0

Getting started unit 8 lớp 12 the world of work vndoc com

5 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 18:38

Getting started Unit 8 lớp 12 The world of work VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH LỚP 12 SÁCH MỚI THEO UNIT UNIT 8: THE WORLD OF WORK - GETTING STARTED I Mục tiêu học Aims: By the end of the lesson, sts will be able to: - know the overall topic of Unit 8: “The world of work”, some vocabulary related to The world of work Objectives: + Topic: The world of work + Vocabulary: words and phrases related to the topic of The world of work II Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit lớp 12 The world of work Are we ready for work? Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work Listen and read Mai Nam nói chuẩn bị họ cho giới công việc Nghe đọc Bài nghe Hướng dẫn dịch: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Nam: Xin chào, Mai! Mai: Xin chào, Nam Làm thứ? Nam: Rất cảm ơn Tôi tìm thấy quảng cáo việc làm cho vị trí bồi bàn nhà hàng Tôi viết hồ sơ để xin việc Mai: Tôi nhìn thấy nó? Nam: Bạn u cầu xem quảng cáo việc làm? Được rồi, Mai: Oh, bạn xin việc này? Nhưng bạn học, Nam Nam: Vâng, cơng việc bán thời gian, làm việc vào cuối tuần Bố tơi khun tơi nên có số kinh nghiệm làm việc Mai: Vâng, mẹ nghĩ làm việc trường lãng phí thời gian Nam: Thật sao? Mai: Cô bảo tập trung vào việc học Cơ khun tơi anh tơi khơng nên tìm việc học xong đại học Cô đề nghị làm tất việc nhà cho chúng tơi để chúng tơi có thêm thời gian để học tập Nam: Tơi nghĩ mẹ bạn có lý riêng Tơi đốn muốn bạn anh trai bạn chuẩn bị tốt cho công việc tương lai bạn Mai: Tôi Ngày trở nên khó khăn để có cơng việc tốt Nam: Có, chủ nhân thường tìm kiếm cấp kinh nghiệm liên quan Họ muốn người xin việc để chứng minh kỹ phẩm chất họ Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Mai: Nghe thách thức Làm làm điều đó? Nam: Trước xin việc, cần chuẩn bị CV thư giới thiệu cẩn thận Họ nên bao gồm thông tin cấp có liên quan, kinh nghiệm kỹ Mai: Vâng, nhà tuyển dụng có thời gian để ứng dụng cách cẩn thận? Rất nhiều người tìm kiếm việc làm Nam: Bạn nói Thơng thường có nhiều người tìm kiếm xin vị trí Chỉ có người số họ chọn vào vấn Mai: Cuộc vấn việc làm quan trọng, ứng cử viên tốt tuyển dụng Có chí có hai ba vịng vấn! Nam: Vâng, sau nhân viên phải trải qua giai đoạn thử việc ban đầu chủ nhân đánh giá hiệu suất họ cung cấp số khóa đào tạo Nếu tất thứ họ xác nhận thường xun nhân viên Mai: Có vẻ cơng việc khó khăn kiếm cơng việc, tơi nghĩ nên bắt đầu học cách lấy CV thực hành kỹ vấn Read the conversation again Answer the questions about it Đọc trò chuyện lần Trả lời câu hỏi Đáp án He is writing a CV to apply for a part-time job Yes, he does He wants his son to get some work experience No, she doesn't She wants her to focus on her studies Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí They need to include information about their relevant qualifications, experience, and skills Because it is a period when the employer can assess the employee's performance and provide them with some training I think I am not ready for work because grade 12 is the most important time of one’s life, and we need to focus on our study to enter our dream university and prepare for future career Complete the text with the correct form of the words from the box Hồn thành văn với hình thức từ hộp Đáp án - job seeker; - job advertisements; - CV; - covering letter; - job interview; Hướng dẫn dịch Một người tìm việc người cố gắng tìm cơng việc Anh thường tìm kiếm tờ rơi tuyển dụng thông báo báo hội nghề ghiệp Nếu người tìm việc cảm thấy hứng thú với cơng việc nghĩ đủ tiêu chuẩn cho nó, phải chuẩn bị học bạ thông tin công việc làm, gọi CV hay sơ yếu lí lịch Anh ta cần gửi thư để cung cấp thêm thông tin gọi thư giới thiệu Nếu đơn anh đủ ấn tượng, gọi vấn, gặp gỡ Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí mà người vấn jpir người tìm việc câu hỏi đẻ xem có phải người phù hợp với cơng việc không Complete the sentences using the reporting verbs from the conversation Hoàn thành câu sử dụng động từ báo cáo từ trò chuyện Đáp án - asked; - advised; - told; - advised; - offered; Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 12 đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-12 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-12 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 12: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop12 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... liệu Tiếng Anh lớp 12 đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo Unit: https:/ /vndoc.com/ tieng-anh-lop -1 2 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 nâng cao: https:/ /vndoc.com/ tieng-anh-pho-thong-lop -1 2 Bài tập trắc... nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 12: https:/ /vndoc.com/ test/mon-tieng-anh-lop12 Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc.com | Hotline: 024 2242 6 188 ... career Complete the text with the correct form of the words from the box Hồn thành văn với hình thức từ hộp Đáp án - job seeker; - job advertisements; - CV; - covering letter; - job interview;
- Xem thêm -

Xem thêm: Getting started unit 8 lớp 12 the world of work vndoc com,