0

Phát triển website bán hàng

63 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỒ ÁN:PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN HÀNG Sinh viên thực hiên Ngày sinh Lớp: Khóa Khoa Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn Thời gian thực : : : : : : : : Lương Minh Vũ 23/10/2000 CNTT1 K9 Công Nghệ Thông Tin 187480201153 ThS Lê Trung Thực 10/01/2022 đến 10/05/2022 Bắc Ninh, năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LƯƠNG MINH VŨ TÊN ĐỒ ÁN: XÂY DỰNG WEB SITE BÁN ĐIỆN THOẠI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS LÊ TRUNG THỰC TÊN ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN HÀNG Họ tên sinh viên:Lương Minh Vũ Ngày sinh:23/10/2000 Khóa:K9 Lớp:CNTT Ngành:Cơng Nghệ Thơng Tin Điểm báo cáo Bằng số: CÁN BỘviên CHẤM Giáo hướng (Ký ghi rõ họ tên) Bằng chữ: CÁN BỘ CHẤM dẫn: THS LÊ TRUNG THỰC2 (Ký ghi rõ họ tên) Bắc Ninh, tháng 06 Năm 20 22 Bắc Ninh, năm 2022 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày .Tháng Năm Giáo Viên hướng dẫn (Ký,ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Đồ án cơng trình nghiên cứu xây dựng cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học Ths Lê Trung Thực Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày đồ án tơi tự tìm hiểu hồn tồn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Sinh Viên Thực Hiện Lương Minh Vũ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công Nghệ Đông Á tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ths.Lê Trung Thực, người tận tình bảo, định hướng hướng dẫn thực đề tài Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, người giảng dạy, tạo điều kiện cho tơi tích lũy kiến thức q báu năm học qua Dù cố gắng hoàn thành đề tài Website bán hàng điện thoại, thời gian hạn hẹp khả hạn chế nên chắn có thiếu sót khơng tránh khỏi Tơi mong nhận thơng cảm tận tình bảo thầy góp ý từ bạn Sinh Viên Thực Hiện Lương Minh Vũ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT .11 HTML,CSS JavaScript 11 1.1 HTML gì? 11 1.2 CSS gì? 11 1.3 JavaScript gì? 12 Bootstrap 12 JQuery 12 Lararel 13 4.1 Laravel gì? 13 4.2 Tại nên dùng Laravel? 13 PHP 15 5.1 PHP gì? 15 5.2 Tại nên dùng PHP 16 Khảo Sát Hiện Trạng 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18 2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU 18 2.1.1 Mô tả đối tượng 18 2.1.2 Đặc tả chức 19 2.2 SƠ ĐỒ, MƠ HÌNH TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG 20 2.2.1 Mô hình hệ thống admin 20 2.2.2 Mơ hình hệ thống khách hàng 21 2.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22 2.3.1 Cơ sơ liệu 22 2.3.2 Mối quan hệ bảng sở liệu 28 2.3.3 Biểu đồ UseCase 29 2.3.4 Biểu đồ lớp 32 2.3.5 Biểu đồ hoạt động 33 2.3.6 Biểu đồ 37 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEB SITE 38 3.1 Giao diện Website cho người dùng 38 3.2 Giao diện quản lý admin 42 3.3 Một số đoạn code visual studio code 48 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 60 1.Mức độ hoàn thành 60 Các khó khăn gặp phải 61 3.Ưu, Nhươc̣ điể m của website 61 Hướng phát triển đề tài 62 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Bảng user_info 22 Bảng : Bảng admin_info 22 Bảng : Bảng cart 23 Bảng 4: Bảng nội dung 23 Bảng 5: Bảng mã giảm giá 24 Bảng 6: Bảng product 24 Bảng 7: Bảng user 25 Bảng 8: Bảng loại sản phẩm 25 Bảng : Bảng Nhà Cung Cấp 26 Bảng 10 : Bảng order_sảnphẩm 26 Bảng 11 : Bảng Nội Dung 26 Bảng 12 : Bảng order_chitiet 27 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình Ảnh 1:Giao diện trang chủ 38 Hình Ảnh 2:Giao diện sản phẩm 38 Hình Ảnh : Giao diện đăng ký 39 Hình Ảnh : Giao diện đăng nhập 39 Hình Ảnh 5:Giao diện tin tức 40 Hình Ảnh 6: Giao diện sản phẩm 40 Hình Ảnh 7:Giao diện chi tiết sản phẩm 41 Hình Ảnh 8:Giao diện tìm kiếm sản phẩm 42 Hình Ảnh 9:Giao diện đăng nhập admin 42 Hình Ảnh 10 : Giao diện trang chủ admin 43 Hình Ảnh 11: Giao diện trang admin 43 Hình Ảnh 12: Giao diện danh sách sản phẩm 44 Hình Ảnh 13: Giao diện thêm sản phẩm 44 Hình Ảnh 14: Giao diện mã giảm giá 45 Hình Ảnh 15: Giao diện thêm mã giảm giá 45 Hình Ảnh 16: Giao diện sửa mã giảm giá 46 Hình Ảnh 17 : Giao diện danh sách khách hàng 46 Hình Ảnh 18: Giao diện hệ thống 47 Hình Ảnh 19: CODE trang chủ 48 Hình Ảnh 20: CODE đăng kí 49 Hình Ảnh 21: CODE đăng nhập 50 Hình Ảnh 22: CODE sản phẩm 50 Hình Ảnh 23: CODE giỏ hàng 53 Hình Ảnh 24: CODE liên hệ 55 Hình Ảnh 25: CODE tiên tức 57 Hình Ảnh 26: CODE thơng tin 58 LỜI MỞ ĐẦU 1,Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với sức mạnh cơng nghệ đại nhanh chóng giúp người khỏi khó khăn cơng việc, sống tấp nập hối ta cần phải nhanh chóng gia nhập vào giới, chủ động hội nhập Với phát triển nhanh chóng có nhiều cơng cụ hữu ích giúp tiết kiệm nhiều thời gian chi phí Nhiều phần mềm lĩnh vực cơng nghệ thơng tin nhanh chóng đời góp phần đáng kể “Cơng Nghệ Thơng Tin ” lĩnh vực đầy tiềm đem lại cho người ứng dụng thật tiện lợi hữu ích Một ứng dụng thiết thực mà đem lại việc ứng dụng tin học vào nhiều lĩnh vực đời sống trường học, cơng ty, quan, xí nghiệp, bệnh viện… phần lớn ứng dụng tin học để giúp cho việc quản lý dễ dàng thuận tiện Chính vậy, cơng ty, quan muốn xây dựng riêng cho phần mềm quản lý Mục đích nghiên cứu Đề tài có mục đích xây dựng website giới thiệu cửa hàng giúp đưa tới khách hàng hình ảnh, thơng tin cách đầy đủ rõ nét cửa hàng Qua tạo thêm nhiều ưu mơi trường marketing Hình Ảnh 20: CODE đăng kí Hình Ảnh 21: CODE đăng nhập Hình Ảnh 22: CODE sản phẩm Hình Ảnh 23: CODE giỏ hàng Hình Ảnh 24: CODE liên hệ Hình Ảnh 25: CODE tiên tức Hình Ảnh 26: CODE thông tin CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 1.Mức độ hồn thành − Chọn đề tài, phân tích đề tài, tìm hiểu thực tế: + Đã gặp giáo viên trao đổi, nhận đề tài + Phân tích đề tài ở chương tài liệu − Thiết kế giao diện trang web: + Đã có trang chủ với chức năng: Xem đăng, Tìm kiếm sản phẩm + Đã có giao diện chi tiết đăng đăng chi tiết sản phẩm + Đã có giao diện mục danh sách đăng đăng danh sách sản phẩm chức lọc sản phẩm + Đã có giao diện trang thơng báo Not Found + Đã có giao diện trang Đăng nhập/Đăng xuất + Đã có giao diện trang Admin sau Đăng nhập + Đã có giao diện quản lý thông tin đăng trang Admin + Đã có giao diện trang Admin quản lý tài khoản − Tạo thiết kế sở liệu: + Đã có lược đồ sở liệu database + Đã tạo lược đồ usecase chi tiết usecase − Phần code: + Hoàn thành đăng tin, xử lý hình ảnh đăng tin + Hồn thành xem đăng, hiệu ứng hoạt hình, multi-slide đăng phân trang cho mục danh sách + Hoàn thành hiển thị chi tiết đăng + Đăng nhập thành cơng + Hồn thành chức gửi u cầu đặt hàng, chức nhận xét + Hoàn thành quản lí đăng, quản lý tài khoản − Cho liệu vào Database: + Đã thêm liệu vào database + Đã chạy thử phần giao diện ở trang chủ trang đăng tin Các khó khăn gặp phải − Sử dụng công nghệ cho ứng dụng chưa thành thạo − Phải dành nhiều thời gian tìm hiểu cơng nghệ 3.Ưu, Nhươ ̣c điể m của website − Ưu điểm: + Có tính nhận thông báo yêu cầu từ khách hàng + Đăng tin, sữa tin cách dễ dàng dành cho Admin + Xem tin dễ dàng vừa truy cập trang web + Giao diện bắt mắt, đơn giản tạo cảm giác thoải mái cho người xem + Có tính gợi ý tìm kiếm sản phẩm cho người dùng + Có khả lọc sản phẩm thuộc nhiều loại lúc + Gửi yêu cầu nhận báo giá đến cửa hàng cách nhanh chóng + Tích hợp google map phần liên hệ với cửa hàng − Nhược điểm: + Nội dung cho website chưa nhiều + Chưa có hộp chat trực tuyến khách hàng với cửa hàng + Chức toán dùng hình thức tốn trực tiếp, điều khiến người dùng cảm thấy bất tiện công nghệ nâng cao, rộng mở nhiều người dùng chuyển qua toán thẻ ngân hàng, ZaloPay,… Hướng phát triển đề tài Để website hoạt động hiệu hơn, cần có kết hợp giao diện chuyên nghiệp, dễ sử dụng với chức nghiên cứu phát triển đề tài sau: - Phát triển, nâng cao chức chưa sử dụng website - Tìm hiểu xây dựng thêm chức nhằm tạo cho người dùng có cảm giác tốt sử dụng - Tìm hiểu đưa website lên domain để nhiều người dùng truy cập - Xây hộp chat trực tuyến khách hàng với cửa hang - Phát triển thêm nhiều nội dung cho website TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu từ internet Bootstrap gì? Vì nên sử dụng Bootstrap https://tech.bizflycloud.vn/bootstrap-la-gi-vi-sao-nen-su-dungbootstrap20181123141649382 Tìm hiểu HTML CSS https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-html-va-css-co-ban-phan-17ymwGXV0R4p1 PHP gì? Tổng quan ngơn ngữ PHP https://toidayhoc.com/lap-trinh/php-la-gi-tong-quan-ve-ngon-nguphp/ Giới thiệu Laravel https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-laravel-924lJrnzlPM TOP hình thức marketing online hiệu năm 2022 https://blogthuvi.com/cac-phuong-phap-marketing-online-hieu-qua-1643732145/ JQuery gì? Vì nên sử dụng JQuery https://topdev.vn/blog/jquery-la-gi/ JavaScript gì? Vài trị JavaScript website https://quantrimang.com/javascript-la-gi-155978 CSS gì? Vai trị website https://thachpham.com/web-development/html-css/css-la-gi-va-vaitro.html Ajax gì? Cách thức hoạt động lợi ích mang lại https://topdev.vn/blog/ajax-la-gi-cach-thuc-hoat-dong-va-loi-ichma-no-mang-lai/ 10 Ngơn ngữ HTML gì? Vai trị HTML lập Trình Web https://blog.webico.vn/ngon-ngu-html-la-gi-vai-tro-cua-html-tronglap-trinh-web/
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển website bán hàng,