng phụ hoặc giấy khổ to. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ 4’ - Kiểm tra 2 HS - Nhận xét, cho điểm - Làm lại BT TIẾT trước Bài mới 1 Giới thiệu bài 1’ - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Nhận xét 14’ – 15’  HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: - GV giao việc - Cho HS làm bài cá nhân - Cho HS trình bày. Dán gi ấy khổ to hoặc bảng phụ đã chép sẵn BT lên bảng - Nh ận xét + chốt lại kết - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - Làm bài - 1 HS làm trên bảng, lớp làm vào vở - Lớp nhận xét quả đúng  HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2: (Cách tiến hành tương t ự BT1) 3 Ghi nhớ 3’ - Cho HS đ ọc + nhắc lại nội dung phần Ghi nhớ trong SGK - HS đọc + nhắc lại nội dung phần Ghi nhớ 4 Luyện tập 14’ – 15’  HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: - Cho HS đọc yêu c ầu BT - GV giao việc - Cho HS làm bài. Phát phiếu khổ to cho 2 HS - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - HS lắng nghe - HS làm bài - HS trình bày - Lớp nhận xét - Cho HS trình bày - Nh ận xét + chốt lại kết quả đúng  HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2: (Cách tiến hành tương t ự BT1) 5 Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học. - D ặn HS ghi nhớ kiến thức vừa học về li ên k ết câu bằng cách thay thế từ ngữ. - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ I. MỤC TIÊU: 1. Hiểu thế nào là liên kết các câu bằng cách thay thế từ ngữ. 2. Biết sử dụng cách thay. hành tương t ự BT1) 5 Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học. - D ặn HS ghi nhớ kiến thức vừa học về li ên k ết câu bằng cách thay thế từ ngữ. - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT. - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - HS lắng nghe - HS làm bài - HS trình bày - Lớp nhận xét - Cho HS trình bày - Nh ận xét + chốt lại kết quả đúng  HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2: (Cách

Ngày đăng: 25/07/2014, 06:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan