0

Giáo trình Thí nghiệm điện cơ bản (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trung cấp)

38 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:41

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN THÍ NGHIỆM ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ VẬN HÀNH NHÁ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ CĐD[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: THÍ NGHIỆM ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ: VẬN HÀNH NHÁ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-CĐDK ngày 01 tháng 03 năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI NĨI ĐẦU Giáo trình Thí nghiệm điện nhằm trang bị cho học sinh sinh viên, học viên nghề kiến thức thí nghiệm điện, vật liệu,… với kiến thức áp dụng thực tế trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cơng trình điện nhà máy điện hay cơng trình nhà Để xây dựng giáo trình chúng tơi tham khảo giáo trình có chủ đề cơng trình tham gia thí nghiệm điện khác nhằm rút kinh nghiệp thực tế áp dụng đưa vào giảng dạy cho học sinh sinh viên, học viên kiến thức Nội dung : Gồm Bài 1: Nội quy phịng thí nghiệm quy tắc an tồn điện Bài 2: Thí nghiệm điện ba pha Bài 3: Thí nghiệm khí cụ điện Bài 4: Thí nghiệm Động điện Trong q trình biên soạn có điều sai sót mong đóng góp đồng nghiệp độc giả Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 03 năm 2022 Tham gia biên soạn Nguyễn Lê Cương Lê Thị Thu Hường Nguyễn Xn Thịnh MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN: THÍ NGHIỆM ĐIỆN CƠ BẢN .15 BÀI 1: NỘI QUY PHỊNG THÍ NGHIỆM VÀ QUY TẮC AN TOÀN ĐIỆN 15 Bài : THÍ NGHIỆM ĐIỆN PHA 34 BÀI 3: THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN .34 BÀI 4: THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Sơ đồ thí nghiệm nguồn xoay chiều pha nối Y 35 Hình 2.2 Sơ đồ thí nghiệm nguồn xoay chiều pha nối tam giác 36 Hình Sơ đồ thí nghiệm tải xoay chiều pha nối 38 Hình Sơ đồ thí nghiệm tải xoay chiều pha nối tam giác 39 Hình 3.1 Sơ đồ thí nghiệm nút nhấn ON-OFF 35 Hình Sơ đồ thí nghiệm contactor 36 Hình 3.3 Sơ đồ thí nghiệm aptomat 37 Hình 3.4 Sơ đồ thí ngiệm rơle trung gian 39 Hình Sơ đồ thí nghiệm role nhiệt 40 Hình 4.1 Sơ đồ thí nghiệm đo điện trở chiều cuộn dây sử dụng đồng hồ VOM 35 Hình 4.2 Sơ đồ thí nghiệm đo điện trở cách điện sử dụng đồng hồ Sanwa DM-1008s 37 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết thí nghiệm nối nguồn pha hình Y 35 Bảng 2.2 Kết thí nghiệm nối nguồn pha hình  37 Bảng 2.3 Kết thí nghiệm nối tải pha hình Y 38 Bảng Kết thí nghiệm nối tải pha hình  40 Bảng 3.1 Bảng kết thực hành thí nghiệm nút nhấn ON-OFF 35 Bảng 3.2 Bảng kết thực hành thí nghiệm công tắc tơ 36 Bảng Kết thí nghiệm rơle trung gian 39 Bảng Kết thí nghiệm role nhiệt 41 Bảng Kết thí nghiệm điên trở cách điện điện trở DC .38 Bảng 4.2 Kết thực hành thử nghiệm động điện 39 CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN: THÍ NGHIỆM ĐIỆN CƠ BẢN Tên mơ đun: THÍ NGHIỆM ĐIỆN CƠ BẢN Mã mơ đun: ELET5316 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Là mơn học thuộc phần mơn học sở chương trình đào tạo nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện hệ cao đẳng, trung cấp Môn học dạy sau học sinh học xong môn điện kỹ thuật, vật liệu điện, đo lường điện, an tồn điện, - Tính chất: Mơn học giúp học viên hiểu rõ nguyên lí phần lí thuyết thơng qua hệ thống thí nghiệm minh họa làm rõ chất tượng điện Mục tiêu mô đun: Về kiến thức: + Mô tả tượng điện + Giải thích nguyên lí bên tượng điện + Đánh giá tình trạng thiết bị điện dựa vào kết thí nghiệm Về kỹ + Thực thí nghiệm kiểm chứng định luật điện + Thực thí nghiệm kiểm tra nguyên lý làm việc thiết bị điện + Thực thí nghiệm kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị điện + Sử dụng thiết bị đo thu thập thông số điện Về lực tự chủ trách nhiệm + Có thái độ tự tin, tôn trọng quy tắc kỹ thuật an toàn việc sử dụng thiết bị điện + Có tác phong làm việc cơng nghiệp Nội dung mơn học/ mơ đun: 5.1 Chương trình khung: TT Mã MH/MĐ Tên mơn học, mơ đun Tín Thời gian đào tạo (giờ) Tổng Lý số thuyết I Các môn học chung/đại cương 14 285 117 Thực hành thí nghiệ m thảo luận, tập 153 Kiểm tra LT TH 10 Trang 15 COMP5200 Giáo dục trị 30 15 13 2 COMP5100 Pháp luật 15 COMP5100 Giáo dục thể chất 30 24 COMP5200 Giáo dục quốc phòng an ninh 45 21 21 COMP5200 Tin học 45 15 29 FORL54002 Tiếng Anh 90 30 56 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 23 II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 46 1110 323 735 22 30 II.1 Môn học, mô đun sở 14 285 126 145 ELEI52033 Mạch điện 90 28 58 2 ELET5201 An toàn điện 30 28 10 ELEO53012 Điện kỹ thuật 45 42 11 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 12 ELET52116 Khí cụ điện 45 14 29 1 II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 32 825 197 590 13 25 13 ELEO53149 Thực tập điện 75 14 58 14 ELEO52056 Tổng quan nhà máy nhiệt điện 30 28 15 ELET52137 Phần điện nhà máy điện trạm biến áp 45 14 29 1 Trang 16 16 ELEO54031 Lò hệ thống thiết bị phụ 75 42 29 17 ELEO54059 Tua-bin hệ thống thiết bị phụ 75 42 29 18 ELEO55160 Vận hành lò hệ thống thiết bị phụ 135 14 116 19 ELEO55162 Vận hành Tua-bin hệ thống thiết bị phụ 135 14 116 20 ELEO53140 Thí nghiệm điện 75 14 58 21 ELET54153 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 60 1395 440 888 32 35 Tổng cộng 5.2 Chương trình mô đun chi tiết: Thời gian (giờ) Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Thực hành, Lý thí nghiệm, thuyết thảo luận, tập Bài 1: Nội quy phịng thí nghiệm quy tắc an tồn điện Bài 2: Thí nghiệm điện ba pha 11 Bài 3: Thí nghiệm khí cụ điện 28 22 Bài 4: Thí nghiệm Động điện 31 22 75 15 54 Cộng Kiểm tra LT TH 1 Điều kiện thực mơ đun 6.1 Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng học lý thuyết/tích hợp Phịng thực hành/nhà xưởng/mơ hình: Phịng thí nghiệm điện, Xưởng thực tập điện 6.2 Trang thiết bị máy móc: Trang 17 Máy tính, máy chiếu, bảng… Các thiết bị, máy móc: Nguồn điện pha pha, Các máy thí nghiệm điện, loại động điện loại Khí cụ điện Mơ hình thực hành, kìm điện, tuốc nơ vít, băng keo điện, dây điện, contactor, CB, cầu chì, Motor điện, … Mơ hình mơ phỏng: Panel thử nghiệm 6.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án Qui trình thực hành Phiếu thực hành, phiếu học tập Phần mềm chuyên dụng 6.4 Các điều kiện khác: Nội dung phương pháp đánh giá - 7.1 Nội dung: -Kiến thức: -Kỹ năng: Bài 2, 3, -Năng lực tự chủ trách nhiệm: +Rèn luyện thái độ nghiêm túc, cẩn thận công việc; +Tuân thủ nghiêm túc quy định an toàn điện sử dụng thiết bị điện làm việc với hệ thống điện 7.2 Phương pháp đánh giá: 7.2.1.Kiểm tra thưởng xuyên: - Số lượng bài: 02 - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm q trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập 7.2.2 Kiểm tra định kỳ: - Số lượng bài: 03, 01 lý thuyết 05 thực hành - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập thời gian 90 phút Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp Trang 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thí nghiệm điện cơ bản (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trung cấp),