0

Project unit 9 lớp 6 cities of the world vndoc com

5 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:29

Project Unit 9 lớp 6 Cities of the world VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN TIẾNG[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH MỚI THEO TỪNG UNIT UNIT CITIES OF THE WORLD - PROJECT I Mục tiêu học Aims: By the end of this lesson, students can - be more creative to design tourism posters Objectives: Vocabulary: Relate to the topic: Cities Of The World II Soạn giải Project tiếng Anh Unit lớp Cities of the world My day journey around the world • Choose five cities in the world that you want to visit • Find five interesting facts about each city • Design a poster Make sure to include the facts about the cities and some pictures! Hướng dẫn dịch: Chuyến hành trình ngày vịng quanh giới tôi! - Chọn thành phố giới mà bạn muốn đến thăm: Bangkok, Paris, London, New York, Sydney - Tim điểm thú vị thành phố - Thiết kế poster bao gồm thông tin ảnh Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Gợi ý: Ví dụ 1: Paris - Paris is the capital of France - More than 25 millions tourists visit Paris each year - The famous Eiffel Tower was build between 1887-1889 - The oldest bridge in Paris is called… the “New Bridge” - Victor Hugo is the most popular French writer in the world Hướng dẫn dịch Paris - Paris thủ đô nước Pháp - Hơn 25 triệu khách du lịch đến thăm Paris năm - Tháp Eiffel tiếng xây dựng từ năm 1887-1889 - Cây cầu cổ Paris gọi là… “Cầu Mới” - Victor Hugo nhà văn Pháp yêu thích giới Ví dụ 2: Washington: - It's not the capital of USA, but many people are confused it with Washington D.C, which is in the east of America - It has the biggest quantity of apple in America Hướng dẫn dịch Washington: Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - Nó khơng phải thủ đô Hoa Kỳ, nhiều người nhầm lẫn với Washington D.C, nằm phía đơng nước Mỹ - Nó có số lượng táo lớn Mỹ Ví dụ 3: Hong Kong - Country of bubble tea - Country of protests, specially students' protests Hướng dẫn dịch Hồng Kông - Đất nước trà sữa - Quốc gia biểu tình, biểu tình đặc biệt sinh viên Ví dụ 4: Tokyo - Tokyo (capital of the east) - Used to be called Edo, it's famous for fire and hot-tempered residents - Senso-ji Temple is the most ancients temple in Tokyo - Enjoy Nature at Ueno Park and Ueno Zoo - See the View from the Tokyo Skytree Hướng dẫn dịch Tokyo - Tokyo (thủ phía đơng) - Từng gọi Edo, nơi tiếng với cư dân nóng tính Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - Đền Senso-ji ngơi đền cổ kính Tokyo - Tận hưởng thiên nhiên Công viên Ueno Sở thú Ueno - Ngắm nhìn quang cảnh từ tháp truyền hình Tokyo Skytree Ví dụ 5: Seoul - Fashion Capital of Asia - Famous for Kpop music with many boygroups and girgroups such as Bigbang; Girl Generation; BTS; BLACKPINK, - Seokchon Lake with cherry blossoms festival - Myeondong is called the centre of fashion and foods - Gyeongbok Royal Palace has been in well preservation since 18th century Hướng dẫn dịch - Kinh đô thời trang Châu Á - Nổi tiếng làng nhạc Kpop với nhiều nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ như: Bigbang; Girl generation; BTS; BLACKPINK, - Hồ Seokchon với lễ hội hoa anh đào - Khu Myeondong mệnh danh trung tâm thời trang ẩm thực - Cung điện Hoàng gia Gyeongbok bảo quản tốt từ kỷ 18 Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 ... tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng-anh-lop -6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-pho-thong-lop -6 Trang chủ: ht... hotro @vndoc. com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng-anh-lop6 Trang... - Paris is the capital of France - More than 25 millions tourists visit Paris each year - The famous Eiffel Tower was build between 1887-18 89 - The oldest bridge in Paris is called… the “New Bridge”
- Xem thêm -

Xem thêm: Project unit 9 lớp 6 cities of the world vndoc com,