0

Giáo trình Thí nghiệm điện 1 (Nghề Điện công nghiệp Cao đẳng)

41 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:41

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THÍ NGHIỆM ĐIỆN 1 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ CĐDK ngày 1 tháng 3[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: THÍ NGHIỆM ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CƠNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 215/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI NĨI ĐẦU Giáo trình Thí nghiệm điện I nhằm trang bị cho học sinh sinh viên, học viên nghề kiến thức thí nghiệm điện, vật liệu,… với kiến thức áp dụng thực tế trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cơng trình điện nhà máy điện hay cơng trình nhà Để xây dựng giáo trình chúng tơi tham khảo giáo trình có chủ đề cơng trình tham gia thí nghiệm điện khác nhằm rút kinh nghiệp thực tế áp dụng đưa vào giảng dạy cho học sinh sinh viên, học viên kiến thức Nội dung : Gồm Bài 1: Nội quy phịng thí nghiệm quy tắc an tồn điện Bài 2: Thí nghiệm điện ba pha Bài 3: Thí nghiệm khí cụ điện Bài 4: Thí nghiệm Động điện Trong q trình biên soạn có điều sai sót mong đóng góp đồng nghiệp độc giả Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 06 năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Lê Thị Thu Hường Nguyễn Lê Cương Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ QUY TẮC AN TỒN ĐIỆN Bài : THÍ NGHIỆM ĐIỆN PHA BÀI 3: THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN 13 BÀI 4: THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1 Sơ đồ thí nghiệm nguồn xoay chiều pha nối Y Hình 2.2 Sơ đồ thí nghiệm nguồn xoay chiều pha nối tam giác Hình Sơ đồ thí nghiệm tải xoay chiều pha nối Hình Sơ đồ thí nghiệm tải xoay chiều pha nối tam giác 11 Hình 3.1 Sơ đồ thí nghiệm nút nhấn ON-OFF 14 Hình Sơ đồ thí nghiệm contactor 15 Hình 3.3 Sơ đồ thí nghiệm aptomat 16 Hình 3.4 Sơ đồ thí ngiệm rơle trung gian 18 Hình Sơ đồ thí nghiệm role nhiệt 19 Hình 4.1 Sơ đồ thí nghiệm đo điện trở chiều cuộn dây sử dụng đồng hồ VOM 24 Hình 4.2 Sơ đồ thí nghiệm đo điện trở cách điện sử dụng đồng hồ Sanwa DM-1008s 25 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết thí nghiệm nối nguồn pha hình Y Bảng 2.2 Kết thí nghiệm nối nguồn pha hình  Bảng 2.3 Kết thí nghiệm nối tải pha hình Y 10 Bảng Kết thí nghiệm nối tải pha hình  11 Bảng 3.1 Bảng kết thực hành thí nghiệm nút nhấn ON-OFF 15 Bảng 3.2 Bảng kết thực hành thí nghiệm cơng tắc tơ 16 Bảng Kết thí nghiệm rơle trung gian 19 Bảng Kết thí nghiệm role nhiệt 20 Bảng Kết thí nghiệm điên trở cách điện điện trở DC .26 Bảng 4.2 Kết thực hành thử nghiệm động điện 28 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: THÍ NGHIỆM ĐIỆN 1 Tên mơ đun: Thí nghiệm điện Mã mô đun: ELEI55138 Thời gian thực mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; kiểm tra: giờ) Số tín chỉ: 3 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun Thí nghiệm điện mơ đun đào tạo nghề danh mục mô đun chuyên môn nghề thuộc chương trình cao đẳng nghề Điện cơng nghiệp Trước học môn này, học viên cần học qua mơn lí thuyết Mạch điện, Vật liệu điện, Đo lường điện, khí cụ điện, Máy điện, - Tính chất: Mơ đun giúp học sinh vận dụng kiến thức chun mơn học để thí nghiệm, sử dụng thiết bị điện - - - Mục tiêu mô đun: Về kiến thức:  Mô tả tượng điện  Giải thích nguyên lí bên tượng điện  Đánh giá tình trạng thiết bị điện dựa vào kết thí nghiệm Về kỹ  Thực thí nghiệm kiểm chứng định luật điện  Thực đượcc thí nghiệm kiểm tra nguyên lý làm việc thiết bị điện  Thực thí nghiệm kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị điện  Sử dụng thiết bị đo thu thập thông số điện Về lực tự chủ trách nhiệm  Có thái độ tự tin, tơn trọng quy tắc kỹ thuật an toàn việc sử dụng thiết bị điện  Có tác phong làm việc cơng nghiệp Chương trình mơ đun: 5.1 Chương trình khung: Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ) Tín Lý Thực Kiểm Tổng số thuyết hành, tra thí nghiệm, thảo luận, LT TH tập Các môn học chung/đại cương 23 465 180 260 17 COMP64002 Giáo dục trị 75 41 29 COMP62004 Pháp luật 30 18 10 COMP62008 Giáo dục thể chất 60 51 COMP62010 Giáo dục quốc phòng An ninh 75 36 35 2 COMP63006 Tin học 75 15 58 FORL66001 Tiếng Anh 120 42 72 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 26 2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 70 1755 435 1241 30 49 Môn học, mô đun sở 11 240 84 145 ELEI53132 Mạch điện 60 28 29 ELET51165 Vẽ điện 30 29 ELET62064 Vật liệu điện 30 28 ELEI53117 Khí cụ điện 75 14 58 Điện tử 45 14 29 1 59 1515 351 1096 24 44 60 28 29 I II II.1 AUTM62103 II.2 AUTM63114 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề Điều khiển điện nén ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 ELEI56135 Máy điện 150 28 116 ELEI6509 Cung cấp điện 90 56 29 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 Thời gian đào tạo (giờ) Mã MH, MĐ ELEI62158 Tên môn học, mô đun Trang bị điện Thực Kiểm Tín hành, tra Lý Tổng thí nghiệm, số thuyết thảo luận, LT TH tập 45 14 29 1 AUTM64116 PLC 75 14 58 ELEI55138 Thí nghiệm điện 75 14 58 ELEI62139 Thí nghiệm điện 2 45 14 29 1 ELEI55124 Kỹ thuật lắp đặt điện 120 28 87 ELEI54123 Kỹ thuật lạnh 90 28 58 2 ELEI54148 Thiết bị điện gia dụng 90 28 58 2 ELEI6412 Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện 90 28 58 2 ELEI6317 Bảo vệ rơ le 75 14 58 ELEI54152 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 ELEI63119 Khóa luận tốt nghiệp 135 129 93 2220 615 1501 47 57 Tổng cộng 5.2 Chương trình chi tiết Modun: Thời gian (giờ) Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Thực hành, Lý thí nghiệm, thuyết thảo luận, tập Kiểm tra LT TH Bài 1: Nội quy phịng thí nghiệm quy tắc an tồn điện 0 Bài 2: Thí nghiệm điện ba pha 11 0 Bài 3: Thí nghiệm khí cụ điện 28 22 1 Bài 4: Thí nghiệm Động điện 31 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thí nghiệm điện 1 (Nghề Điện công nghiệp Cao đẳng),