0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông

60 863 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 15:52

Bồi dưỡng HSG Ngữ văn hay Nội DungVà Phơng Pháp Bồi Dỡng Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn ở THPT Bồi dỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lợng dạy và học ở THPT . Đồng thời là tiêu chí đánh giá công tác thi đua của ngành học . Trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, môn ngữ văn ít nhiều bị coi nhẹ . Cuộc sống đặt con ngời phải đối diện với hiện thực phức tạp , bộn bề , đa dạng . Sự kiện Việt Nam ra nhập VVTO đang khẳng định vị trí đất nớc trên trờng quốc tế . Đi cùng với nó là sự lên ngôi của giá trị vật chất và sự hạ thấp vai trò của những giá trị tinh thần . Thực tế ấy đòi hỏi mỗi thầy , cô giáo dạy văn không chỉ có tấm lòng , sự nhạy cảm phải bằng trí tuệ, khoa học . Chuyên luận này đáp ứng yêu cầu ấy . Nội dung chuyên luận gồm: - Chơng một: Những kiến thức cần cung cấp +Tiếng Việt +Giai đoạn văn học +Tác giả , tác phẩm tiêu biểu +Lí luận văn học -Chơng hai: Những thao tác làm văn +Thuyết minh +Giải thích +Chứng minh +Bình giảng +Bình luận +So sánh +Phản bác +Tổng hợp: *Nghị luận về t tởng đạo đức *Nghị luận về hiện tợng đời sống *Nghị luận về vấn đề văn học *Nghị luận về thơ *Nghị luận về tác phẩm văn xuôi -Chơng ba: Rèn luyện về kĩ năng +Kĩ năng tìm hiểu đề bài +Kĩ năng lập dàn ý +Kĩ năng mở bài , thân bài , kết bài +Kĩ năng điễn đạt +Kĩ năng viết đoạn -Chơng bốn: Đề và đáp án Nội dung trên đây đợc bố trí dạy ở cả ba khối lớp : 10 , 11 , 12 . Cụ thể là : Lớp 10: +Tiếng Việt: *Ngữ âm *Từ 1 *Câu +Giai doạn văn học: *Văn học dân gian ( chú ý truyện cổ tích , ca dao) *Văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ X I X *Tác giả , tác phẩm : Nguyễn Trãi , Nguyễn Du , Hồ Xuân Hơng +Lí luận văn học *Vai trò chức năng văn học *Những thuật ngữ văn học +Thao tác làm văn *Thuyết minh *Giải thích *chứng minh +Rèn luyện kĩ nng *Kĩ năng tìm hiểu đề *Lập dàn ý *Kĩ năng diễn đạt Lớp 11 +Tiếng Việt *Giao tiếp bằng ngôn ngữ *Những nhân tố giao tiếp *áp dụng nhân tố giao tiếp trong đọc thơ, đọc hiểu văn xuôi , kịch bản văn học +Giai đoạn văn học *Văn học Việt Nam từ 1858 đến hết thế kỉ X I X *Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ X X đến tháng Tám năm 1945 ( Văn học thời kì Pháp xâm lợc, quá trình hiện đại hoá văn học, thơ mới lãng mạn, văn xuôi Tự lực văn đoàn, văn xuôi hiện thực, văn học cách mạng ) +Tác giả ,tác phẩm *Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến , Tú Xơng *Nguyễn Tuân, Nam Cao, Xuân Diệu , Tố Hữu , Hồ Chí Minh +Lí luận văn học *Tính chất văn học( Hiện thực ,nhân đạo , dân tộc , nhân dân ) +Thao tác làm văn *Bình luận, bình giảng, so sánh ,phản bác, *Thành thục lí thuyết và áp dụng tốt (làm theo đề và đáp án ở chơng bốn) Lớp 12: Những kiến thức cần cung cấp +Tiếng Việt *Thành thạo vận dụng cấc phong cách ngôn ngữ, chủ yếu là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật vào viết bài văn +Giai đoạn văn học *Văn học 1945 đến 1975 2 *Văn học 1975 đến năm 2000 +Tác giả tác phẩm *Thơ Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Nguyễn Khoa Điềm, Xuân Quỳnh và một số tác giả khác *Truyện của Nguyễn Trung Thành , Kim Lân , Anh Đức , Tô Hoài , Nguyễn Minh Châu và nhiều tác giả khác +Lí luận văn học *Mối quan hệ giữa nhà văn và cuộc sống *Mối quan hệ giữa nhà văn và tác phẩm *Vòng đời của tác phẩm văn học +Thao tác làm văn: *Thao tác tổng hợp : nghị luận về t tởng đạo đức, nghị luận về hiện tợng đời sống, nghị luận về vấn đề văn học, nghị luận về thơ , nghị luận về văn xuôi +Rèn luyện kĩ năng : *Tìm hiểu đề , lập dàn ý các đề bài ở chơng bốn Chú ý trong một buổi dạy( 2, 3 tiết ) chủ yếu thực hành . Đề và đáp án ở chơng bốn Chuyên luận này không đi sâu vào kiến thức sách giáo khoa đã có mà mở rộng những vấn đề sgk cha bàn tới hoặc còn bỏ ngỏ * 3 Chơng Một Kiến thức cần cung cấp I-Tiếng Việt Tiếng Việt có năm nguyên âm đơn đằng trớc ( i,e, ê,u, ) và sáu nguyên âm đơn hàng sau ( o,ô,ơ,a,ă,â ) . Đồng thời có hai nguyên am đôi ( (ia,uô) .Nguyên âm hàng trớc có độ mở hẹp không tròn môi khi phát âm. Những nguyên âm này tạo ra âm thanh trầm tối. Nguyên âm hàng sau có độ mở rộng , tròn môi khi phát âm . Những nguyên âm này tạo ra âm thanh bổng sáng . Điều này chú ý khi phân tích , bình giảng thơ . Tiếng Việt có 21 phụ âm . Ta phải chú ý ba phụ âm: c,t,p . Những âm tiết nào kết thúc bằng một trong ba phụ âm này thì âm thanh bị đóng lại không vang lên đợc . vì đó là phụ âm tắc vô thanh . Ví dụ: Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hơng. Đọc đến âm tiết thoắt buộc phải duừng lại. Đây là diều cần nắm khi phân tích , bình giảng thơ . Âm tiết tiếng Việt góp phần chủ yếu vào việc tạo ra âm thanh , nhịp điệu Từ trong tiếng Việt có nét nghĩa rất phong phú . Ta cần nắm đợc cách giải nghĩa từ . Giải nghĩa từ phải dựa vao hai yếu tố . Nghĩa biểu vật và ý nghĩa tác dụng của sự vật . Ví dụ : giải nghĩa từ nhà .Đây là Công trình kiến trúc do ngời làm ra có nhiều kiểu , đợc cấu tạo bằng nhiều vật liệu khác nhau ( tre,tranh,nứa lá gạch ngói ,sắt thép xi măng , có tác dụng để cho ngời sinh hoạt và học tập . Nắm đợc cách giải nghĩa có tác dụng trong văn giải thích , phân tích Câu trong tiếng Việt rất phức tạp .Ta cần phải chú ý cấu tạo từng loại câu :( câu đơn , câu ghép đẳng lập , câu ghép chính phụ , câu phức ) . Học sinh giỏi không thể viết sai câu II- Giai đoạn văn học + Văn học dân gian + Văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ X I X + Văn học từ đầu thế kỉ X X đến tháng Tám năm 1945 + Văn học từ 1945 đến năm 2000 Mỗi giai đoạn cần đi sâu một số tác giả , tác phẩm tiêu biểu . Cụ thể là : Nguyễn Trãi , Nguyễn Du , Hồ Xuân Hơng , Nguyễn Đình Chiểu , Nguyễn Khuyến , Trần Tế Xơng , Nguyễn Tuân , Xuân Diệu , Nam Cao , Tố Hữu , Hồ Chí Minh III- Lí luận văn học + Nguồn gốc văn học + Đối tợng văn học +Đặc trng văn học +Tính chất văn học ( hiện thực , nhân đạo , nhân dân , dân tộc ) + Vai trò chức năng văn học + Thuật ngữ văn học ( Nhân vật trữ tình , cái tôi , thơ , truyện , kí , kịch ( bi kịch , hài kịch ), điểm đỉnh , kết cấu , cốt truyện , thơ điên , thi pháp , lời nửa trực tiếp , thế giới quan , nhân sinh quan của tác giả ) Chơng Hai Những thao tác làm văn * Thuyết minh *Giải thích * Chứng minh * Bình giảng 4 * Bình luận * So sánh * Bac bo * Tổng hợp : ( Nghị luận về t tởng đạo đức , nghị luận về hiện tợng đời sống , nghị luận về vấn đề văn học , nghị luận về thơ , nghị luận về văn xuôi ) 1- Nghị luận về một t tởng đạo lí A Kiến thức trọng tâm * Biết cách viết một bài văn về t tởng đạo lí. * Có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm. 1- Khái niệm Quá trình kết hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề t tởng, đạo lí trong cuộc đời. - T tởng, đạo lí trong cuộc đời bao gồm: + Lí tởng (lẽ sống) + Cách sống + Hoạt động sống + Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con ngời với con ngời (cha con, vợ chồng, anh em và những ngời thân thuộc khác). ở ngoài xã hội có các quan hệ trên, dới, đơn vị, tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè 2-Yêu cầu a . Hiểu đợc vấn đề cần nghị luận là gì Ví dụ: Sống đẹp là thế nào hỡi bạn - Muốn tìm thấy vấn đề cần nghị luận, ta phải qua các bớc phân tích lí, giải để xác định đợc vấn đề, với đề trên đây ta thực hiện. + Thế nào là sống đẹp? * Sống có lí tởng đúng đắn, cao cả phù hợp với thời đại, xác định vai trò trách nhiệm. * Có đời sống tình cảm đúng mực, phong phú và hài hoà. * Có hành động đúng đắn. - Suy ra: Sống đẹp là sống có lí tởng đúng đắn, cao cả, cá nhân xác định đợc vai trò trách nhiệm với cuộc sống, có đời sống tình cảm hài hoà phong phú, có hành động đúng đắn. Câu thơ nêu lí tởng và hớng con ngời tới hành động để nâng cao giá trị, phẩm chất con ngời. b. Từ vấn đề nghị luận đã xác định, ngời viết tiếp tục phân tích, chứng minh những biểu hiện cụ thể của vấn đề, thậm chí so sánh, bàn bạc, bác bỏ nghĩa là biết áp dụng nhiều thao tác lập luận. c. Phải biết rút ra ý nghĩa vấn đề d. Yêu cầu vô cùng quan trọng là ngời thực hiện nghị luận phải sống có lí tởng và đạo lí. 5 3- Cách làm a. Bố cục: Bài nghị luận về t tởng đạo lí cũng nh các bài văn nghị luận khác gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. b. Các bớc tiến hành ở phần thân bài. Phần này phụ thuộc vào yêu cầu của thao tác. Những vấn đề chung nhất. - Giải thích khái niệm của đề bài (ví dụ đề đã dẫn trên, ta phải giải thích sống đẹp là thế nào?) - Giải thích và chứng minh vấn đề đặt ra (tại sao phải đặt ra vấn đề sống có lí t- ởng, có đạo lí và nó thể hiện nh thế nào. - Suy nghĩ (cách đặt vấn đề ấy có đúng? hay sai). Mở rộng bàn bạc bằng cách đi sâu vào vấn đề nào đó - một khía cạnh. Ví dụ làm thế nào để sống có lí tởng, có đạo lí hoặc phê phán cách sống không có lí tởng, hoài bão, thiếu đạo lí.) phần này phải cụ thể, sâu sắc tránh chung chung. Sau cùng của suy nghĩ là nêu ý nghĩa vấn đề. B- Câu hỏi và bài tập Câu hỏi : a- Nghị luận vể một t tởng đạo lí là gì ? b- Yêu cầu làm bài văn nghị luận về một t tởng đạo lí c- Nêu khái quát cách làm bài văn nghị luận về một t tởng đạo lí . Bài tập : a-Lí tởng là ngọn đèn chỉ đờng . không có lí tởng thì không có phơng hớng kiên định, mà không có ph- ơng hớng thì không có cuộc sống (Lép-Tôi-xtôi ) . Anh (chị )hiểu câu nói ấy thế nào và có suy nghĩ gì trong quá trình phấn đấu tu dỡng lí tởng của mình . b- Gốt nhận định : Một con ngời làm sao có thể nhận thức đợc chính mình . Đó không phải là việc của t duy mà là của thực tiễn . Hãy ra sức thực hiện bổn phận của mình, lúc đó bạn lập tức hiểu đợc giá trị của chính mình Anh (chị ) hiểu và suy nghĩ gì . c- Bác Hồ dạy : Chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm, xóa bỏ hết những vết tích nô lệ trong t tởng và hành động . Anh (chị ) hiểu và suy nghĩ gì C-Đề kiểm tra a- Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tìng yêu thơng ( Tiến dới lá cờ vẻ vang của Đảng _ Lê Duẩn ) Anh ( chị ) hiểu và có suy nghĩ gì về lời nhận định trên. b- Học để biết, học đẻ làm, học để chung sống, học đểtự khẳng định mình ( unetsco) Anh ( chị ) hiểu và có suy nghĩ gì về lời nhận định trên. c- Đờng đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ngời ngại núi e sông. Anh ( chị ) hiểu và có suy nghĩ gì về lời nhận định trên. D- Gợi ý trả lời câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra Câu hỏi : ( a, b, c ) dựa vào kiến thức trọng tâm để trả lời. Bài tập : 6 a _ Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý - Giả thích lí tởng là gì ( Điều cao cả nhất, đẹp đẽ nhất, trở thành lẽ sống mà ngời ta mong ớc và phấn đấu thực hiện). - Tại sao không có lí tởng thì không có phơng hớng + Không có mục tiêu phấn đáu cụ thể + Thiếu ý chí vơn lên để giành điều cao cả + Không có lẽ sống mà ngời ta mơ ớc - Tại sao không có phơng hớng thì không có cuộc sống + Không có phơng hớng phấn đấu thì cuộc sống con ngời sẽ tẻ nhạt, sống vô vị, không có ý nghĩa , sống thừa + Không có phơng hớng trong cuộc sống giống ngời lần bớc trong đêm tối không nhìn thấy đờng. + Không có phơng hớng, con ngời có thể hành động mù quáng nhiều khi sa vào vòng tội lỗi ( chứng minh ) - Suy nghĩ nh thế nào ? + Vấn đè cần bình luận : con ngời phải sống có lí tởng. Không có lí tởng, con ngời thực sự sống không có ý nghĩa. + Vấn đề đặt ra hoàn toàn đúng. + Mở rộng : * Phê phán những ngời sống không có lí tởng * Lí tởng của thanh niênta ngày nay là gì ( Phấn đấu đẻ có nội lực mạnh mẽ, giỏi giang đạt đỉnh cao trí tuệ và luôn kết hợp với đạo lí) * Làm thế nào để sống có lí tởng + Nêu ý nghĩa của câu nói. b- Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý - Hiểu câu nói ấy nh thế nào ? + Thế nào là nhận thức ( thuộc phạm trù của t duytrớc cuộc sống. Nhận thức về lẽ sống ở đời, về hành động của ngời khác, về tình cảm của con ngời). + Tại sao con ngời lại không thể nhận thức đợc chính mình lại phải qua thực tiễn . * Thực tiễn là kết quả đẻ đánh giá, xem xét một con ngời . * Thực tiễn cũng là căn cứ để thử thách con ngời . * Nói nh Gớt : Mọi lí thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tơi. - Suy nghĩ + Vấn đề bình luận là : Vai trò thực tiễn trong nhận thức của con ngời. + Khẳng định vấn đề : đúng + Mở rộng : Bàn thêm về vai trò thực tiễn trong nhận thức của con ngời. * Trong học tập, chon nghề nghiệp. 7 * Trong thành công cũng nh thất bại, con ngoiừ biết rút ra nhận thức cho mình phát huy chỗ mạnh. Hiểu chính mình con ngời mới có cơ may thnàh đạt. + Nêu ý nghĩa lời nhận định của Gớt c- Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý - Hiểu câu nói ấy nh thế nào ? + Giải thích các khái niệm. * Thế nào là đức tính trong sạch ( giữ gìn bản chất tốt đẹp, không làm việc xấu ảnh hởngđến đạo đức con ngời.) * Thế nào là chất phác ( chân thật, giản dị hòa với đời thờng, không làm việc xấu ảnh hởng tới đạo đức con ngời) * Thế nào là đức tính cần kiệm ( siêng năng, tằn tiện) + Tại sao con ngời phải có đức tính trong sạch, chất phác hăng hái cần kiệm? * Đây là ba đức tính quan trọng của con ngời : cần kiệm, liêm chính, chân thật ( liêm là trong sạch ). * Ba đức tính ấy giúp con ngời hành trình trong cuộc sống. * Ba đức tính ấy làm nên ngời có ích. - Suy nghĩ + Vấn đè cần bình luận là gì ? Bác nêu phẩm chất quan trọng, cho đó là mục tiêu để mọi ngời phấn đấu rèn luyện. Đồng thời Ngời yêu cầu xóa bỏ những biểu hiện của t tởng, hành động nô lệ, cam chịu trong mỗi chúng ta. + Khẳng định vấn đề : đúng + Mở rộng : * Làm thế nào để rèn luyện 3 đức tính Bác nêu và xóa bỏ t tởng, hành động nô lệ. * Phê phán những biểu hiện sai trái * Nêu ý nghĩa vấn đề. Đề kiểm tra : a- Giải thích, bình luận câu nói của cố Tổng Bí th Lê Duẩn. - Giới thiệu lời nhận định một cách tự nhiên. - Khái quát nội dung lời nhận định - Nêu cách giải quyết và phạm vi dẫn chứng - Hiểu lời nhận định nh thế nào + Quan niệm thế nào về tình yêu thơng ( Mối quan hệ tốt đẹp, bình đẳng, dân chủ, nhờng nhịn, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giũa con ngời với con ngờimột cách chân thành) + Tại sao dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình yêu thơng : * Xuất phát từ truyền thống dân tộc,từ phẩm chất con ngời Việt Nam biết yêu thơng, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. 8 * Xuất phát từ đặc điểm của vùng c dân nông nghiệp lại đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt ( ma, bão ,hạn hán, lụt lội ) thờng xuyên xảy ra. * Dân tộc ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù xâm lợc. Vì vậy con ngời phải trụ lại, đoàn kết yêu thơng nhau để vợt qua, giữ vững cuộc sống bình yên cho mình. ( chứng minh bằng lịch sử dân tộc). - Suy nghĩ + Vấn đè cần bình luận : khẳng định phẩm chất của con ngời đất nớc, tin tởng vào sức mạnh của tình thơng. + Khẳng định lời nhận định đúng đắn. + Mở rộng bàn bạc : * Làm thế nào để phát huy truyền thống, để đoàn kết yêu thơng nhau ( lá lành đùm lá rách, thơng ngừoi nh thể thơng thân, sống vì ý thức cộng đồng) * Phánđối hiện tợng chia rẽ, mất đoàn kết. + Nêu ý nghĩa vấn đề. Rút ra bài học rèn luyện về phẩm chất đạo đức, mình vì mọi ngời. b- Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý. - Hiểu câu nói ấy nh thế nào ? + Học là gì ? * Học để biết là học nh thế nào ? * Học để làm là học nh thế nào ? * Học để chung sống là học nh thế nào ? * Học để khẳng định mình là học nh thế nào ? + Tại sao học để biết để làm, để chung sống, để khẳng định và nó thể hiện nh thế nào ? * Học để nhận thức những tri thức của nhan loại, từ đó biết làm biết hành động đúng, mới có thể chung sống và tồn tại ( chứng minh ). * Học để mọi ngời đều hiểu biết về nhau, để chung sống cùng nhau. * Học để trau dồi khoa học kĩ thuật, lẽ sống ở đời để làm tốt mọi việc, đối nhân xử thế và làm cho mình trởng thành ( chứng minh ). - Suy nghĩ : + Xác định vấn đề : Đề cao vai trò học tập về khao học kĩ thuật, đạo đức lối sống. + Khẳng định : Đúng. Nó phù hợp với quy luật phát triển, mối quan hệ của đời sống con ngời. + Bàn bạc : * Không học có biết, có làm, có chung sống và khẳng định mình đợc không ? Không ! * Làm thế nào để học tốt ? * Phê phán một số hành vi, quan điểm sai trái và lạc lõng trong học tập. + Nêu ý nghĩa tác dụng của vấn đề 9 c-`Sau khi vào đề, bài viết cần đạt đợc các ý. - Hiểu câu nói của Nguyễn Bá Học là nh thế nào ? + Mợn hình ảnh đờng đi không khó để diễn tả nội dung gì, vấn đề gì ? ( Đờng đi khó, không vì ngăn sông cách núi _ Cho dù ngăn sông cách núi nhng con ngời vẫn khẳng định không khó. Điều này nhấn mạnh yếu tố tinh thần, t tởng quyết tâm của con ngời) + Vế thứ hai của câu nói Mà khó vì lòng ngời ngại núi e sông . Thì ra t tởng của con ngời, tinh thần của con ngời rất quan trọng với mọi công việc. + Tại sao đờng đi khó không vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng ngời ngại núi e sông. * T tởng, tinh thần của con ngời quyết định sự thành bại của công việc. * Trông thấy việc đã ngại thì không thể hoàn thành tốt. * Nếu con ngời có quyết tâm thì mọi việc không có gì khó ( chứng minh) - Suy ngĩ về vấn đề đặt ra. + Khẳng định câu nói đúng. + Mở rộng bàn bạc : Có nhiều trờng hợp trong cuộc sống yếu tố tinh thần quyết định mọi sự thành đạt và cũng có trờng hợp dẫn đến thất bại, không thành công. + Rút ra ý nghĩa sâu sắc từ câu nói này là xây dựng cho mỗi con ngời t tởng, tinh thần quyết tâm cao trớc bất cứ một khó khăn nào, công việc nào. 2-Nghị luận về một hiện tợng đời sống A. Kiến thức trọng tâm * Nắm đợc cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tợng đời sống. * Có ý thức đúng đắn trớc những hiện tợng đời sống. - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao chuyện xảy ra. Có hiện tợng tốt, có hiện tợng xấu. Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con ngời đều là hiện tợng đời sống. 1- Khái niệm - Sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho ngời đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình tr- ớc những hiện tợng đời sống, có ý nghĩa xã hội. Đó là nghị luận về một hiện tợng đời sống 2-Yêu cầu a. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tợng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. b. Qua hiện tợng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. c. Phải có lập trờng t tởng vững vàng. d. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. 3-Cách làm - Trớc khi tìm hiểu đề phải thực hiện ba thao tác 10 [...]... các bài thơ đã học ) * Nêu ý nghĩa vấn đề - Đối với ngời làm thơ - Đối với cuộc sống con ngời b- Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý + Hiểu câu nói đó nh thế nào ? * Văn học câm đi không có văn học , văn học không lên tiếng * Cái chết của cả dân tộc không ai biết đến dân tộc ấy * Tại sao Văn học lại câm đi dân tộc - Văn học là hình thái ý thức phản ánh cuộc sống con ngời - Văn học là một bộ... sao tuổi trẻ học đờng cần có suy nghĩ và hành động đúng để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông Vấn đề này đòi hỏi suy nghĩ và hành động nh thế nào? * Tai nạn giao thông nhất là giao thông đờng bộ đang diễn ra thành vấn đề lo ngại của xã hội * Cả xã hội đang hết sức quan tâm Giảm thiểu tai nạn giao thông đây là cuộc vận đọng lớn của toàn xã hội * Tổi trẻ học đờng là một lực lợng đáng kể trực tiếp... thanh niên + Đến với tin học là yêu cầu quan trọng + Thanh niên (tuổi trẻ) phải thành thạo về tin học + Tin học mở đờng nhng chỉ với ai say sa, tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo + ý nghĩa của tin học với đời sống con ngời Với mọi ngời Với thanh niên Nhất là trong thời kì hội nhập Đề kiềm tra: a- Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý - Xác định vấn đề cần bàn bạc + Tai nạn giao thông đây là vấn đề bức... của văn học là cuộc sống con ngời Mác-xin-goorơ-ki đã khẳng định Văn học là nhân học + Chủ nghĩa nhân đạo là một trong nét đẹp truyền thống của văn học Việt Nam Trong quá trình hiện đại hoá, văn chơng nhất định phải phát huy vẻ đẹp truyền thống ấy + Đặc biệt chức năng của văn học giúp con ngời nhận thức đợc cuộc sống, nhìn rõ bất công ngang trái và bộ mặt tàn bạo của thế giới giả dối và tàn ác, giáo dục... đối với mọi phơng tiện, mọi ngời tham ra giao thông nhất là giao thông trên đờng bộ + Vấn đề ấy đặt ra đối với tuổi trẻ học đờng Chúng ta phải suy nghĩ và hành động nh thế nào để làm giảm tới mức tối thiểu tai nạn giao thông Vậy vấn đề cần bàn luận là: Vai trò trách nhiệm từ suy nghĩ đến hành động của tuổi trẻ học đờng góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông - Khẳng định vấn đề: Vấn đề đặt ra lúc... Phơng tiện bảo đảm an toàn + Vận động mọi ngời chấp hành luật lệ giao thông 13 + Tham ra nhiệt tình vào các phong trào tuyên truyền cổ động hoặc viết báo nêu điển hình ngời tốt , việc tốt trong việc giữ gìn an toàn giao thông + Vấn đề an toàn giao thông luôn phải đặt ra Vì ngày nào chúng ta cũng phải tham ra giao thông + An toàn giao thông góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội và đảm bảo hạnh phúc gia... dung của lời nhận định: Đề cập tới vấn đề gì c Ngời tham gia nghị luận phải có hiểu biết về văn học ở nhiều phơng diện Thống kê những lĩnh vực thuộc văn học Lĩnh vực văn học Thuật ngữ văn học Biểu hiện cụ thể Cốt truyện, kết cấu, đề tài, chủ đề, t tởng chủ đề, lãng mạn, hiện thực, nhân văn, tình huống, sáng tạo nghệ thuật, hình ảnh, hình tợng, điển hình, không gian nghệ thuật, trữ tình, trào phúng,... Mở rộng mạng lới truyền thông, thông tin đại chúng c-Sau khi vào đề bài viết cần đạt đợc các ý - Vai trò của tin học đối với thanh niên đợc thể hiện nh thế nào? 12 + Tin học cung cấp những kiến thức càn thiết cho tuổi trẻ, những tin tức, thành tựu nhiều mặt trong nớc, ngoài nớc Nó lu giữ, cung cấp cho ta nhiều tin, t liệu cần thiết của cổ kim, Đông , Tây + Nó mở đờng vào khoa học hiện đại + Phục phụ... cảm trong thơ Thơ là cuộcsống khả năng phản ánh hiện thực Tại sao thơ là tấm lòng nhng trớc hết thơ phải là cuộc sống - Thơ là tiếng nói của tâm hồn gắn liền với t tởng , suy nghĩ từ hiện thực cuộc đời - Đối tợng của văn học là cuộc sống , con ngời 27 - Chức năng văn học là nhận thức cuộc sống và phản ánh hiện thực cuộc sống (chứng minh qua các bài thơ đã học trong chơng trình ) + Suy nghĩ * Vấn đề... đáng kể trực tiếp tham gia giao thông Vif thế tuổi trẻ học đờng cần suy nghĩ và hành động phù hợp để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông Suy nghĩ và hành động nh thế nào? + Bản thân chấp hành tốt luật lệ giao thông ( không đi dàn hàng ngang ra đờng, không đi xe máy tới trờng, không phóng xe đạp nhanh hoặc vợt ẩu, chấp hành các tín hiệu chỉ dẫn trên đờng giao thông Phơng tiện bảo đảm an toàn . Nội DungVà Phơng Pháp Bồi Dỡng Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn ở THPT Bồi dỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lợng dạy và học ở THPT . Đồng thời là tiêu chí đánh giá công tác thi. thái cho chénh choánh, cho đã đầy, cho no nê. Hàng loạt từ ngữ thể hiện vẻ đẹp thanh tân, tơi trẻ: sự sống mơn mởn, mây đa, gió lợn, cái hôn nhiều, cỏ rạng, mùi thơm, ánh sánh, thanh sắc, thời. đời này đẹp lắm, đáng sống, đáng yêu. Cảnh sống ấy đối lập với sự lãng quên của ngừoi đời hoặc đang buồn, đau rên xiết, thậm chí còn khuyên ngời ta lên tiên mà ở. Cách sống ấy đáng trân trọng biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông,

Từ khóa liên quan