0

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2)

2 3,605 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 11:53

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2) TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN __________________________________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Trung cấp Quản trị mạng – Khoá 10 niên khóa 2010 – 2012) Đề cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 05 phần: - Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver - Thiết lập an toàn mạng - Quản trị mạng - Mạng máy tính - Lắp ráp cài đặt máy tính I/ Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver 1/ Các phương pháp cập nhật thông tin trên web - Tạo FTP Server (02 trang FTP cùng lúc) - Điều khiển truy xuất đến FTP site (các thông tin khi đăng nhập FTP) - Các chính sách bảo mật (thư mục, Ftp) - Tạo Virtual Directory (từ máy khác) - Chương trình FTP Client 2/ Quản trị máy chủ WebServer trên windows server - Tạo WebServer - Quản trị máy chủ WebServer trên windows Server (Các thông tin trên Website, liên kết đến trang web khác, lấy Web từ máy khác) - Thiết lập các chính sách bảo mật trên Website (trên Web site) 3/ Cài đặt và quản trị hệ thống Mail Server - Cài đặt và cấu hình Mail Exchange 2000 Server - Public Folder - Gửi Mail từ nhánh mạng này sang mạng khác - Thiết lập quyền và giới hạn dung lượng chứa các hộp thư - Liên kết đến Website 4/ PKI - Cài đặt và bảo mật PKI - Web, Mail Exchange, PKI II/ Quản trị mạng 1/ DNS - Tạo miền (vùng xuôi, ngược) - Tạo host - Tạo bí danh (Alias) - Tự động cập nhật 2/ Dịch vụ truy cập từ xa và Dịch vụ Proxy - Khảo sát truy cập từ xa trong Windows 2000 - Kết nối Dial - up - Hỗ trợ truy cập từ xa bằng VPN 3/ DHCP - Vùng cấp phát - Vùng cấm - Địa chỉ cố định - Cập nhật DNS 4/ VPN - Cấu hình VPN Server - Vùng cấp phát - Tạo user kết nối VPN - VPN Client 5/ NAT 5/ Cài đặt và quản trị máy in 6/ Chính sách tài khoản người dùng và nhóm 7/ Triển khai GPO - Tạo OU - Triển khai ứng dụng - Categories - Thiết lập các chính sách bảo mật trong GPO III/ An toàn mạng - Chính sách IPSec mặc định - Tạo một chính sách IPSec - Tạo quy tắc ngăn chặn - Tạo quy tắc cấp phép - Cấu hình chế độ khởi động IPSec - Cấu hình các phương pháp chứng thực IV/ Mạng máy tính - Bấm cable mạng. - Đặt địa chỉ IP. - Cấu hình thiết bị mạng. V/ Các thành phần cơ bản của máy tính - Qui trình lắp ráp - Thiết lập CMOS - Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển - Cài đặt các phần mềm ứng dụng - Sao lưu phục hồi hệ thống DUYỆT KHOA CNTT ThS. Trương Vĩnh Hảo Sađéc, ngày 10 tháng 09 năm 2012 GIÁO VIÊN BỘ MÔN Trần Thanh Toàn . ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Trung cấp Quản trị mạng – Khoá 10 niên. khóa 2010 – 2012) Đề cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 05 phần: - Thi t lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2), Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2),

Từ khóa liên quan