0

Màu vàng tiếng anh là gì? vndoc com

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:49

Màu vàng tiếng Anh là gì? VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 HỌC MÀU SẮC TRONG TIẾNG AN[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí HỌC MÀU SẮC TRONG TIẾNG ANH MÀU VÀNG TIẾNG ANH? YELLOW LÀ MÀU GÌ? Màu vàng tiếng Anh gì? Tiếng Anh màu vàng gì? Màu vàng tiếng Anh gì? - Yellow Màu vàng tiếng Anh đọc gì? Cách phiên âm màu vàng tiếng Anh? - /ˈjel.əʊ/ Ý nghĩa màu vàng tiếng Anh: Màu vàng màu sắc mặt trời, liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc, đồng thời màu thông thái mạnh mẽ Tuy nhiên tiếng Anh, màu vàng làm cho người ta nghĩ tới bệnh vàng da tính nhút nhát Tất sắc độ vàng tiếng Anh yellowish /ˈjɛləʊɪʃ/ vàng nhạt golden /ˈgəʊldən/ vàng óng(vàng kim loại) orange /ˈɒrɪnʤ/ vàng cam waxen /ˈwæksən/ vàng cam Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí pale yellow /peɪl ˈjɛləʊ/ vàng nhạt lime /laɪm/ vàng chanh apricot yellow /ˈeɪprɪkɒt ˈjɛləʊ/ vàng hạnh buff /bʌf/ vàng da bò tan /tỉn/ màu rám nắng 10 blond /blɒnd/ vàng hoe(tóc vàng hoe) 11 oil-gold /ɔɪl-gəʊld/ vàng thiếp dầu 12 fawn /fɔːn/ vàng nâu 13 melon /melən/ Màu dưa vàng 14 sunflower /´sʌn¸flauə/ Màu vàng rực 15 tangerine / tỉndʒə’ri:n/ màu quýt Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến màu vàng Thành ngữ ý nghĩa Ví dụ Peter knew what they were doing was wrong, but his yellow streak kept him from intervening Have a yellow streak có tính nhát gan, khơng dám làm Peter biết họ làm sai tính nhát gan anh ngăn anh can thiệp vào chuyện Yellow-bellied = a coward: kẻ nhát gan There are animal sightings, too, including mule deer and many cute Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí yellow-bellied marmots Cũng thấy số động vật, bao gồm nai chuột marmot nhút nhát đáng yêu That golden handshake was separate Điều khoản “cái bắt tay vàng” A golden handshake – số tiền lớn trả nghỉ hưu nghỉ việc lý từ phía cơng ty from the salary that they had been paid while soldiering Khoản tiền tách riêng từ phần lương mà họ nhận lúc phục vụ quân ngũ Because I did not buy that stock, I missed a golden opportunity to become a millionaire Golden opportunity hội vàng Tôi hội ngàn vàng để trở thành triệu phú khơng mua cổ phần Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh như: Tài liệu luyện kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ Tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... kỹ Tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com. .. dầu 12 fawn /fɔːn/ vàng nâu 13 melon /melən/ Màu dưa vàng 14 sunflower /´sʌn¸flauə/ Màu vàng rực 15 tangerine / tændʒə’ri:n/ màu quýt Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến màu vàng Thành ngữ ý nghĩa... ˈjɛləʊ/ vàng nhạt lime /laɪm/ vàng chanh apricot yellow /ˈeɪprɪkɒt ˈjɛləʊ/ vàng hạnh buff /bʌf/ vàng da bò tan /tỉn/ màu rám nắng 10 blond /blɒnd/ vàng hoe(tóc vàng hoe) 11 oil-gold /ɔɪl-gəʊld/ vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Màu vàng tiếng anh là gì? vndoc com,