0

Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) - Trường Cao Đẳng Dầu Khí (năm 2020)

157 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2023, 01:37

Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy hàn hồ quang tay; Tính toán chế độ hàn hồ quang tay phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn. Mời các bạn cùng tham khảo! TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: HÀN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN NGHỀ: HÀN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-CĐDK ngày 25 tháng 03 năm 2020 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2020 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm Trang LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, trước phát triển ngày cao khoa học kỹ thuật Nước ta đường công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trong phát triển chung nghành kinh tế, ngành công nghiệp Dầu khí phát triển cách mạnh mẽ, góp phần lớn vào phát triển Đất nước Để đáp ứng cho phát triển việc cung cấp đầy đủ đội ngũ công nhân lành nghề Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật Hàn lành nghề với kiến thức tay nghề vững vàng, nhằm nắm bắt công nghệ hàn tiên tiến giới trở nên cấp bách Với mục tiêu “Chất lượng đào tạo mục tiêu hàng đầu” Nhằm đáp ứng cho phát triển nghành dầu khí, phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất Dưới đạo BGH Trường Cao Đẳng Dầu Khí, Khoa Cơ Khí Động Lực tiến hành biên soạn giáo trình “HÀN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN” dùng làm tài liệu giảng dạy học tập cho hệ Cao đẳng hàn Nội dung giáo trình bao gồm bài: Bài 1: Những kiến thức hàn điện hồ quang tay Bài 2: Hàn góc vị trí 1F Bài 3: Hàn giáp mối thép vị trí 1G Bài 4: Hàn góc vị trí 2F Bài 5: Hàn giáp mối thép vị trí 2G Bài 6: Hàn góc vị trí 3F Bài 7: Hàn giáp mối thép vị trí 3G Giáo trinh biên soạn tham khảo từ tài liệu liên quan xuất phát hành nước nước ngồi Trong q trình biên soạn, chúng tơi nhận nhiều ý kiến đóng góp hiệu chỉnh đồng nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng, khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng bạn đọc, đặc biệt đồng nghiệp để giáo trình ngày hồn thiện Chúng tơi xin chân thành cám ơn! BRVT, ngày 25 tháng 04 năm 2020 Tham gia biên soạn Chủ biên: Trần Thanh Ngọc Trần Nam An An Đình Quân Trang MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN 10 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY 18 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 SƠ LƯỢC VỀ KÝ HIỆU, QUY ƯỚC CỦA MỐI HÀN 19 CÁC LOẠI MÁY HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY VÀ DỤNG CỤ CẦM TAY 31 VẬT LIỆU HÀN HỒ QUANG TAY 40 NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH HÀN HỒ QUANG 48 CÁC LOẠI LIÊN KẾT HÀN VÀ MỐI HÀN CƠ BẢN 59 PHÂN LOẠI VỊ TRÍ HÀN TRONG KHƠNG GIAN 63 CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 67 NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ QUANG HÀN TỚI SỨC KHỎE NGƯỜI THỢ HÀN 78 HÀN GĨC Ở VỊ TRÍ 1F 81 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ PHÔI HÀN 82 TÍNH CHẾ ĐỘ HÀN 84 KỸ THUẬT HÀN GĨC VỊ TRÍ 1F 85 CÁCH KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN GÓC 87 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 90 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 90 HÀN GIÁP MỐI THÉP TẤM Ở VỊ TRÍ 1G 93 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ, PHÔI HÀN 94 CHỌN CHẾ ĐỘ HÀN 96 KỸ THUẬT HÀN GIÁP MỐI TẤM VỊ TRÍ 1G 97 CÁCH KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN 1G 100 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 103 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 103 HÀN GĨC VỊ TRÍ 2F 106 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ, PHÔI HÀN 107 TÍNH CHẾ ĐỘ HÀN GĨC 2F 109 KỸ THUẬT HÀN GĨC VỊ TRÍ 2F 109 PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN 2F 112 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN, ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM: 115 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 115 Trang HÀN GIÁP MỐI THÉP TẤM VỊ TRÍ 2G 118 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, PHÔI HÀN 119 TÍNH CHẾ ĐỘ HÀN 2G 121 KỸ THUẬT HÀN 2G 121 CÁC KHUYẾT TẬT THƯỜNG GẶP CỦA MỐI HÀN 2G 124 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 126 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 127 HÀN GĨC VỊ TRÍ 3F 129 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ, PHÔI HÀN 130 TÍNH CHẾ ĐỘ HÀN 3F 132 KỸ THUẬT HÀN GĨC VỊ TRÍ 3F 132 PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN 3F 134 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 136 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 136 HÀN GIÁP MỐI THÉP TẤM VỊ TRÍ 3G 138 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DỤNG CỤ, PHÔI HÀN 139 TÍNH CHẾ ĐỘ HÀN 141 KỸ THUẬT HÀN GIÁP MỐI THÉP TẤM VỊ TRÍ 3G 142 CÁCH KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN 3G 145 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN 147 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG 147 PHỤ LỤC 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 Trang DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1: Đường đặc tính ngồi nguồn điện hàn 32 Hình 2: Sơ đồ máy hàn điện hồ quang 32 Hình 3: Sơ đồ cấu tạo máy biến áp hàn xoay chiều 33 Hình 4: Sơ đồ nguyên lý máy hàn xoay chiều có lõi từ di động 34 Hình 1.5: Sơ đồ nguyên lý máy hàn xoay chiều có cuộn dây chuyển động 35 Hình 6: Sơ đồ nguyên lý máy hàn chỉnh lưu pha 36 Hình 7:a) Sự biến thiên dòng điện nguồn - b) Sự biến thiên dịng chỉnh lưu 36 Hình 8: Sơ đồ nguyên lý máy hàn chỉnh lưu ba pha 37 Hình 9: Đồ thị biến thiên dịng điện chỉnh lưu pha 37 Hình 10: Các loại mặt nạ hàn 38 Hình 11: Các loại kìm hàn điện hồ quang tay 39 Hình 12: Các loại cáp hàn 39 Hình 13: Các loại kẹp nối mass 39 Hình 14: Máy mài cầm tay 39 Hình 15: Các loại tủ sấy que hàn 40 Hình 16: Dụng cụ làm mối hàn 40 Hình 17: Sự trì hồ quang hàn 50 Hình 18: Các giai đoạn hình thành hồ quang 50 Hình 19: Sơ đồ nguyên lý hàn điện hồ quang tay 51 Hình 20: Cấu tạo vùng ảnh hưởng nhiệt liên kết hàn giáp mối chữ V 52 Hình 21: Phương pháp chuyển động que hàn hình đường thẳng 57 Hình 22: Phương pháp chuyển động que hàn theo hình đường thẳng lại 57 Hình 23: Phương pháp chuyển động que hàn hình cưa, cưa lệch 58 Hình 24: Phương pháp chuyển động que hàn hình bán nguyệt 58 Hình 25: Phương pháp chuyển động que hàn theo hình tam giác 59 Hình 26: Phương pháp chuyển động đưa que hàn hình trịn hình trịn lệch 59 Hình 27: Các liên kết hàn 59 Hình 28: Các dạng vát mép mối hàn giáp mối 63 Hình 29: Sơ đồ vị trí mối hàn không gian 63 Hình 30: Phân loại vị trí hàn góc theo tiêu chuẩn Mỹ 65 Hình 31: Phân loại vị trí hàn giáp mối theo tiêu chuẩn Mỹ 65 Hình 32: Các tư hàn kiểm tra phân loại theo ISO 6947 66 Hình 33: Tư hàn kiểm tra theo tiêu chuẩn Mỹ so sánh với ISO 6947 67 Hình 34: Mối hàn bị nứt 68 Hình 35: Các dạng nứt 68 Hình 36: Mối hàn bị rỗ khí 69 Hình 37: Mối hàn lẫn xỉ 70 Hình 38: Mối hàn không ngấu 71 Hình 39: Khơng thấu liên kết 71 Hình 40: Mối hàn không ngấu 73 Hình 41: Mối hàn chồng mép 73 Hình 42: Tác động từ trường riêng lên hồ quang 75 Hình 43: Góc nghiêng điện cực thổi lệch hồ quang 75 Hình 44: Một giải pháp loại bỏ thổi lệch từ hàn ống 76 Hình 45: Độ lồi mức 76 Hình 46: Thấu mức 76 Hình 47: Mối hàn bị lệch mép 77 Trang Hình 48: Mối hàn bị thủng 77 Hình 49: Hàn khơng gian hẹp phải có quạt hút 79 Hình 50: Tác động khói lên thợ hàn hàn hồ quang tay 80 Hình 51: Tiếp xúc mạch điện khơng tốt dễ gây cháy nổ 80 Hình 1: Bản vẽ chi tiết mối hàn góc vị trí 1F 82 Hình 2: Chuẩn bị phơi hàn 83 Hình 3: Quy cách hàn đính phơi 84 Hình 4: Dùng đồ gá để hàn đính phơi 84 Hình 5: Vị trí phơi hàn 1F 85 Hình 6: Gây hồ quang 85 Hình 7: Góc độ que hàn vị trí 1F 86 Hình 8: Thứ tự đường hàn góc chữ T vị trí 1F 86 Hình 9: Kích thước mối hàn 1F 87 Hình 10: Mối hàn cháy chân 87 Hình 11: Mối hàn không ngấu 88 Hình 12: Mối hàn bị ngậm xỉ 89 Hình 13: Mối hàn chồng mép 89 Hình 14: Dụng cụ đo kiểm mối hàn góc 90 Hình 15: Một số hình ảnh sai trình hàn 92 Hình 1: Bản vẽ chi tiết mối hàn giáp mối thép vị trí 1G 94 Hình 2: Chuẩn bị phơi hàn giáp mối có vát mép 95 Hình 3: Hàn đính phơi 96 Hình 4: Góc độ que hàn hàn 1G 97 Hình 5: Phương pháp dao động que hàn 98 Hình 6: Lỗ thâm nhập hồ quang hàn lớp lót vị trí 1G 98 Hình 7: Mài nối mối hàn hàn lớp lót vị trí 1G 98 Hình 8: Kích thước lớp hàn lót mối hàn 1G 98 Hình 9: Kích thước lớp hàn đầy mối hàn 1G 99 Hình 10: Kích thước lớp hàn phủ mối hàn 1G 99 Hình 11: Mối hàn bị ngậm xỉ 100 Hình 12: Mối hàn không ngấu 101 Hình 13: Mối hàn rỗ khí 102 Hình 14: Mối hàn cháy chân 102 Hình 15: Mối hàn cháy thủng 103 Hình 1: Bản vẽ chi tiết mối hàn góc 2F 107 Hình 2: Chuẩn bị phơi hàn góc chữ T 108 Hình 3: Hàn đính phơi góc 2F 109 Hình 4: Gây hồ quang 110 Hình 5: Góc độ que hàn hàn 2F 110 Hình 6: Kích thước lớp hàn thứ mối hàn 2F 110 Hình 7: Phương pháp dao động que hàn 111 Hình 8: Góc độ kích thước đường hàn thứ lớp hàn thứ mối hàn 2F 111 Hình 9: Góc độ Kích thước đường hàn thứ lớp hàn thứ mối hàn 2F 112 Hình 10: Thứ tự hàn mối hàn 2F hàn nhiều lớp (1-2-3-4-5-6) 112 Hình 11: Mối hàn cháy chân 112 Hình 12: Mối hàn khơng ngấu 113 Hình 13: Mối hàn chồng mép 114 Hình 14: Dụng cụ đo kiểm mối hàn góc 115 Trang Hình 1: Bản vẽ chi tiết mối hàn giáp mối có vát mép vị trí ngang 119 Hình 2: Chuẩn bị phơi hàn giáp mối có vát mép 120 Hình 3: Hàn đính phơi 120 Hình 4: Góc độ que hàn hàn 2G 122 Hình 5: Lỗ thâm nhập hồ quang hàn lót vị trí 2G 122 Hình 6: a)Kích thước lớp hàn lót 2G ; b) Cách mài nối mối hàn lót 2G 123 Hình 7: Kích thước lớp hàn đầy mối hàn 2G 123 Hình 8: Kích thước lớp hàn phủ mối hàn 2G 124 Hình 9: Mối hàn khơng ngấu 125 Hình 10: Mối hàn rỗ khí 125 Hình 11: Mối hàn chồng mép 125 Hình 12: Mối hàn bị cháy thủng 126 Hình 1: Bản vẽ chi tiết mối hàn góc chữ T 130 Hình 2: Chuẩn bị phơi hàn góc 131 Hình 3: Hàn đính phơi góc chữ T 131 Hình 4: Góc độ phương pháp dao động que hàn hàn góc vị trí 3F 133 Hình 5: Kích thước lớp hàn thứ 133 Hình 6: Góc độ phương pháp dao động que hàn hàn góc vị trí 3F 133 Hình 7: Kích thước mối hàn góc 3F 134 Hình 8: Trình tự hàn mối hàn nhiều lớp (1-2-3-4) 134 Hình 9: Mối hàn cháy chân 135 Hình 10: Mối hàn khơng ngấu 135 Hình 1: Bản vẽ chi tiết mối hàn giáp mối vị trí 3G 139 Hình 2: Chuẩn bị phơi hàn giáp mối có vát mép 140 Hình 3: Hàn đính phơi 141 Hình 4: Góc độ que hàn hàn vị trí 3G 142 Hình 5: Lỗ thâm nhập hồ quang hàn 3G 142 Hình 6: Kích thước lớp hàn lót cách mài nối mối hàn hàn lớp lót mối hàn 3G 143 Hình 7: Góc độ hàn lớp đầy 143 Hình 8: Kích thước lớp hàn đầy 144 Hình 9: Kích thước lớp hàn phủ 144 Hình 10: Mối hàn bị ngậm xỉ 145 Hình 11: Mối hàn không ngấu 145 Hình 12: Mối hàn rỗ khí 146 Hình 13: Mối hàn cháy chân 146 Trang DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Ký hiệu loại mối hàn 23 Bảng 2: Nhiệt độ sấy số loại que hàn 44 Bảng 3: Độ ẩm trung bình que hàn 44 Bảng 4: Cơ tính kim loại mối hàn theo tiêu chuẩn TCVN 3223 -89 45 Bảng 5: Thành phần hoá học kim loại đắp theo TCVN 3223 -89 45 Bảng 6: Loại vỏ thuốc, dòng điện, vị trí hàn loại que hàn theo AWS A5.1 47 Bảng 7: Tính hàn thép lượng % Cacbon 54 Bảng 8: Các loại liên kết hàn (Types of Joints) ứng dụng 60 Bảng 9: Ký hiệu tên vị trí hàn theo AWS 64 Trang GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: Hàn hồ quang tay Mã số mô đun: HAN19MĐ03 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơ đun: 3.1 Vị trí: Là mơn đun bố trí cho sinh viên sau học xong môn học chung theo quy định học xong môn học bắt buộc đào tạo chuyên môn nghề từ mơn học HAN19MĐ01 đến HAN19MĐ02 3.2 Tính chất: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc 3.3 Ý nghĩa vai trị mơ đun: Hàn hồ quang tay mô đun bắt buộc CTĐT hàn hệ Cao Đẳng trung cấp Là mô đun quan trọng CTĐT, cung cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi nghề hàn Mục tiêu mô đun: 4.1 Về kiến thức: A1 Giải thích đầy đủ khái niệm hàn hồ quang tay A2 Nhận biết loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay A3 Đọc ký hiệu mối hàn bảntrên vẽ A4 Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc loại máy hàn hồ quang tay A5 Tính tốn chế độ hàn hồ quang tay phù hợp với chiều dày, tính chất vật liệu kiểu liên kết hàn 4.2 Về kỹ năng: B1 Hàn mối hàn 1F, 1G, 2F, 2G, 3F, 3G kết cấu hàn thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 4.3 Về lực tự chủ trách nhiệm: C1 Thực tốt cơng tác an tồn vệ sinh cơng nghiệp C2 Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, xác, trung thực sinh viên C3 Có ý thức tự giác, có tính kỷ luật cao, có tinh thần tập thể, có tránh nhiệm với công việc Nội dung mô đun 5.1 Chương trình khung Trang 10 - Để tránh khuyết tật điểm nối mối hàn hàn lớp lót cần mài điểm nối mối hàn hình 7.6 15÷ - - Lớp hàn lót xuyên ngấu sang mặt sau Start 1±0,5 5÷6 ° 75 Hình 6: Kích thước lớp hàn lót cách mài nối mối hàn hàn lớp lót mối hàn 3G b Hàn lớp đầy: - Gõ xỉ làm bề mặt lớp hàn lót - Chọn que hàn E7016, đường kính 3,2mm - Chọn dịng điện hàn (90 ~ 100) A - Chọn phương pháp dao động que hàn hình cưa bán nguyệt có dừng cạnh 90° - Góc độ que hàn hình 7.7 80° 70÷ Hình 7: Góc độ hàn lớp đầy Bài 7: Hàn giáp mối thép vị trí 3G Trang 143 - Hàn lớp đầy cho bề mặt cách mặt vật hàn khoảng 1mm 0,5÷1 Hình 8: Kích thước lớp hàn đầy c Hàn lớp phủ : hàn đường - Gõ xỉ làm bề mặt lớp hàn đầy - Chọn que hàn E7016, đường kính 3,2mm - Chọn dịng điện hàn (90 ÷ 100) A - Chọn phương pháp dao động que hàn hình cưa có dừng cạnh - Góc độ que hàn lớp hàn đầy - Phương pháp hàn giống lớp hàn đầy - Đường hàn phủ thứ chiếm 2/3 chiều rộng đường hàn, đường hàn phủ thứ đề lên ½ đường thứ - Điều chỉnh tốc độ hàn cho mối hàn có kích thước hình 7.8 1÷1,5 2,5±0,5 16±1 Hình 9: Kích thước lớp hàn phủ Bài 7: Hàn giáp mối thép vị trí 3G Trang 144 7.4 CÁCH KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MỐI HÀN 3G Mối hàn bị ngậm xỉ a Nguyên Nhân: - Dịng điện hàn thấp - Khơng làm vật hàn - Xỉ bị lẫn bề mặt chi tiết - Xỉ chảy tràn phía trước hồ quang b Biện pháp khắc phục: - Tăng dòng điện hàn - Dùng máy mài cầm tay bàn chải sắt làm vật hàn - Định vị lại vật hàn để kiểm sốt xỉ nóng chảy - Thợ hàn cần thay đổi góc nghiêng que hàn - Làm trơn bề mặt chi tiết - Cải thiện việc loại bỏ xỉ sau đường hàn Hình 10: Mối hàn bị ngậm xỉ Mối hàn không ngấu a Nguyên Nhân: - Dịng điện hàn thấp - Góc độ que hàn cách di chuyển que hàn khơng xác b Biện pháp khắc phục: - Tăng dòng điện hàn - Điều chỉnh góc độ que hàn 90o cách di chuyển que hàn thích hợp Hình 11: Mối hàn khơng ngấu Bài 7: Hàn giáp mối thép vị trí 3G Trang 145 Mối hàn rỗ khí Hình 12: Mối hàn rỗ khí a Nguyên nhân: - Vật liệu hàn bị ẩm, bề mặt chi tiết hàn hàn bị bẩn, dính dầu mỡ, gỉ… - Chiều dài hồ quang lớn, tốc độ hàn cao b Biện pháp khắc phục - Trước hàn vật liệu hàn phải sấy khô, bề mặt phải làm - Giữ chiều dài cột hồ quang ngắn, giảm tốc độ hàn - Sau hàn không gõ xỉ hàn ngay, kéo dài thời gian giữ nhiệt cho mối hàn Mối hàn cháy chân Hình 13: Mối hàn cháy chân a Nguyên nhân: - Dòng hàn lớn - Tốc độ hàn lớn - Thiếu dừng mép - Dao động ngang sai - Hồ quang dài, độ nghiêng que sai - Chiều dài hồ quang lớn, tốc độ hàn cao b Biện pháp khắc phục: - Điều chỉnh dòng điện tốc độ hàn phù hợp - Dừng mép Bài 7: Hàn giáp mối thép vị trí 3G Trang 146 - Giảm dao động ngang chuyển sang hàn nhiều lớp - Điều chỉnh hồ quang thích hợp 7.5 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn mắt thường Kiểm tra yếu tố sau: - Khuyết cạnh, chảy tràn, lẫn xỉ - Biến dạng vật hàn - Kim loại bắn tóe, xỉ hàn - Hình dạng mối hàn mặt trước mặt sau (chiều rộng mối hàn, chiều cao mối hàn vảy hàn) - Điểm đầu điểm cuối đường hàn 7.6 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH PHÂN XƯỞNG Sau kết thúc ca thực tập tất người có nhiệm vụ làm vệ sinh nơi làm việc, xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng Những chi tiết hàn xong cịn nóng đỏ cịn nóng ấm phải đặt khu vực cách ly Để đảm bảo an tồn sức khoẻ nhằm khơng ngừng nâng cao suất lao động, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất, người phải quán triệt tuân theo kỹ thuật an toàn lao động vệ sinh cơng nghiệp ❖ TĨM TẮT BÀI 7: 7.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ phơi hàn 7.2 Tính chế độ hàn 7.3 Kỹ thuật hàn 3G 7.4 Cách khắc phục khuyết tật mối hàn 7.5 Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn 7.6 An toàn lao động vệ sinh phân xưởng ❖ CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN BÀI 7: Góc độ que hàn mặt phẳng nằm ngang mối hàn 3G bao nhiêu? Nêu nguyên nhân cách khắc phục khuyết tật cháy thủng? Bài 7: Hàn giáp mối thép vị trí 3G Trang 147 PHỤ LỤC KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI THỢ HÀN ĐIỆN, HÀN HƠI I- NHỮNG YÊU CẦU CHUNG Những yêu cầu đào tạo nghề nghiệp: 1) Được phép làm công việc hàn điện, hàn hơi, thợ hàn đủ trình độ, có tuổi đời 18, cấp học viênkỹ thuật hay khóa đào tạo thợ hàn, làm việc theo ngành khơng q tháng (đối với người làm việc máy hàn tự động, nửa tự động hay máy hàn tiếp xúc thời gian khơng tháng) , huấn luyện phong cấp nơi làm việc phù hợp với đặc điểm công tác đường dẫn khí nhận sổ chứng nhận thợ hàn 2) Thợ hàn điện, nhận việc phải qua kiểm tra sức khỏe, qua hướng dẫn ban đầu hướng dẫn nơi làm việc kỹ thuật an tồn Sau tháng lần chuyển sang công việc mới, hay có thay đổi điều kiện làm việc, phải qua hướng dẫn bổ sung kỹ thuật an toàn 3) Việc kiểm tra lại kiến thức thợ hàn điện, phải thực hiện: a Thường xuyên 12 tháng lần b Khi nghỉ việc tháng c Trước phép làm việc lại, sau phải tạm nghỉ việc lý vi phạm qui trình cơng nghệ hay chất lượng công việc làm 4) Việc kiểm tra, bổ sung kiến thức thợ hàn điện, thực hiện: a Sau chuyển sang làm công việc hay chuyển sang làm theo phương pháp b Khi phải hàn chi tiết kim loại hay có thay đổi lớn cơng nghệ hàn 5) Nghiêm cấm thợ hàn điện, hơi: a Lơ việc sử dụng kìm hàn có điện b Cho phép người khác khơng có nhiệm vụ liên quan đến việc hàn tới gần chỗ làm việc khoảng cách mét c Cho phép thợ phụ làm việc họ chưa có kính bảo hộ d Sờ tay vào que hàn nóng bỏng, chỗ vật hàn bị nung nóng e Làm cơng việc hàn chỗ làm việc chưa chiếu sáng đầy đủ g Làm việc khơng khí bị nhiễm hay có tượng xì khói rị rỉ chất lỏng đường ống hoạt động bên cạnh h Cơng việc hàn cơng trình phép thực đạo trực tiếp người chịu trách nhiệm việc tiến hành cơng việc sinh lửa Sau có định cho phép kế hoạch thực cơng việc Phụ lục Trang 148 6) Khi phải hàn phía thùng thép, thợ hàn phải giầy cách điện, phải đội mũ cao su đứng lót cao su 7) Thợ hàn phải biết: a Các yêu cầu bậc thợ ghi sổ tra tiền lương – bậc thợ b Nội dung yêu cầu qui chế 8) Thợ hàn điện phải biết: a Làm công việc tương ứng với yêu cầu ghi sổ tra cứu tiền lương – bậc thợ b Thực cắt hơi, hàn điện điều kiện cho phép áp suất (20 – 50mm cột nước) khí tự nhiên đường ống c Xác định tự sửa chữa mối hàn hỏng d Sử dụng dụng cụ thiết bị cầm tay e Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân thiết bị bảo vệ g Cấp cứu sơ người bị nạn h Làm vệ sinh cá nhân i Sử dụng phương tiện dập lửa sơ 9) Thợ hàn điện, phải tôn trọng qui định trật tự sản xuất đó: a Phải làm việc với tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm cao b Phải chấp hành kỷ luật sản xuất c Không làm muộn, phải đảm bảo số gio làm việc qui định, không làm tình trạng say rượu d Khơng tự ý bỏ việc e Thực kịp thời thị cấp g Nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu công nghệ sản xuất, không để có sản phẩm hỏng, phải cố gắng đạt tiêu chất lượng công việc h Giữ gìn sẽ, gọn gàng chỗ làm việc thiết bị hàn i Khi điều công tác quan khác, không bắt tay vào làm việc chưa hướng dẫn nơi làm việc diều kiện làm việc loại công việc mới, chưa áp dụng biện pháp bổ sung bảo đảm an toàn sản xuất II- CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 10) Thợ hàn điện, cần nhớ việc vi phạm kỷ luật lao động qui phạm kỹ thuật an toàn dẫn đến hình thức kỷ luật, số trường hợp dẫn đến bị truy tố trước tịa án hình 11) Qui định hình thức kỷ luật mức sau: nhắc nhở; cảnh cáo; chuyển sang làm công việc khác với mức lương thấp thời hạn tháng; cho việc 12) Khi làm công việc đặc biệt nguy hiểm, kể việc nguy hiểm khí Trách nhiệm vi phạm qui tắc kỹ thuật an tồn khơng thuộc người huy cơng việc mà cịn thuộc thành viên đội sản xuất làm cơng việc Phụ lục Trang 149 13) Thợ hàn điện, phải bồi thường tài sản làm hỏng thiết bị, dụng cụ, trang bị, quần áo bảo hộ lao động, vật liệu khác lý vơ trách nhiệm III- CÁC TRÁCH NHIỆM VỀ NGHỀ NGHIỆP 14) Thợ hàn điện, phải làm công việc giao giải thích rõ với mục đích bảo đảm an tồn cho cho người xung quanh Trong trường hợp có nghi vấn, thợ hàn phải tìm gặp huy để giải thích cặn kẽ 15) Thợ hàn điện, phải nhớ rõ thời hạn hướng dẫn định kỳ, phải kịp thời tìm gặp huy trực tiếp để làm thủ tục hướng dẫn 16) Thợ hàn điện, phải thường xuyên nâng cao kiến thức qui chế này, nắm vững yêu cầu ghi 17) Thợ hàn điện, phải cần biết “qui tắc phong cấp cho hàn” 18) Thợ hàn điện phải bảo đảm giữ gìn thiết bị hàn ln ln tình trạng sẵn sàng làm việc để phịng cố phụ trách 19) Trước bắt đầu làm việc, thợ hàn phải biết: a Mặc quần áo bảo hộ lao động, mang theo phương tiện thiết bị bảo hộ lao động khác b Xem xét thu dọn lại chỗ làm việc, dọn bỏ vật không cần thiết c Xác định lại độ hoàn chỉnh thiết bị hàn d Đặt thùng nước cạnh chỗ làm việc e Xác định lại độ bền vững chi tiết kết cấu phải cắt, hàn, ổn định phần phải cắt rời g Che chở bình ơxy khỏi bị tia nắng mặt trời nung nóng h Trong vịng bán kính 5m cách nơi phát lửa, phải che chắn kết cấu dễ cháy kim loại hay Amiăng i Nối đất máy hàn di động hay xác định chăn bàn làm việc nối đất k Phải làm chỗ phải hàn khỏi sơn, dầu mỡ, nhựa, gỉ vết bẩn khác l Phải thận trọng: -Thổi Axetylen qua bình sinh khí, bình dập lửa, ống dẫn khí Axetylen, miệng phun que hàn -Thổi ôxy qua van giảm áp, ống dẫn khí ỗy m Trước làm công việc đặc biệt nguy hiểm, hoạch sản xuất qua hướng dẫn nơi làm việc phải làm quen với kế n Xác định chắn yêu cầu kỹ thuật an toàn làm công việc đặc biệt nguy hiểm thực o Khi có lửa thổi lùi, phải đóng van Axetylen, sau đóng van Ơxy làm nguội mỏ cắt cách nhúng vào nước Phụ lục Trang 150 p Không để áp suất bình ơxy thấp 0, at Trên bình hết khí, phải đậy nắp ghi chữ “Bình khơng” q Khi phải nghỉ hàn cắt, phải tắt lửa vặn chặt van que hàn (hay mỏ cắt) IV- NHỮNG YÊU CẦU VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY VÀ THIẾT BỊ: 20) Dụng cụ làm việc cất giữ tủ dụng cụ, hòm lưu động hay túi đựng dụng cụ Dụng cụ sắc nhọn cần có vỏ bọc đặc biệt 21) Dụng cụ phải ln hồn hảo, khơng bị mịn hỏng, phải mở cách 22) Chỗ cầm dụng cụ phải làm loại gỗ cứng, dai khô, chêm cẩn thận nêm sắt có ngạnh, chiều dài tay cầm búa tay phải lớn 300 mm; búa tạ 700 mm Tay cầm dũa, đục phải có vịng đai sắt chiều dài khơng 150 mm 23) Clê phải tương ứng với kích thước êcu đầu bulong, mỏ lết không bị lỏng vạ không bị sờn 24) Khi cần làm việc cao, phải buộc dụng cụ cầm tay lại hay mang chúng túi chuyên dụng Dụng cụ dùng để đào đất phải để cách mép ống thải (đống đất) 0, 5m 25) Tại phòng kín nơi dễ xảy nguy hiểm nổ tiến hành cơng việc nguy hiểm với khí, sử dụng dụng cụ không sinh tia lửa va đập (dụng cụ phải bôi trơn chất không gây cháy) 26) Khi sử dụng dụng cụ cần phải chấp hành yêu cầu sau: a Không làm việc trạng thái treo lơ lửng, khơng có điểm tựa b Phải sử dụng thiết bị giá lắp cố định Không nối cán Cle ống hay dụng cụ khác bị bật d Khi sử dụng đục phải đeo kính bảo hộ 27) Chỉ người huấn luyện đặc biệt sử dụng dụng cụ khí nén, khí điện 28) Để di chuyển bình khí nén, phải làm xe kéo có chỗ dựa nửa hình ơvan bọc phớt có đai giữ Xe kéo phải có mái che lật để tránh cho bình khí nén khỏi bị tia nắng mặt trời nung nóng V-CÁC QUI ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ: 29) Để phù hợp với tiêu chuẩn hành, thợ hàn điện, phát 01 quần áo bảo hộ với giày, mặt nạ phịng hộ lắp kính đặc biệt, mũ găng tay dài, tùy theo điều kiện làm việc mà phép dùng ủng cao su hay ủng chống lầy, thảm lót bảo hộ, mặt nạ phịng độc có ống nối dây lưng bảo vệ với dây bảo hiểm tính mạng 30) Để tránh bị bỏng giọt kim loại nóng chảy bắn vào, thợ hàn phải để ống quần trùm lên giày, cài hết cúc áo, không bỏ áo vào quần Phụ lục Trang 151 31) Nếu kim loại phải hàn có chứa chì, kẽm tạp chất khác, thợ hàn điện, phải sử dụng mặt nạ phịng độc có ống nối hay có bình lọc trường hợp xuất khí độc 32) Thợ phụ hàn phải mang kính che mắt, quần áo bảo hộ phải mặc giống thợ hàn Khi làm việc phải dùng găng tay vải bạt 33) Khi phải làm việc phía thùng kín hay thiết bị khác, thợ hàn điện, sử dụng mặt nạ phịng độc có ống nối, người chịu trách nhiệm tiến hành cơng việc phải kiển tra độ kín chỗ nối hồn chỉnh mặt nạ phịng độc 34) Mặt nạ phòng độc phải giao cho cá nhân, chọn theo kích thước đầu người 35) Một mặt nạ phịng độc có ống nối kiểu PS-1 bao gồm dây lưng bảo vệ dây báo hiệu cứu nạn Khi sử dụng mặt nạ phòng độc phải làm theo thứ tự sau: a Đeo vào xiết chặt dây lưng móc dây đeo vai b Nối ống với mặt nạ ống trung gian có nếp gấp (để làm cho đầu quay dễ dàng) c Dùng đai nhỏ cố định ống mềm nối với đai lưng (để cho ống mềm khỏi rơi khỏi vai) d Đeo mặt nạ, kiểm tra đọ kín, độ tin cậy chỗ nối với ống mềm cách bóp ống mềm chỗ nối với mặt nạ, khơng thở tức chỗ nối kín e Dùng cọc cắm để cố định đầu ống mềm chỗ khơng khí sạch, đặt ống ngược chiều với hướng gió g Khi bước vào khu vực có khí độc phải thở vào thật sâu để xác định lại hồn chỉnh mặt nạ phịng độc, phát thấy mùi lạ phải rời khỏi khu vực nhiễm độc, vào chỗ khơng khí lành 36) Khi đeo mặt nạ phòng độc, phải thở thật sâu nhẹ nhàng, không để ống bị gập bị kẹt 37) Thời gian làm việc liên tục có sử dụng mặt nạ phịng độc khơng 15 phút 38) Chỉ người kiểm tra sức khỏe đặc biệt phép làm việc có sử dụng mặt nạ phịng độc VI- NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN: 39) Chỉ làm việc thợ hàn điện, máy hàn, biến tất dụng cụ khác máy hàn khơng chun làm việc ngồi trời phải che chắn khỏi mưa, nắng gió 40) Trong q trình làm việc cần phải theo dõi tình trạng hồn hảo dây dẫn, thiết bị mở máy, kìm hàn Khơng để phần cách điện tay cầm bị giây dầu, mỡ, dầu điezen sản phẩm dầu khác 41) Phải theo dõi tránh cho cuộn dây máy hàn khỏi bị nước hay sản phẩm dầu mỡ bắn vào 42) Việc nối máy hàn vào lưới hay ngắt chúng khỏi lưới điện phải thợ điện thực Trước sửa chữa, phải tách máy hàn khỏi lưới điện Phụ lục Trang 152 43) Kìm hàn phải nối đơn giản cẩn thận với dây dẫn điện, phải giữ chặt que hàn 44) Khi phải hàn tư ngửa, thợ hàn phải dùng thảm lót bảo vệ 45) Các máy hàn di động phải có thiết bị nối đất phải có thiết bị chống đỡ máy di chuyển chuyên chở 46) Cấm đặt máy hàn đường dây điện, sau đặt máy, vỏ máy phải nối đất thiết bị nối đất di động 47) việc tiếp nhiên liệu cho máy phát điện phải thực nhờ thợ vận hành máy phát điện 48) Nghiêm cấm tiếp nhiên liệu máy chạy, lúc tiếp nhiên liệu phải đứng đầu hướng gió Khơng dể nhiên liệu bắn vào nguồn điện 49) Ống xả máy phát điện phải có phận dập tia lửa 50) Trong thời gian động làm việc, cấm: làm công việc sửa chữa máy, lắp thay dây curoa, kiểm tra dầu thùng nhiên liệu, chuyển chở máy chỗ khác 51) Tay quay khởi động phải có tay nắm quay lị so dùng để tách tay quay khỏi trục động sau khởi động 52) Khi khởi động động nhớ nắm tay vào tay nắm từ phía (chứ khơng phải nắm kín) 53) Dây dẫn dùng để kéo đến chỗ hàn không dùng dây trần, dây cáp phải nguyên vẹn, không bị hỏng lớp cách diện 54) Các công việc hàn tiến hành vị trí cách bình ơxxy, bình Axetylen, thùng dầu hỏa khoảng cách không 10m 55) Tại nơi làm công việc hàn phải dọn dầu mỡ vật liệu bốc lửa, phải có phương tiện cứu hỏa 56) Thợ hàn điện không phát tia lửa điện chưa báo trước cho người xung quanh biết chưa kéo kính hàn xuống che mặt 57) Các phịng kín, nơi tiến hành cơng việc hàn phải thơng gió Thể tích khơng khí gian phịng phải tính theo tiêu chuẩn 2000 m3 cho 1Kg que hàn phải dùng 58) Cấm mang vào hay cất giữ gian phòng hàn vật liệu dễ cháy nhiên liệu Nhất không dung xăng dầu để giặt quần áo hay rửa tay 59) Cấm thợ hàn điện không thay cầu chì, đấu máy vào nguồn điện hay làm việc sửa chữa máy 60) Chỉ nối biến máy hàn với lưới điện dây cáp ba lõi, lõi thứ ba phải nối với Bulông nối với đất vỏ biến với vỏ thiết bị khởi động VII- ỐNG DẪN KHÍ QUE HÀN, MỎ CẮT VÀ VIỆC SỬ DỤNG: 61) Các đoạn ống dẫn khí nối với đầu nối có đai Khơng dùng đầu nới đồng Phụ lục Trang 153 62) Cấm không để ống dẫn khí bị giây dầu mỡ sản phẩm dầu mỡ: mỡ bôi trơn, dầu mazut, nhiên liệu vật liệu bơi trơn có tác dụng ăn mòn ống 63) Cấm đặt ống dẫn khí lên đường ống nóng bỏng hay kéo ngang qua chúng, quấn ống quanh người hay dùng ống để kéo bình chứa khí 64) Khi ống dẫn khí ôxy bị bốc lửa, việc phải vặn chặt van bình ơxy Để tránh cho người khỏi bị bỏng, cấm gập ống lại với mục đích chặn dịng ơxy 65) Khi ống dẫn khí cháy bị bốc lửa, việc đàu tiên phải chặn dịng khí đến chỗ cháy cách vặn van bình khí cháy lại 66) Trước bắt đầu công việc, phải kiểm tra khả phun khí que hàn qua ống nối điều chỉnh lượng khí (đối với que hàn kiểu miệng phun) , kiểm tra xem van có bị hở không Chỗ que hàn mỏ cắt với ống nối van không lỏng lẻo; chỗ nối van bị hở, que hàn mỏ cắt phải đem sửa 67) Trước châm lửa vào que hàn phải xác định chắn miệng hàn que hàn không bị bụi bám Khi miệng hàn bị bụi bám kín, Phỉa thơng kim đồng, dùng kim sắt làm hỏng miệng hàn 68) Khi châm lửa vào que hàn hay mỏ cắt, phải mở van ơxy, sau mở van Axetylen Khi tắt lửa que hàn hay mỏ cắt, phải khóa van Axetylen, sau khóa van ôxy 69) Để tránh cho que hàn mỏ cắt bị nung nóng, thường xuyên tắt lửa, cần nhúng vào chậu nước lạnh khơng có váng mỡ 70) Cấm vung vẩy que hàn, mỏ cắt nóng bỏng, cấm dùng chúng đạp hay móc kéo vật khác, cấm treo que hàn hay mỏ cắt nóng bỏng lên giảm áp bình khí cháy đặt lên bình VIII- BỘ VAN GIẢM ÁP, BÌNH CHỨA KHÍ VÀ QUI TẮC SỬ DỤNG: 71) Bình chứa khí ơxy Axetylen phải ln ln hồn chỉnh kiểm nghiệm kịp thời, bình ơxy sơn mau xanh nước biển có hang chữ Oxy, bình Axetylen đucợ sơn màu trắng kẻ hàng chữ đỏ Axetylen; van bình phải có nắp đậy có ren, phần bán cầu phía bình phải có mã hiệu ghi rõ a Ký hiệu hàng hóa nhà máy chế tạo b Số thứ tự bình c Tháng năm chế tạo d Năm kiểm nghiệm e Trọng lượng thực tế bình khơng g Áp suất làm việc (kg/cm3) h Dung tích bình (lít) i Ký hiệu phòng kiểm tra kỹ thuật nhà máy chế tạo 72) Thợ hàn không phép tháo sửa chữa giảm áp Bộ giảm áp bị hỏng phải thay Phụ lục Trang 154 73) Mỗi tuần lần giảm áp phải kiểm tra xem có rị rỉ khơng, van an tồn có ngun vẹn khơng 74) Bộ giảm áp phải có hai đồng hồ đo áp suất ống dẫn khí 75) Trong thời gian tiến hành công việc phải theo dõi số áp suất làm việc đồng hồ để theo dõi rò rỉ khí 76) Chỉ vặn chặt vịng ren nối giảm áp van bình chứa khí đóng 77) Cấm mở van bình cách gõ vào tay vặn, cần dùng Clê chuyên dùng để làm việc 78) Trong làm việc, bình chứa khí cháy phải dựng đứng, cịn góc nghiêng bình ơxy không nhỏ 15o so với đất 79) Các bình chứa khí phải chở xe có độ giảm xóc, bình phải có lót gỗ (có kht lõm bình vào) , có đai dây hay cao su bề rộng la 25mm (mỗi bình có hai đai) , tất bình phải xếp quay van phía 80) Việc xếp, dỡ bình khí phải hai hay nhiều người thực hiện, phải bảo đảm khơng để bình rơi hay va đập 81) Cấm chuyên chở hay cất giữ bình oxy với bình khí Axetylen hay với nhiên liệu vật liệu bôi trơn, với thiết bị khác IX- QUI TẮC AN TOÀN KHI HÀN ĐIỆN TẠI KHO XĂNG DẦU: 82) Thùng hay đoạn ống dẫn phải hàn cần tách rời khỏi hệ thống nối đất chung nối đất riêng biệt Bàn làm việc phải nối đất 83) Phụ nữ không làm phép làm cơng việc hàn điện phía thùng 84) Trước bắt đầu làm công việc hàn kho xăng dầu, máy bơm phải tắt, gian chứa phải thơng gió, lỗ hở cơng nghệ phải sửa chữa sạch, tách khỏi hệ thống chảy, lấy mẫu khơng khí gian chứa để xác định tỉ lệ khí gây nổ, cơng việc phải tiến hành, theo dõi hướng dẫn cho phép 85) Các thùng chứa axít, kiềm phải rửa cẩn thận làm cặn axit kiềm trước bắt đầu tiến hành công việc hàn Trong trường hợp hàn thùng chứa mà chưa xác định chứa loại chất lỏng phải làm thùng chứa xăng, thùng phải hấp rửa dung dịch Sôđa X- QUI TẮC VỆ SINH CÁ NHÂN: 86) Mục đích việc vệ sinh cá nhân thợ hàn điện, tăng cường khả phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, phịng nhiễm độc có tính chất nghề nghiệp 87) Thợ hàn điện, phải thi hành yêu cầu vệ sinh qui định cho ngành là: a Phải đảm bảo giữ gìn chỗ làm việc dụng cụ gọn gàng b Sứ dụng cẩn thận phương tiện phương tiện vệ sinh, sinh hoạt, quần áo bảo hộ phương tiện cá nhân Phụ lục Trang 155 c Phải rửa tay nước ấm xà phòng trước ăn d Chấp hành chế độ ăn uống phù hợp với đặc điểm điều kiện làm việc e Chấp hành chế độ làm việc nghỉ ngơi thích hợp g Khi thân nhiệt lên cao hay có triệu chứng mang bệnh khác phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ h Giày phải chọn vừa chân, không nên thắt chặt dây giày làm cho việc tuần hồn máu chân trở nên khó khăn 88) Khi mắc bệnh truyền nhiễm, quần áo giày bảo hộ người bệnh phải tiệt trùng, phương tiện phòng hộ cá nhân khác phải làm cồn 89) Để tránh bị ngộ độc, phải nghiêm cấm dùng xăng Metanol để rửa tay giặt quần áo XI- CÁC BIỆN PHÁP AN TỒN KHI LÀM CÁC CƠNG VIỆC ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM: 90) Các công việc đặc biệt nguy hiểm hàn là: a Các cơng việc nguy hiểm khí lửa b Công việc thực bên thiết bị bình chứa c Các cơng việc cao 91) Các cơng việc nguy hiểm khí cơng việc thực điều kiện có khí hay có khả xuất từ đường dẫn vào máy móc 92) Các cơng việc đặc biệt nguy hiểm tiến hành có lệnh cho phép đặc biệt, có kế hoạch thực có đạo trực tiếp cán cơng trình Trước bắt đầu làm công việc đặc biệt nguy hiểm, thợ hàn điện, phải làm quen với kế hoạch thực chúng Phải qua hướng dẫn kỹ thuật an tồn loại cơng việc 93) Khi làm việc phía thùng hay thiết bị chứa, thợ hàn buộc phải dùng mặt nạ phòng độc có ống nối, đeo dây lưng bảo hiểm dây kết thành dây chữ thập Có gắn dây báo hiệu cứu nạn hai người trơng coi phải sẵn sàng cứu nạn 94) Cấm tiến hành công việc hàn điện hàn Hơi nơi có nguy hiểm cháy nổ chưa lấy mẫu khơng khí Phụ lục Trang 156 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Kỹ thuật hàn Tác giả: Trương Công Đạt – NXB Giáo Dục - Công nghệ hàn kim loại Tác giả: Phạm Văn Tỳ - Sổ tay hàn Tác giả: Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà – NXB Khoa Học Kỹ Thuật - Thực hành hàn từ đến nâng cao Tác giả: Trần Văn Niên, Trần Thế San - NXB Đà Nẵng - Công nghệ hàn điện nóng chảy T1+T2 Tác giả: Ngơ Lê Thơng Tài liệu tam khảo Trang 157 ... phát triển nghành dầu khí, phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất Dưới đạo BGH Trường Cao Đẳng Dầu Khí, Khoa Cơ Khí Động Lực tiến hành biên soạn giáo trình “HÀN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN” dùng làm tài... CÁC LOẠI MÁY HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY VÀ DỤNG CỤ CẦM TAY 31 VẬT LIỆU HÀN HỒ QUANG TAY 40 NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH HÀN HỒ QUANG 48 CÁC LOẠI LIÊN KẾT HÀN VÀ MỐI HÀN CƠ BẢN 59... niệm hàn hồ quang tay A2 Nhận biết loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay A3 Đọc ký hiệu mối hàn bảntrên vẽ A4 Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc loại máy hàn hồ quang tay A5 Tính tốn chế độ hàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) - Trường Cao Đẳng Dầu Khí (năm 2020),