0

Tổng quan về Internet

21 1,074 2
  • Tổng quan về Internet

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 16:49

Tài liệu cung cấp các thông tin cơ bản nhát tổng quan về mạng INTERNET T ng quan v m ng Internetổ ề ạĐinh Tuấn LongHà nội Open Universitytuanlong_fithou@yahoo.com0988833379I – L ch s phát tri nị ử ểHình  thành  năm  1969,  từ  1  dự  án  của  Bộ  quốc  phòng  Mỹ,  tên  là mạng ARPAnet của Ban quản lý dự án quốc phòng. Nó là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng, một trong các mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng chịu đựng được các sự cố (vd : một số nút mạng bị phá hủy nhưng mạng vẫn họat động được). Mạng cho phép một máy tính bất kỳ trên mạng liên lạc với mọi máy tính khác.Khả năng kết nối các máy tính khác nhau này đã hấp dẫn mọi người, và đây cũng là phương pháp thực tế duy nhất để kết nối máy tính của các hãng khác nhau. Kết quả là các nhà phát triển phần mềm ở Anh, Mỹ và Châu Âu bắt đầu phát triển các phần mềm trên bộ giap thức TCP/IP cho tất cả các loại máy. Điều này cũng hấp dẫn các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn và các cơ quan chính phủ vì nó giúp cho việc mua máy tính không bị phụ thuộc vào một nhà sản xuất nào.Bên  cạnh đó các hệ thống  cục  bộ LAN cũng đã  bắt đầu phát triển cùng với sự xuất hiện các máy để bàn (1983)L ch s phát tri nị ử ểTrong quá trình hình thành mạng Internet, NSFNET (được sự tài trợ của  hội  khoa  học  quốc  gia  Mỹ) đóng  vai  trò  tương đối  quan  trọng. Vào cuối những năm 1980, NFS thiết lập 5 trung tâm siêu máy tính. Trước đó, các máy tính nhanh nhất thế giới được sử dụng cho công việc phát triển vũ khí mới và một vài hãng lớn. Với các trung tâm mới này, NFS đã cho phép mọi người hoạt động trong lĩnh vực khoa học được sử dụng. Ban đầu NFS định sử dụng ARPAnet để nối 5 trung tâm máy tính này, nhưng thất bại vì bộ máy hành chính. Vì vậy NFS quyết định xây dựng mạng riêng trên đường truyền Dial­Up 56Kbps. Các  trường  đại  học  được  nối  thành  các  mạng  vùng,  và  các  mạng vùng được nối với các trung tâm siêu máy tính.Đến cuối năm 1987, khi lượng thông tin truyền tải làm các máy tính kiểm soát đường  truyền  và  bản  thân mạng điện thoại nối các trung tâm siêu máy tính bị quá tải, NFSNET đã được công ty Merit Network Inc  nâng  cấp  bằng  đường  điện  thoại  nhanh  nhất  thời  bấy  giờ,  cho phép tăng tốc lên 20 lần. Các máy tính kiểm soát mạng cũng được nâng cấp.T ch c c a Internetổ ứ ủInternet là một liên mạng, được kết nối từ các mạng con với nhauHai mạng muốn kết nối với nhau phải sử dụng một máy tính trung gian kết nối với cả hai mạng. Máy tính này phải hiểu được giao thức truyền tin của cả hai mạng và các gói tin sẽ được truyền qua máy tính đó => máy tính này được gọi là Internet Gateway hay RouterT ch c c a Internetổ ứ ủCác  Routers  chuyến  các  gói  tin  dựa  trên địa chỉ mạng của nơi đến chứ không phải dựa trên địa chỉ máy nhậnCác Router sẽ lưu giữ kiến trúc các mạng khác nhau để hỗ trợ việc tìm đường đi cho gói tinCác  mạng  trong  Internet  đều  có  quyền bình đẳng cho dù chúng có tổ chức hay số lượng máy là chênh lệch nhau.M ng Internet d i con m t ng i dùngạ ướ ắ ườKi n trúc M ng Internetế ạV n đ qu n lý m ng Internetấ ề ả ạInternet  không  thuộc quyền  quản lý của  bất  kỳ  ai. Mỗi  mạng  thành phần sẽ có một tổ chức nào đó điều hành, nhưng không ai chịu trách nhiệm toàn bộ mạng InternetHiệp hội Internet (Internet Socity – ISOC) là một hiệp hội tự nguyện có  mục  đích  phát  triển  khả  năng  trao  đổi  thông  tin  dựa  vào  công nghệ Internet, hiệp hội này bầu ra Internet Architecture Board – IAB (ủy ban kiến trúc mạng). Ban này có trách nhiệm đưa ra các hướng dẫn về kỹ thuật cũng như phương hướng để phát triển internet. IAB họp  định  kỳ để  bàn  về  các  chuẩn,  cách  phân  chia  tài  nguyên, địa chỉ .Mọi người trên Internet thể hiện nguyện vọng của mình thông qua ủy ban kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force – IETF)Nhóm đặc trách nghiên cứu phát triển Internet (Internet Researching Task Force)Trung tâm thông tin mạng (Network  Information Center – NIC) gồm có nhiều trung tâm khu vực như APNIC – khu vực châu Á – Thái Bình Dương. NIC chịu trách nhiệm phân tên và địa chỉ cho các máyĐ a ch các máy tính trong m ngị ỉ ạCác máy tính tham gia hệ thống mạng phải được cấp phát một địa chỉĐịa chỉ IP là một số 32 bitViệc quản lý và cấp phát địa chỉ IP là do NIC (Network Information Center) cấp, Việt nam đã được APNIC cấp cho khoảng 70 địa chỉ IP class CĐịa chỉ IP là một tài nguyên đang dần cạn kiệt, người ta đã phải xây dựng các công nghệ khắc phục tình trạng này như DHCP và thúc đẩy phát triển IPv6D ch v đánh tên mi n DNSị ụ ềĐịa chỉ IP được biểu diễn dưới dạng 1 số nguyên 32 bit,  hay dạng chấm  thập  phân  nên khó nhớ, do đó trên mạng Internet người ta xây dựng một dịch vụ đổi tên của một host sang IP. Dịch vụ đó gọi  là  Domain  Name  Service.  DNS  cho  phép người sử dụng có thể truy nhập đến tên của máy tính thay cho địa chỉ IP.Việc  đánh  tên  được  tổ  chức  dạng  cây,  tên  của host được đặt bằng cách đi từ nút biểu diễn host lên tận gốcViệc đặt tên giúp tổ chức mạng dễ dàng hơn[...]... cơng nghệ Internet,  hiệp hội này bầu ra Internet Architecture Board – IAB (ủy ban kiến trúc mạng). Ban này có trách nhiệm đưa ra các hướng dẫn về kỹ thuật cũng như phương hướng để phát triển internet.  IAB họp  định  kỳ để  bàn  về các  chuẩn,  cách  phân  chia  tài  ngun, địa chỉ Mọi người trên Internet thể hiện nguyện vọng của mình thơng qua ủy ban kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force – IETF)Nhóm đặc trách nghiên cứu phát triển Internet (Internet Researching Task Force)Trung tâm thơng tin mạng (Network ... đ qu n lý m ng Internet ề ả ạ Internet khơng  thuộc quyền  quản lý của  bất  kỳ  ai. Mỗi  mạng  thành phần sẽ có một tổ chức nào đó điều hành, nhưng khơng ai chịu trách nhiệm tồn bộ mạng Internet Hiệp hội Internet (Internet Socity – ISOC) là một hiệp hội tự nguyện có  mục  đích  phát  triển  khả  năng  trao  đổi  thơng  tin  dựa  vào  cơng nghệ Internet,  hiệp hội này bầu ra Internet Architecture Board – IAB (ủy ban kiến trúc mạng). Ban này có trách nhiệm đưa ra các hướng dẫn về kỹ thuật cũng như phương hướng để phát triển internet.  IAB họp ... T ch c c a Internet ứ ủCác  Routers  chuyến  các  gói  tin  dựa  trên địa chỉ mạng của nơi đến chứ khơng phải dựa trên địa chỉ máy nhậnCác Router sẽ lưu giữ kiến trúc các mạng khác nhau để hỗ trợ việc tìm đường đi cho gói tinCác  mạng  trong  Internet đều  có  quyền bình đẳng cho dù chúng có tổ chức hay số lượng máy là chênh lệch nhau. Ki n trúc M ng Internet ạ M ng Internet d i...C u trúc cây d ch v tên vùngấ ị ụ T ng quan v m ng Internet ề ạĐinh Tuấn LongHà nội Open Universitytuanlong_fithou@yahoo.com0988833379 T ch c c a Internet ứ ủ Internet là một liên mạng, được kết nối từ các mạng con với nhauHai mạng muốn kết nối với nhau phải sử dụng một máy tính trung gian kết nối với cả hai mạng. Máy tính này phải hiểu được giao thức truyền tin của cả hai mạng và các gói tin sẽ được truyền qua máy tính đó => máy tính này được gọi là Internet Gateway hay Router... ềTên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức  Internet Corporation  for  Assigned  Names  and  Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ  quan quản  lý  tên  miền  của  từng  nước  quản  lý.  ở  Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC. Tên  miền  quốc  gia  cấp  cao  nhất  (Country  code  top­level domain ­ ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gialà một  tên miền cấp cao nhất Internet,  được dùng hoặc dự ... là mạng ARPAnet của Ban quản lý dự án quốc phịng. Nó là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phịng, một trong các mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng chịu đựng được các sự cố (vd : một số nút mạng bị phá hủy nhưng mạng vẫn họat động được). Mạng cho phép một máy tính bất kỳ trên mạng liên lạc với mọi máy tính khác.Khả năng kết nối các máy tính khác nhau này đã hấp dẫn mọi người, và đây cũng là phương pháp thực tế duy nhất để kết nối máy tính của các hãng khác nhau. Kết quả là các nhà phát triển phần mềm ở Anh, Mỹ và Châu Âu bắt đầu phát triển các phần mềm trên bộ giap thức TCP/IP cho tất cả các loại máy. Điều này cũng hấp dẫn các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn và các cơ quan chính phủ vì nó giúp cho việc mua máy tính khơng bị phụ thuộc vào một nhà sản xuất nào.Bên  cạnh đó các hệ thống  cục  bộ LAN cũng đã  bắt đầu phát triển cùng với sự xuất hiện các máy để bàn (1983)... ủ Internet là một liên mạng, được kết nối từ các mạng con với nhauHai mạng muốn kết nối với nhau phải sử dụng một máy tính trung gian kết nối với cả hai mạng. Máy tính này phải hiểu được giao thức truyền tin của cả hai mạng và các gói tin sẽ được truyền qua máy tính đó => máy tính này được gọi là Internet Gateway hay Router Web là gì ?Là các dịch vụ phân tán cung cấp thơng tin multimedia dựa trên Hypertext­Phân tán : thơng tin được đặt trên nhiều máy chủ ở khắp nơi­Multimedia : thơng tin bao gồm văn bản, đồ họa, âm thanh, hình ảnh­Hypertext : siêu văn bản, cơng nghệ hỗ trợ việc truy cập và hiển thị thơng tin... Information Center – NIC) gồm có nhiều trung tâm khu vực như APNIC – khu vực châu Á – Thái Bình Dương. NIC chịu trách nhiệm phân tên và địa chỉ cho các máy URL – Uniform Resource LocatorLà định danh duy nhất cho các tài nguyên trên  Internet Chỉ ra : Phương thức truy cậpVị trí tài nguyênCú pháp chung <giao thức>://<tên máy chủ>[:<cổng>][/đường dẫn][/tên file]VD :  http://www.box.net:8080/student/file.html . nguyên, địa chỉ...Mọi người trên Internet thể hiện nguyện vọng của mình thông qua ủy ban kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force – IETF)Nhóm đặc trách nghiên cứu phát triển Internet (Internet Researching Task Force)Trung tâm thông tin mạng (Network . ệHTTP : HyperText Transport Protocol : giao thức giao tiếp giữa WWW client và serverHTML : HyperText Markup Language : ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng trên các websiteURL : Uniform Resource Locator : địa chỉ duy nhấtIP : Internet Protocol : Giao thức đánh địa chỉ trên Internet Browser : Trình duyệt Internet BrowserLấy về và hiển thị các trang webKhả năng hiển thị đa dạng :Văn bảnHình ảnh Âm thanhVideoHố trợ nhiều giao thức : http, ftp, smtp,...Có thể cài thêm các công cụ để tăng tính năng hiển thị (Flash, 3D animation...)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về Internet, Tổng quan về Internet, Tổng quan về Internet

Hình ảnh liên quan

 Trong quá trình hình thành mạng Internet, NSFNET (được sự tài trợ  của  hội  khoa  học  quốc  gia  Mỹ)  đóng  vai  trò  tương  đối  quan  trọng.  Vào cuối những năm 1980, NFS thiết lập 5 trung tâm siêu máy tính.  Trước đó, các máy tính nhanh nhất thế gi - Tổng quan về Internet

rong.

quá trình hình thành mạng Internet, NSFNET (được sự tài trợ  của  hội  khoa  học  quốc  gia  Mỹ)  đóng  vai  trò  tương  đối  quan  trọng.  Vào cuối những năm 1980, NFS thiết lập 5 trung tâm siêu máy tính.  Trước đó, các máy tính nhanh nhất thế gi Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Hình ảnh  - Tổng quan về Internet

nh.

ảnh  Xem tại trang 20 của tài liệu.