Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài doc

3 298 0
Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Báo chí Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) và qua hệ thống bưu chính. 2. Thẩm định hồ sơ Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông. 3. Trả lời kết quả Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời cho phép hoặc không cho phép việc sửa đổi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. +Thay đổi trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, địa chỉ liên lạc phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông 10 ngày trước khi có sự thay đổi. +Nếu thay đổi trưởng đại diện và các thành viên: - Văn bản của cơ quan báo chí đề nghị thay đổi và ý kiến của cơ quan chủ quản. 2. - Lý lịch của người đề nghị thay đổi (có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự). Số bộ hồ sơ: 01 bản chính. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Báo chí Cơ quan có thẩm quy n quy t định: . sự thay đổi. +Nếu thay đổi trưởng đại diện và các thành viên: - Văn bản của cơ quan báo chí đề nghị thay đổi và ý kiến của cơ quan chủ quản. 2. - Lý lịch của người đề nghị thay đổi (có. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50

Ngày đăng: 09/07/2014, 16:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan