0

File 20221021 080831 fyfu9

17 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 05:41

BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾUBIỆN PHÁPTẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU”Tác giả: Đinh Thị Dương ThuyềnĐơn vị: Trường Tiểu học Nhơn Lộc thị xã An Nhơn1. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ của khoa học mà nhất là ngành khoa học máy tính – Công nghệ thông tin góp phần vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy và xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Tin học cũng như yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để hòa nhập với thời đại công nghệ đó, đòi hỏi thế hệ trẻ phải năng động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống. Việc tạo sự năng động, sáng tạo, tự tin phải được hình thành dần khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà đặc biệt khi các em còn đang ở cấp Tiểu học.Trong chương trình học môn tin học ở tiểu học có rất nhiều nội dung quan trọng giúp học sinh hình thành những kỹ năng cơ bản để sử dụng máy tính, trong đó có chủ đề Thiết kế bài trình chiếu giúp học sinh luyện tập nhiều thao tác để thực hiện kỹ năng trên máy tính. Chủ đề này được học sinh làm quen trong chương trình tin học tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5. Khi được giáo viên giảng dạy các tiết dạy có sử dụng phần mềm trình chiếu, học sinh vô cùng phấn khích và có thể áp dụng các kiến thức đã học để thiết kế một bài trình chiếu hoàn chỉnh theo ý muốn của mình. Qua đó, các em có thể tập thuyết trình các vấn đề trong cuộc sống, dần dần hình thành cho các em khả năng hùng biện trước đám đông, làm hành trang khi các em học tiếp lên các cấp học cao hơn cũng như ra đời sống xã hội. Tuy nhiên, để có được một bài trình chiếu hoàn chỉnh lại là một vấn đề không dễ cho học sinh. Đa số học sinh nắm nội dung bài một cách sơ sài nên không khắc sâu được những phần kiến thức cần lĩnh hội, nhanh quên các nội dung cần ghi nhớ. Học sinh chưa vận dụng được nội dung đã học vào thực tế, chưa phát huy được tích cực trong giờ học, chưa tự tìm tòi để phát hiện ra kiến thức.Xuất phát từ những lý do trên tôi đưa ra: Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học chủ đề Thiết kế bài trình chiếu” nhằm khơi dậy ở các em sự hứng thú, đam mê phần mềm trình chiếu cũng như môn Tin học đồng thời kích thích trí thông minh của các em, khơi dậy ở các em những khả năng còn “ngủ quên” trong chính con người bé nhỏ của các em.2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:2.1. Cơ sở lý luận:M.Gorki từng nói: Thiên tài nảy nở từ tình yêu đối với công việc. Khi ta cảm thấy hứng thú thì bất kỳ việc gì chúng ta đều làm việc hiệu quả. Cùng với tự giác, hứng thú cũng làm nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập đạt kết quả cao, có khả năng khơi dậy mạch nguồn của sự sáng tạo.Thực chất của việc dạy học là truyền cảm hứng và đánh thức khả năng tự học của người học. Còn nếu quan niệm người dạy truyền thụ, người học tiếp nhận thì người dạy dù có hứng thú và nỗ lực đến mấy mà chưa truyền được cảm hứng cho học sinh, ch¬ưa làm cho người học thấy cái hay, cái thú vị, giá trị chân thực mà tri thức đem lại thì giờ dạy vẫn không có hiệu quả. Người học chỉ tự giác, tích cực học tập khi họ thấy hứng thú. Hứng thú không tự nhiên nảy sinh và khi đã nảy sinh nếu không duy trì, nuôi dưỡng cũng có thể bị mất đi. Hứng thú được hình thành, duy trì và phát triển nhờ môi trường giáo dục với vai trò dẫn dắt, hướng dẫn, tổ chức của giáo viên. Giáo viên là người có vai trò quyết định trong việc phát hiện, hình thành, bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh.2.2. Cơ sở thực tiễn:Đối với học sinh tiểu học, chủ đề Thiết kế bài trình chiếu là chủ đề khá mới. Để học sinh thành thạo các thao tác trong phần mềm, thiết kế hoàn thiện được một bài trình chiếu cũng là nỗi băng khoăn lớn của giáo viênQua thực tế dạy học môn Tin học tại trường Tiểu học Nhơn Lộc tôi nhận thấy:+ Đa số học sinh đều cho rằng phần này khó, nhiều thao tác các em không nhớ hết, sợ đứng trước đám đông để trình bày bài trình chiếu của mình. + Trong mỗi lớp học đều có học sinh chưa hứng thú với phần mềm, các em không quen với cách thực hiện các thao tác, các em tiếp thu bài còn chậm. Từ đó các em chưa hình dung được thuyết trình là làm như thế nào,vận dụng các bài trình chiếu để thuyết trình là làm sao. + Không thắc mắc hay đòi hỏi giáo viên phải giải thích cặn kẽ những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ. Không khí của lớp rất buồn tẻ hoặc ít sôi nổi khi học sinh không thực hiện được yêu cầu của giáo viên. “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU” Tác giả: Đinh Thị Dương Thuyền Đơn vị: Trường Tiểu học Nhơn Lộc thị xã An Nhơn ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong giai đoạn nay, bùng nổ khoa học mà ngành khoa học máy tính – Cơng nghệ thơng tin góp phần vào cách mạng công nghiệp 4.0 diễn tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội nhiều quốc gia Đảng Nhà nước ta nhận thấy xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng Tin học yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Để hòa nhập với thời đại cơng nghệ đó, địi hỏi hệ trẻ phải động, sáng tạo, tự tin sống Việc tạo động, sáng tạo, tự tin phải hình thành dần em cịn ngồi ghế nhà trường mà đặc biệt em cịn cấp Tiểu học Trong chương trình học mơn tin học tiểu học có nhiều nội dung quan trọng giúp học sinh hình thành kỹ để sử dụng máy tính, có chủ đề Thiết kế trình chiếu giúp học sinh luyện tập nhiều thao tác để thực kỹ máy tính Chủ đề học sinh làm quen chương trình tin học tiểu học từ lớp đến lớp Khi giáo viên giảng dạy tiết dạy có sử dụng phần mềm trình chiếu, học sinh vơ phấn khích áp dụng kiến thức học để thiết kế trình chiếu hồn chỉnh theo ý muốn Qua đó, em tập thuyết trình vấn đề sống, hình thành cho em khả hùng biện trước đám đông, làm hành trang em học tiếp lên cấp học cao đời sống xã hội Tuy nhiên, để có trình chiếu hồn chỉnh lại vấn đề khơng dễ cho học sinh Đa số học sinh nắm nội dung cách sơ sài nên không khắc sâu phần kiến thức cần lĩnh hội, nhanh quên nội dung cần ghi nhớ Học sinh chưa vận dụng nội dung học vào thực tế, chưa phát huy tích cực học, chưa tự tìm tòi để phát kiến thức Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Xuất phát từ lý đưa ra: Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” nhằm khơi dậy em hứng thú, đam mê phần mềm trình chiếu mơn Tin học đồng thời kích thích trí thơng minh em, khơi dậy em khả cịn “ngủ qn” người bé nhỏ em GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 2.1 Cơ sở lý luận: M.Gorki nói: Thiên tài nảy nở từ tình yêu công việc Khi ta cảm thấy hứng thú việc làm việc hiệu Cùng với tự giác, hứng thú làm nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập đạt kết cao, có khả khơi dậy mạch nguồn sáng tạo Thực chất việc dạy học truyền cảm hứng đánh thức khả tự học người học Còn quan niệm người dạy truyền thụ, người học tiếp nhận người dạy dù có hứng thú nỗ lực đến mà chưa truyền cảm hứng cho học sinh, chưa làm cho người học thấy hay, thú vị, giá trị chân thực mà tri thức đem lại dạy khơng có hiệu Người học tự giác, tích cực học tập họ thấy hứng thú Hứng thú không tự nhiên nảy sinh nảy sinh khơng trì, ni dưỡng bị Hứng thú hình thành, trì phát triển nhờ mơi trường giáo dục với vai trò dẫn dắt, hướng dẫn, tổ chức giáo viên Giáo viên người có vai trị định việc phát hiện, hình thành, bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh 2.2 Cơ sở thực tiễn: Đối với học sinh tiểu học, chủ đề Thiết kế trình chiếu chủ đề Để học sinh thành thạo thao tác phần mềm, thiết kế hồn thiện trình chiếu nỗi băng khoăn lớn giáo viên Qua thực tế dạy học môn Tin học trường Tiểu học Nhơn Lộc nhận thấy: + Đa số học sinh cho phần khó, nhiều thao tác em không nhớ hết, sợ đứng trước đám đông để trình bày trình chiếu + Trong lớp học có học sinh chưa hứng thú với phần mềm, em không quen với cách thực thao tác, em tiếp thu chậm Từ em chưa hình dung thuyết trình làm nào,vận dụng trình chiếu để thuyết trình Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” + Khơng thắc mắc hay địi hỏi giáo viên phải giải thích cặn kẽ vấn đề mà chưa hiểu rõ Khơng khí lớp buồn tẻ sơi học sinh không thực yêu cầu giáo viên + Hầu hết em học thiếu tập trung, có thái độ thụ động thờ việc học Trên lớp không ý nhà lại học cũ nên kiến thức nắm hời hợt khó vận dụng lý thuyết để thực hành + Nhiều em học sinh chưa thấy lợi ích mà máy tính mang lại cho người, chưa có ý thức học tập mơn Chất lượng học sinh chưa thật tốt, em nhanh nhớ nhanh quên, chưa có đầu tư tìm tịi tri thức Do phần đặc thù học sinh địa bàn vùng nơng thơn hồn cảnh gia đình khó khăn nên số lượng học sinh có máy tính cá nhân nhà ít, học sinh khơng có nhiều thời gian tiếp xúc với máy tính Theo tìm hiểu lớp trung bình 30 học sinh có đến em nhà có trang bị máy vi tính Đây số so với học sinh trường thành phố Nhà số học sinh có máy bố mẹ khơng biết hướng dẫn em khơng có ý thức tự rèn nhà mà chủ yếu chơi trị chơi giải trí Do đa số em học sinh tiếp xúc với máy vi tính trường  chủ yếu, dẫn đến việc tự rèn luyện kỹ thực hành với em nhà còn rất hạn chế, nên việc học tập học sinh mang tính thụ động   Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Thực tế cho thấy, mức độ hứng thú kết hoàn thành chủ đề Thiết kế trình chiếu trường Tiểu học Nhơn Lộc (tại điểm trường Tân Lập) chưa cao, cụ thể qua số liệu khảo sát sau: KHỐI Số Lượng Kết khảo sát chủ đề: Thiết kế trình chiếu Mức độ hứng thú học chủ đề Thiết kế trình chiếu Hồn thành tốt Hồn thành Chưa hồn thành Rất hứng thú Hứng Bình thú thường Khơng hứng thú 84 30 49 17 26 37 79 34 39 15 30 31 80 11 35 34 18 29 27 Từ vấn đề nêu trên, giáo viên giảng dạy môn Tin học trường Tiểu học Nhơn Lộc, biết tầm quan trọng lợi ích áp dụng chủ đề vào môn học khác, tơi ln trăn trở, tìm cách giúp học sinh hào hứng học Từ đó, giáo viên dễ truyền đạt kiến thức để giúp học sinh học tốt chủ đề Thiết kế trình chiếu Chính vậy, tơi xin trình bày giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng cơng tác giảng dạy cá nhân Đó “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” 2.3 Mơ tả, trình bày nội dung biện pháp: Bước 1: Tạo hứng thú cho học sinh thơng qua việc thiết kế nhiều trị chơi phần mềm trình chiếu Bản thân tơi tâm đắt câu nói tiếng William A Warrd: “Người thầy trung bình biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” Bởi xã hội ngày nhiều thơng tin, có nhiều thứ hấp dẫn người, người thầy phải truyền cảm hứng việc học điều mẻ cho người học, hiểu tầm quan trọng việc học để từ học sinh có động lực học tập Phần mềm trình chiếu học sinh làm quen học kì II lớp giáo viên cho em xem trình chiếu thông qua Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” trị chơi khởi động tiết học có sử dụng phần mềm trình chiếu Trị chơi khởi động tiết học quan trọng học sinh tiểu học Nó vừa thoả mãn nhu cầu chơi, giải trí học sinh vừa góp phần phát triển chức tâm lí hình thành nhân cách cho em Khi tổ chức cách, hợp lí, trị chơi kích thích phát triển trí tuệ học sinh, tạo khơng khí thảo mái, vui tươi cho tiết học, góp phần tạo nên thành cơng tiết học Sử dụng trò chơi dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập, giao lưu; hình thành và rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực hiện Sử dụng trò chơi dạy học không chỉ giúp các em lĩnh hợi tri thức cách dễ dàng mà cịn giúp em củng cố khắc sâu kiến thức Trị chơi học tập trị chơi có luật nội dung cho trước, trò chơi nhận thức, hướng đến mở rộng, xác hố, hệ thống hố kiến thức có, nhằm  phát  triển lực  trí  tuệ, giáo dục lịng ham hiểu biết cho học sinh, có nội dung học tập kết hợp với hình thức chơi Khởi đầu tiết học, giáo viên thiết kế số dạng trị chơi trị chơi chữ, trị chơi lật mảnh ghép, trò chơi hái quả, trò chơi ong tìm hoa… Tùy vào mục đích, lối dẫn vào bài, nội dung câu hỏi mà giáo viên cần thiết kế trị chơi cho phù hợp Ví dụ: Để giới thiệu bàn phím, giáo viên sử dụng trị chơi chữ,mỗi chữ tương ứng với câu trả lời Nhiệm vụ học sinh chọn câu hỏi trả lời câu hỏi để lật mở chữ chọn Giáo viên cần tìm tịi thêm chức trigger để tạo trò chơi Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Sau trả lời câu hỏi hàng ngang, từ khóa hàng dọc bàn phím Từ giáo viên dễ vào dạy Giáo viên thiết kế trị chơi lật màu Nhiệm vụ học sinh trò chơi chọn màu trả lời câu hỏi có ô màu để làm ô màu chọn biến Sau học sinh làm cho ô màu chọn biến hình ảnh bàn phím dần Lúc giáo viên vào Trị chơi lật màu tương đối dễ thực Tơi nhận thấy trị chơi khơng áp dụng cho môn tin học mà cần áp dụng rộng rãi môn học khác để tăng hứng thú cho học sinh học Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Đó cách dẫn dắt từ cũ liên quan tới Hay giáo viên tạo nhiều trị chơi khác trò chơi hái táo để khởi động tiết học cách kiểm tra thao tác học trước Giáo viên sử dụng trò chơi để làm trò chơi củng cố tiết học Tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học thích trị chơi Sau tiết học, học sinh tiếp nhận thông tin, kiến thức làm cho tinh thần mệt mỏi thực trị chơi củng cố tiết học giúp cho em giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi để học môn đạt hiệu Đồng thời học sinh thực trị chơi thiết kế phần mềm trình chiếu, học sinh hứng thú với phần mềm, tạo tiền đề để học tới chủ đề Thiết kế trình chiếu học sinh có hứng thú học tập, tị mị để thiết kế trình chiếu để trình bày vấn đề theo ý kiến Bước 2: Tạo hứng thú cách tác động vào nội dung dạy học lớp Cấu trúc hứng thú bao gồm yếu tố: nhận thức, thái độ hành vi Cá nhân hứng thú với đối tượng yếu tố biểu rõ Khi cá nhân nhận thức ý nghĩa đối tượng cá nhân thích thú say mê q trình hoạt động Hứng thú học tập dạng hứng thú nhận thức Vậy để học sinh hứng thú học tập học đến chủ đề Thiết kế trình chiếu điều giáo viên cần giúp cho học sinh nhận thức lợi ích chủ đề Ví dụ: Để sau học sinh vận dụng phần mềm trình chiếu để học mơn học khác tạo trình chiếu theo chủ đề Chẳng hạn thuyết trình chủ đề: Bảo vệ môi trường hay giới thiệu quê hương em thuyết trình chay khơng hấp dẫn người nghe thuyết trình có kèm trình chiếu hình ảnh, video minh họa thu hút cho người xem Thực chất việc học tập chuỗi vấn đề đặt ra, nhìn nhận nhận thức vấn đề cao Khi giáo viên giúp em nắm cốt lõi nội dung kích thích em suy luận tìm tịi, phát triển nội dung khác Từ đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Sau giúp học sinh nhận thức vai trò, tầm quan trọng học, khiến cho nội dung học tập trở nên thú vị Các thầy xếp lại kiến thức sách giáo khoa theo phong cách chia nhỏ nội dung học Ở tiết học, giờ, phút người giáo viên hướng đến hình thành trì hứng thú cho học sinh Đó lời vào hấp dẫn, lời chuyển tiếp gây tò mò, hấp dẫn cho em học sinh Lúc chắn em tập trung lắng nghe Khi vào nội dung bài, giáo viên đặt nhiều câu hỏi gợi mở, theo sát nội dung học Câu hỏi đưa phải vừa sức với đối tượng học sinh tạo tâm lí vui vẻ, thoải mái Đảm bảo bạn có hội giơ tay phát biểu tránh trường hợp bạn thụ động dễ chán nản khơng thích học Nội dung học làm ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm làm gia tăng tỷ lệ học sinh xem hết giảng ghi nhớ kiến thức Thêm vào đó, việc học trở thành nhiệm vụ dễ hoàn thành, học sinh hào hứng, tự tin Giáo viên phải nắm rõ mục đích kiến thức, kỹ mà học sinh cần đạt sau buổi học để đúc kết truyền đạt cho học sinh Nội dung truyền đạt nên ngắn gọn, súc tích, đầy đủ ý nắm rõ nội dung học, có cách dẫn dắt hợp lý giúp em hiểu nhanh Ví dụ dạy bài: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trang trình chiếu: Khi hướng dẫn học sinh bước tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh Bài giáo viên sử dụng phương pháp dạy học trực quan hoạt động nhóm hướng dẫn học sinh tìm bước thực chèn hình ảnh trang trình chiếu Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Sau tìm bước cần nhấn mạnh để học sinh dễ nhớ sau hướng dẫn học sinh thực hành phịng máy để ghi nhớ ln thao tác lớp Với thực hành gồm nhiều yêu cầu khác nhau, theo kinh nghiệm giáo viên chia nhỏ thành nhiều yêu cầu với mức độ từ dễ đến khó, cho học sinh thực hành theo yêu cầu nêu Vì điều kiện kinh tế nhà em khơng có máy tính, năm học học sinh học thêm số thao tác mới, chủ đề Thiết kế trình chiếu bị gián đoạn chủ đề khác, không xuyên suốt khối lớp học nên chuyển khối học sinh quên thao tác học lớp Vậy làm để học sinh nhớ lại thao tác học? Do giáo viên làm góc học tập có ghi lại thao tác học khối lớp để học sinh nhìn vào nhớ thao Đặt màu tác học, để thiết kế trình chiếu cho trang Ví dụ: Thao tác đặt màu cho trình trang chiếu trình chiếu lớp B1:Nháy chuột vào trang trình chiếu cần thay đổi B2: Nháy chuột chọn thẻ , xuất danh sách Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền B3: Nháy chọn vào trang Trường TH Nhơn Lộc danh sách “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Bước 3: Tạo hứng thú cách phối hợp hình thức dạy học linh hoạt Ngồi việc khai thác lí thú nội dung dạy học, hứng thú học sinh cịn hình thành phát triển nhờ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với sở thích em Đó cách tổ chức dạy học dạng trị chơi, tổ chức hoạt động đóng vai, tổ chức hoạt động học theo nhóm, thi đua, tổ chức dạy học dự án, tổ chức dạy học ngồi khơng gian lớp học - Trò chơi: Học sinh thích vừa học vừa chơi, chơi để lĩnh hội kiến thức từ trị chơi Chơi để làm khơng khí lớp học trở nên vui vẻ, tạo đoàn kết cho em, giảm căng thẳng học Nếu chịu khó nghĩ trị chơi có hàm ý nội dung cần truyền đạt trò chơi chắn em tiếp thu hiệu không thấy chán đến Tin học Nếu giáo viên biết cách xếp hợp lí tổ chức trị chơi cho học sinh chắn em học hào hứng Trò chơi học tập thiết phải phận nội dung học, phải phần cấu tạo nên học - Hoạt động nhóm: Làm việc nhóm cách hiệu để học sinh tương tác, thảo luận, chia sẻ hỗ trợ lẫn trình học tập Các hoạt động nhóm phù hợp ln khiến học sinh cảm thấy lôi hứng thú tiết học Dạy học theo nhóm hình thức giảng dạy học sinh vào mơi trường học tập tích cực, học sinh tổ chức thành nhóm cách thích hợp Bên cạnh đó, tổ chức dạy học theo nhóm tạo cho học sinh hồn thành trình chiếu khoảng thời gian quy định, giáo viên có để đánh giá học sinh cuối tiết thực hành, học sinh biết điểm làm điểm cần phải bổ sung Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 10 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” "Học thầy không tày học bạn" Đôi đồng điệu lứa tuổi lại giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn, thoải mái việc trao đổi ý kiến Đơi lúc hàng rào tuổi tác vị trí thầy - trị mà nhiều học sinh cịn rụt rè việc trao đổi ý kiến với giáo viên Tổ chức nhóm giáo viên linh hoạt theo nhiều cách: - Nhóm tập thể: Có thể nhóm nhóm để làm tập lớn xây dựng thuyết trình cụ thể Phát huy tính tập thể, phối hợp suy nghĩ, làm việc, tranh luận thảo luận để có hướng giải vấn đề cách hiệu quả, cụ thể hoàn thành yêu cầu tập Muốn hoạt động nhóm đạt kết tốt cần đảm bảo yêu cầu sau: + Mỗi thành viên nhóm biết hiểu cơng việc nhóm, thân + Mỗi thành viên tích cực suy nghĩ tham gia vào hoạt động nhóm (như phát biểu ý kiến, tranh luận ) + Mọi thành viên lắng nghe ý kiến nhau, thoải mái phân tích nói điều suy nghĩ + Tồn nhóm làm việc hợp tác đồng lịng với định nhóm + Mọi người biết rõ việc cần làm, giúp đỡ lẫn nhau, lo lắng tới cơng việc chung Ví dụ: Khi phân cơng nhóm hồn thành thuyết trình giới thiệu q hương em thực hành tổng hợp lớp Phần cho học sinh thực theo nhóm Lúc học sinh có khiếu nói hay giao nhiệm vụ thuyết trình Học sinh thao tác nhanh thao tác thực thao tác trình chiếu Học sinh biết cách Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 11 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” quan sát, phân tích, diễn tả vật bổ sung cho giúp nhận xét; đánh giá vật cách đầy đủ hay theo yêu cầu học, theo gợi ý giáo viên Giúp em nhút nhát diễn đạt có điều kiện rèn luyện dần khẳng định thân - Nhóm học sinh tốt giúp đỡ học sinh chưa tốt: Vì số học sinh lớp đơng nên giáo viên khó kiểm tra hết học sinh lớp học Trong lớp có số bạn học tốt phần mềm nên giáo viên cần thành lập đơi bạn tiến Hai bạn nhóm có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra lẫn xem bạn nắm thao tác học, bạn chưa nắm được, kịp thời báo cáo với giáo viên để giáo viên đưa biện pháp giúp học sinh nắm bắt thao tác vững vàng tăng thời gian thực hành cho học sinh chưa hoàn thành, động viên, đơn đốc, khuyến khích em đọc sách giáo khoa, chăm thực hành - Nhóm học sinh gần nhà với nhau: Phương pháp hoạt động nhóm phù hợp số trường hợp giáo viên giao tập nhóm nhà hồn thành tập hiệu - Thi đua, khen thưởng tổ, nhóm, cá nhân Ngồi thi đua cách tạo hứng thú cho học sinh Học sinh tiểu học em thích khen, tuyên dương, phần thưởng Phần thưởng em không thiên vật chất mà thiên tinh thần, tượng trưng Chính nắm bắt đặc điểm tâm lí nên giáo viên đưa hình thức khen thưởng lời nói, nhận xét, việc thưởng hoa điểm tốt, thư Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 12 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” khen… Tơi thường chọn cách khen hoa điểm tốt thư khen lần tổ chức thi đua Các em thật hứng thú, thi đua làm thật nhanh để giành chiến thắng cho cá nhân, cho tổ, nhóm Đồng thời cho học sinh tham gia thi câu lạc tin học, rung chuông vàng… Giáo viên đưa hình thức thi đua theo cá nhân theo nhóm để tạo động lực cho học sinh phấn đấu Hơn nữa, thi đua nhóm động lực để em cố gắng xây dựng phát triển Các hoạt động nhóm mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp buổi học thêm sôi động, hấp dẫn, khơi gợi hứng thú học tập cho em.Từ em hào hứng cố gắng nữa, cố gắng chất lượng mơn học nâng lên cách rõ rệt Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 13 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Bên cạnh việc tác động vào nội dung phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, việc thiết lập mối quan hệ hợp tác tích cực tốt đẹp thầy trị, trò tạo hứng thú cho học sinh Hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn với bầu khơng khí thân hữu nghị học tạo hứng thú cho thầy trị Tất nghĩ, thái độ với học sinh công việc giảng dạy tác động đến học sinh cách rõ ràng Giáo viên lôi học sinh tham gia vào học khơng thể nhiệt tình với học sinh, khơng thể tình u mơn học Cuối cùng, giáo viên cần thường xuyên củng cố phát triển hứng thú học sinh học Việc gây hứng thú cho học sinh học không lần mà phải rèn luyện thường xuyên từ phút đầu đến phút cuối học Hơn phải làm cho mức độ hứng thú ngày tang đến nối em không để ý thời gian trôi nhanh chóng học kết thúc học sinh cảm thấy luyến tiếc 2.4 Hiệu biện pháp: Sau áp dụng biện pháp trường tiểu học Nhơn Lộc thị xã An Nhơn,cho học sinh từ khối lớp đến khối lớp nhận thấy học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu có nhiều thay đổi rõ rệt Học sinh thêm u thích mơn học hơn, tăng hứng thú cho em học phân môn Bên cạnh đó, việc dạy học ln tạo sinh động, hứng thú cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng đại trà học sinh, chất lượng học tập học sinh đồng Học sinh tự tin thuyết trình Thực tế, qua thời gian triển khai thực đề tài mang lại nhiều hiệu quả, cụ thể: + Học sinh có ý thức thói quen tự giác hoạt động học tập, hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến tiết học + Học sinh hào hứng, tự tin, mạnh dạn tiết học + Nếu hỏi, học sinh biết vận dụng kiến thức cũ, kết hợp với hiểu biết thực tế để trả lời không hoàn toàn lệ thuộc vào sách giáo khoa + Học sinh nắm vững lý thuyết học thực hành tốt phần Powerpoint để hoàn thành yêu cầu thực hành sách giáo khoa + Giúp học sinh có kỹ thiết kế trình chiếu hoàn chỉnh vấn đề học tập sống Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 14 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” + Học sinh tự tin thuyết trình trước đám đông Cụ thể, qua số liêu minh chứng sau: KHỐI Số Lượng Kết khảo sát chủ đề: Thiết kế trình chiếu Mức độ hứng thú học chủ đề Thiết kế trình chiếu đề Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Rất hứng thú Hứng Bình thú thường Khơng hứng thú 84 32 52 26 28 30 79 35 44 27 31 21 80 52 28 38 31 11 Tất học sinh lớp học hoạt động, làm việc Giáo viên khơng cịn đóng vai trị truyền thụ kiến thức trước nữa, mà trở thành người tổ chức, điều khiển trình dạy học để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo tự chiếm lĩnh tri thức.Tạo khơng khí học tập sơi nổi, vui vẻ, em học sinh cảm thấy thoải mái tham gia hoạt động học tập KẾT LUẬN: 3.1 Ý nghĩa biện pháp công tác giảng dạy: Sau nghiên cứu qua trình trải nghiệm nhận thấy biện đạt hiệu đáng khích lệ Số lượng học sinh yêu thích chủ đề ngày tăng dần Số lượng học sinh học tập tích cực tăng đáng kể Tiết dạy trở nên nhẹ nhàng hiệu hơn, tạo nhiều hứng thú cho học sinh học tập Giờ em học sinh lại khơng cịn ngán ngẩm tới Tin học mà ngược lại em lại trơng ngóng tời để khám phá thêm nhiều kiến thức 3.2 Nhận định việc áp dụng khả phát triển biện pháp Biện pháp giúp học sinh học tốt nắm kiến thức chủ đề thiết kế trình chiếu Đó hành trang để học sinh học tiếp lên cấp kĩ giao tiếp xã hội Biện pháp nêu việc làm không nhiều giáo viên, phù hợp với nét đặc thù học sinh tiểu học đem lại hiệu Vì giải pháp mang tính khả thi, ngồi khả áp dụng trường đề tài nhân rộng nhiều trường tiểu học khác địa bàn thị xã nhiều nơi khác Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 15 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” 3.3 Bài học kinh nghiệm: Để học sinh học tốt chủ đề Thiết kế trình chiếu học sinh cần nắm vững thao tác để từ vận dụng vào thiết kế nhiều trình chiều với nhiều nội dung truyền tải khác Để biện pháp áp dụng tốt hiệu hơn, địi hỏi người giáo viên tin học phải không ngừng học tập nâng cao kiến thức để giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách tốt Ngồi ra, giáo viên cần tìm tòi nghiên cứu phương pháp dạy học để học sinh hứng thú với mơn học Q trình thực “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” bắt nguồn từ tinh thần, trách nhiệm giáo viên, từ tình u học trị Thành cơng đạt ngồi nỗ lực thân, tơi cịn nhận giúp đỡ nhiều từ quý thầy cô giáo nhà trường, phận chuyên môn, tất đồng nghiệp khác Nhưng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong ban giám khảo góp ý chân thành để giải pháp tơi hồn thiện sử dụng rộng rãi Xin chân thành cảm ơn./ Chúc quý thầy (cô) sức khoẻ, hạnh phúc thành công./ Nhơn Lộc, ngày 10 tháng 02 năm 2022 Giáo viên thực Đinh Thị Dương Thuyền Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 16 Trường TH Nhơn Lộc “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học chủ đề Thiết kế trình chiếu” Giáo viên: Đinh Thị Dương Thuyền 17 Trường TH Nhơn Lộc
- Xem thêm -

Xem thêm: File 20221021 080831 fyfu9,