0

Soạn anh 6 unit 2 language focus sgk cánh diều vndoc com

4 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 10:04

Soạn Anh 6 Unit 2 Language Focus SGK Cánh Diều VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Soạn[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Soạn Anh Unit Language Focus SGK Cánh Diều Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại A Listen and read Then repeat the conversation and replace the words in blue (Nghe đọc Sau lặp lại đoạn hội thoại thay từ màu xanh) B Practice with a partner Replace any words to make your own conversation (Luyện tập với bạn học Thay từ để tạo đoan hội thoại cho riêng bạn.) Hướng dẫn dịch Stig: This is my parrot / lizard / frog His name is Otto (Đây vẹt / thằn lằn / ếch tớ Tên Otto.) Nadine: Wow! He's amazing! He's really beautiful (Wow! Trơng thật tuyệt! Nó đẹp!) Nadine: He's very colorful / beautiful / small (Nó nhiều màu sắc / đẹp / nhỏ nhắn.) Stig: Yes, he is (Ừa, rồi!) Nadine: Is he noisy / quiet / friendly? (Nó có ồn / yên lặng / thân thiện không?) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Stig: Yes, he is He is very noisy / quiet / friendly (Có Nó ồn / yên lặng / thân thiện.) Nadine: And he's really big / scary / noisy! Argh! (Và to / đáng sợ / ồn ào! Ôi trời!) Hướng dẫn dịch Miêu tả vật - Tính từ dạng so sánh Thằn lằn trông đáng kinh ngạc Chúng tĩnh lặng Chúng yên lặng loài chim Chúng nhỏ bé Chúng nhỏ lồi chó Báo đốm to Chúng to thằn lằn Vẹt ồn Chúng ồn khỉ.) Hổ đẹp đẽ Chúng đẹp vẹt C Listen Circle the words you hear (Nghe Khoanh vào từ bạn nghe được.) Frogs are (noisy / quiet) Jaguars are (big / small) Parrots are (ugly / beautiful) Monkeys are (shy / friendly) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Lizards are (scary / beautiful) Gợi ý đáp án noisy big beautiful friendly scary Hướng dẫn dịch Những ếch ồn Những báo đốm to Những vẹt đẹp đẽ Những khỉ thân thiện Những thằn lằn đáng sơ D Write the questions about the animals in C Then ask a partner to answer them (Viết câu hỏi lồi vật phần C Sau hỏi trả lời với bạn học.) monkeys / quieter / parrots => Are monkeys quieter than parrots? frogs/shier / jaguars => ? jaguars / friendlier / parrots => ? parrots / quieter / jaguars => ? lizards / more beautiful / monkeys => ? Gợi ý đáp án Are frogs shier than jaguars? Are jaguars friendlier than parrots? Are parrots quieter than jaguars? Are lizards more beautiful than monkeys? Hướng dẫn dịch Có phải khỉ yên lặng vẹt? Có phải ếch rụt rè báo đốm? Có phải báo đốm thân thiện vẹt? Có phải vẹt yên lặng báo đốm? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Có phải thằn lằn đẹp khỉ? E Play a memory game Work in a group Use the photos in this unit to help you (Chơi trị luyện trí nhớ Làm việc theo nhóm Sử dụng tranh để luyện tập.) Hướng dẫn Student A: Tigers are big (Hổ to lớn.) Student B: Tigers are big, and frogs are ugly (Hổ to lớn, ếch xấu xí.) Student C: Tigers are big Frogs are ugly, and monkeys are noisy (Hổ to lớn Ếch xấu xí, khỉ ồn ào.) Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop6 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- pho-thong-lop6 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 61 88 ... trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 61 88 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Có phải thằn lằn đẹp khỉ? E Play a memory game Work in a group Use the photos in this unit to help... (shy / friendly) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 61 88 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Lizards are (scary /
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn anh 6 unit 2 language focus sgk cánh diều vndoc com,