0

Đánh giá kỹ thuật vn 94-2000.pdf

57 917 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2012, 11:05

Đánh giá kỹ thuật vn 94-2000.pdf Chương trình Phát triển Liên hợp quốcĐánh giáHợp tác Kỹ thuật tại Việt Nam(1994-2000)Báo cáo tư vấn độc lậpChuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà Chương trình Phát triển Liên hợp quốcHà Nội, tháng 10 năm 20002Lời tựaBáo cáo này được chuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liênhợp quốc, trong khuôn khổ của Nghiên cứu về Hiệu quả của Hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam từnăm 1994, với kinh phí từ Dự án VIE/98/012 Hỗ trợ Quản lý Chương trình của UNDP. Báocáo được chuẩn bị bởi một Đoàn chuyên gia tư vấn độc lập gồm Giáo sư Tiến sĩ BrianVanArkadie làm Trưởng đoàn và các ông Vũ Tất Bội và Trần Dũng Tiến là Chuyên gia tư vấntrong nước. Trong thời gian nghiên cứu, các tác giả đ nhận được sự giúp đỡ to lớn và nhữngý kiến đóng góp quý báu của nhiều người tham gia trực tiếp vào các khía cạnh khác nhau củacông việc quản lý và thực hiện hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam.Các tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ mạnh mẽ và những ý kiếnđóng góp bổ ích của tất cả những người mà họ đ có dịp gặp gỡ và phỏng vấn trong quá trìnhtiến hành công trình nghiên cứu này.Bản báo cáo phản ánh quan điểm cá nhân của các tác giả và không nhất thiết đại diệncho quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Chương trình phát triển Liên hợp quốc,hoặc của các tổ chức nơi họ làm việc. Báo cáo này chưa được chỉnh lý.MụC LụCPhần I: Tóm lược . 5Phần II: Phạm vi báo cáo . 91. Giới thiệu 932. Định nghĩa về hợp tác kỹ thuật . 9.3. Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuật 104. Một số mục tiêu cụ thể của hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam 115. Các mối quan tâm về hiệu quả của của Việt Nam và các nhà tài trợ về hiệuquả của hợp tác kỹ thuật 126. Cách tiếp cận của báo cáo . 14Phần III: Tổng quan về quá trình hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam 171. Giai đoạn trước 1994 . 172. Hợp tác kỹ thuật và tiến trình Đổi Mới 183. Những xu hướng lớn trong hợp tác kỹ thuật và các nguồn viện trợ khác từ năm 1994đến nay . 194. Phân tích hợp tác kỹ thuật theo ngành và theo vùng lnh thổ: 20Phần IV: Những phát hiện . 231. Thành công chung của chương trình hợp tác kỹ thuật . 232. Quản lý hợp tác kỹ thuật: Hiệu quả, ý thức làm chủ quốc gia vàtrách nhiệm giải trình . 23 1. Công tác quản lý viện trợ của Chính phủ .28 2. Các phương thức hợp tác kỹ thuật . 28 3. Tăng cường năng lực để giảm bớt lệ thuộc vào hợp tác kỹ thật . 29 4. Quản lý viện trợ: Sự minh bạch về tài chính và các biện pháp khuyến khích 32 5. Chiều hướng mới trong quan hệ giữa Chính phủ và các nhà tài trợ: Điều phối,quan hệ đối tác và ý thức làm chủ . 33 6. Hiệu quả của hợp tác kỹ thuật và nhu cầu tiếp cận thông tin 37 7. Bảo quản và sử dụng các kết quả hợp tác kỹ thuật 383. Hiệu quả hoạt động trong một số lĩnh vực then chốt . 38 1. Hỗ trợ cải cách trong lĩnh vực quản lý kinh tế .38 2. Cải cách luật pháp . 43 3. Quản lý quốc gia và cải cách hành chính . 45 4. Đào tạo nâng cao năng lực . 48 5. Hợp tác kỹ thuật ở cấp tỉnh và địa phương . 49 6. Sự tham gia của cấp cơ sở 51Phần V: Các lĩnh vực cần đối thoại trong tương lai .52Các hộp và phụ lụcHộp 1: Kinh nghiệm quốc tế: Những thất bại của trợ giúp kỹ thuật . 16Hộp 2: Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới về hiệu quả của viện trợ và Việt Nam 21Hộp 3: Tăng cường năng lực quản lý: Đào tạo các nhà làm chính sách và các chuyên giakinh tế 42Hộp 4: Dự án Viện Quản lý kinh tế trung ương "Cải thiện môi trường điều tiết đểphát triển kinh doanh 44Phụ lục 1: Một số mốc quan trọng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam: 1986-1998 53Các từ viết tắt4ADB Ngân hàng Phát triển châu áAFTA Khu vực tự do mậu dịch ASEANAID Hiệp hội Quốc tế về Phát triểnAPEC Diễn đàn Kinh tế châu á - Thái Bình DươngBộ KHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tưCEPT Hệ thống ưu đi thuế quan hiệu lực chungCG Nhóm Tư vấnCIDA Cơ quan Phát triển Quốc tế của CanadaCTA Cố vấn trưởng kỹ thuậtDAC Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển (thuộc OECD)DCAS Hệ thống phân tích hợp tác phát triển (của UNDP)DNNN Doanh nghiệp Nhà nướcEC/EU Cộng đồng Châu ÂuEDI/WB Viện Phát triển Kinh tế (thuộc Ngân hàng Thế giới)FAO Tổ chức Nông nghiệp & Lương thực Liên hợp quốcGDP Tổng sản phẩm trong nướcHTKT Hợp tác kỹ thuậtJBIC Ngân hàng Nhật bản về Hợp tác Quốc tếLHQ Liên hợp quốcNEX Phương thức quốc gia điều hành dự ánNGO Tổ chức phi chính phủODA Viện trợ phát triển chính thứcOECD Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triểnSIDA Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ ĐiểnUNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp QuốcUNICEF Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp QuốcUNIDO Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hiệp QuốcViện QLKTTƯ Viện Quản lý Kinh tế Trung ươngWB Ngân hàng Thế GiớiWHO Tổ chức Y tế Thế giớiWTO Tổ chức Thương mại Thế giới5Phần I: Tóm lược1. Hợp tác kỹ thuật (HTKT) tại Việt Nam nhằm các mục đích phát triển nguồn nhân lực,chuyển giao kiến thức và kỹ năng, xây dựng năng lực, phát triển thiết chế và tư vấnchính sách ở các cấp. HTKT bao quát nhiều lĩnh vực như cải cách chính sách, khuyếnkhích đầu tư, phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, phát triển các nguồn tài nguyênthiên nhiên, bảo vệ môi trường, hỗ trợ Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế.2. Trong giai đoạn 1994-1998, khối lượng HTKT dao động từ 250-300 triệu USD mỗinăm, chiếm 20-30% tổng mức giải ngân Viện trợ phát triển chính thức (ODA) hàngnăm.3. Để đảm bảo hiệu quả của HTKT, Chính phủ cần nỗ lực ở tất cả các cấp để khai thác tốiđa nguồn hỗ trợ này.4. Sự phân bổ HTKT theo vùng lnh thổ đang trở nên cân đối hơn, chuyển từ tập trung tạicác trung tâm lớn (đặc biệt là Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh) sang các tỉnh khác.Điều này phản ánh mục tiêu chung của Chính phủ và các nhà tài trợ là mở rộng hơn nữatác động của các thành tựu phát triển. Tuy nhiên, sự phân bổ giữa các tỉnh có phần chưacân đối và còn bỏ sót một số khu vực. Đoàn chuyên gia tư vấn đi đến kết luận rằng chương trình HTKT ở Việt Nam nhìnchung là thành công, đặc biệt khi so sánh với những khó khăn gặp phải trong việcthực hiện HTKT ở nhiều nước khác. Những lĩnh vực thu được thành công gồm: Nguồn nhân lực phát triển mạnh thông qua nhiều hình thức đào tạo, gồm đào tạo tạichức, các suất học bổng ngắn hạn, đào tạo giảng viên, đào tạo sau đại học tại ViệtNam và ở nước ngoài1. Tư vấn chính sách đ hỗ trợ cải cách trong nhiều lĩnh vực quan trọng, gồm tư vấn vềcải cách tài chính và ngân hàng, soạn thảo các luật thiết yếu cho nền kinh tế trongquá trình chuyển đổi, hợp lý hoá các quy chế liên quan tới các cơ quan chủ chốt(như Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Quốc hội, Toà án Nhân dânTối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao v.v .), giúp soạn thảo các kế hoạch pháttriển và chương trình đầu tư công cộng, hỗ trợ Việt Nam hội nhập khu vực và quốctế, cải cách hành chính công. Hỗ trợ nhiều khía cạnh x hội của sự nghiệp phát triển, như phát triển nông thôngắn liền với xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cácvấn đề về giới, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý v.v 1 Nhiều nước đ xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ theo yêu cầu của Việt Nam cho các lĩnh vực kinh tế thịtrường, quản trị kinh doanh, kế toán và kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ tin học .6 Hỗ trợ tiến hành một số cuộc điều tra quan trọng và thu thập số liệu thống kê, nhưđiều tra dân số và nhà ở, điều tra mức sống dân cư của các hộ gia đình, điều tra vềthu nhập v.v , nhằm cải thiện số lượng và chất lượng số liệu thống kê phục vụcông tác lập kế hoạch và xây dựng chính sách. Với sự giúp đỡ của các chương trình HTKT, nhiều cơ quan ở các cấp (bộ, ngành,tỉnh, địa phương) đ xây dựng và phát triển năng lực của mình, như nâng cao kỹnăng, nghiệp vụ, củng cố tổ chức, hoàn thiện quy chế.6. Mặc dù đánh giá tổng thể là tích cực, nhưng với sự gia tăng nhanh chóng của nguồn vốnODA, do đó một số vấn đề đ nảy sinh trong xây dựng kế hoạch và thực hiện HTKT.Theo kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia khác về những vấn đề liên quan tới hiệuquả của viện trợ và sự phụ thuộc vào viện trợ, đã đến lúc Chính phủ Việt Nam vàcộng đồng tài trợ cần đánh giá một cách thận trọng các yêu cầu nhằm đảm bảochương trình HTKT sẽ tiếp tục thành công trong tương lai.7. HTKT phát huy hiệu quả tốt nhất khi Chính phủ có ý thức làm chủ quốc gia vềchương trình và cam kết sẽ sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả. Hiệu quả củaHTKT phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hấp thụ của bên tiếp nhận và khả năng điềuchỉnh các phương thức thực hiện HTKT cho phù hợp với năng lực đó và với các điềukiện thực tế của địa phương.8. Trong quá trình tiến hành công trình nghiên cứu này, nhóm chuyên gia tư vấn đ đượcnghe các quan điểm khác nhau về ý thức làm chủ và tính minh bạch trong HTKT,từ phía các nhà tài trợ cũng như các cơ quan nhận viện trợ. Những quan điểm khác nhaunày cần được thảo luận thẳng thắn giữa các cơ quan Chính phủ và các nhà tài trợ, trêncơ sở các nguyên tắc của Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) về các quy định quản lý ODAvà HTKT. Về phía các nhà tài trợ, cần thấy rằng việc xây dựng ý thức làm chủ có thểđòi hỏi nhà tài trợ phải nhường lại một số quyền kiểm soát mà họ đang có, còn về phíaChính phủ cần tuyên bố rõ rang các ưu tiên của mình và đánh giá kỹ càng sự trợ giúpđược đề xuất xem có thể chấp nhận được hay không. Các khuyến nghị 9. Chương trình HTKT vẫn thực sự cần thiết cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh phứctạp của việc tiếp tục quá trình cải cách và những vấn đề sẽ phải giải quyết để tạo điềukiện thuận lợi cho Việt Nam hội nhập khu vực và quôc tế (ví dụ, tham gia AFTA, APECvà WTO). Cần tiếp tục hỗ trợ để tăng cường khả năng hấp thụ ODA, xây dựng năng lựcvà phát triển thiết chế.Việt nam cần xây dựng một chiến lược có hệ thống hơn để sử dụng HTKT. Chiến lượcnày phải nêu lên được những vấn đề sau: Chính phủ cần xây dựng một quan điểm rõ ràng hơn về những gì có thể làm vàkhông thể làm trong lĩnh vực HTKT, cần xây dựng các hướng dẫn cho việc thiết kếcác dự án tương lai và cần định ra các tiêu chí để chấp nhận hoặc từ chối các đề nghịHTKT;7 Với sự hợp tác của các nhà tài trợ, chiến lược phải nêu lên một số nguyên tắc chungvề thiết kế dự án (ví dụ, khi nào nên sử dụng các chuyên gia dài hạn? Làm thế nàođể gắn kết chuyên gia quốc tế với các dự án? v.v ); Cần có sự hướng dẫn rõ ràng về những ngành/lĩnh vực được ưu tiên để chuyểnHTKT tới những nơi còn bị bỏ sót, xác định những ngành/lĩnh vực mới cần cóHTKT và ngăn chặn tình trạng tập trung quá mức các nguồn HTKT vào nhữngngành/lĩnh vực đang được ưa chuộng. Chiến lược cần xác định mục tiêu của HTKT càng cụ thể càng tốt và xác định đúngđiểm vào để thực hiện các mục tiêu đó, ví dụ như các cơ quan nào là thích hợpnhất để có thể sử dụng HTKT có hiệu quả để đạt được những mục tiêu đề ra. Chiến lược phải có điểm ra cho từng hoạt động, tức là điểm đích cho sự thực hiệnthành công, giảm dần và đi đến chấm dứt HTKT. Chiến lược phải bao gồm một kế hoạch phát triển năng lực tư vấn trong nước, đểtừng bước giảm dần sự phụ thuộc vào chuyên gia quốc tế.11. Việt Nam cần tránh sự lệ thuộc vào viện trợ: Việc hình thành năng lực bền vững trongnước phải là ưu tiên số một của chương trình HTKT. Nhu cầu về các chương trình tàitrợ bằng HTKT phải được xem là có tính chất tạm thời, hoặc là một nhu cầu trong thờikỳ quá độ. 12. Các nhà tài trợ và đặc biệt là Chính phủ cần tăng cường hơn nữa việc theo dõi và đánhgiá các chương trình, dự án ODA và HTKT. Còn nhiều chương trình, dự án đ khôngđược đánh giá và tác động của chúng cũng không được đánh giá. 13. Cần chú ý tới tính bền vững của các hoạt động được các chương trình, dự án HTKT tàitrợ. Các cơ quan tiếp nhận cần đảm bảo có vốn đối ứng và các nguồn lực cần thiết chonhững hoạt động tiếp theo. Cần tính toán đầy đủ chi phí thường xuyên của các dự án.Cần chú ý sử dụng tốt các kết quả dự án (ví dụ, nghiên cứu và sử dụng các báo cáo củadự án; sử dụng các kiến thức và kỹ năng được chuyển giao trong quá trình đào tạo theodự án). 14. Hiệu quả của việc xây dựng năng lực liên quan chặt chẽ tới việc tăng cường thiết chế.Nếu không có những thay đổi cần thiết về mặt tổ chức, những kiến thức và kỹ năng đtiếp thu được có thể sẽ không được sử dụng và sẽ nhanh chóng bị lng quên.15. Để đạt được những mục tiêu dài hạn của chương trình HTKT đòi hỏi phải xây dựng vàphát triển các công ty tư vấn độc lập, trong bối cảnh một nền công nghiệp tư vấn mangtính cạnh tranh. Mục đích là tăng dần tỉ trọng cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước, thôngqua việc tăng cường năng lực của các công ty tư vấn trong nước nhằm cung cấp tư vấnđộc lập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.816. Mục tiêu cơ bản của HTKT là xây dựng năng lực và củng cố tổ chức thông qua pháttriển nguồn nhân lực (ví dụ, đào tạo, giáo dục và các hoạt động nâng cao năng lực khác)và hỗ trợ cho việc hoàn thiện nền hành chính công và môi trường thiết chế. Tăng cườngnăng lực không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và một số hoạt động tăng cường năng lựcđòi hỏi sự cam kết dài hạn, vượt ra ngoài chu kỳ của một dự án HTKT thông thường.Trong một số lĩnh vực đặc biệt - như cải cách công chức, cải cách chính sách kinh tế vàcải cách ngành tài chính - đòi hỏi một trình tự các dự án, mà theo đó công việc của giaiđoạn sau phải được xây dựng trên nền tảng kết quả của những nỗ lực trước đó.17. Hơn nữa, một điều quan trọng là cả hai bên phải có đích rõ ràng cho việc hoàn thànhcác nhiệm vụ cụ thể. Cần có chiến lược rút lui để khi kết thúc HTKT thì đ xây dựngđược một năng lực quốc gia thực sự và bền vững. Nếu thiếu chiến lược này thì sự phụthuộc vào viện trợ có thể sẽ tồn tại mi mi, sau dự án HTKT này lại đến một dự ánHTKT khác, với các mục tiêu về cơ bản là giống nhau.18. Cầu khẩn trương tăng cường năng lực ở cấp tỉnh và địa phương để có thể tiếp thu HTKTvà viện trợ một cách có hiệu quả.19. Để đạt được một mối quan hệ đối tác có hiệu quả hơn trong hoạt động viện trợ, cả haibên đều cần có sự cam kết về tính minh bạch và cung cấp các nguồn lực cho việc thựchiện các cuộc đối thoại về các vấn đề ngành/lĩnh vực và đổi mới trong thiết kế dự án.9phần II: phạm vi báo cáo1. Giới thiệuLà đầu mối quốc gia về điều phối viện trợ, Bộ KHĐT đ thay mặt Chính phủ yêu cầuUNDP-Hà Nội hỗ trợ trong việc tiến hành Nghiên cứu về hiệu quả của HTKT cho Việt Namtrong giai đoạn 1994-1999.Đoàn chuyên gia tư vấn đ tiến hành hai đợt công tác tập trung ở Việt Nam trong tháng3 và tháng 5 năm 2000. Đoàn đ có dịp gặp gỡ và phỏng vấn nhiều người tham gia trực tiếpvào việc quản lý HTKT ở Hà Nội và đi thăm tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Đắc Lắc và Thành phốHồ Chí Minh. Đoàn đ thảo luận rộng ri với các quan chức của Văn phòng UNDP tại ViệtNam, đại diện của các nhà tài trợ đa phương cũng như song phương, một số tổ chức NGOquốc tế, các quan chức cao cấp của Bộ KHĐT cũng như của các Cơ quan chủ quản khác củaChính phủ, và các Giám đốc của nhiều dự án do nước ngoài tài trợ. Tuy nhiên, do thời gianhạn hẹp, Đoàn không thể gặp gỡ nhiều nhà tài trợ khác - trong đó một số có chương trình việntrợ khá lớn, và không đi thăm các tỉnh được bao nhiêu. Nhưng, mặc dù phạm vi làm việc củaĐoàn nhất thiết phải hạn chế như vậy, Đoàn đ rút ra một số kết luận và khuyến nghị đểChính phủ và các nhà tài trợ xem xét.Dựa vào kết quả của các cuộc thảo luận, phỏng vấn và thăm viếng dự án, Đoàn chuyêngia tư vấn đ chuẩn bị bản dự thảo báo cáo vào cuối tháng 5 năm 2000. Bản dự thảo này đượctrình bày tại một một cuộc hội thảo trong tháng 8 năm 2000, với sự tham gia của các quanchức Chính phủ, UNDP và một số tổ chức thuộc Liên hợp quốc. Đoàn đ tiếp thu ý kiến đónggóp trước cũng như trong cuộc hội thảo để hoàn thiện bản báo cáo.Đề cương làm việc yêu cầu Đoàn chuyên gia tư vấn nghiên cứu giai đoạn 1994-1999.Tuy nhiên, cần đặt những diễn biến gần đây trong bối cảnh rộng lớn hơn, để hiểu được sựdiến tiến của HTKT trong tình hình nền kinh tế Việt Nam từng bước phát triển và quan hệ đốingoại của Việt Nam từng bước được mở rộng.2. Định nghĩa về hợp tác kỹ thuậtHTKT là một thành phần của nguồn vốn ODA tập trung chủ yếu cho các đầu vào phầnmềm phục vụ phát triển, tức là sự hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực và thiết chế, chuyểngiao tri thức và tài trợ cho các đầu vào kỹ thuật mà các cơ quan quốc gia không có khả năngđáp ứng. HTKT được phân biệt với hỗ trợ vốn để thực hiện các đầu vào phần cứng (như xâydựng công trình, mua sắm thiết bị v.v .) cho các chương trình phát triển.Trong thực tế sự phân biệt nói trên thường không rõ nét, vì hầu hết các dự án HTKTđều có phần cứng (ví dụ, mua xe ôtô, một số thiết bị, nhất là thiết bị văn phòng, và đôi khi cảnâng cấp trụ sở làm việc), đồng thời trong các dự án đầu tư cũng có một khối lượng đáng kểhỗ trợ kỹ thuật, cung cấp chuyên gia và các hoạt động tư vấn.Trong báo cáo này, các dự án HTKT được phân biệt thành bốn loại chủ yếu:10a) Hỗ trợ cho việc chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và quản lý các chương trình/dự án đầutư cụ thể (ví dụ, nghiên cứu khả thi cho các dự án xây dựng đường xá, cầu cống,năng lượng bằng vốn vay v.v .). Loại này thường được gọi là HTKT hỗ trợ đầutư;b) Tăng cường năng lực quốc gia để thực hiện các chương trình khu vực công cộng (vídụ, cung cấp cố vấn quốc tế và các đầu vào hỗ trợ khác cho các cơ quan quy hoạch,dịch vụ y tế, chương trình nghiên cứu v.v .); c) Phát triển nguồn nhân lực (ví dụ, các chương trình đào tạo theo học bổng, hôị thảo,tham quan khảo sát v.v .), có thể dành riêng cho một cơ quan hoặc dành cho nhiềucơ quan cùng thụ hưởng; d) Cung cấp tư vấn (ví dụ, các hoạt động nghiên cứu kinh tế nói chung, hoặc nghiêncứu theo ngành) về một vấn đề hoặc chính sách cụ thể mà mục tiêu chủ yếu là đểđưa ra những ý kiến tư vấn mang tính khả thi nhất. Trong trường hợp này, việc tăngcường năng lực quốc gia là một sản phẩm phụ hơn là mục tiêu chính. Thành phầnquan trọng nhất của những ý kiến tư vấn như vậy chính là hỗ trợ cho việc thực hiệnquá trình Đổi Mới.Ba loại (b), (c) and (d) thường được gọi là hợp tác kỹ thuật độc lập2.3. Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuậtMục tiêu chủ yếu của các hoạt động HTKT là nhằm thay thế năng lực mà quốc giachưa có hoặc hỗ trợ việc xây dựng và phát triển năng lực quốc gia đang thiếu. Quan điểm nàyđược hầu hết các cơ quan tài trợ và tiếp nhận viện viện trợ chấp nhận. Tuy nhiên, cả hai phíacó thể còn có những mục tiêu khác nữa và không ít khó khăn đ nảy sinh trong mối quan hệviện trợ là do cách hiểu khác nhau về những mục tiêu nêu trên.Ví dụ, HTKT có thể được sử dụng như một công cụ để xúc tiến quan điểm của nhà tàitrợ về một chính sách nào đó. Nhà tài trợ có thể cố gắng áp đặt các mục tiêu hoặc ưu tiên hiệnvẫn chưa nằm trong chính sách quốc gia. Người ta nghi ngờ HTKT có nên được sử dụng nhưmột công cụ để gây ảnh hưởng đến các ưu tiên quốc gia. Trong thực tế, việc thúc đẩy các mụctiêu không nằm trong chính sách quốc gia có thể làm hỏng việc, khi lời khuyên không đượcchấp nhận vì nó không phù hợp với quan điểm quốc gia. Tuy nhiên, trong việc đẩy mạnhquá trình cải cách (ví dụ, hỗ trợ quá trình đổi mới), HTKT nên đặt ra những vấn đề mới đểChính phủ xem xét.Trong khi mục tiêu chủ yếu của HTKT hỗ trợ đầu tư là rõ ràng (tức là để bảo đảm chấtlượng của các dự án đầu tư được tài trợ), thì nó vẫn có thể bị các nhà tài trợ sử dụng để tácđộng đến thiết kế dự án cho phù hợp với triết lý của họ hoặc, thậm chí trong một số trườnghợp, để đạt được lợi ích thương mại của họ. 2 Việt nam: Hợp tác Kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi, UNDP, 10/1994; trang 3.[...]... quan chủ yếu đến đầu tư cơ bản vàchuyển giao công nghệ cho những nhu cầu kỹ thuật cụ thể.Trong suốt những năm đầu của thập kỷ 60 cho đến giữa thập kỷ 80, hàng ngàn ngườiViệt Nam đ được gửi sang Liên Xô cũ, Đông Âu và Trung Quốc học tập qua các hiệp địnhhợp tác khoa học - kỹ thuật song phương. Những kiến thức và kỹ năng kỹ thuật họ tiếp thuđược cũng như năng lực về mặt thể chế xây dựng được trong... hoặc là một nhu cầu trong thờikỳ quá độ. 12. Các nhà tài trợ và đặc biệt là Chính phủ cần tăng cường hơn nữa việc theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA và HTKT. Còn nhiều chương trình, dự án đ khôngđược đánh giá và tác động của chúng cũng không được đánh giá. 13. Cần chú ý tới tính bền vững của các hoạt động được các chương trình, dự án HTKT tàitrợ. Các cơ quan tiếp nhận cần đảm... trên thế giới. 4 Nghiên cứu tổng thể ngành Nông nghiệp, Năng lượng, Giao thông vận tải, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp , và Giáodục. Quy hoạch tổng thể cho Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng, ngành Du lịch, Hàng không Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Đánh giá Hợp tác Kỹ thuật tại Việt Nam(1994-2000)Báo cáo tư vấn độc lậpChuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà Chương trình Phát triển Liên... chủđộng ở mọi thời điểm của chu kỳ dự án từ khâu xây dựng, thẩm định, thực hiện, theo dõi đếnkhâu đánh giá. Chính phủ cần có vai trò lớn hơn trong việc lựa chọn và tuyển dụng nhân sựlàm việc cho các dự án HTKT cũng như giám sát hoạt động của họ.3. Tăng cường năng lực để giảm bớt lệ thuộc vào hợp tác kỹ thuật: Thử thách cuối cùng đối với tính hiệu quả của HTKT là phải xây dựng được năng lựcquốc gia... ngoài đang giảmxuống và chính sách của Chính phủ là thực hiện nguyện vọng của nhân dân Việt Nam màkhông có sức ép của các nhà tài trợ (Xem Hộp 2).4. Phân tích hợp tác kỹ thuật theo ngành và theo vùng lÃnh thổPhân bổ hợp tác kỹ thuật theo ngành:Sử dụng số liệu của UNDP phân chia HTKT thành 16 ngành/lĩnh vực khác nhau, pháttriển nguồn nhân lực đ nhận được tỷ trọng cao nhất với 21,4%, sau đó là... triển và quan hệ đốingoại của Việt Nam từng bước được mở rộng.2. Định nghĩa về hợp tác kỹ thuật HTKT là một thành phần của nguồn vốn ODA tập trung chủ yếu cho các đầu vào phầnmềm phục vụ phát triển, tức là sự hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực và thiết chế, chuyểngiao tri thức và tài trợ cho các đầu vào kỹ thuật mà các cơ quan quốc gia không có khả năngđáp ứng. HTKT được phân biệt với hỗ trợ vốn... cứu khác đ cho thấy, nhưng đến naycác nhà tài trợ chỉ thay đổi rất ít trong các tập quán của mình.Nguồn: Suy nghĩ lại về Hợp tác kỹ thuật: Cải cách để tăng cường năng lực ở Châu Phi;UNDP and Development Alternatives Inc., 1993.phần iii: tổng quan về quá trìnhhợp tác kỹ thuật tại việt nam1. Giai đoạn trước 1994Trước năm 1989, các nước thuộc Hội đồng Tương trợ Kinh tế (Liên Xô cũ và các nướcĐông... chính. Thành phầnquan trọng nhất của những ý kiến tư vấn như vậy chính là hỗ trợ cho việc thực hiệnquá trình Đổi Mới.Ba loại (b), (c) and (d) thường được gọi là hợp tác kỹ thuật độc lập2.3. Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuật Mục tiêu chủ yếu của các hoạt động HTKT là nhằm thay thế năng lực mà quốc giachưa có hoặc hỗ trợ việc xây dựng và phát triển năng lực quốc gia đang thiếu. Quan điểm... án.Phương thức này sẽ tạo cho nhân viên Việt Nam ý thức làm chủ đối với dự án việntrợ, trong khi chuyên gia nước ngoài tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật. ã Các nhà tài trợ và các cơ quan trung ương Việt Nam thường thiếu quan tâm đến việctheo dõi và đánh giá dự án. Đối với các cơ quan trung ương Việt Nam, điều đó là dothiếu cán bộ.ã Tóm lại, những u kÐm cđa HTKT cã thĨ lµ: 16 7ã Với sự hợp tác... Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liênhợp quốc, trong khuôn khổ của Nghiên cứu về Hiệu quả của Hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam từnăm 1994, với kinh phí từ Dự án VIE/98/012 Hỗ trợ Quản lý Chương trình của UNDP. Báocáo được chuẩn bị bởi một Đoàn chuyên gia tư vấn độc lập gồm Giáo sư Tiến sĩ BrianVanArkadie làm Trưởng đoàn và các ông Vũ Tất Bội và Trần Dũng Tiến là Chuyên gia tư vấntrong . dõi và đánhgiá các chương trình, dự án ODA và HTKT. Còn nhiều chương trình, dự án đ khôngđược đánh giá và tác động của chúng cũng không được đánh giá. 13.. Chương trình Phát triển Liên hợp quốcĐánh giáHợp tác Kỹ thuật tại Việt Nam(1 994-2000) Báo cáo tư vấn độc lậpChuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kỹ thuật vn 94-2000.pdf, , Giới thiệu Định nghĩa về hợp tác kỹ thuật, Các mục tiêu bao quát của hợp tác kỹ thuật, Một số mục tiêu cụ thể của hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam, Các mối quan tâm của Việt Nam và các nhà tài trợ về hiệu quả của hợp tác kỹ, C¸ch tiÕp cËn cđa b¸o c¸o, Giai đoạn trước 1994, Hợp tác kỹ thuật và tiến trình Đổi Mới, Những xu hướng lớn trong hợp tác kỹ thuật và các nguồn viện trợ khác từ năm, Phân tích hợp tác kỹ thuật theo ngành và theo vùng lãnh thổ, Thành công chung của chương trình hợp tác kỹ thuật Quản lý hợp tác kỹ thuật: Hiệu quả, ý thức làm chủ quốc gia và trách nhiệm giải, Hiệu quả hoạt động trong một số lĩnh vực then chốt

Hình ảnh liên quan

1989 Xóa bỏ hầu hết các hình thức bao cấp trực tiếp cho sản xuất, huỷ bỏ kiểm soát giá - chấm dứt chế độ “hai giá”; Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ra đời cho phép các pháp nhân ký kết hợp đồng; Các nhà sản xuất hàng xuất khẩu được phép bán hàng cho mọi công t - Đánh giá kỹ thuật vn 94-2000.pdf

1989.

Xóa bỏ hầu hết các hình thức bao cấp trực tiếp cho sản xuất, huỷ bỏ kiểm soát giá - chấm dứt chế độ “hai giá”; Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ra đời cho phép các pháp nhân ký kết hợp đồng; Các nhà sản xuất hàng xuất khẩu được phép bán hàng cho mọi công t Xem tại trang 54 của tài liệu.

Từ khóa liên quan