0

Họ Và Tên: ………………………………………

2 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:10

Họ và tên Họ và tên BÀI THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2009 2010 Lớp 4 MÔN TOÁN – LỚP 4 Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề) 1 Viết vào chổ chấm Viết số Đọc số 71 205 a) b) Ba nươi mốt triệu[.] Họ tên: ……………………………………… BÀI THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2009-2010 Lớp …… MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Viết vào chổ chấm: Viết số 71 205 b) ………… c) ………… 062 008 Đọc số a) …………………………………………………………………………………………… Ba nươi mốt triệu ba trăm linh năm nghìn sáu trăm sáu mươi tám Một trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm bốn mươi chín d) ……………………………………………………………………………………………… Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Số 124 chia hết cho ; Điền số thích hợp vào chổ chấm: a) phút 15 giây = …… giây; Đặt tính tính: a) 427654 + 90837 b) 768495 – 62736 …………………… …………………… b) Số 150 vừa chia hết cho vừa chia hết cho b) 75 kg = ……… kg; c) 123 x 45 ……………… … d) 3150 : 18 ………………… …………………… …………………… ……………… … ………………… …………………… …………………… ……………… … ………………… …………………… …………………… ……………… …… ………………… …………………… …………………… ……………… …… ………………… Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số thích hợp điền vào chổ chấm để 3dm218mm2 = ………….mm2 là: A 318 B 3018 C 300018 D 30018 b) Giá trị biểu thức: 42 x 15 + 58 x 15 là: A 10320 B 150 C 1500 D 1050 Lớp 4A có 32 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Lớp 4B có 24 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Hỏi tất có nhóm học sinh? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp 307m, chiều dài chiều rộng 97m a) Tính chu vi mảnh đất nhật đó; b) Tính diện tích mảnh đất Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM Mơn: Tốn – Lớp Bài (1điểm) Viết câu 0,25 điểm Bài (1điểm) Ghi câu 0,5 điểm Bài (1 điểm) Điền mõi câu 0,5 điểm Bài (2,5 điểm) Đặt tính tính câu a), b) 0,5 điểm, câu c), d) 0,75 điểm Bài (1 điểm) Khoanh câu 0,5 điểm Bài (1,25 điểm) Bài giải: Tổng số học sinh lớp là: 32 + 24 = 56 (học sinh) (0,5 điểm) Tổng số nhóm lớp là: 56 : = 14 (nhóm) (0,5 điểm) Đáp số: 14 nhóm (0,25 điểm) Bài (2,25 điểm) Bài giải: Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 307 x = 614 (m) (0,5 điểm) Vì chiều dài chiều rộng 97m, nên chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (307 – 97) : = 105 (m) (0,5 điểm) Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: (307 + 97) : = 202 (m) (0,5 điểm) Diện tích mãnh đất hình chữ nhật là: 202 x 105 = 21210 (m2) (0,5 điểm) Đáp số: a) 614 (m) b) 21210 (m2) điểm) (0,25 Lưu ý: Bài 6, HD chấm đưa 01 cách giải Nếu HS giải theo cách khác GK cần vận dụng đáp án để chấm điểm ... d) 0,75 điểm Bài (1 điểm) Khoanh câu 0,5 điểm Bài (1,25 điểm) Bài giải: Tổng số học sinh lớp là: 32 + 24 = 56 (học sinh) (0,5 điểm) Tổng số nhóm lớp là: 56 : = 14 (nhóm) (0,5 điểm) Đáp số: 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Họ Và Tên: ………………………………………,