0

De thi tieng anh lop 1 hoc ki 2 sach ket noi tri thuc nam 2021 so 3

3 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:00

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề thi Tiếng Anh lớp học kì sách Kết nối tri thức năm 2021 số Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại I/ Look at the pictures and complete the word _ e m o n _ o n k e y b a _ a n a s _ u r t l e _ i n _ o w p _ t II/ Look at the pictures and answer the questions I have a _ How many mangoes? What is that? That is a Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí What you like? I She’s having III/ Reorder these words to have correct sentences turtle/ see/ He/ can/ a/ / Point/ foot/ to/ your/ / see?/ How/ birds/ can/ many/ you/ I/ a/ teddy bear/ see/ can/ / -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp học kì sách Kết nối tri thức năm 2021 số I/ Look at the pictures and complete the word lemon monkey bananas turtle window pot II/ Look at the pictures and answer the questions I have a car Six That is a tiger Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí I like fish She’s having noodles III/ Reorder these words to have correct sentences He can see a turtle Point to your foot How many birds can you see? I can see a teddy bear Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-1-canh-dieu Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com /tieng- anh- lop- 1- canh-dieu Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 618 8 ... a/ teddy bear/ see/ can/ / -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp học kì sách Kết nối tri thức năm 20 21 số I/ Look at the pictures and complete the word lemon monkey bananas... | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 618 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí I like fish She’s having noodles III/ Reorder these words to have correct sentences
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tieng anh lop 1 hoc ki 2 sach ket noi tri thuc nam 2021 so 3,