0

Giáo trình Hàn tự động dưới lớp thuốc (Nghề: Hàn - Trình độ: Trung cấp) - Trường Cao Đẳng Dầu Khí (năm 2020)

73 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2023, 01:54

Giáo trình Hàn tự động dưới lớp thuốc cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về hàn tự động dưới lớp thuốc (SAW); Vận hành thiết bị hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ; Hàn giáp mối vị trí 1G; Hàn mối hàn góc vị trí 2F. Mời các bạn cùng tham khảo! TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC NGHỀ: HÀN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-CĐDK ngày 25 tháng 03 năm 2020 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2020 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm Trang LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, trước phát triển ngày cao khoa học kỹ thuật Nước ta đường cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trong phát triển chung nghành kinh tế, ngành công nghiệp Dầu khí phát triển cách mạnh mẽ, góp phần lớn vào phát triển Việt Nam Để đáp ứng cho phát triển đó, việc cung cấp đầy đủ đội ngũ công nhân lành nghề Việc đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật Hàn lành nghề với kiến thức tay nghề vững vàng, nhằm nắm bắt công nghệ hàn tiên tiến giới trở nên cấp bách Với mục tiêu “Chất lượng đào tạo mục tiêu hàng đầu” Nhằm đáp ứng cho phát triển nghành dầu khí, phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất Dưới đạo BGH Trường Cao Đẳng Dầu Khí, Khoa Cơ Khí Động Lực tiến hành biên soạn giáo trình “ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC” dùng làm tài liệu giảng dạy học tập cho hệ TC Hàn Giáo trình bao gồm bài: Bài 1: Những kiến thức hàn tự động lớp thuốc (SAW) Bài 2: Vận hành thiết bị hàn tự động lớp thuốc bảo vệ Bài 3: Hàn giáp mối vị trí 1G Bài 4: Hàn mối hàn góc vị trí 2F Nội dung giáo trình biên soạn tham khảo từ tài liệu liên quan xuất phát hành nước nước ngồi Trong q trình biên soạn, chúng tơi nhận nhiều ý kiến đóng góp hiệu chỉnh đồng nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng, khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng bạn đọc, đặc biệt đồng nghiệp để giáo trình ngày hồn thiện Chúng xin chân thành cám ơn! BRVT, ngày 25 tháng 03 năm 2020 Tham gia biên soạn Chủ biên: Trần Nam An Nguyễn Cơng Khai An Đình Quân Trang MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN: HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC (SAW) 12 1.1 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HÀN SAW 14 1.2 THỰC CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA HÀN SAW 16 1.3 THIẾT BỊ DỤNG CỤ HÀN SAW 20 1.4 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN (SAW) 30 1.5 CÁC KHUYẾT TẬT THƯỜNG GẶP CỦA HÀN SAW 38 1.6 NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN KHI HÀN SAW 39 VẬN HÀNH MÁY THIẾT BỊ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC BẢO VỆ 40 2.1 KẾT NỐI THIẾT BỊ: 41 2.2 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC 41 2.3 VẬN HÀNH, SỬ DỤNG MÁY HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC 42 2.4 CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC: 43 2.5 CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 44 HÀN SAW GIÁP MỐI VỊ TRÍ 1G 46 3.1 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ 47 3.2 CHUẨN BỊ VẬT LIỆU HÀN 48 3.3 CHUẨN BỊ PHÔI HÀN 48 3.4 HÀN ĐÍNH PHƠI 49 3.5 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC 50 3.6 KỸ THUẬT HÀN GIÁP MỐI Ở VỊ TRÍ 1G BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN SAW 50 3.7 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 53 3.8 CÔNG TÁC AN TOÀN VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 53 HÀN SAW MỐI HÀN GÓC VỊ TRÍ 2F 55 4.1 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ 56 4.2 CHUẨN BỊ VẬT LIỆU HÀN 57 4.3 CHUẨN BỊ PHƠI HÀN GĨC 57 4.4 GÁ PHÔI HÀN 58 4.5 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN SAW KHI HÀN GÓC 59 4.6 KỸ THUẬT HÀN MỐI HÀN GĨC VỊ TRÍ 2F ( SAW) 59 4.7 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 60 4.8 CƠNG TÁC AN TỒN VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 61 PHỤ LỤC 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Trang DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1: Sơ đồ kết nối phận thiết bị hàn hồ quang lớp thuốc 14 Hình 2: Sơ đồ nguyên lý hàn tự động lớp thuốc (SAW) 15 Hình 3: Bảng cân đối so sánh nhiệt hàn SAW hàn SMAW 17 Hình 4: Hàn SAW dây 19 Hình 5: Hàn SAW hai dây 19 Hình 6: Hàn SAW ba dây .20 Hình 7: Năng suất nóng chảy hàn SAW 20 Hình 8: Sơ đồ phận xe hàn SAW 21 Hình 9: Nguồn hàn SAW LINCOLN – DC 1000 .22 Hình 10: Xe hàn tự động LT-7 22 Hình 11: Bộ dị đường hàn (đầu dò học đầu dò lade) 23 Hình 12: Cấu tạo thu hồi thuốc hàn 24 Hình 13: Đồ gá xoay 25 Hình 14: Chất trợ dung đóng gói 27 Hình 15: Ký hiệu phân loại dây hàn SAW theo AWS 5.17 29 Hình 16: Dây hàn đóng thành cuộn 29 Hình 17: Ảnh hưởng dịng điện đến hình dạng mối hàn 31 Hình 18: Loại dòng điện hàn ảnh hưởng đến độ sâu ngấu 32 Hình 19: Ảnh hưởng điện áp đến hình dạng mối hàn 32 Hình 20: Ảnh hưởng điện áp đến hình dạng mối hàn 33 Hình 21: Ảnh hưởng điện áp hàn tới hình dạng mối hàn xỉ 33 Hình 22: Ảnh hưởng tốc độ hàn 34 Hình 23: Ảnh hưởng đường kính điện cực 35 Hình 24: Ảnh hưởng phần nhơ điện cực 35 Hình 25: Các kiểu liên kết cho hàn SAW 37 Hình 26: Các phương pháp bảo vệ bể hàn .37 Hinh 1: Bản vẽ chi tiết phôi hàn giáp mối 1G 48 Hinh 2: Hàn đính phơi 49 Hinh 3: Kích thước lớp hàn lót (SAW) 51 Hinh 4: Kích thước lớp hàn phủ (SAW) 51 Hinh 5: Kích thước lớp mặt sau (SAW) .51 Hinh 6: Kích thước lớp hàn lót (SMAW) 52 Hinh 7: Kích thước lớp hàn đầy (SAW) .52 Hinh 8: Kích thước lớp hàn phủ (SAW) 53 Hinh 1: Bản vẽ chi tiết phơi hàn góc vị trí góc ngang 57 Hinh 2: Chuẩn bị phơi hàn góc chữ T 57 Hinh 3: Đính phơi góc chữ T .58 Hinh 4: Kích thước góc độ dây hàn hàn góc ngang (SAW) 59 Trang CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN: HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC Tên mô đun: Hàn tự động lớp thuốc Mã mô đun: HAN19MĐ08 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơn học: 3.1 Vị trí: Hàn tự động lớp thuốc mô đun chuyên nghành quan trọng chương trình đào tạo Trung cấp/Cao đẳng nghề Hàn Mơ đun bố trí sau song song với môn sở sau mơ đun: từ HAN19MĐ01 đến HAN19MĐ07 3.2 Tính chất: Mơ đun trang bị kiến thức hàn SAW kỹ vận hành máy hàn để hàn số liên kết hàn Là mô đun chuyên ngành bắt buộc 3.3 Ý nghĩa vai trị mơn học: Hàn tự động lớp thuốc mô dun giảng dạy từ khoá học, hỗ trợ cho học viên học nắm rõ cách vận hành hàn thành thạo Mục tiêu môn học 4.1 Về kiến thức: - Về kiến thức: + Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc máy hàn tự động lớp thuốc bảo vệ + Nhận biết đầy đủ thuốc hàn, que hàn dùng hàn tự động lớp thuốc bảo vệ + Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất vật liệu kiều liên kết hàn - Về kỹ năng: + Vận hành, sử dụng máy hàn tự động lớp thuốc bảo vệ thành thạo + Hàn mối hàn giáp mối, mối hàn góc, đảm bảo độ sâu ngấu, khơng rỗ khí ngậm xỉ, biến dạng + Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Thực tốt công tác an tồn vệ sinh cơng nghiệp + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, xác, trung thực sinh viên Chương trình mơ-đun: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) Trong Mã MH, MĐ Tên mơn học, mơ đun Số tín Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập Kiểm tra LT Trang TH Thời gian đào tạo (giờ) Trong Mã MH, MĐ Tên mơn học, mơ đun Số tín Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập Kiểm tra LT TH Các môn học chung/đại cương 12 255 93 150 MHCB19MH01 Chính trị 30 15 13 MHCB19MH07 Pháp luật 15 MHCB19MH05 Giáo dục thể chất 30 24 MHCB19MH03 Giáo dục quốc phòng An ninh 45 23 21 1 MHCB19MH09 Tin học 45 14 29 1 Tiếng anh 90 28 58 2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 45 1185 254 886 17 29 Môn học, mô đun sở 12 195 144 39 12 Điện kỹ thuật 45 36 An toàn – vệ sinh lao động 30 23 CNH19MH09 Hóa đại cương 30 28 CK19MH04 Vật liệu khí 45 42 CK19MH01 Vẽ kỹ thuật 45 15 28 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 33 990 110 847 28 HAN19MĐ01 Chế tạo phôi hàn 60 10 48 HAN19MĐ02 Gá lắp kết cấu hàn 60 10 48 HAN19MĐ03 Hàn hồ quang tay 165 14 145 HAN19MĐ04 Hàn hồ quang tay nâng cao 150 145 HAN19MĐ05 Hàn MIG/MAG 105 14 87 HAN19MĐ06 Hàn FCAW 75 14 58 HAN19MĐ07 Hàn TIG 75 14 58 HAN19MĐ08 Hàn tự động lớp thuốc 60 10 48 I TA19MH01 II II.1 ĐKT19MH01 ATMT19MH01 II.2 Trang Thời gian đào tạo (giờ) Trong Mã MH, MĐ Tên mơn học, mơ đun Số tín Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập Kiểm tra LT TH HAN19MĐ09 Hàn điện trở 60 10 48 HAN19MĐ16 Thực tập sản xuất 180 14 162 55 1410 325 1030 23 36 Tổng cộng 5.2 Chương trình chi tiết mô đun: Thời gian (Giờ) Số TT Tên mô đun Bài 1: Những kiến thức hàn tự động lớp thuốc (SAW) Cấu tạo nguyên lý hoạt động pcủa hương pháp hàn SAW Thực chất, đặc điểm công dụng hàn SAW Thiết bị dụng cụ hàn SAW Chọn chế độ hàn SAW Các khuyết tật mối hàn SAW Những ảnh hưởng tới sức khoẻ người công nhân hàn SAW An toàn vệ sinh phân xưởng hàn SAW Bài 2: Vận hành thiết bị hàn tự động lớp thuốc bảo vệ Kết nối thiết bị hàn tự động Chọn chế độ hàn tự động Vận hành, sử dụng máy hàn tự động lớp thuốc Các cố thường gặp hàn tự động lớp thuốc Công tác an toàn lao động vệ sinh phân xưởng Bài 3: Hàn giáp mối vị trí 1G Chuẩn bị thiết bị dụng cụ Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập Tổng số Lý thuyết 8 4 24 22 Kiểm tra Trang Thời gian (Giờ) Số TT Tên mô đun Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập 24 22 60 10 48 Kiểm tra Chuẩn bị vật liệu hàn Chuẩn bị phôi hàn Gá phôi hàn Chọn chế độ hàn Kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối vị trí 1G Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn Cơng tác an tồn vệ sinh phân xưởng Bài 4: Hàn mối hàn góc vị trí 2F Chuẩn bị thiết bị dụng cụ Chuẩn bị vật liệu hàn Chuẩn bị phơi hàn góc Gá phôi hàn Chọn chế độ hàn Kỹ thuật hàn mối hàn góc vị trí hàn 2F Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn Cơng tác an tồn vệ sinh phân xưởng Cộng Điều kiện thực mơn học Phịng học lý thuyết/thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 6.2 Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, Bảng rộng, thiết bị hàn SAW, thiết bị cắt kim loại ngọc lửa oxy-khí cháy 6.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án, Phiếu thực hành, phiếu học tập, quy trình thực hành, bàn hàn, mặt nạ hàn, dụng cụ hàn 6.4 Các điều kiện khác: trang bị BHLĐ chuyên ngành hàn Nội dung phương pháp đánh giá 7.1 Nội dung: + Về kiến thức: Được đánh giá qua kiểm viết, kiểm tra vấn đáp đạt yêu cầu sau: - Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc máy hàn tự động lớp thuốc bảo vệ - Liệt kê đủ loại thuốc hàn, dây hàn dùng hàn tự động lớp thuốc bảo vệ - Trình bày rõ kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối, hàn góc, hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trục máy hàn tự động lớp thuốc bảo vệ - Giải thích ngun tắc an tồn, phịng chống cháy nổ vệ sinh phân xưởng Trang + Về kỹ năng: Được đánh giá kiểm tra trực tiếp thao tác máy, qua trình thực hiện, qua chất lượng tập, qua tổ chức nơi làm việc đạt yêu cầu sau: - Nhận biết loại thuốc hàn que hàn - Chuẩn bị thiết bị, dụng cu, vật liệu đầy đủ an tồn - Chuẩn bị phơi hàn sạch, kích thước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Gá phôi hàn chắn nguyên tắc - Vận hành sử dụng máy hàn tự động lớp thuốc thành thạo - Hàn mối hàn giáp mối, hàn góc, hàn đắp đảm bảo độ sâu ngấu, khơng khuyết tật, đủ lượng dư gia cơng, biến dạng kim loại - Tổ chức nơi làm việc hợp lý khoa học, an toàn + Về thái độ: Được đánh giá phương pháp quan sát có bảng kiểm, đạt yêu cầu: - Đảm bảo thời gian học tập - Có ý thức tự giác, có tính kỷ luật cao, có tinh thần tập thể, có tránh nhiệm với cơng việc - Cẩn thận, tỷ mỉ, xác, tiết kiệm nguyên vật liệu 7.2 Phương pháp đánh giá: 7.2.1 Cách đánh giá: - Áp dụng quy chế đào tạo Cao đẳng hệ quy ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2017/TT-LĐTBXH, ngày 13/3/2017 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội - Hướng dẫn thực quy chế đào tạo áp dụng Trường Cao đẳng Dầu khí sau: Điểm đánh giá Trọng số + Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1) 40% + Điểm kiểm tra định kỳ (Hệ số 2) + Điểm thi kết thúc môn học 60% 7.2.2 Phương pháp đánh giá: Phương pháp đánh giá Phương pháp tổ chức Hình thức kiểm tra Chuẩn đầu đánh giá Số cột Thời điểm kiểm tra Thường xuyên Viết/ Thuyết trình Tự luận/Thực hành A1, A2, A3, A4,A5 B1, B2, B3 C1, C2 Sau 27 Định kỳ Viết/ Thuyết trình Thực hành A3,A4, A5, B2, C2 Sau 46 Kết thúc mơn học Viết/ Thuyết trình Thực hành A3, A4,A5 B1, B2, B3 C1, C2, Sau 75 7.2.3 Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc môn học chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân Trang 10 4.5 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN SAW KHI HÀN GÓC - Bảng chế độ hàn tự động lớp thuốc cho mối ghép góc chữ T mối ghép chồng vị trí hàn bằng: Cạnh mối hàn (mm) Đường kính dây hàn (mm) Cường độ hàn (A) Điện áp hồ quang (V) Tốc độ hàn (mm/s) 300 ÷ 375 28 ÷ 30 15 3.2 375 ÷ 425 500 ÷ 550 28 ÷ 32 32 ÷ 34 14 12 10 3.2 500 ÷ 550 650 ÷ 700 32 ÷ 34 32 ÷ 36 10 12 650 ÷ 700 775 ÷ 825 36 ÷ 38 36 ÷ 38 8 4.6 KỸ THUẬT HÀN MỐI HÀN GĨC VỊ TRÍ 2F ( SAW) - Đặt xe hàn vào đường ray vị trí cho đầu dây hàn xuống tâm đường hàn - Bật công tắc cho xe hàn chạy thử đường ray đảo chiều - Đặt phơi hàn vị trí ngang - Điều chỉnh góc độ điện cực xiên với phương ngang góc 300 - Điều chỉnh phần nhơ điện cực khoảng 30 mm - Mở thuốc hàn chảy xuống bể hàn - Chọn dòng điện hàn 650A, điện áp hàn 36÷38V, tốc độ hàn mm/s - Kiểm tra công tắc xác định hướng hàn - Bấm nút start để bắt đầu hàn 10 25 10 10 30° Hinh 4: Kích thước góc độ dây hàn hàn góc ngang (SAW) Trang 59 4.7 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN Sau hàn xong để phôi hàn nguội, làm thuốc hàn Quan sát nhận biết mắt thường yếu tố: Độ ngấu đường hàn, chiều rộng chiều cao đường hàn, khuyết tật mối hàn Đánh giá rút kinh nghiệm Các khuyết tật mối hàn phát sinh quy trình thông số hàn không chuẩn , số nguyên nhân khác Khuyết tật rỗ xốp a Nguyên nhân : Rỗ xốp thường - Gỉ sắt , dầu mỡ, ẩm bề mặt giáp mối - Lớp trợ dung q mỏng hàn nhìn thấy hồ quang - Các tạp chất tồn chất trợ dung (do tái tạo) bị nhiễm bẩn - Chất trợ dung bị lại phía đường hàn đáy mặt mối ghép - Hơi ẩm chất trợ dung b Biện pháp đề phòng : - Triệt để làm mối ghép trước hàn - Điều chỉnh áp lực chất trợ dung - Hệ thống thu hồi chất trợ dung phải có trang bị lọc, để tách khỏi tạp chất có hại - Tẩy bỏ chất trợ dung đường hàn trước - Bảo quản sấy khô chất trợ dung trước hàn nhiệt độ (300÷350)0C đến hai Các rạn nứt mối hàn Các rạn nứt xẩy hàn thép C thấp với chiều dày khơng q 10 mm Khi chiều dày lớn gây ran nứt mối hàn a Nguyên nhân : - Làm nguội nhanh mối hàn - Biến dạng dư mối hàn lớn - Sự hòa tan kim loại kim loại mối hàn không tốt - Hàm lượng H2 hồ quang cao - Độ ngấm sâu mối hàn mức b Biện pháp đề phòng: - Khơng làm nguội nhanh mối hàn - Đổi cực tính điện cực từ dương sang âm Trang 60 - Tăng đường kính điện cực - Chuyển phương pháp điện cực sang hai điện cực - Hành trình thứ phương pháp hàn SMAW, GMAW thay cho hàn SAW 4.8 CƠNG TÁC AN TỒN VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG An toàn lao động hàn tự động lớp thuốc: Trong hàn tự động lớp thuốc khơng phát sinh khói, hồ quang kín, làm giảm thiểu nhu cầu trang phục bảo hộ thợ hàn Khơng địi hỏi kỹ cao thợ hàn, điều kiện lao động thuận lợi Ngoài việc tuân thủ quy định chung nội quy phân xưởng, an toàn lao động chung phân xưởng cần ý thêm về: Kỹ thuật an toàn nhằm tránh bị điện giật: công nhân làm việc phải tránh bị điện giật, trình thao tác , ta phải có biện pháp sau đây: - Vỏ máy hàn cầu dao, cần phải tiếp đất tốt, để tránh tình trạng hở điện gây nên tai nạn - Tất dây dẫn dùng để hàn, phải cách điện tốt, tránh tình trạng bị đè hỏng bị cháy - Khi ngắt đóng cầu dao, thường phải đeo găng tay khô phải nghiêng đầu bên, để tránh tình trạng bị hỏng tia lửa điện gây nên lúc mở đóng cầu dao - Tay cầm kìm hàn, găng tay da, quần áo làm việc dày phải khô - Khi làm việc nơi ẩm ướt, phải dày cao su dùng gỗ khô để lát chân - Khi làm việc ống tròn vật dựng kim loại, phải đệm cách điện chân, để tránh thân thể tiếp xúc với vật hàn - Khi làm việc nơi thiếu ánh sáng, ban đêm phải trang bị đầy đủ bóng điện - Nếu thấy người bị điện giật, phải tắt nguồn điện tách người bị điện giật khỏi nguồn điện, tuyệt đối không dùng tay để kéo người bị điện giật Vệ sinh phân xưởng: Sau kết thúc ca thực tập không thực công việc hàn, cắt nguồn điện, thu dọn thuốc hàn để vào nơi quy định để tái sử dụng - Để xe hàn vào nơi quy định - Làm vệ sinh nơi làm việc, xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng Trang 61 - Phải tắt hệ thống gió cục (nếu có) - Nếu ca làm việc trước phát thấy tượng khơng an tồn số chi tiết thiết bị hỏng cần thay phải báo lại cho ca sau biết (ghi vào sổ trực ca) để ca sau khắc phục kịp thời ❖ TÓM TẮT BÀI 3: Chuẩn bị thiết bị dụng cụ Chuẩn bị vật liệu hàn Chuẩn bị phôi hàn Gá phôi hàn Chọn chế độ hàn Kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối vị trí 2F Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn Cơng tác an tồn vệ sinh phân xưởng ❖ CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN BÀI3: 1.Nêu kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối vị trí 2F? Nêu khuyết tật thường gặp hàn tự động lớp thuốc? Trang 62 PHỤ LỤC I- NHỮNG YÊU CẦU CHUNG Những yêu cầu đào tạo nghề nghiệp: 1) Được phép làm công việc hàn điện, hàn hơi, thợ hàn đủ trình độ, có tuổi đời 18, cấp học viênkỹ thuật hay khóa đào tạo thợ hàn, làm việc theo ngành khơng q tháng (đối với người làm việc máy hàn tự động, nửa tự động hay máy hàn tiếp xúc thời gian khơng tháng), huấn luyện phong cấp nơi làm việc phù hợp với đặc điểm công tác đường dẫn khí nhận sổ chứng nhận thợ hàn 2) Thợ hàn điện, nhận việc phải qua kiểm tra sức khỏe, qua hướng dẫn ban đầu hướng dẫn nơi làm việc kỹ thuật an tồn Sau tháng lần chuyển sang công việc mới, hay có thay đổi điều kiện làm việc, phải qua hướng dẫn bổ sung kỹ thuật an toàn 3) Việc kiểm tra lại kiến thức thợ hàn điện, phải thực hiện: • Thường xun 12 tháng lần • Khi nghỉ việc tháng • Trước phép làm việc lại, sau phải tạm nghỉ việc lý vi phạm qui trình cơng nghệ hay chất lượng công việc làm 4) Việc kiểm tra, bổ sung kiến thức thợ hàn điện, thực hiện: • Sau chuyển sang làm cơng việc hay chuyển sang làm theo phương pháp • Khi phải hàn chi tiết kim loại hay có thay đổi lớn cơng nghệ hàn 5) Nghiêm cấm thợ hàn điện, hơi: • Lơ việc sử dụng kìm hàn có điện • Cho phép người khác khơng có nhiệm vụ liên quan đến việc hàn tới gần chỗ làm việc khoảng cách mét • Cho phép thợ phụ làm việc họ chưa có kính bảo hộ • Sờ tay vào que hàn nóng bỏng, chỗ vật hàn bị nung nóng • Làm cơng việc hàn chỗ làm việc chưa chiếu sáng đầy đủ Trang 63 • Làm việc khơng khí bị nhiễm hay có tượng xì khói rị rỉ chất lỏng đường ống hoạt động bên cạnh • Cơng việc hàn cơng trình phép thực đạo trực tiếp người chịu trách nhiệm việc tiến hành cơng việc sinh lửa Sau có định cho phép kế hoạch thực công việc 6) Khi phải hàn phía thùng thép, thợ hàn phải giầy cách điện, phải đội mũ cao su đứng lót cao su 7) Thợ hàn phải biết: • Các yêu cầu bậc thợ ghi sổ tra tiền lương – bậc thợ • Nội dung yêu cầu qui chế 8) Thợ hàn điện phải biết: • Làm cơng việc tương ứng với yêu cầu ghi sổ tra cứu tiền lương – bậc thợ • Thực cắt hơi, hàn điện điều kiện cho phép áp suất (20÷50)mm cột nước khí tự nhiên đường ống • Xác định tự sửa chữa mối hàn hỏng • Sử dụng dụng cụ thiết bị cầm tay • Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân thiết bị bảo vệ • Cấp cứu sơ người bị nạn • Làm vệ sinh cá nhân • Sử dụng phương tiện dập lửa sơ 9) Thợ hàn điện, phải tôn trọng qui định trật tự sản xuất đó: • Phải làm việc với tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm cao • Phải chấp hành kỷ luật sản xuất • Không làm muộn, phải đảm bảo số gio làm việc qui định, khơng làm tình trạng say rượu • Khơng tự ý bỏ việc • Thực kịp thời thị cấp • Nghiêm chỉnh chấp hành u cầu cơng nghệ sản xuất, khơng để có sản phẩm hỏng, phải cố gắng đạt tiêu chất lượng cơng việc • Giữ gìn sẽ, gọn gàng chỗ làm việc thiết bị hàn • Khi điều công tác quan khác, không bắt tay vào làm việc chưa hướng dẫn nơi làm việc diều kiện làm việc loại công việc mới, chưa áp dụng biện pháp bổ sung bảo đảm an toàn sản xuất II- CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM Trang 64 10) Thợ hàn điện, cần nhớ việc vi phạm kỷ luật lao động qui phạm kỹ thuật an tồn dẫn đến hình thức kỷ luật, số trường hợp dẫn đến bị truy tố trước tịa án hình 11) Qui định hình thức kỷ luật mức sau: nhắc nhở; cảnh cáo; chuyển sang làm công việc khác với mức lương thấp thời hạn tháng; cho việc 12) Khi làm công việc đặc biệt nguy hiểm, kể việc nguy hiểm khí Trách nhiệm vi phạm qui tắc kỹ thuật an toàn thuộc người huy công việc mà thuộc thành viên đội sản xuất làm cơng việc 13) Thợ hàn điện, phải bồi thường tài sản làm hỏng thiết bị, dụng cụ, trang bị, quần áo bảo hộ lao động, vật liệu khác lý vơ trách nhiệm III- CÁC TRÁCH NHIỆM VỀ NGHỀ NGHIỆP 14) Thợ hàn điện, phải làm công việc giao giải thích rõ với mục đích bảo đảm an tồn cho cho người xung quanh Trong trường hợp có nghi vấn, thợ hàn phải tìm gặp huy để giải thích cặn kẽ 15) Thợ hàn điện, phải nhớ rõ thời hạn hướng dẫn định kỳ, phải kịp thời tìm gặp huy trực tiếp để làm thủ tục hướng dẫn 16) Thợ hàn điện, phải thường xuyên nâng cao kiến thức qui chế này, nắm vững yêu cầu ghi 17) Thợ hàn điện, phải cần biết “qui tắc phong cấp cho hàn” 18) Thợ hàn điện phải bảo đảm giữ gìn thiết bị hàn ln ln tình trạng sẵn sàng làm việc để phịng cố phụ trách 19) Trước bắt đầu làm việc, thợ hàn phải biết: • Mặc quần áo bảo hộ lao động, mang theo phương tiện thiết bị bảo hộ lao động khác • Xem xét thu dọn lại chỗ làm việc, dọn bỏ vật khơng cần thiết • Xác định lại độ hoàn chỉnh thiết bị hàn • Đặt thùng nước cạnh chỗ làm việc • Xác định lại độ bền vững chi tiết kết cấu phải cắt, hàn, ổn định phần phải cắt rời • Che chở bình ơxy khỏi bị tia nắng mặt trời nung nóng • Trong vịng bán kính 5m cách nơi phát lửa, phải che chắn kết cấu dễ cháy kim loại hay Amiăng Trang 65 • Nối đất máy hàn di động hay xác định chăn bàn làm việc nối đất • Phải làm chỗ phải hàn khỏi sơn, dầu mỡ, nhựa, gỉ vết bẩn khác • Thổi Axetylen qua bình sinh khí, bình dập lửa, ống dẫn khí Axetylen, miệng phun mỏ hàn • Thổi ơxy qua van giảm áp, ống dẫn khí Oxy • Trước làm công việc đặc biệt nguy hiểm, phải làm quen với kế hoạch sản xuất qua hướng dẫn nơi làm việc • Xác định chắn yêu cầu kỹ thuật an toàn làm công việc đặc biệt nguy hiểm thực • Khi có lửa thổi lùi, phải đóng van Axetylen, sau đóng van Ôxy làm nguội mỏ cắt cách nhúng vào nước • Khơng để áp suất bình ơxy thấp 0,5 at Trên bình hết khí, phải đậy nắp ghi chữ “Bình khơng” • Khi phải nghỉ hàn cắt, phải tắt lửa vặn chặt van mỏ hàn (hay mỏ cắt) IV- NHỮNG YÊU CẦU VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY VÀ THIẾT BỊ: 20) Dụng cụ làm việc cất giữ tủ dụng cụ, hòm lưu động hay túi đựng dụng cụ Dụng cụ sắc nhọn cần có vỏ bọc đặc biệt 21) Dụng cụ phải ln hồn hảo, khơng bị mịn hỏng, phải mở cách 22) Chỗ cầm dụng cụ phải làm loại gỗ cứng, dai khơ, chêm cẩn thận nêm sắt có ngạnh, chiều dài tay cầm búa tay phải lớn 300 mm; búa tạ 700 mm Tay cầm dũa, đục phải có vịng đai sắt chiều dài không 150 mm 23) Clê phải tương ứng với kích thước êcu đầu bulong, mỏ lết khơng bị lỏng vạ không bị sờn 24) Khi cần làm việc cao, phải buộc dụng cụ cầm tay lại hay mang chúng túi chuyên dụng Dụng cụ dùng để đào đất phải để cách mép ống thải (đống đất) 0,5m 25) Tại phịng kín nơi dễ xảy nguy hiểm nổ tiến hành công việc nguy hiểm với khí, sử dụng dụng cụ khơng sinh tia lửa va đập (dụng cụ phải bôi trơn chất không gây cháy) 26) Khi sử dụng dụng cụ cần phải chấp hành yêu cầu sau: Trang 66 • Khơng làm việc trạng thái treo lơ lửng, khơng có điểm tựa • Phải sử dụng thiết bị giá lắp cố định • Không nối cán Cle ống hay dụng cụ khác bị bật • Khi sử dụng đục phải đeo kính bảo hộ 27) Chỉ người huấn luyện đặc biệt sử dụng dụng cụ khí nén, khí điện 28) Để di chuyển bình khí nén, phải làm xe kéo có chỗ dựa nửa hình ơvan bọc phớt có đai giữ Xe kéo phải có mái che lật để tránh cho bình khí nén khỏi bị tia nắng mặt trời nung nóng V-CÁC QUI ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ: 29) Để phù hợp với tiêu chuẩn hành, thợ hàn điện, phát 01 quần áo bảo hộ với giày, mặt nạ phịng hộ lắp kính đặc biệt, mũ găng tay dài, tùy theo điều kiện làm việc mà phép dùng ủng cao su hay ủng chống lầy, thảm lót bảo hộ, mặt nạ phịng độc có ống nối dây lưng bảo vệ với dây bảo hiểm tính mạng 30) Để tránh bị bỏng giọt kim loại nóng chảy bắn vào, thợ hàn phải để ống quần trùm lên giày, cài hết cúc áo, không bỏ áo vào quần 31) Nếu kim loại phải hàn có chứa chì, kẽm tạp chất khác, thợ hàn điện, phải sử dụng mặt nạ phịng độc có ống nối hay có bình lọc trường hợp xuất khí độc 32) Thợ phụ hàn phải mang kính che mắt, quần áo bảo hộ phải mặc giống thợ hàn Khi làm việc phải dùng găng tay vải bạt 33) Khi phải làm việc phía thùng kín hay thiết bị khác, thợ hàn điện, sử dụng mặt nạ phịng độc có ống nối, người chịu trách nhiệm tiến hành cơng việc phải kiển tra độ kín chỗ nối hồn chỉnh mặt nạ phịng độc 34) Mặt nạ phòng độc phải giao cho cá nhân, chọn theo kích thước đầu người 35) Một mặt nạ phịng độc có ống nối kiểu PS-1 bao gồm dây lưng bảo vệ dây báo hiệu cứu nạn Khi sử dụng mặt nạ phịng độc phải làm theo thứ tự sau: • Đeo vào xiết chặt dây lưng móc dây đeo vai • Nối ống với mặt nạ ống trung gian có nếp gấp (để làm cho đầu quay dễ dàng) • Dùng đai nhỏ cố định ống mềm nối với đai lưng (để cho ống mềm khỏi rơi khỏi vai) Trang 67 • Đeo mặt nạ, kiểm tra đọ kín, độ tin cậy chỗ nối với ống mềm cách bóp ống mềm chỗ nối với mặt nạ, khơng thở tức chỗ nối kín • Dùng cọc cắm để cố định đầu ống mềm chỗ khơng khí sạch, đặt ống ngược chiều với hướng gió • Khi bước vào khu vực có khí độc phải thở vào thật sâu để xác định lại hồn chỉnh mặt nạ phịng độc, phát thấy mùi lạ phải rời khỏi khu vực nhiễm độc, vào chỗ khơng khí lành 36) Khi đeo mặt nạ phòng độc, phải thở thật sâu nhẹ nhàng, không để ống bị gập bị kẹt 37) Thời gian làm việc liên tục có sử dụng mặt nạ phịng độc khơng 15 phút 38) Chỉ người kiểm tra sức khỏe đặc biệt phép làm việc có sử dụng mặt nạ phịng độc VI- NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN: 39) Chỉ làm việc thợ hàn điện, máy hàn, biến tất dụng cụ khác máy hàn khơng chun làm việc ngồi trời phải che chắn khỏi mưa, nắng gió 40) Trong q trình làm việc cần phải theo dõi tình trạng hồn hảo dây dẫn, thiết bị mở máy, kìm hàn Khơng để phần cách điện tay cầm bị giây dầu, mỡ, dầu điezen sản phẩm dầu khác 41) Phải theo dõi tránh cho cuộn dây máy hàn khỏi bị nước hay sản phẩm dầu mỡ bắn vào 42) Việc nối máy hàn vào lưới hay ngắt chúng khỏi lưới điện phải thợ điện thực Trước sửa chữa, phải tách máy hàn khỏi lưới điện 43) Kìm hàn phải nối đơn giản cẩn thận với dây dẫn điện, phải giữ chặt que hàn 44) Khi phải hàn tư ngửa, thợ hàn phải dùng thảm lót bảo vệ 45) Các máy hàn di động phải có thiết bị nối đất phải có thiết bị chống đỡ máy di chuyển chuyên chở 46) Cấm đặt máy hàn đường dây điện, sau đặt máy, vỏ máy phải nối đất thiết bị nối đất di động 47) việc tiếp nhiên liệu cho máy phát điện phải thực nhờ thợ vận hành máy phát điện 48) Nghiêm cấm tiếp nhiên liệu máy chạy, lúc tiếp nhiên liệu phải đứng đầu hướng gió Khơng dể nhiên liệu bắn vào nguồn điện 49) Ống xả máy phát điện phải có phận dập tia lửa Trang 68 50) Trong thời gian động làm việc, cấm: làm công việc sửa chữa máy, lắp thay dây curoa, kiểm tra dầu thùng nhiên liệu, chuyển chở máy chỗ khác 51) Tay quay khởi động phải có tay nắm quay lị so dùng để tách tay quay khỏi trục động sau khởi động 52) Khi khởi động động nhớ nắm tay vào tay nắm từ phía (chứ khơng phải nắm kín) 53) Dây dẫn dùng để kéo đến chỗ hàn không dùng dây trần, dây cáp phải nguyên vẹn, không bị hỏng lớp cách diện 54) Các cơng việc hàn tiến hành vị trí cách bình ơxxy, bình Axetylen, thùng dầu hỏa khoảng cách không 10m 55) Tại nơi làm công việc hàn phải dọn dầu mỡ vật liệu bốc lửa, phải có phương tiện cứu hỏa 56) Thợ hàn điện không phát tia lửa điện chưa báo trước cho người xung quanh biết chưa kéo kính hàn xuống che mặt 57) Các phịng kín, nơi tiến hành cơng việc hàn phải thơng gió Thể tích khơng khí gian phịng phải tính theo tiêu chuẩn 2000 m3 cho 1Kg que hàn phải dùng 58) Cấm mang vào hay cất giữ gian phòng hàn vật liệu dễ cháy nhiên liệu Nhất không dung xăng dầu để giặt quần áo hay rửa tay 59) Cấm thợ hàn điện khơng thay cầu chì, đấu máy vào nguồn điện hay làm việc sửa chữa máy 60) Chỉ nối biến máy hàn với lưới điện dây cáp ba lõi, lõi thứ ba phải nối với Bulông nối với đất vỏ biến với vỏ thiết bị khởi động VII- ỐNG DẪN KHÍ MỎ HÀN, MỎ CẮT VÀ VIỆC SỬ DỤNG: 61) Các đoạn ống dẫn khí nối với đầu nối có đai Khơng dùng đầu nới đồng 62) Cấm khơng để ống dẫn khí bị giây dầu mỡ sản phẩm dầu mỡ: mỡ bôi trơn, dầu mazut, nhiên liệu vật liệu bơi trơn có tác dụng ăn mịn ống 63) Cấm đặt ống dẫn khí lên đường ống nóng bỏng hay kéo ngang qua chúng, quấn ống quanh người hay dùng ống để kéo bình chứa khí 64) Khi ống dẫn khí ơxy bị bốc lửa, việc phải vặn chặt van bình ơxy Để tránh cho người khỏi bị bỏng, cấm gập ống lại với mục đích chặn dịng ơxy 65) Khi ống dẫn khí cháy bị bốc lửa, việc đàu tiên phải chặn dịng khí đến chỗ cháy cách vặn van bình khí cháy lại 66) Trước bắt đầu cơng việc, phải kiểm tra khả phun khí mỏ hàn qua ống nối điều chỉnh lượng khí ( mỏ hàn kiểu miệng phun), kiểm tra xem van có bị Trang 69 hở khơng Chỗ mỏ hàn mỏ cắt với ống nối van không lỏng lẻo; chỗ nối van bị hở, mỏ hàn mỏ cắt phải đem sửa 67) Trước châm lửa vào mỏ hàn phải xác định chắn miệng hàn mỏ hàn không bị bụi bám Khi miệng hàn bị bụi bám kín, Phỉa thơng kim đồng, dùng kim sắt làm hỏng miệng hàn 68) Khi châm lửa vào mỏ hàn hay mỏ cắt, phải mở van ơxy, sau mở van Axetylen Khi tắt lửa mỏ hàn hay mỏ cắt, phải khóa van Axetylen, sau khóa van ơxy 69) Để tránh cho mỏ hàn mỏ cắt bị nung nóng, thường xuyên tắt lửa, cần nhúng vào chậu nước lạnh khơng có váng mỡ 70) Cấm vung vẩy mỏ hàn, mỏ cắt nóng bỏng, cấm dùng chúng đạp hay móc kéo vật khác, cấm treo mỏ hàn hay mỏ cắt nóng bỏng lên giảm áp bình khí cháy đặt lên bình VIII- BỘ VAN GIẢM ÁP, BÌNH CHỨA KHÍ VÀ QUI TẮC SỬ DỤNG : 71) Bình chứa khí ơxy Axetylen phải ln ln hồn chỉnh kiểm nghiệm kịp thời, bình ơxy sơn mau xanh nước biển có hang chữ Oxy, bình Axetylen đucợ sơn màu trắng kẻ hàng chữ đỏ Axetylen; van bình phải có nắp đậy có ren, phần bán cầu phía bình phải có mã hiệu ghi rõ • Ký hiệu hàng hóa nhà máy chế tạo • Số thứ tự bình • Tháng năm chế tạo • Năm kiểm nghiệm • Trọng lượng thực tế bình khơng • Áp suất làm việc (kg/cm3) • Dung tích bình (lít) • Ký hiệu phịng kiểm tra kỹ thuật nhà máy chế tạo 72) Thợ hàn không phép tháo sửa chữa giảm áp Bộ giảm áp bị hỏng phải thay 73) Mỗi tuần lần giảm áp phải kiểm tra xem có rị rỉ khơng, van an tồn có ngun vẹn khơng 74) Bộ giảm áp phải có hai đồng hồ đo áp suất ống dẫn khí 75) Trong thời gian tiến hành công việc phải theo dõi số áp suất làm việc đồng hồ để theo dõi rò rỉ khí 76) Chỉ vặn chặt vịng ren nối giảm áp van bình chứa khí đóng 77) Cấm mở van bình cách gõ vào tay vặn, cần dùng Clê chuyên dùng để làm việc Trang 70 78) Trong làm việc, bình chứa khí cháy phải dựng đứng, cịn góc nghiêng bình ơxy khơng nhỏ 15o so với đất 79) Các bình chứa khí phải chở xe có độ giảm xóc, bình phải có lót gỗ (có khoét lõm bình vào), có đai dây hay cao su bề rộng la 25mm (mỗi bình có hai đai), tất bình phải xếp quay van phía 80) Việc xếp, dỡ bình khí phải hai hay nhiều người thực hiện, phải bảo đảm khơng để bình rơi hay va đập 81) Cấm chuyên chở hay cất giữ bình oxy với bình khí Axetylen hay với nhiên liệu vật liệu bôi trơn, với thiết bị khác IX- QUI TẮC AN TOÀN KHI HÀN ĐIỆN TẠI KHO XĂNG DẦU: 82) Thùng hay đoạn ống dẫn phải hàn cần tách rời khỏi hệ thống nối đất chung nối đất riêng biệt Bàn làm việc phải nối đất 83) Phụ nữ không làm phép làm cơng việc hàn điện phía thùng 84) Trước bắt đầu làm công việc hàn kho xăng dầu, máy bơm phải tắt, gian chứa phải thơng gió, lỗ hở cơng nghệ phải sửa chữa sạch, tách khỏi hệ thống chảy, lấy mẫu khơng khí gian chứa để xác định tỉ lệ khí gây nổ, cơng việc phải tiến hành, theo dõi hướng dẫn cho phép 85) Các thùng chứa axít, kiềm phải rửa cẩn thận làm cặn axit kiềm trước bắt đầu tiến hành công việc hàn Trong trường hợp hàn thùng chứa mà chưa xác định chứa loại chất lỏng phải làm thùng chứa xăng, thùng phải hấp rửa dung dịch Sôđa X- QUI TẮC VỆ SINH CÁ NHÂN: 86) Mục đích việc vệ sinh cá nhân thợ hàn điện, tăng cường khả phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, phịng nhiễm độc có tính chất nghề nghiệp 87) Thợ hàn điện, phải thi hành yêu cầu vệ sinh qui định cho ngành là: • Phải đảm bảo giữ gìn chỗ làm việc dụng cụ gọn gàng • Sứ dụng cẩn thận phương tiện phương tiện vệ sinh, sinh hoạt, quần áo bảo hộ phương tiện cá nhân • Phải rửa tay nước ấm xà phịng trước ăn • Chấp hành chế độ ăn uống phù hợp với đặc điểm điều kiện làm việc • Chấp hành chế độ làm việc nghỉ ngơi thích hợp Trang 71 • Khi thân nhiệt lên cao hay có triệu chứng mang bệnh khác phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ • Giày phải chọn vừa chân, không nên thắt chặt dây giày làm cho việc tuần hồn máu chân trở nên khó khăn 88) Khi mắc bệnh truyền nhiễm, quần áo giày bảo hộ người bệnh phải tiệt trùng, phương tiện phòng hộ cá nhân khác phải làm cồn 89) Để tránh bị ngộ độc, phải nghiêm cấm dùng xăng Metanol để rửa tay giặt quần áo XI- CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM CÁC CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM: 90) Các công việc đặc biệt nguy hiểm hàn là: • Các cơng việc nguy hiểm khí lửa • Cơng việc thực bên thiết bị bình chứa • Các cơng việc cao 91) Các cơng việc nguy hiểm khí cơng việc thực điều kiện có khí hay có khả xuất từ đường dẫn vào máy móc 92) Các cơng việc đặc biệt nguy hiểm tiến hành có lệnh cho phép đặc biệt, có kế hoạch thực có đạo trực tiếp cán cơng trình Trước bắt đầu làm công việc đặc biệt nguy hiểm, thợ hàn điện, phải làm quen với kế hoạch thực chúng Phải qua hướng dẫn kỹ thuật an tồn loại cơng việc 93) Khi làm việc phía thùng hay thiết bị chứa, thợ hàn buộc phải dùng mặt nạ phòng độc có ống nối, đeo dây lưng bảo hiểm dây kết thành dây chữ thập Có gắn dây báo hiệu cứu nạn hai người trơng coi phải sẵn sàng cứu nạn 94) Cấm tiến hành công việc hàn điện hàn Hơi nơi có nguy hiểm cháy nổ chưa lấy mẫu khơng khí Trang 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Kỹ thuật hàn Tác giả : Trương Công Đạt – NXB Giáo Dục - Công nghệ hàn điện nóng chảy Tác giả : Ngơ Lê Thơng - Sổ tay hàn Tác giả : Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà Trang 73 ... việc máy hàn tự động lớp thuốc bảo vệ - Liệt kê đủ loại thuốc hàn, dây hàn dùng hàn tự động lớp thuốc bảo vệ - Trình bày rõ kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối, hàn góc, hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trục... nhân hàn SAW An toàn vệ sinh phân xưởng hàn SAW Bài 2: Vận hành thiết bị hàn tự động lớp thuốc bảo vệ Kết nối thiết bị hàn tự động Chọn chế độ hàn tự động Vận hành, sử dụng máy hàn tự động lớp thuốc. .. dẫn hướng - Đổ thuốc hàn vào phễu đựng thuốc hàn - Gắn cuộn dây hàn vào cấu cấp dây - Nối mass từ máy hàn DC-1000 tới vật hàn 2.2 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC Trên xe hàn tự động có bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Hàn tự động dưới lớp thuốc (Nghề: Hàn - Trình độ: Trung cấp) - Trường Cao Đẳng Dầu Khí (năm 2020),