0

Đoạn văn tiếng anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai vndoc com

5 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 08:30

Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotl[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đoạn văn tiếng Anh viết phương tiện giao thông tương lai Write a short paragraph about a future means of transport Bài số 1: It is Solar-energy plane It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane It maybe a great invention helping to create the energy and protect environment Dịch Nó máy bay lượng mặt trời Nó trơng máy bay thơng thường có pin mặt trời cánh Tấm pin nhận ánh nắng mặt trời tạo nguồn điện cho máy bay Nó có lẽ phát minh lớn giúp tạo lượng bảo vệ môi trường Bài số 2: I think in the future there will be many modern means of transport such as speed trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful and environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to the sky so that we can move faster and without losing much time We can also use it to tour the sky It is the perfect combination between cars and planes It has a drawback as it is very expensive so not many people use it If I have a lot of money in the future, I'll buy one to take my family to the sky and more places in the world Dịch Tơi nghĩ tương lai có nhiều phương tiện giao thông đại tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, máy bay, tàu không gian, xe khơng người lái Nhưng tơi thích máy bay đẹp thân thiện với mơi trường, đặc biệt có q nhiều giao thơng qua lại, bay lên bầu trời để di chuyển nhanh khơng bị nhiều thời gian Chúng tơi sử dụng để tham quan bầu trời Đó kết hợp hoàn hảo xe Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí máy bay Nó có nhược điểm tốn nên khơng nhiều người sử dụng Nếu tơi có nhiều tiền tương lai, mua để đưa gia đình tơi lên bầu trời nhiều nơi khác giới Bài số 3: That's an airplane It looks like a normal airplane but it's very modern It is powered by solar energy Its speed is very high Its wings are designed like a panel It converts sunlight into energy I think it's a very modern and eco-friendly device It will be an airplane of the future Dịch Đó máy bay Nó trơng giống máy bay bình thường đại Nó cung cấp lượng mặt trời Tốc độ cao Đơi cánh thiết kế giống bảng điều khiển Nó chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành lượng Tôi nghĩ thiết bị đại thân thiện với mơi trường Nó máy bay tương lai Bài số 4: In the future, there will be high-speed train The train will go around the city It’s an unmanned train It will use electricity and solar power It will look like an airplane without wings It will help people to travel faster and safer Dịch Trong tương lai, có tàu cao tốc Tàu vịng quanh thành phố Nó lái tàu khơng người lái Nó sử dụng lượng điện lượng mặt trời Nó trơng giống máy bay khơng cánh Nó giúp người du lịch nhanh an toàn Bài số 5: Traffic jams have appeared in many places of our country So in the future, many interesting means of transport will be invented by humans My dream means of transport is a smart cycle In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel Two people can sit on it We can use it anywhen and anywhere It's won't take a lot of space With the Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí use of modern technology, this smart cycle will be able to help us many things and it will make our life become better It will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us travel to the sky more clearly In the future, I hope this mean of transport will be come true Dịch Ùn tắc giao thông xuất nhiều nơi nước ta Vì vậy, tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sinh người Phương tiện giao thông mơ ước xe đạp thơng minh Theo tơi, cung cấp lượng mặt trời lượng gió để tránh nhiễm tiết kiệm nhiên liệu Hai người ngồi Chúng tơi sử dụng lúc nơi Nó khơng tốn nhiều khơng gian Tơi nghĩ trơng giống ống lớn Mọi người đạp để di chuyển ống bầu trời Với việc sử dụng công nghệ đại, skycycking giúp nhiều thứ làm cho sống trở nên tốt Skyciking tránh kẹt xe, nhiễm giúp nhìn rõ bầu trời Trong tương lai, hy vọng phương tiện giao thông trở thành thực Bài số 6: In the future, I think people won't be worried about travelling because of teleporters It will look like a big magic box or maybe it will be designed as a magic lift In my opinion, it will be powered by solar energy and it will combine the function of a 3D map Just think about going into a teleporter in France and choosing Vietnam as the destination Then, minutes later, you will be in Hanoi - Vietnam That will be great People can use it anytime and anywhere It won't take a lot of space I think it will replace all other vehicles and it will make people around the world closer Dịch Trong tương lai, nghĩ người không lo lắng việc du lịch phương tiện dịch chuyển tức thời Nó trơng giống hộp ma thuật lớn thiết kế thang máy ma thuật Theo tơi, Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí cung cấp lượng mặt trời kết hợp chức đồ 3D Chỉ cần nghĩ việc vào dịch chuyển tức thời Pháp chọn Việt Nam điểm đến Sau đó, phút sau, bạn có mặt Hà Nội - Việt Nam Điều thật tuyệt Mọi người sử dụng lúc nơi Nó khơng tốn nhiều khơng gian Tơi nghĩ thay tất phương tiện khác khiến người khắp giới gần gũi Bài số Nowsaday, air pollution has become worse due to the increase of people’s demand To reduce the problem, we should use eco-friendly means of transportation instead of normal transport I think we may use a mean of transportation that use solar power and wind power People can use easily whenever the weather is good or bad The vehicles will not only save money but also protect the enviroments Bài dịch Ngày nay, ô nhiễm không khí trở nên tồi tệ nhu cầu người ngày tăng Để giảm bớt vấn đề, nên sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường thay phương tiện giao thơng thơng thường Tơi nghĩ sử dụng phương tiện giao thơng sử dụng lượng mặt trời lượng gió Mọi người sử dụng dễ dàng thời tiết tốt hay xấu Các phương tiện khơng tiết kiệm tiền mà cịn bảo vệ môi trường Bài số In the future, I think people won’t use motorbikes or gasoline-powered cars to reduce air pollution A new innovative mean of transportation is a teleporter The machine will be run by solar energy that is eviromentally friendly You may spend few minutes on tralleving to another country It will be amazing when you can use it anytime and anywhere It also won’t take a large space Its size will be as big as other vehicles Bài dịch Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trong tương lai, nghĩ người không sử dụng xe máy ô tô chạy xăng để giảm nhiễm khơng khí Một phương tiện vận chuyển tức thời đầy tính cải tiến máy dịch chuyển Cỗ máy chạy lượng mặt trời thân thiện với mơi trường Bạn dành vài phút để di chuyển đến quốc gia khác Sẽ thật tuyệt vời bạn sử dụng lúc nơi Nó khơng chiếm nhiều khơng gian Kích thước lớn loại xe khác Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... true Dịch Ùn tắc giao thông xuất nhiều nơi nước ta Vì vậy, tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sinh người Phương tiện giao thông mơ ước xe đạp thơng minh Theo tơi, cung cấp lượng mặt... tăng Để giảm bớt vấn đề, nên sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường thay phương tiện giao thơng thơng thường Tơi nghĩ sử dụng phương tiện giao thơng sử dụng lượng mặt trời lượng... Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-hoc-tap-lop-7 Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 2242 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: Đoạn văn tiếng anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai vndoc com,