0

Skkn phương pháp giải dạng bài tập xác định công thức hóa học của hợp chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa thcs

14 35 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:37

A SKKN Phương pháp giải dạng bài tập xác định công thức hóa học của hợp chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài Hóa học là môn khoa học gắn liền với tự nh[.] SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định công thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Hóa học mơn khoa học gắn liền với tự nhiên, với đời sống người Hóa học nghiên cứu tính chất vật lý, tính chất hóa học, tượng vật lý, tượng hóa học thường xảy tự nhiên giải thích lại vậy, từ giải thích số tượng kỳ bí, trừ mê tín, dị đoan Hiện nay, việc giảng dạy mơn Hóa học trường đổi tích cực nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu trường trung học sở (THCS) Ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiểu biết kiến thức vận dụng kỹ năng, nhà trường cịn phải trọng đến cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp; coi trọng việc hình thành phát triển tiềm lực trí tuệ cho học sinh Đây nhiệm vụ trường làm tốt nhiều lý Có thể nêu số lý như: môn học bậc THCS nên kiến thức kỹ học sinh nhiều chỗ khuyết; phận giáo viên chưa có đủ tư liệu kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc dạy học sinh giỏi… Trong năm gần đây, vấn đề bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh phòng giáo dục đặc biệt quan tâm, nhà trường bậc cha mẹ học sinh nhiệt tình ủng hộ Giáo viên phân cơng dạy bồi dưỡng có nhiều cố gắng việc nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ giao Nhờ chất lượng học sinh giỏi môn Hóa học năm gần nâng cao Tuy nhiên thực tế dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cịn nhiều khó khăn cho thầy trị Là giáo trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Hóa học trường THCS, khảo sát từ thực tế thấy nhiều vấn đề mà nhiều học sinh lúng túng, giải tốn xác định cơng thức hóa học hợp chất đặc biệt hợp chất vô Trong loại tập năm có đề thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh Từ khó khăn vướng mắc tơi tìm tịi nghiên cứu tìm ngun nhân (như nắm kỹ giải chưa chắn; thiếu khả tư hóa học,…) tìm biện pháp để skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS giúp học sinh giải tốt toán xác định cơng thức hóa học hợp chất đặc biệt hợp chất vô Với lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: “Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS” Nhằm giúp cho em học sinh giỏi có kinh nghiệm việc giải tốn xác định cơng thức hóa học chất nói chung xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ nói riêng Qua năm vận dụng sáng kiến kinh nghiệm học sinh giỏi tự tin giải có hiệu gặp tập dạng 1.2 Điểm sáng kiến kinh nghiệm Trong hệ thống tập hoá học, loại tập xác định cơng thức hóa học phong phú đa dạng Về nguyên tắc để xác định ngun tố hóa học ngun tố phải tìm ngun tử khối ngun tố Từ xác định cơng thức phân tử hợp chất Sáng kiến “Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS” nêu loại tập xác định công thức hóa học hợp chất vơ theo phương trình hóa học Có thể chia tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ theo phương trình hóa học thành hai loại bản: - Loại I: Bài tốn cho biết hóa trị ngun tố, cần tìm nguyên tử khối để kết luận tên nguyên tố; ngược lại (Loại thường đơn giản hơn) - Loại II: Khơng biết hóa trị ngun tố cần tìm; dự kiện thiếu sở để xác định xác giá trị nguyên tử khối (hoặc tốn có q nhiều khả xảy theo nhiều hướng khác nhau) Cái khó tập loại II kiện thường thiếu khơng thường địi hỏi người giải phải sử dụng thuật toán phức tạp, yêu cầu kiến thức tư hóa học cao; học sinh khó thấy hết trường hợp xảy Để giải tập thuộc loại này, bắt buộc học sinh phải biện luận Tuỳ đặc skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định công thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS điểm tốn mà việc biện luận thực nhiều cách khác nhau: + Biện luận dựa vào biểu thức liên hệ khối lượng mol nguyên tử (M) hóa trị( x): M = f (x) (trong f(x) biểu thức chứa hóa trị x) Từ biểu thức ta biện luận chọn cặp nghiệm M x hợp lý + Nếu đề cho không đủ kiện, chưa xác định rõ đặc điểm chất phản ứng, chưa biết loại sản phẩm tạo thành, lượng đề cho gắn với cụm từ chưa tới vượt,… địi hỏi người giải phải hiểu sâu sắc nhiều mặt kiện vấn đề nêu Trong trường hợp người giải phải khéo léo sử dụng sở biện luận thích hợp để giải Chẳng hạn: tìm giới hạn ẩn (chặn chặn dưới), chia toán nhiều trường hợp để biện luận… Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, tơi xin phép trình bày kinh nghiệm bồi dưỡng số dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ Nội dung đề tài xếp theo dạng, dạng có nêu nguyên tắc áp dụng, phương pháp giải ví dụ minh hoạ PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng nghiên cứu 2.1.1 Về phía giáo viên Trong trình bồi dưỡng học sinh giỏi, qua buổi sinh hoạt chun mơn mà cụm, phịng giáo dục tổ chức nhận thấy số vấn đề sau: - Một số giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi chưa nhóm tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ theo dạng, nêu đặc điểm xây dựng hướng giải cho dạng Đây khâu có ý nghĩa định cơng tác bồi dưỡng cẩm nang giúp học sinh tìm hướng giải cách dễ dàng, hạn chế tối đa sai lầm trình giải tập, đồng thời phát triển tiềm lực trí tuệ cho học sinh skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định công thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS - Một số giáo viên dành thời gian bồi dưỡng cho dạng tập cịn nên học sinh khơng hiểu sâu chất vấn đề 2.1.2 Về phía học sinh - Rất học sinh có sách tham khảo loại tập Nếu có sách “học tốt” sách “nâng cao” mà nội dung viết vấn đề ỏi Lý chủ yếu điều kiện kinh tế gia đình cịn khó khăn khơng biết tìm mua sách hay - Khi chuẩn bị thực đề tài, lực giải tập xác định công thức hóa học chất nói chung, xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ nói riêng học sinh yếu Đa số học sinh cho loại khó, em tỏ mệt mỏi phải làm tập loại Vì em thụ động buổi học bồi dưỡng khơng có hứng thú học tập nên gặp dạng tập kì thi học sinh giỏi cấp em không làm Các tập dạng thường có đề thi học sinh giỏi cấp chiếm biểu điểm tương đối cao, em không làm tập dạng nên năm trước kết thi học sinh giỏi cấp thấp không đạt giải Đó lí thúc đẩy tơi tìm biện pháp khắc phục vấn đề 2.2 Các giải pháp 2.2.1 Giải pháp chung Khi thực đề tài vào giảng dạy, trước hết giới thiệu sơ đồ định hướng giải tập xác định công thức hóa học (CTHH) dùng chung cho tất dạng gồm bước bản: Bước 1: Đặt công thức tổng quát (CTTQ) cho chất cần tìm, đặt ẩn số cần (số mol, M, hóa trị, …) Bước 2: Chuyển đổi kiện thành số mol (nếu được) Bước 3: Viết tất phương trình phản ứng (PTPƯ) xảy Bước 4: Thiết lập phương trình tốn bất phương trình liên lạc ẩn số với kiện biết Bước 5: Biện luận, chọn kết phù hợp skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS Tiếp theo, tiến hành bồi dưỡng kỹ theo dạng Mức độ rèn luyện từ minh họa đến khó, nhằm bồi dưỡng học sinh phát triển kỹ từ biết làm đến đạt mềm dẻo, linh hoạt sáng tạo Để bồi dưỡng dạng thường thực theo bước sau: Bước 1: Giới thiệu tập mẫu hướng dẫn giải Bước 2: Rút phương pháp giải Bước 3: Học sinh tự luyện nâng cao Tuỳ độ khó dạng tơi hốn đổi thứ tự bước 2.2.2 Giải pháp cụ thể Sau số dạng tập xác định CTHH, cách nhận dạng, kinh nghiệm giải thực đúc kết từ thực tế Trong giới hạn đề tài, nêu dạng thường gặp sau: 2.2.2.1 Dạng 1: Bài toán xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ theo ẩn số giải phương trình a) Nguyên tắc áp dụng Khi giải tập xác định CTHH phương pháp đại số, số ẩn chưa biết nhiều số phương trình tốn học thiết lập phải biện luận Dạng thường gặp trường hợp khơng biết ngun tử khối hóa trị nguyên tố b) Phương pháp giải Thường vào đầu để lập phương trình tốn ẩn: y = f(x), chọn ẩn làm biến số (thường chọn ẩn có giới hạn hẹp Ví dụ: hóa trị, số …); cịn ẩn xem hàm số Sau lập bảng biến thiên để chọn cặp giá trị hợp lí Nắm điều kiện số hoá trị: hoá trị kim loại bazơ, oxit bazơ; muối thường  4; cịn hố trị phi kim oxit  7; số hiđro (H) hợp chất khí với phi kim  4; CxHy x  y  2x + ; … skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS Cần lưu ý: Khi biện luận theo hóa trị kim loại oxit cần phải quan tâm đến mức hóa trị c) Ví dụ Khi làm nguội 1026,4 gam dung dịch bão hịa (ddbh) R2SO4.nH2O (trong R kim loại kiềm n nguyên, thỏa điều kiện 7< n < 12) từ 80 0C xuống 100C có 395,4 gam tinh thể R2SO4.nH2O tách khỏi dung dịch Tìm cơng thức phân tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 800C 100C 28,3 gam gam * Gợi ý học sinh: (kết tinh) =? lập biểu thức toán: số mol hiđrat = số mol muối khan Lưu ý học sinh : phần rắn kết tinh có ngậm nước nên lượng nước thay đổi * Giải: S( 800C) = 28,3 gam  128,3 gam ddbh có 28,3g R2SO4 100g H2O Vậy: 1026,4 gam ddbh  226,4 g R2SO4 800 gam H2O Khối lượng dung dịch bão hoà thời điểm 100C: 1026,4  395,4 = 631 (gam) 100C, S(R2SO4 ) = (gam) 109 gam ddbh có chứa gam R2SO4 631 gam ddbh có khối lượng R2SO4 là: khối lượng R2SO4 khan có phần hiđrat bị tách ra: 226,4 – 52,1 = 174,3 (gam) Vì số mol hiđrat = số mol muối khan nên: 442,2R - 3137,4x + 21206,4 =  R = 7,1n  48 skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS Đề cho R kim loại kiềm, < n < 12, n nguyên  ta có bảng biện luận: N R 8,8 10 18,6 23 11 30,1 Kết phù hợp n = 10, kim loại Na  công thức hiđrat Na2SO4.10H2O 2.2.2.2 Dạng 2: Bài tốn xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ theo trường hợp a) Nguyên tắc áp dụng Đây dạng tập thường gặp chất ban đầu chất sản phẩm chưa xác định cụ thể tính chất hóa học( chưa biết thuộc axit mạnh hay axit yếu, muối trung hòa hay muối axit …) chưa biết phản ứng hồn tồn chưa Vì cần phải xét khả xảy chất tham gia trường hợp xảy sản phẩm b) Phương pháp giải Chia làm loại nhỏ: biện luận khả xảy chất tham gia biện luận khả chất sản phẩm Phải nắm trường hợp xảy q trình phản ứng Giải toán theo nhiều trường hợp chọn kết phù hợp c) Ví dụ Hỗn hợp A gồm CuO oxit kim loại hóa trị II (khơng đổi) có tỉ lệ mol 1: Cho khí H2 dư qua 2,4 gam hỗn hợp A nung nóng thu hỗn hợp rắn B Để hòa tan hết rắn B cần dùng 80 ml dung dịch HNO 1,25M thu khí NO Xác định cơng thức hóa học oxit kim loại Biết phản ứng xảy hoàn toàn * Gợi ý học sinh Học sinh: Đọc đề nghiên cứu đề skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS Giáo viên: Gợi ý để học sinh thấy RO bị khử khơng bị khử H2 tuỳ vào độ hoạt động kim loại R Học sinh: Phát R đứng trước Al RO khơng bị khử  rắn B gồm: Cu, RO Nếu R đứng sau Al dãy hoạt động kim loại RO bị khử  hỗn hợp rắn B gồm: Cu kim loại R * Giải: Đặt CTTQ oxit kim loại RO Gọi a, 2a số mol CuO RO có 2,4 gam hỗn hợp A Vì H2 khử oxit kim loại đứng sau Al dãy Bêkêtơp nên có khả xảy ra: - R kim loại đứng sau Al: Các PTPƯ xảy ra: CuO + H2 a RO Cu + H2O + H2O a + H2 2a R 2a 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO  + 4H2O 8HNO3 3R(NO3)2 2NO  + 4H2O a 3R + + 2a Theo đề bài: Không nhận Ca kết trái với giả thiết R đứng sau Al - Vậy R phải kim loại đứng trước Al CuO + a H2 Cu + H2O a skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO  + 4H2O a RO + 2a 2HNO3  R(NO3)2 + H2O 4a Theo đề : Trường hợp thoả mãn với giả thiết nên oxit là: MgO 2.2.2.3 Dạng 3: Bài toán xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ theo trị số trung bình (Phương pháp khối lượng mol trung bình) a) Nguyên tắc áp dụng Khi hỗn hợp gồm hai chất có tính chất tương tự (2 hợp chất vơ có kiểu cơng thức tổng qt) đặt cơng thức đại diện cho hỗn hợp Các giá trị tìm chất đại diện giá trị hỗn hợp (m hh; nhh; hh ) Trường hợp chất có tính chất khơng giống (ví dụ kim loại khác hóa trị; muối gốc kim loại khác hóa trị …) khơng đặt cơng thức đại diện tìm khối lượng mol trung bình: hh phải nằm khoảng từ M1 đến M2 b) Phương pháp giải Từ giá trị hh tìm được, ta lập bất đẳng thức kép M1 < hh < M2 để tìm giới hạn ẩn (giả sử M1< M2) c) Ví dụ X hỗn hợp 3,82 gam gồm A 2SO4 BSO4 biết khối lượng nguyên tử B khối lượng nguyên tử A 1đvC Cho hỗn hợp vào dung dịch BaCl dư thu 6,99 gam kết tủa dung dịch Y a) Cô cạn dung dịch Y thu gam muối khan b) Xác định kim loại A B skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS * Gợi ý học sinh : - Do hỗn hợp muối gồm chất khác nên dùng công thức để đại diện - Nếu biết khối lượng mol trung bình hỗn hợp ta tìm giới hạn nguyên tử khối kim loại * Giải: a) A2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2ACl BSO4 + BaCl2  BaSO4  + BCl2 Theo PTPƯ : Số mol X = số mol BaCl2 = số mol BaSO4 = Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 3,82 + (0,03 208) – 6.99 = 3,07 gam b) Ta có M1 = 2A + 96 M2 = A+ 97 Vậy : (*) Từ hệ bất đẳng thức (*) ta tìm được: 15,5 < A < 30 Kim loại hóa trị I thoả mãn điều kiện Na (23) Suy kim loại hóa trị II Mg ( 24) Trên số kinh nghiệm phân dạng phương pháp giải toán xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ Đây phần nhỏ hệ thống tập hóa học nâng cao Để trở thành học sinh giỏi mơn Hóa học học sinh cịn phải rèn luyện nhiều phương pháp khác Tuy nhiên, muốn giải tập nào, học sinh phải nắm thật vững kiến thức sách giáo khoa Hóa học Khơng giải tốn khơng biết phản ứng hóa học xảy ra, xảy tạo sản phẩm gì, điều kiện phản ứng nào? Như vậy, nhiệm vụ giáo viên tạo hội cho học sinh rèn kỹ giải tập hóa học, mà xây dựng kiến thức vững chắc, 10 skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS hướng dẫn em biết kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức kỹ hóa học với lực tư tốn học * Những kinh nghiệm nêu sáng kiến phát huy tốt lực tư duy, độc lập suy nghĩ cho em học sinh giỏi Các em tích cực việc tham gia hoạt động xác định hướng giải tìm kiếm hướng giải cho tập Qua sáng kiến này, kiến thức, kỹ học sinh củng cố cách vững chắc, sâu sắc Từ chỗ lúng túng gặp tốn xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ cơ, phần lớn em tự tin hơn, biết vận dụng kỹ bồi dưỡng để giải thành thạo tập mang tính phức tạp Sáng kiến kinh nghiệm này, góp phần lớn vào kết bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Hóa trường THCS từ năm học 2018- 2019 đến Số liệu cụ thể kiểm tra bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề “Bài tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ THCS” có chuyển biến rõ rệt Khảo sát chất lượng kiểm tra chuyên đề chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy, bồi dưỡng sau: Năm TSố học HS 20182019 05 Chất lượng KT chuyên đề TS Bài Giỏi Khá TB Yếu Kém KT Sl % Sl % Sl % Sl % Sl % 15 6,7 26,7 3,33 20,0 13,3 Sau thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, thấy chất lượng học sinh nâng lên sau: Năm TSố học HS 20192020 05 Chất lượng KT chuyên đề TS Bài Giỏi Khá TB Yếu Kém KT Sl % Sl % Sl % Sl % Sl % 15 20,0 40,0 26,7 13,3 0,0 11 skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS So sánh với kết trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: “Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS”, nhận thấy hiệu tiếp thu học học sinh tiến rõ rệt, cách tiếp cận kiến thức học sinh ngày tốt lên Vì em có kiến thức kỹ làm tập dạng này, nên kì thi học sinh giỏi gặp tập dạng em tự tin làm đạt điểm tối đa câu tập dạng toán xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ cơ, từ năm học 2018- 2019 đến kết bồi dưỡng học sinh giỏi Tôi trường THCS có nhiều tiến rõ rệt PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Việc phân dạng tập xác định hợp chất vơ nêu sáng kiến có ý nghĩa: + Bồi dưỡng phát triển kiến thức kỹ cho học sinh vừa bền vững, vừa sâu sắc + Phát huy tối đa tham gia tích cực người học + Học sinh có khả tự tìm kiến thức, tự tham gia hoạt động để củng cố vững kiến thức, rèn luyện kỹ + Sáng kiến tác động lớn đến việc phát triển tiềm lực trí tuệ, nâng cao lực tư độc lập khả tìm tịi sáng tạo cho học sinh giỏi Tuy nhiên cần biết vận dụng kỹ cách hợp lý biết kết hợp kiến thức hoá học, toán học cho tập cụ thể đạt kết cao Qua kết việc áp dụng sáng kiến vào giảng dạy thấy muốn đạt kết cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trước hết người thầy phải cần mẫn, chịu khó, có phương pháp khoa học việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh Về phía học sinh phải nắm vững kiến thức bản, đam mê với môn biết cách khai thác triệt để kiện đề cho Khi 12 skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS chưa tìm hướng giải cần đặt câu hỏi trước kiện để suy luận, không chán nản Dù cho em sống vùng nông thôn học trường hạn chế sở vật chất Nhưng khám hố học mà thầy trị tìm làm em yêu môn học, yêu quê hương đất nước có nhiều mơ ước cho tương lai, sau em học khối khoa học tự nhiên, chắp cánh cho ước mơ hoài bão để trở thành kĩ sư, bác sĩ người giáo viên đứng bục giảng mong sáng kiến giúp em giải tập hố học lập cơng thức đơn giản khoa học 3.2 Những kiến nghị đề xuất - Đối với nhà trường cần: + Bổ sung thêm tài liệu tham khảo cho giáo viên + Phổ biến rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giàu kinh nghiệm để có hội học hỏi nhiều - Đối với giáo viên bồi dưỡng cần tích cực học hỏi nâng cao kiến thức qua sách tham khảo, tìm hiểu qua phương tiện thông tin đại chúng, Internet Biết cách phân loại dạng tập đưa phương pháp giải cho học sinh trình bồi dưỡng - Đối với học sinh bồi dưỡng cần tích cực học hỏi, tự giác thu nhận thông tin từ phương tiện trình bồi dưỡng - Đối với phụ huynh học sinh cần quan tâm đến việc học tập em, cần tạo điều kiện thời gian vật chất tinh thần để em học tập tốt Sáng kiến kinh nghiệm cố gắng trình bày kinh nghiệm thân từ thực tế song định không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đóng góp ý kiến thầy cô đồng nghiệp trước quan tâm đến vấn đề để sáng kiến ngày hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 13 skkn SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS 14 skkn .. .SKKN: Phương pháp giải dạng tập xác định công thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS giúp học sinh giải tốt tốn xác định cơng thức hóa học hợp chất đặc biệt hợp chất vô. .. pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS? ?? nêu loại tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ theo phương trình hóa học Có thể chia tập xác định. .. nghiệm: ? ?Phương pháp giải dạng tập xác định cơng thức hóa học hợp chất vơ bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa THCS? ?? Nhằm giúp cho em học sinh giỏi có kinh nghiệm việc giải tốn xác định cơng thức hóa học chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phương pháp giải dạng bài tập xác định công thức hóa học của hợp chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa thcs,