0

Câu hỏi ôn tập IC3 GS6 Level 2

23 51 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2023, 20:56

Trang 1 MỤC LỤC BÀI 1 CĂN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ 2 BÀI 2 CÔNG DÂN SỐ 6 BÀI 3 QUẢN LÍ THÔNG TIN 8 BÀI 4 SÁNG TẠO NỘI DUNG 11 BÀI 5 GIAO TIẾP KĨ THUẬT SỐ 15 BÀI 6 CỘNG TÁC 18 BÀI 7 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT 21 Trang. MỤC LỤC BÀI 1: CĂN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ BÀI 2: CÔNG DÂN SỐ BÀI 3: QUẢN LÍ THƠNG TIN BÀI 4: SÁNG TẠO NỘI DUNG 11 BÀI 5: GIAO TIẾP KĨ THUẬT SỐ 15 BÀI 6: CỘNG TÁC 18 BÀI 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT 21 Trang CÂU HỎI ÔN TẬP IC3 GS6 – LEVEL BÀI 1: CĂN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ Câu Ba tùy chọn với lưu trữ đám mây? A) Nó lưu trữ tệp vị trí thực tế từ xa B) Không gian lưu trữ không giới hạn C) Người dùng truy cập tệp qua internet từ thiết bị D) Nó cho phép người dùng gửi tin nhắn nhanh chóng E) Người dùng phải có tài khoản đăng nhập để xem lưu tệp Câu Hai cài đặt trình duyệt thay đổi để đáp ứng nhu cầu sở thích cá nhân? (Chọn hai) A) Đặt tên URL (Naming URLs) B) Thêm tiện ích mở rộng trình duyệt (Adding browser extensions) C) Tắt cookie (Disabling cookies) D) Thêm nội dung vào Trợ giúp (Adding content to Help) Câu Khi tạo hẹn nhiệm vụ lịch kỹ thuật số cá nhân, bạn thường tùy chỉnh hai cài đặt nào? (Chọn hai) A) Chi phí kiện (Cost of the event) B) Người tổ chức kiện (Event host) C) Tần suất lặp lại kiện (How often to repeat the event) D) Lời nhắc (Reminders) Câu Trong Công nghệ thông tin, thuật ngữ xác cho việc sử dụng phần mềm để tạo hướng dẫn quy trình lặp lại để thay tương tác người gì? A) Khơng đồng (Asynchronous) B) Tự động hóa (Automation) C) Người máy học (Robotics) D) Bảo mật (Security) Câu Tính phần mềm sử dụng vài ký tự mà người dùng nhập để dự đốn phần cịn lại từ sau tự động hồn thành từ đó? A) Autocorrect Trang B) Trình kiểm tra ngữ pháp (Grammar Checker) C) Tự động hóa (Automation) D) Autocomplete Câu Khi mơ tả Điện tốn đám mây, điều sau coi ưu điểm? (Chọn ba) A) Tiết kiệm chi phí (Cost Saving) B) Bảo mật (Security) C) Sao lưu Khôi phục (Back-up and Restore) D) Băng thơng cao (Higher Bandwidth) E) Tính di động (Mobility) F) Hỗ trợ tốt (Better Support) Câu CPU, card đồ họa card mạng loại thiết bị nào? A) Thiết bị nhập (Input device) B) Thiết bị xuất (Output device) C) Thiết bị xử lý (Processing device) D) Thiết bị lưu trữ (Storage device) Câu Hai tính cho phép bạn kiểm sốt việc hiển thị thông tin cụ thể lịch cá nhân mình? (Chọn hai) A) Tắt lịch (Disable calendar) B) Chia sẻ (Share) C) Lọc theo danh mục kiện (Filter by event category) D) Giữ riêng tư (Keep private) Câu Xác định khẳng định SAI tập tin bảo vệ mật khẩu? A) Trong Microsoft Excel, bạn có lựa chọn để bảo vệ mật phần sổ làm việc toàn sổ làm việc B) Trong Adobe, bạn bảo vệ mật mở tài liệu pdf C) Trong Windows 10 phiên hơn, bạn bảo vệ tập tin thư mục riêng lẻ mật Câu 10 Hãy chọn khẳng định việc nén tệp? (Chọn hai) A) Nhiều tập tin đóng gói tiện ích tạo tập tin nén có tập tin zip rar Trang B) Tập tin nén chiếm nhiều dung lượng lưu trữ tập tin gốc C) Một tập tin nén thường có kích thước nhỏ tập tin gốc D) Chỉ nén tập tin hình ảnh Câu 11 Bạn sở hữu liệu hai vị trí lưu trữ nào? (Chọn hai) A) Bài đăng bạn mạng xã hội B) Thẻ SD điện thoại bạn C) Máy tính bạn dùng chung phịng thí nghiệm trường D) Tài khoản Google Drive, Microsoft OneDrive Apple iCloud bạn Câu 12 Trong Windows, làm cách để khôi phục phiên trước tập tin? A) Trong Settings, chọn Update & Security chọn Recovery B) Trong File Explorer, bấm chuột phải vào tập tin chọn Convert C) Trong File Explorer, bấm chuột phải vào tập tin chọn Restore Previous Versions D) Bạn khôi phục phiên trước tập tin Câu 13 Mẹ bạn có thị lực Mỗi nhận điện thoại thiết bị máy tính mới, mẹ bạn yêu cầu bạn định cấu hình cài đặt để giúp xem dễ dàng Bạn nên thay đổi hai cài đặt để giúp thiết bị mẹ bạn dễ xem hơn? (Chọn hai) A) Cỡ chữ (Font size) B) Âm lượng (Volume) C) Màu sắc (Colors) D) Nhạc chuông (Ring tones) Câu 14 Cha mẹ bạn yêu cầu bạn tạo lịch gia đình kỹ thuật số để thành viên gia đình lên lịch cho kiện thể thao, hoạt động trường diễn biến xã hội khác họ cho tất thành viên gia đình xem Bạn tạo lịch Bạn phải hồn thành hai bước để cung cấp lịch cho tất thành viên gia đình bạn? (Chọn hai) A) Chia sẻ lịch (Share the calendar) B) Sao chép lịch vào thiết bị máy tính thành viên gia đình C) In lịch cho thành viên gia đình D) Mời thành viên (Invite members) Trang Câu 15 Tính phần mềm sửa lỗi tả bạn nhập đoán (các) chữ bạn định nhập dựa phím gần bàn phím? Ví dụ: bạn nhập tin nhắn văn bản, điện thoại bạn thay "see you latet" "see you later" A) Autocorrect B) Trình kiểm tra ngữ pháp (Grammar Checker) C) Tự động hóa (Automation) D) Autocomplete Câu 16 Bạn viết nghiên cứu nai Bắc âu Khoảng 30 phút lần, bạn lưu phiên tài liệu để theo dõi thay đổi Tùy chọn sau thể quy ước đặt tên tập tin tốt? A) elk.docx elk copy.docx elk draft.docx B) elk_draft1.docx elk_draft2.docx elk_FINAL.docx C) elk_original.docx elk_mod.docx elk_changed.docx D) myelk.docx newelk.docx elk.docx Trang BÀI 2: CƠNG DÂN SỐ Câu Một số lợi ích ẩn danh trực tuyến gì? (Chọn hai) A) Nó cho phép người bắt nạt mạng mà khơng phải chịu trách nhiệm B) Nó cho phép người sống thật trung thực mà không sợ bị trả thù xấu hổ C) Nó cho phép người đánh giá người khác mà không bị ảnh hưởng D) Nó cho phép thảo luận bày tỏ ý tưởng không phổ biến Câu Bạn tham gia diễn đàn để thảo luận số trò chơi kỹ thuật số phổ biến Trước bạn đăng diễn đàn, bạn phải tạo tên người dùng Hai lý thích hợp để sử dụng bí danh trực tuyến thay tên thật bạn gì? (Chọn hai) A) Bạn muốn bình luận theo cách mà bạn thường không gặp trực tiếp B) Bạn muốn giả làm người khác C) Bạn có tên thơng thường bí danh khiến bạn khác biệt với người khác D) Bạn cố gắng giữ riêng biệt danh tính cá nhân danh tính doanh nghiệp E) Bạn tải xuống phương tiện vi phạm quyền Câu Xác định hai cách để phân biệt danh tính kỹ thuật số cá nhân bạn với danh tính kỹ thuật số chuyên nghiệp bạn? (Chọn hai) A) Tạo biệt hiệu bí danh cho đăng diễn đàn blog giải trí, sử dụng tên thật bạn cho đăng diễn đàn blog kỹ thuật B) Không đăng ảnh C) Sử dụng LinkedIn cho mục đích chuyên nghiệp Facebook cho đăng cá nhân D) Chỉ theo dõi trị gia, vận động viên chuyên nghiệp người tiếng Twitter Câu Bạn muốn cập nhật tiến công nghệ Hai hành động có nhiều khả khiến bạn biết đến tiến công nghệ? (Chọn hai) A) Tham gia số nhóm cơng nghệ mạng xã hội đọc đăng họ (Join several technology groups on social media and read their posts.) B) Sử dụng thiết bị máy tính hàng ngày (Use a computing device daily.) Trang C) Xem phim sản xuất công nghệ (Watch movies produced using technology.) D) Đăng ký nguồn cấp tin tức công nghệ (Subscribe to a technology news feed.) Câu Bạn có nhiều tài khoản Microsoft Một dành cho trường học, dùng cho gia đình dùng cho hoạt động chơi game bạn Bạn có tệp tin lưu trữ OneDrive liên kết với loại tài khoản Bạn đăng nhập vào tài khoản gia đình mình, bạn cần truy cập tệp tin chia sẻ với bạn thông qua OneDrive tài khoản chơi game bạn Những bạn nên làm? A) Định cấu hình lại hai tài khoản Microsoft để sử dụng ID mật đăng nhập B) Liên kết tài khoản trò chơi bạn với tài khoản gia đình bạn C) Chuyển từ tài khoản Microsoft gia đình bạn sang tài khoản Microsoft chơi game bạn D) Thiết lập tài khoản Google chia sẻ cho hai tài khoản Microsoft Trang BÀI 3: QUẢN LÍ THƠNG TIN Câu Bạn tìm kiếm web để thu thập thơng tin cho thuyết trình Bạn gặp khó khăn việc xác định xem trang web có chứa thơng tin xác hay khơng Hãy chọn phát biểu đúng? A) Trang web có ngữ pháp tiếng Anh nêu số tuyên bố không thực tế B) Trang web có miền gov edu C) Các tài liệu tham khảo trang web chuyển đến trang web tương tự tài liệu tham khảo thay nguồn thông tin ban đầu Câu Sử dụng công cụ tìm kiếm mang lại danh sách A) câu trả lời B) yêu cầu C) kết tìm kiếm D) trình duyệt Câu Bạn nghiên cứu thông tin Internet để viết báo cho khóa học lịch sử Kết tìm kiếm bạn bao gồm thơng tin có liên quan khơng liên quan Ba bước giúp bạn phân biệt kết tìm kiếm có liên quan khơng liên quan? (Chọn ba) A) Xác định chủ đề tìm kiếm B) Xác định từ khóa kết dường có liên quan đến chủ đề C) Mọi thứ ln có liên quan; đọc tất D) Khơng có Internet có liên quan, bạn nên sử dụng tài nguyên khác E) Xác định kết khơng chứa từ khóa liên quan đến chủ đề F) Nhờ giáo viên giúp đỡ Câu Người dùng thực bước để xác định tính hợp lệ thông tin, trực tuyến hay theo cách khác? (Chọn ba) A) Xác định thông tin đến từ đâu B) Xác định xem tác giả có viết sách tiếng hay không C) Xác định tác giả thẩm quyền họ chủ đề thông tin D) Làm uy tín tác giả mà bạn bè người dùng không tin tưởng E) Xác định xem thông tin Trang Câu Hai ví dụ cách người dùng tìm kiếm phản hồi hiệu để cung cấp thơng tin cải thiện việc học họ? (Chọn hai) A) Đọc sách hay thiết kế trang web B) Chạy quảng cáo trang web theo dõi số lượng nhấp chuột thu thập C) Nhờ người có chun mơn xem xét trang web đưa phản hồi D) Gửi khảo sát mời người dùng đưa phản hồi trang web Câu Bạn tìm kiếm hình ảnh Google Cụ thể, bạn tìm kiếm clip art thỏ mà bạn sử dụng trang web mà không cần liên hệ với họa sĩ để xin phép Hai lọc thu hẹp kết tìm kiếm bạn để hiển thị clip art có sẵn để sử dụng mà khơng có cho phép họa sĩ? (Chọn hai) A) Quyền sử dụng (Usage Rights) B) Màu sắc (Color) C) Thể loại (Type) D) Thời gian (Time) Câu Hai tùy chọn sau giải thích hệ thống lưu trữ liệu trung tâm? (Chọn hai) A) Hệ thống quản lý tài liệu thư viện, chẳng hạn SharePoint B) Cơ sở liệu theo dõi hàng tồn kho, đơn đặt hàng khách hàng giao hàng C) Chia sẻ ổ cứng máy tính bạn với nhân viên khác D) Thiết bị lưu trữ đặt bên máy tính Câu Chọn tuyên bố nói việc điền vào biểu mẫu? (Chọn hai) A) Khi chọn nhiều hộp kiểm, bạn chọn B) Nếu bạn giữ phím Ctrl, bạn chọn nhiều mục từ danh sách thả xuống C) Sau điền vào biểu mẫu, câu trả lời bạn không ghi lại bạn nhấp vào nút gửi D) Khi chọn nhiều radio chọn, bạn giữ phím Ctrl, bạn chọn nhiều Câu Làm bạn đánh giá mức độ liên quan kết tìm kiếm tạo tác kỹ thuật số? Hãy chọn tuyên bố xác nhận mức độ liên quan kết tìm kiếm? Trang A) Sử dụng tùy chọn nâng cao tìm kiếm B) Nó khơng khớp với thơng tin bạn cần, có tiêu đề thực thú vị C) Tất kết trả từ cơng cụ tìm kiếm có liên quan D) Các tiêu đề, tóm tắt năm xuất phù hợp với nhu cầu thông tin bạn Trang 10 BÀI 4: SÁNG TẠO NỘI DUNG Câu Tham khảo hình ảnh bên Tùy chọn in in trang trước trang sau theo hướng? A) Print One Sided B) Print on Both Sides: Flip pages on long edge C) Print on Both Sides: Flip pages on short edge D) Manually Print on Both Sides Câu in in trang theo thứ tự, số lượng sao: trang 1, 2, A) Uncollated B) Mastered C) Marginalized D) Collated Câu Miền công cộng bao gồm tất tác phẩm sáng tạo mà quyền sở hữu trí tuệ độc quyền áp dụng Ba cách để tác phẩm sáng tạo xuất miền cơng cộng? (Chọn ba) A) Quyền hết hạn (Rights have expired) B) Quyền không bị từ chối (Rights were never denied) Trang 11 C) Bản quyền không nộp cho phủ (Copyright wasn't filed with the government) D) Quyền không yêu cầu (Rights were never requested) E) Các quyền từ bỏ cách rõ ràng (Rights were expressly waived) F) Quyền áp dụng (Rights were inapplicable) Câu Tham khảo hình ảnh bên Người dùng tìm thấy tùy chọn để kết hợp tài liệu nhóm tab Review? A) Proofing B) Tracking C) Changes D) Compare Câu Bạn chuẩn bị thuyết trình cho dự án lớp Giáo viên bạn yêu cầu bạn sử dụng nội dung Creative Commons (CC) Chọn phát biểu nói Creative Commons (CC) gì? (Chọn hai) A) Creative Commons (CC) trường nghệ thuật B) Creative Commons (CC) tổ chức chia sẻ tác phẩm sáng tạo C) Creative Commons (CC) phần mềm độc quyền D) Giấy phép Creative Commons (CC) miễn phí cho cơng chúng E) Creative Commons (CC) tổ chức dành để kiếm tiền từ tác phẩm sáng tạo Trang 12 Câu Nội dung với nội dung miền cơng cộng (Public Domain)? (Chọn ba) A) Nó bảo vệ luật sở hữu trí tuệ B) Nó thuộc sở hữu công chúng cá nhân hay cơng ty C) Nó miễn phí để sử dụng D) Nó mua để sở hữu sau 50 năm E) Nó tự động trở thành miền công cộng 50-100 năm sau tác giả ban đầu qua đời Câu Người dùng tìm thấy nhóm tab Review Microsoft Word? (Chọn hai) A) Comments B) Orientation C) Font D) Footnotes E) Tracking Câu Điều sau phép với Giấy phép CC-BY Creative Commons? A) Hiển thị ảnh buổi thuyết trình lớp học mà không phép nhiếp ảnh gia B) Tham gia vào tác phẩm nghệ thuật người khác bạn thi nghệ thuật C) Viết ý kiến riêng bạn gửi lên blog cộng đồng D) Phân phối hát trực tuyến mà khơng cần ghi công Câu Bản quyền cung cấp cho tác giả quyền hợp pháp độc quyền Chủ sở hữu có quyền kiểm sốt người in, phân phối sử dụng tác phẩm họ A) tiến triển (progression) B) sáng tạo (creation) C) quyền sở hữu (ownership) D) suy thoái (degradation) Câu 10 Sử dụng lời nói ý tưởng người khác gọi Trang 13 A) có đạo đức B) việc làm tốt C) xuất D) đạo văn (Plagiarism) Câu 11 Bạn phải sử dụng hai tính Microsoft Word để cấu trúc tài liệu? (Chọn hai) A) References Tab B) Navigation Pane C) Styles Gallery D) Page Setup Câu 12 Trong chỉnh sửa video, thuật ngữ để loại bỏ phần đầu phần cuối video gì? A) Clip B) Crop C) Trim D) Cut Trang 14 BÀI 5: GIAO TIẾP KĨ THUẬT SỐ Câu Một lợi ích email gì? A) Người nhận có khả phản hồi B) Người nhận tham khảo thơng tin sau C) Phản hồi D) Người dùng nhìn thấy qua hình Câu Tất người nhận dịng To Cc email biết Bcc A) Đúng B) Sai Câu Cách hiệu để hỏi đồng nghiệp từ xa câu hỏi đơn giản với mong muốn họ trả lời nhanh chóng? A) Mặt đối mặt (In-person) B) Bản ghi nhớ C) E-mail D) Tin nhắn tức thời (Instant Messaging) Câu Ba cơng cụ hội nghị truyền hình gì? A) Skype B) Play Store C) Zoom D) Apple Music E) FaceTime Câu Bạn chuẩn bị bố cục cho thuyết trình PowerPoint giáo viên bạn định Bạn chấm điểm thống mặt trực quan Bạn nên tuân theo hai nguyên tắc thống mặt trực quan để tạo cho trình bày nhìn chuyên nghiệp? (Chọn hai) A) Áp dụng bố cục trang chiếu B) Tuân theo nguyên tắc thiết kế liên kết lặp lại C) Nhất quán tất yếu tố trình bày, chẳng hạn phơng chữ màu sắc D) Sử dụng phông chữ màu sắc khác bên Trang 15 Câu Khi tương tác với thành viên cộng đồng kỹ thuật số, điều quan trọng cần nhớ gì? A) Khơng sử dụng biểu tượng cảm xúc B) Đối xử lịch với người khác thể bạn mặt đối mặt C) Sử dụng tên đầy đủ bạn D) Tránh đăng ảnh Câu Thanh toán kỹ thuật số hoạt động nào? A) Thanh toán kỹ thuật số yêu cầu liên kết với tài khoản ngân hàng thẻ tín dụng B) Thanh tốn kỹ thuật số giống I.O.U C) Thanh toán kỹ thuật số tương tự séc điện tử D) Thanh toán kỹ thuật số yêu cầu người đồng ký Câu Mối quan tâm bảo mật mua hàng ứng dụng gì? A) Khơng có lo ngại bảo mật B) Các nhà phát triển ứng dụng ăn cắp thơng tin thẻ tín dụng C) Trẻ em có quyền sử dụng điện thoại thơng minh D) Hàng hóa khơng vận chuyển đến địa Câu Giáo viên bạn xếp chuyến thực tế kỹ thuật số cho lớp khoa học bạn để thăm thủy cung Hướng dẫn viên nhà giáo dục thủy cung, người tổ chức thảo luận trực tiếp với lớp bạn suốt chuyến tham quan cách sử dụng Zoom, Microsoft Teams phần mềm hội nghị truyền hình tương tự Bạn giáo viên hướng dẫn cách thể tốt nghi thức kỹ thuật số chuyến tham quan Hãy chọn tuyên bố KHÔNG tuân thủ nghi thức kỹ thuật số thích hợp? A) Bật webcam bạn tập trung vào hình bạn để người nói, bạn lớp giáo viên bạn thấy bạn ý B) Sử dụng biểu tượng "Giơ tay" ("Raise Hand") thích hợp để đặt câu hỏi C) Tắt tiếng micrô (Mute) bạn bật tiếng bạn gọi để thảo luận D) Luôn bật tiếng micrơ bạn để hướng dẫn viên nghe thấy phản ứng bạn với họ nói Trang 16 Câu 10 Ai trang mạng xã hội yêu thích bạn vừa đăng thơng tin khơng xác kiện lịch sử Mỹ Bạn định trả lời viết Hai câu trả lời tuân theo nghi thức kỹ thuật số thích hợp? (Chọn hai) A) "THƠNG TIN SAI LẦM! HÃY NHẬN THẤY SỰ THẬT CỦA BẠN TRƯỚC KHI ĐĂNG!" ("FALSE INFORMATION! GET YOUR FACTS STRAIGHT BEFORE POSTING!") B) "Nhiều học giả không đồng ý Đây liên kết với số kiện đối lập kiện lịch sử này." ("Many scholars disagree Here is a link with some opposing facts about this same historical event.") C) "Chỉ có kẻ khờ tin vào quan điểm Rõ ràng bạn không thực nghiên cứu trước đăng!" ("Only morons believe this point of view Obviously, you didn't any research before you posted!") D) "Bạn đọc nghiên cứu kiện Hiệp hội Lịch sử Hoa Kỳ xuất chưa? Góc nhìn họ thật thú vị." ("Have you read the research on this event published by the American Historical Association? Their perspective is interesting.") Câu 11 Hai tài nguyên dạy bạn cách sử dụng tính chương trình phần mềm? (Chọn hai) A) Đường dây điện thoại Hỗ trợ Kỹ thuật nhà xuất phần mềm cung cấp (The Tech Support phone line offered by the publisher of the software.) B) Lệnh Help có chương trình.( The Help command included in the program.) C) Diễn đàn trực tuyến dành riêng để thảo luận chương trình (Online forums dedicated to discussing the program.) D) Hướng dẫn cài đặt kèm theo phần mềm (The installation instructions included with the software.) Trang 17 BÀI 6: CỘNG TÁC Câu Ba lợi ích cộng tác kỹ thuật số gì? A) Giao tiếp kỹ thuật số tiết kiệm thời gian B) Tăng suất nhân viên C) Các cơng ty có khả trì kết nối D) Giao tiếp trực tiếp tăng lên E) Các cơng ty có nhiều địa điểm triệu tập thường xuyên Câu Chọn phát biểu Đúng liên quan đến cộng tác kỹ thuật số sau: (Chọn hai) A) Cộng tác kỹ thuật số giúp tiết kiệm chi phí lại B) Cộng tác kỹ thuật số cách tốt để hình thành tình bạn thân thiết C) Cộng tác kỹ thuật số giúp việc thu hút người có chun mơn chủ đề cụ thể trở nên dễ dàng D) Hợp tác kỹ thuật số linh hoạt họp trực tiếp Câu Trong họp, hành động khiến người khác có ấn tượng người bị phân tâm không quan tâm? (Chọn ba) A) Mỉm cười gật đầu B) Hạ nhìn người (giảm giao tiếp mắt) C) Lo lắng D) Loay hoay loanh quanh ghế E) Ngồi thẳng lưng, đối mặt với người thuyết trình Câu Ba cách để chuẩn bị cho họp kỹ thuật số chuyên nghiệp gì? A) Ăn mặc chuyên nghiệp B) Chuẩn bị thiết bị C) Đăng xuất khỏi tài khoản tảng họp D) Gửi khiếu nại đến người thuyết trình E) Đến Câu Bạn viết email để gửi cho thành viên nhóm bạn dự án lớp Câu thể nghi thức kỹ thuật số thích hợp? Trang 18 A) HI, ĐÂY LÀ NHỮNG HƯỚNG DẪN TÔI NHẬN ĐƯỢC VỀ DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI B) u guys r so spcl me My new BFFs! C) Xin chào, boneheads, tơi đốn việc thực vào tuần tới nên khẩn trương D) Nè người (Hey, everyone)! Vui lòng gửi ý tưởng bạn cách sử dụng "Reply All" để thảo luận Cảm ơn! Câu Bạn tham gia vào họp lớp ảo cơng nghệ video Trên video, bạn nhìn thấy giáo viên bạn học tất họ nhìn thấy bạn Những hành vi sau bạn nên cẩn thận tham gia vào cuôc họp này? A) Biểu cảm khuôn mặt ngôn ngữ thể B) Mặc quần áo cổ vũ đội thể thao yêu thích bạn C) Chính tả chữ viết tay D) Mỉm cười nhiều Câu Một hội đồng vấn cần sàng lọc người lọt vào vòng chung kết cho vị trí cấp giám đốc cơng ty họ Các thành viên hội đồng nằm văn phịng Các ứng cử viên cho vị trí nằm thành phố khác Hai công cụ hợp tác hiệu để thực vấn này? (Chọn hai) A) Phone Call B) Text Message C) Video Conference D) Email Câu So sánh chỉnh sửa đồng với chỉnh sửa không đồng cách trả lời câu lệnh sau Hãy chọn tuyên bố chỉnh sửa đồng không đồng bộ? (Chọn hai) A) Chỉnh sửa đồng xảy người tham gia làm việc thời điểm, thời gian thực B) Chỉnh sửa đồng tốt chỉnh sửa không đồng C) Chỉnh sửa không đồng xảy người tham gia cộng tác vào thời điểm khác Câu Hai mục cần thiết để đồng tác giả tài liệu? (Chọn hai) A) Giấy phép đồng tác giả Trang 19 B) Phần mềm bên thứ ba C) Khu vực lưu trữ dùng chung D) Tài liệu thân thiện cho cộng tác Câu 10 Hai phương pháp sử dụng để xem xét cung cấp phản hồi cho đồng nghiệp? (Chọn hai) A) Chú thích (Footnotes) B) Bình luận (Comments) C) Theo dõi thay đổi (Track Changes) D) Trích dẫn (Citations) Câu 11 Bạn cộng tác trực tuyến với bạn lớp để phê bình thuyết trình PowerPoint chủ đề Điều sau thể phép xã giao kỹ thuật số tốt? A) Giễu cợt học sinh lỗi B) Cung cấp nhận xét trang trình bày C) Đề nghị tác giả thay đổi màu sắc cho mục yêu thích bạn D) Sửa lỗi lời giải thích giọng điệu tích cực Trang 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập IC3 GS6 Level 2,