0

Giáo trình Lò hơi và hệ thống thiết bị phụ (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Cao đẳng)

136 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:51

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ NGHỀ: VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-CĐDK ngày 01 tháng 03 năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Đất nước Việt Nam cơng cơng nghiệp hóa - đại hóa, kinh tế đà phát triển Song song với phát triển đó, nhu cầu lượng sản xuất đời sống lớn ngày tăng, nhiệt chiếm chủ yếu Trước yêu cầu lượng ngày tăng nhiều nhà máy điện xây dựng nhà máy nhiệt điện đóng vai trị quan trọng Trong q trình sản xuất sử dụng lượng dạng nhiệt việc sinh đóng vai trị vơ quan trọng Với vai trị vơ quan trọng xuất phát từ yêu cầu, kế hoạch đào tạo, chương trình mơn học nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ Trung cấp nghề Trường Cao đẳng nghề Dầu khí Chúng tơi biên soạn giáo trình Lị hệ thống thiết bị phụ gồm chương với nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu chung lò Chương 2: Nhiên liệu q trình cháy lị Chương 3: Các trao đổi nhiệt Chương 4: Bao Chương 5: Hệ thống khói hệ thống thải xỉ Chương 6: Tổng quan hệ thống thiết bị phụ lò nhà máy nhiệt điện Chương 7: Hệ thống Do phạm vi hạn chế khồi lượng sách, thời gian biên soạn, kiến thức phạm vi kinh nghiệm tác giả chắn chưa thỏa mãn yêu cầu bạn đọc khó tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn Vì cần có đóng góp ý kiến đạo kịp thời bạn đọc để sách hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 03 năm 2022 Tham gia biên soạn Phạm Văn Cấp Ninh Trọng Tuấn Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC CHƯƠNG - 11 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÒ HƠI - 11 1.1 Giới thiệu lò hơi: - 12 1.2 Cấu tạo lị loại lị điển hình: 13 1.3 Nguyên lý làm việc lò nhà máy nhiệt điện: - 14 1.4 Vị trí lò sơ đồ nhà máy nhiệt điện: 18 CHƯƠNG - 21 NHIÊN LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH CHÁY TRONG LỊ HƠI - 21 2.1 Các loại nhiên liệu dùng lò nhà máy nhiệt điện - 22 2.2 Thành phần đặc tính cơng nghệ nhiên liệu - 22 2.3 Quá trình cháy nhiên liệu - 25 2.4 Xác định thể tích khơng khí cấp cho q trình cháy 27 CHƯƠNG - 30 CÁC BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT - 30 3.1 Tổng quan trao đổi nhiệt: - 31 3.2 Dàn ống sinh hơi: 32 3.3 Các nhiệt: 39 3.4 Bộ hâm nước 54 3.5 Bộ sấy khơng khí 57 CHƯƠNG - 62 BAO HƠI 62 4.1 Giới thiệu chung bao hơi: - 63 4.2 Cấu tạo bao hơi: 64 4.3 Nguyên lý làm việc bao 66 4.4 Các phân ly hơi: - 66 CHƯƠNG - 69 HỆ THỐNG KHĨI THỐT VÀ HỆ THỐNG THẢI XỈ - 69 5.1 Sơ đồ ngun lý đường khói - 70 5.2 Khử bụi khói thải: - 71 5.3 Khử lưu huỳnh khói thải: 79 5.4 Khử oxit ni-tơ khói thải 81 5.5 Hệ thống thải xỉ 82 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN 92 6.1 Giới thiệu thiết bị phụ lò - 93 6.2 Sơ đồ hệ thống thiết bị phụ lò 94 CHƯƠNG 101 CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN 101 7.1 Hệ thống nước cấp: 102 7.2 Hệ thống xử lý nước 110 7.3 Hệ thống cấp gió: -121 7.4 Hệ thống nhiên liệu: -124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Giản đồ phận lò 13 Hình – Cấu tạo lò .14 Hình – Cấu tạo lị tuần hồn tự nhiên 15 Hình Sơ đồ khối TBTĐN 31 Hình – Các dạng cấu trúc tường lò 34 Hình 3 – Cấu trúc mối hàn dàn ống sinh 34 Hình – Sơ đồ chuyển động môi chất qua bề mặt truyền nhiệt 39 Hình 5– Các dạng ống xoắn nhiệt 39 Hình Cấu tạo nhiệt 40 Hình 7– Bố trí nhiệt gia nhiệt 43 Hình 8: Bộ q nhiệt trung gian khói lị 43 Hình 9: Quá nhiệt .44 Hình 10 – Kết cấu treo đệm ống nhiệt/quá nhiệt trung gian 44 Hình 11– Bộ điều chỉnh 45 Hình 12 – Cho thí dụ hiệu tái tuần hồn khí 47 Hình 13 – Hệ thống điều khiển nhiệt độ kiểu phun tia 48 Hình 14 – Nối ống góp với đường ống 49 Hình 15 – Cấu tạo Lỗ thị tay núm ống kiểm tra 50 Hình 16 – Cấu tạo màng chắn 50 Hình 17– Ống góp lắp thêm vòi phun 51 Hình 18: Bộ trộn phân phối .52 Hình 19: Ống xoắn hâm nước 54 Hình 20: Bộ hâm nước gang .55 Hình 21 – Sơ đồ nối hâm nước với bao 56 Hình 22 – Bộ sấy khơng khí trục đứng lị đốt than 660MW dạng Ljungstrom 59 Trang Hình 23 – Bộ sấy khơng khí dùng nước 60 Hình 1– Cấu tạo bao 65 Hình 1: Sơ đồ bố trí điện cực khử bụi ba tầng 71 Hình 2: Máy thổi bụi thò thụt loại dài .72 Hình 3: Kiểu thổi theo đường xoắn bước ngắn máy thổi bụi 73 Hình 4: Máy thổi bụi tường lửa 73 Hình 5: Cấu tạo thùng rửa khí rỗng 75 Hình 6: Xyclon ướt Piso – Antony 76 Hình 7: Thiết bị lọc bụi phun nước ống Ventury .76 Hình 8: Miệng ống thiết bị lọc bụi Ventury 77 Hình 9: Ống Ventury thực tế 78 Hình 10: Bộ khử bụi dạng xoáy 79 Hình 11 – Hệ thống khử lưu huỳnh thành thạch cao 81 Hình 12: Sơ đồ Xyclon 84 Hình 13 Bố cục mẫu khối Xyclon 85 Hình 14: Sơ đồ thải tro xỉ ướt máng cào 86 Hình 15: Sơ đồ thiết bị thải tro xỉ 88 Hình 16: Sơ đồ thải tro xỉ thủy lực 89 Hình 1-Giản đồ phận lò 94 Hình – Lị 600MW Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 97 Hình – Sơ đồ kết cấu hệ thống phụ trợ khơng gian lị 98 Hình 1: Bơm ly tâm 103 Hình 2: Bồn khử khí 105 Hình 3: Ơng xoắn hâm nước 107 Hình 4: Bộ hâm nước gang .108 Hình 5: Sơ đồ hâm nước với bao 109 Hình 6: Bình trao đổi ion 113 Trang Hình 7: Nguyên lý hệ thống xử lý nước trao đổi Kation 114 Hình 8: Sơ đồ trao đổi Kation Natri Kation Hydro 115 Hình 9: Sơ đồ bình trao đổi khí Kation Anion .116 Hình 10: Thiết bị làm mềm nước nhiệt lò .117 Hình 11: Thiết bị rửa 120 Hình 12 Thiết bị rửa phân ly 121 Hình 13- Sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp dầu 125 Hình 14: Sơ đồ hệ thống than nghiền 131 Trang CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC: LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ Tên mơn học: LỊ HƠI VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ Mã môn học: ELEO54031 Thời gian thực môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập: 29 giờ; Kiểm tra giờ) Số tín chỉ: 04 Vị trí, tính chất mơn học: Vị trí: Mơn học lò hệ thống thiết bị phụ môn học chuyên môn nghề danh mục môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nghề vận hành nhà máy nhiệt điện Tính chất: Mơn học lị hệ thống thiết bị phụ môn học lý thuyết chuyên môn nghề Mục tiêu môn học: Về kiến thức: Trình bày cố thường gặp cách xử lý cố thiết bị trạm điện Trình bày chức năng, nhiệm vụ phân loại lò hệ thống thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện; Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc lò hệ thống thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện; Trình bày nguyên lý làm việc phần tử lò hệ thống thiết bị phụ Về lực tự chủ trách nhiệm: Ngăn nắp, thận trọng, tỉ mỷ, xác cơng việc Rèn luyện tính kiên trì, tự lập, tự chủ, phát huy tính sáng tạo công việc T T Nội dung mơn học: 5.1 Chương trình khung Mã MH/MĐ Tên mơn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ) Kiểm Thực Tín tra hành, Tổng Lý số thuyết thí nghiệ L T m, thảo T H Trang I COMP64002 COMP62004 COMP62008 COMP64010 COMP63006 FORL66001 SAEN52001 II II.1 ELET5201 ELEO53012 10 PETR612002 11 ELEI53115 12 ELET52116 II.2 13 ELEO52056 14 ELET52137 15 ELEO54031 16 ELEO54059 17 ELET5316 18 ELEO53140 19 AUTM64116 20 ELEO55160 Các môn học chung/ đại cương Giáo dục trị Pháp luật Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng An ninh Tin học Tiếng Anh An tồn vệ sinh lao động Các mơn học, mơ đun chuyên môn ngành, nghề Môn học, mô đun sở An toàn điện Điện kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật Đo lường điện Khí cụ điện Mơn học, mơ đun chuyên môn ngành, nghề Tổng quan nhà máy nhiệt điện Phần điện nhà máy điện trạm biến áp Lò hệ thống thiết bị phụ Tua-bin hệ thống thiết bị phụ Bảo vệ rơ le Thí nghiệm điện PLC Vận hành lị hệ thống thiết bị phụ luận, tập 23 465 180 260 16 2 75 30 60 41 18 29 10 51 4 75 36 35 2 75 120 15 42 58 72 2 30 23 61 1545 379 1096 26 44 12 240 112 116 30 28 45 42 3 45 75 45 14 14 14 29 58 29 1 1 49 1305 267 980 18 40 30 28 2 45 14 29 1 75 42 29 75 42 29 3 75 14 58 75 14 58 75 14 58 135 14 116 Trang cao yêu cầu chất lượng cao áp suất cao, nồng độ muối lớn dễ đóng cáu cánh tuabin Mặt khác, áp suất cao thể tích riêng giảm, tiết diện cho qua phần truyền tuabin bé, cho phép đóng cáu cánh tuabin 7.2.4 Các biện pháp xử lý Các biện pháp thường dùng là: Phân ly hơi, xả cặn lò, bốc theo cấp, rửa hơi, Phân ly hơi: Mục đích để tách đến mức tối thiểu hạt nước bay lơ lửng theo hơi, thường dựa nguyên tắc: - Giảm động dòng ẩm để nhờ trọng lượng thân nước tách rơi trở lại Thay đổi chiều hướng dòng ẩm, tạo thành lực quán tính, lực ly tâm để tách hạt nước khỏi dòng Xả cặn định kỳ liên tục: Trong trình vận hành nồng độ cáu cặn nước tăng dần giới hạn tách ra, phải xả bớt để giữ nồng độ tạp chất nước lò không cao làm chất lượng tăng lên Bốc theo cấp: Chia nước balong làm việc theo số vịng tuần hồn nối tiếp Tồn nước cấp đưa vào ngăn đầu tiên, lớn gọi ngăn sạch, tiến hành vịng tuần hồn thứ Nước ngăn đưa vào ngăn thứ hai tiến hành vịng tuần hồn cấp thứ 2, Như nước lò ngăn thứ có chất lượng nước cao nhất, sau nước bẩn nên tập trung xả cặn ngăn sau có hiệu Rửa hơi: Cho có nồng độ tạp chất lớn tiếp xúc với nước (thường nước cấp nước ngăn sạch) Khi tiếp xúc phần tạp chất hạt nước bị hòa tan vào nước sạch, làm cho nồng độ tạp chất giảm xuống chất lượng nước tăng lên 7.2.5 Sơ đồ nguyên lý làm việc thiết bị xử lý nước a Thiết bị rửa hơi: Thiết bị rửa đục lỗ đặt bao Khi từ nước lò tách qua thiết bị rửa trước vào khoang hơi, giọt ẩm pha trộn với nước thiết bị rửa (gọi nước rửa) nồng độ muối giọt ẩm bay theo giảm xuống Như sau qua thiết bị rửa chứa giọt ẩm, nồng độ muối chứa giọt ẩm giảm nhiều Chương 7: Các hệ thống Trang 119 Hình 11: Thiết bị rửa b Các thiết bị phân li giọt ẩm khỏi Các thiết bị phân li giọt ẩm khỏi có nhiệm vụ tách giọt ẩm khỏi hơi, không cho giọt ẩm theo sang nhiệt, nhằm giảm số lượng giọt ẩm tức làm tăng độ Để tách giọt ẩm khỏi hơi, người ta thường dùng loại thiết bị phân li sau: phân ly kiểu chắn, phân ly kiểu cửa chớp, phân ly kiểu đục lỗ phân ly kiểu xiclon Phân ly kiểu chắn: Bao gồm chắn đặt nghiêng góc 450 trước miệng ống sinh hơi, chỗ nối vào bao Loại thường dùng ống sinh nối vào khoang bao Hơi bão hòa từ ống sinh vào bao va đập vào chắn, làm động dịng giảm đi, giọt nước có khối lượng lớn động nhiều bị tách khỏi dòng hơi, bám vào chắn rơi trở lại khoang nước Phân ly kiểu cửa chớp: Gồm cửa chớp thường đặt cửa khỏi bao Dịng có chứa giọt ẩm va đập vào cửa chớp giảm động năng, giọt nước tách khỏi bám lại cánh cửa chớp chảy xuống Phân ly kiểu đục lỗ: Là kim loại có đục nhiều lỗ, thường đặt chìm nước, có tác dụng làm cho phân bố đồng toàn bề mặt bốc Khi chui qua lỗ, giọt ẩm bị động bị giữ lại, lên phía sang nhiệt Chương 7: Các hệ thống Trang 120 - Hình 12 Thiết bị rửa phân ly Phân ly kiểu Xiclon: Khi nồng độ muối cao, loại thiết bị phân ly không bảo đảm chất lượng hơi, dùng thiết bị phân ly kiếu xiclon đây, vào xiclon theo phương tiếp tuyến, chuyển động xoáy quanh trục thẳng đứng, tác dụng lực li tâm, giọt ẩm va đập vào vách ciclon, động bị rơi trở lại, cịn xốy vào lên khỏi xiclon 7.3 Hệ thống cấp gió: 7.3.1 Hệ thống cấp gió Nhiệm vụ chủ yếu Quạt cao áp sử dụng cho Nồi là: - Thổi bã mía, thổi mạt cưa, vào buồng đốt Thiết bị cấp nhiên liệu Nồi đốt bã mía, bột gỗ, … Tạo cột áp cao cho q trình lớp sơi Nồi đốt than kiểu tầng sôi Thông số Quạt cao áp theo model có cột áp từ 4000Pa đến 7000Pa; Lưu lượng từ 3000m3/h đến 30.000m3/h Chương 7: Các hệ thống Trang 121 Nhiệm vụ hệ thống gió cung gió cho hệ thống gió cấp cấp 2, tham gia vào trình điều chỉnh áp lực buồng lửa Hệ thống gió cung cấp tồn nhu cầu gió lị Hệ thống gió cấp có nhiệm vụ cung cấp gió nóng để sấy vận chuyển than bột cung cấp cho cụm vịi đốt lị Ngồi gió cấp cịn tham gia vào q trình điều khiển tải máy nghiền, tải lò - Hệ thống gió cấp cung cấp gió nóng cấp cho vịi đốt than máy nghiền để trì q trình cháy Lượng gió cấp tính tốn để cung cấp đủ ơxy cho q trình cháy đảm bảo hiệu tối ưu - Điều chỉnh suất Quạt nhờ cấu điều tiết cửa hút gió (bằng tay servo), qua biến tần - inverter Thông số Quạt đẩy thiết kế từ 700m3/h; 500Pa đến 30.000m3/h; 5000Pa 7.3.2 Bộ sấy khí Chức nhiệm vụ sấy khơng khí: Để tăng cường hiệu trình cháy, đảm bảo trình bốc cháy nhanh cháy ổn định, khơng khí cấp vào lị cần sấy nóng đến nhiệt độ định Nhiệt độ khơng khí nóng u cầu tùy thuộc vào loại nhiên liệu đốt Nhiên liệu lỏng sấy nóng đến khoảng 1000C loại nhiên liệu dễ bốc cháy, khơng khí nóng khơng cần phải có nhiệt độ cao lắm, thường khoảng 1500C Đối với lị đốt than, khơng khí nóng cịn có nhiệm vụ bốc ẩm than sấy than yêu cầu nhiệt độ cao, khoảng từ 250 đến 4000C Lò đốt than ghi, ghi lò tiếp xúc trực tiếp với hạt than cháy đỏ có nhiệt độ cao, khơng khí qua ghi ngồi nhiệm vụ cung cấp oxy cho q trình cháy cịn có nhiệm vụ làm mát ghi lị Thơng thường nhiệt độ khơng khí nóng qua ghi khoảng 1500C Theo nguyên lý truyền nhiệt, phân thành hai loại sấy khơng khí: Bộ sấy khơng khí kiểu thu nhiệt sấy khơng khí kiểu hồi nhiệt Tận dụng nhiệt khói thải để sấy nóng khơng khí trước cấp vào buồng đốt nhằm mục đích sau: + Giảm nhiệt độ khói thải, giảm tổn thất q2, tăng hiệu suất nhiệt, tiết kiệm nhiên liệu + Tăng nhiệt độ khơng khí đưa vào buồng lửa, cải thiện trình cháy, giảm tổn thất q3, q4 Cịn tăng nhiệt độ buồng lửa, tăng cường độ truyền nhiệt + Tuy nhiên cần phải có giới hạn nhiệt độ khói giảm thấp đưa đến tượng ăn mịn điện hố bề mặt truyền nhiệt, mặt khác tốn kim loại phải Chương 7: Các hệ thống Trang 122 truyền nhiệt với độ chênh nhiệt độ trung bình q nhỏ, dẫn đến cháy ghi bột than ống 7.3.3 Quạt cấp gió Với lị lớn có bề mặt đốt phần đi, quạt gió có nhiệm vụ cung cấp khơng khí cho q trình cháy, cịn quạt khói có nhiệm vụ hút khói khỏi lị Quạt gió quạt khói tạo nên hệ thống thơng gió cho lị hơi, hệ thống gọi hệ thống thăng bằng, ln tạo cho áp suất khói từ buồng lửa đến khỏi lò nhỏ áp suất khí Để tạo áp lực tương đối lớn quạt gió quạt khói thường dùng quạt ly tâm dẫn động động điện Đối với lị nhỏ, quạt gió có nhiệm vụ cung cấp khơng khí cho q trình cháy nhiên liệu, cịn chiều cao ống khói có nhiệm vụ hút khói khỏi lị Các đặc tính kỹ thuật quạt: Đặc tính kỹ thuật quạt lưu lượng quạt, cột áp đầu hút đầu đẩy Lưu lượng quạt gió: Khi khơng có tái tuần hồn khơng khí nóng β1: hệ số an toàn, β1 = 1,1; Btt : lượng nhiên liệu tiêu hao tính tốn, (kg/h), αbl: hệ số khơng khí thừa buồng lửa; ∆αbl: hệ số khơng khí lọt vào buồng lửa; ∆αng: hệ số khơng khí lạnh lọt vào hệ thống nghiền than; ∆αs: hệ số khơng khí lạnh lọt vào sấy khơng khí; V0: lượng khơng khí lí thuyết, (m3 tc/kg), tkkl: nhiệt độ khơng khí lạnh, (0C), Lưu lượng quạt khói Vth: Lượng khói thải khỏi lị, (m3tc/kg), tth: Nhiệt độ khói thải khỏi lị, (0C), ∆αod: Hệ số khơng khí lạnh lọt đường ống dẫn khơng khí Cơng suất quạt gió: Chương 7: Các hệ thống Trang 123 Cơng suất quạt khói: Qg, Qk: Lưu lượng khơng khí khói lị, Hg, Hk: Áp suất đầu đẩy quạt gió, quạt khói, ηg, ηk: Hiệu suất quạt gió, quạt khói 7.4 Hệ thống nhiên liệu: 7.4.1 Các loại nhiên liệu dùng nhà máy nhiệt điện Khái niệm nhiên liệu: Nhiên liệu vật chất cháy phát ánh sáng nhiệt Trong cơng nghiệp nhiên liệu phải đạt yêu cầu: Có sẵn tự nhiên với trữ lượng lớn, dễ khai thác, giá thành rẻ, cháy không sinh chất gây nguy hiểm Nhiên liệu phân thành hai nhóm chính: nhiên liệu vô nhiên liệu hữu Nhiên liệu hữu cơ: Nhiên liệu hữu nhiên liệu có sẵn thiên nhiên trình phân hủy hữu tạo thành Nhiên liệu hữu thường dùng lị cơng nghiệp lượng có loại: Khí thiên nhiên; Nhiên liệu lỏng: dầu nhẹ (Diezen DO), dầu nặng (dầu đen FO); Nhiên liệu rắn: theo tuổi hình thành nhiên liệu ta có gỗ, than bùn, than nâu, than mỡ, than đá, nửa antraxit antraxit (cám) Nhiên liệu vô cơ: Nhiên liệu vô nhiên liệu hạt nhân, dùng lò nhà máy điện nguyên tử Nó sinh nhiệt phản ứng phân hủy hạt nhân số đồng vị nguyên tố nặng như: đồng vị uran U235; đồng vị uran U238 tạo prôton P238 Khả toả nhiệt nhiên liệu hạt nhân lơn, đạt 8.1010 kj/kg Thành phần nhiên liệu: Nhiên liệu bao gồm chất có khả bị oxy hóa gọi chất cháy chất khơng thể bị oxy hóa gọi chất trơ Nhiên liệu thường phân tích theo thành phần chất tạo nên chúng Thành phần chất nhiên liệu tỷ số khối lượng thể tích chất với tổng khối lượng thể tích nhiên liệu ta khảo sát Thành phần tất loại nhiên liệu bao gồm: Cacbon (C), Hyđro (H2), Lưu huỳnh (S), Hyđrôcarbua (CmHn), Nitơ (N2), Oxy (O2), Độ tro (A), Độ ẩm (W) Chương 7: Các hệ thống Trang 124 Tuỳ thuộc loại nhiên liệu tuổi hình thành mà tỷ lệ thành phần nhiên liệu khác Nhiên liệu vô nhiên liệu hạt nhân, dùng lò nhà máy điện hạt nhân 7.4.2 Hệ thống nhiên liệu dầu a Khái quát Trong nhà máy nhiệt điện, ngồi việc sử dụng than nhiên liệu chính, dầu DO HFO dùng để khởi động lò đốt hổ trợ phụ tải thấp < 40% Sau tổ máy khởi động hòa lưới, lị vận hành than bột mà khơng cần đốt hổ trợ dầu Mỗi lò lắp đặt vòi đốt dầu nhẹ tâm vòi đốt than để đáp ứng yêu cầu khởi động vận hành tải thấp, công suất hệ thống dầu đốt chọn mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Lò hơi và hệ thống thiết bị phụ (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Cao đẳng),