0

De thi tieng anh lop 1 hoc ki 2 sach chan troi sang tao nam 2021 de 3

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:00

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề thi Tiếng Anh lớp học kì sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại I/ Write “A” or “An” apple umbrella boy jug elephant II/ Look at the picture and complete the words _ e a _ d _ c _ l _ l l _ p _ p _ a _ III/ Count and write _ mangoes _ cats _ elephants Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí IV/ Reorder these words to have correct sentences Is/ plane/ a/ it/ ?/ _ this?/ is/ What/ _ lunchbox/ I/ have/ my/ / _ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp học kì sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề I/ Write “A” or “An” an apple an umbrella a boy a jug an elephant II/ Look at the picture and complete the words pear duck lollipop hat III/ Count and write Ten mangoes Two cats Four elephants IV/ Reorder these words to have correct sentences Is it a plane? What is this? I have my lunchbox Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-1-chan-troi-sang-tao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... 618 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com /tieng- anh- lop- 1- chan- troi- sang- tao Trang chủ:... _ lunchbox/ I/ have/ my/ / _ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp học kì sách Chân trời sáng tạo năm 20 21 - Đề I/ Write “A” or “An” an apple an umbrella a... Reorder these words to have correct sentences Is it a plane? What is this? I have my lunchbox Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 618 8 Thư
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tieng anh lop 1 hoc ki 2 sach chan troi sang tao nam 2021 de 3,