0

lịch thống kê kế hoạch công việc trong một tháng dạng bảng

12 14,829 119

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 09:42

slide.tailieu.vnJanuary 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat30 31 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 1 2Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, YOUR TEXT HEREThông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý slide.tailieu.vnFebruary 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat27 28 29 30 31 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 1 2Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vnMarch 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat24 25 26 27 28 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031 1 2 3 4 5 6Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vnApril 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat31 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 1 2 3 4Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vnLịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, YOUR TEXT HERELorem is simp dummy text of then and scrambled it to make a type specimen book. May 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat28 29 30 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 1slide.tailieu.vnJune 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat26 27 28 29 30 31 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 1 2 3 4 5 6Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vnLịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREJuly 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat30 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 1 2 3slide.tailieu.vnAugust 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat28 29 30 31 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Text 1 - Lorem is simp dummy text of then and scrambled it to make a type specimen book. • Text 3 - It has onvece. Lorem is simply dummy text of then and scrambled it to make a type specimen book. • Text 4 - Lorem is simp dummy text of then and scrambled .• Text 5 - Lorem is simp dummy text of then and scrambled .Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vnLịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERESeptember 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 1 2 3 4 5slide.tailieu.vnOctober 2013SunSunMonMonTueTueWedWedThuThuFriFriSatSat29 30 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 1 2Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng• Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị:• Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra.• Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức• Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, YOUR TEXT HEREThông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý [...]... chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 slide.tailieu.vn LịchThống công việc trong 1 thángdạng bảng Thông tin công việc trong một tháng – Dùng để ghi.. .Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng Thông tin công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý November 2013 YOUR TEXT HERE • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: •... chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 . n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vn Lịch – Thống kê công việc trong 1 tháng – dạng bảng •. n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HEREslide.tailieu.vn Lịch – Thống kê công việc trong 1 tháng – dạng bảng •
- Xem thêm -

Xem thêm: lịch thống kê kế hoạch công việc trong một tháng dạng bảng, lịch thống kê kế hoạch công việc trong một tháng dạng bảng,