0

Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức.

25 926 8
  • Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2012, 15:18

LỜI MỞ ĐẦUVào ngày 28.7.1995, tại Brunei, Việt Nam chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN). Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊTIỂU LUẬN MÔN: CHÍNH TRỊĐỀ TÀI:Giảng viên hướng dẫn : Nhóm thực hiện : Lớp : TP.Hồ Chí Minh, Tháng 11/2009BỘ CÔNG THƯƠNGGVHD: Nhóm KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊTIỂU LUẬN MÔN: CHÍNH TRỊĐỀ TÀI:Giảng viên hướng dẫn : Nhóm thực hiện : Lớp : TP.Hồ Chí Minh, Tháng 11/2009Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 2BỘ CÔNG THƯƠNGGVHD: Nhóm DANH SÁCH NHÓMMÔN HỌC : CHÍNH TRỊDANH SÁCH NHÓM : 06LỚP : TÊN ĐỀ TÀI : VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN.THỜI THÁCH THỨCSTT MSSV HỌ TÊN SV CÔNG VIỆC12345678Mục đích nghiên cứuPhương pháp nghiên cứuÝ nghĩaBố cụcTổng quan về ASEANVị thế của Việt NamThời thách thứcKết luậnĐề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 3GVHD: Nhóm LỜI CẢM ƠNTiểu luận thể được coi là một công trình khoa học nho nhỏ. Do vậy để hoàn tất một đề tài tiểu luận là một công việc không phải dễ đối với sinh viên sinh viên năm thứ I chúng em. Chúng em phải tổ chức học nhóm tìm tài liệu trên nhiều phương tiện như giáo trình, sách báo, tài liệu ở thư viện, internet… để nghiên cứu.Vì vậy, sau khi hoàn tất tiểu luận môn Chính trị này, chúng em xin chân thành: Cảm ơn Nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho chúng em nghiên cứu học tập. Cảm ơn Khoa Lý luận chính trị - Bộ môn Chính trị đã hướng dẫn chúng em cách thức tìm hiểu nghiên cứu tiểu luận này.  Cảm ơn Bộ phận thư viện đã tạo điều kiện cho chúng em mượn sách các tài liệu cũng như cho mượn phòng học nhóm để nhóm chúng em thể học tập làm việc một cách hiệu quả.Chúng em rất chân thành cám ơn mong được thầy đóng góp ý kiến cho bài tiểu luận của chúng em.Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 4GVHD: Nhóm NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNNHẬN XÉT: Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 5GVHD: Nhóm MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 4 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN . 5 MỤC LỤC . 6 LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 9 1.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 9 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 10 3.Ý NGHĨA 10 4.BỐ CỤC . 10 CHƯƠNG II: NỘI DUNG 11 1.TỔNG QUAN VỀ ASEAN 11 a.Lịch sử hình thành phát triển . 11 b.Mục tiêu hoạt động của ASEAN 12 c.Nguyên tắc hoạt động . 12 2.VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN . 12 a.ASEAN trước năm 1995 12 b.ASEAN sau năm 1995 . 13 c.Vị thế của Việt Nam trong ASEAN . 14 3.THỜI THÁCH THỨC . 16 Trong xu thế đối thoại mở cửa của quan hệ hợp tác kinh tế hiện nay thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều đối mặt với những thời thách thức để đưa nền kinh tế của đất nước mình tiến lên. Không nằm ngoài xu thế ấy, Việt Nam là nước nền kinh tế đang phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật còn non kém nhưng tiềm năng của đất nước còn rất lớn thì cũng gặp những thời thách thức phải cần phải vượt qua. . 16 a.Thời . 16 b.Thách thức 19 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN . 23 PHỤ LỤC 24 Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 6GVHD: Nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 7GVHD: Nhóm LỜI MỞ ĐẦUVào ngày 28.7.1995, tại Brunei, Việt Nam chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN). Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.Trong 14 năm qua, với những kết quả, thành tựu mà Việt Nam đạt được đã khẳng định Việt Nam ngày càng vị thế vững vàng hơn trong tiến trình hội nhập ASEAN, nhưng để tiếp tục phát triển Việt Nam cần phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức ngày càng thu hẹp khoảng cách với các thành viên khác trong ASEAN.Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 8GVHD: Nhóm CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUXu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự gia tăng mạnh mẽ của xu thế hội nhập kinh tế đã đòi hỏi các quốc gia phải chiến lược hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới khu vực. Trong bối cảnh này nước ta không thể phát triển nếu như không mở cửa hội nhập.Việt Nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường. Nên việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới khu vực là một hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, hội nhập ngoài việc sẽ được đón nhận những thời nhưng cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức.Việt Nam gia nhập ASEAN sẽ là bước tiến đầu tiên để nước ta thực hiện mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng mối quan hệ, xóa đi phần nào những hàng rào thuế quan, tạo điều kiện cho việc liên doanh giữa các nước nhằm để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam còn là môi trường rất tốt để các nước trong khu vực học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. Không những thế, gia nhập ASEAN còn giúp Việt Nam dần dần gia nhập các tổ chức quốc tế khác như WTO, APEC . Những điều trên đã làm cho vị thế của Việt nam trong khu vực trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao hơn.Qua tài liệu tham khảo cùng với những kiến thức đã học, chúng em xin phép được trình bày tóm tắt về đề tài: “Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. hội thách thức”.Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 9GVHD: Nhóm 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU− Phương pháp luận− Phương pháp duy vật biện chứng− Phương pháp thống kê, lịch sử…3. Ý NGHĨAViệc nghiên cứu đề tài “Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức” giúp chúng em nắm bắt được tình hình của đất nước, vị trí của Việt Nam đang ở đâu trong khu vực Đông Nam Á trên thế giới? Chúng ta phải đối mặt với những thách thức nào, tiếp cận được những thời ra sao? Qua đó chúng em sẽ hiểu được nhiều hơn chính sách của Đảng Nhà nước đối với sự hội nhập này.4. BỐ CỤCTiểu luận được chia làm 3 phần:Phần I: Phần mở đầu− Mục đích− Phương pháp− Ý nghĩaPhần II: Nội dung− Tổng quan về ASEAN− Vị thế của Việt Nam trong ASEAN− Thời thách thứcPhần III: Kết luậnĐề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời thách thức. 10[...]... tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới 1 2 Theo lời Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong Theo báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc ra ngày 28.11 Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 13 GVHD: Nhóm c Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Từ khi gia nhập vào Hiệp hội, Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí của mình ngày càng tăng trong ASEAN Việt Nam vị trí chiến lược quan trọng trong. .. chương, Việt Nam đóng vai trò là thành viên tham gia soạn thảo nhiều đóng góp Đặc biệt, tiếng nói của Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 15 GVHD: Nhóm Việt Nam rất quan trọng trong các vấn đề đổi mới chế ASEAN, các nguyên tắc hoạt động của tổ chức, vấn đề giải quyết xung đột đóng góp tài chính mới đây, ngày 5 tháng 11 năm 2009, Việt Nam đã khai mạc tổ chức... hội Thể thao trong nhà Châu Á lần III – AIGs (Asia Indoor Games) Trong lần đại hội này Việt Nam đã giành được giải Á quân toàn đoàn Vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên thế giới 3 THỜI THÁCH THỨC Trong xu thế đối thoại mở cửa của quan hệ hợp tác kinh tế hiện nay thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều đối mặt với những thời thách thức để đưa nền kinh tế của đất nước mình... NGHIỆP CỦA ASEAN TẠI VIỆT NAM: Khu công nghiệp Địa điểm Việt Nam - Singapore Bình Dương Việt Nam – Thái Lan AMATA Đồng Nai Việt Nam – Malaysia Đà Nẵng Việt Nam – Malaysia Nội Bài, Hà Nội Nguồn: www.vietbao.vn Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 18 GVHD: Nhóm SƠ ĐỒ PHÂN BỐ VỐN FDI VÀO CÁC NƯỚC ASEAN Sự thiết lập Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) sẽ làm tăng nhanh mức độ tin cậy và. .. tưởng “Tầm nhìn ASEAN 2020” thành hiện thực Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 23 GVHD: Nhóm PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH Các nước trong khối ASEAN Hội nghị cấp cao ASEAN lần VI Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM 9 Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 24 GVHD: Nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO −... Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 22 GVHD: Nhóm CHƯƠNG III: KẾT LUẬN Không ngoài xu thế đối thoại hợp tác, Việt nam cũng đang trong quá trình mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế khu vực nói riêng thế giới nói chung Gia nhập vào ASEAN là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hội nhập của Việt Nam Chính việc đó đã đưa Việt Nam ngày càng tiến gần hơn với các nước trên thế giới,... Việt Nam cả ASEAN a ASEAN trước năm 1995 ASEAN hình thành vào năm 1967 gồm 5 nước sáng lập: Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 12 GVHD: Nhóm “Trước khi Việt Nam gia nhập ASEAN, thế giới coi ASEAN là một tổ chức quân sự thân Mỹ, chống cộng, chống các nước Trung Quốc, Lào, Việt Nam1 ” Việt Nam các nước ASEAN trong tình... tác với các nước trên thế giới nói chung các nước Đông Nam Á nói riêng Được giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục , tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam ra thế giới Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 16 GVHD: Nhóm Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào ASEAN 5 Tỷ USD 4 3.87 3 2 1.9 1 1995... nghèo So sánh GDP giữa Việt Nam Thái Lan (USD) Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 19 GVHD: Nhóm 2002 2003 2004 2005 Thái Lan 2043 2173 2346 2580 Việt Nam 439 471 509 549 4,60 4,69 Hệ số so sánh TL/VN 4,65 4,61 (lần) Nguồn: Số liệu của ASEAN Statistic Unit Để thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (2001) đề ra là trở thành nước... nhờ sự bảo hộ, trợ cấp của Nhà nước Tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ còn lớn Xét về tiêu chí cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá như giá cả, chất lượng, mạng lưới tổ chức tiêu thụ uy tín doanh nghiệp thì sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam cũng còn thua kém hơn so với nhiều nước trong khu vực trên thế giới Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời thách thức 20 GVHD: Nhóm − . quan về ASEAN Vị thế của Việt Nam trong ASEAN Thời cơ và thách thứcPhần III: Kết luậnĐề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 10GVHD:. nghĩaBố cụcTổng quan về ASEANVị thế của Việt NamThời cơ và thách thứcKết luậnĐề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức. 3GVHD: Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức., Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức., , I: MỞ ĐẦU 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN, Thời cơ 1.1 2.4 2.42 3.87 THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC, Thách thức

Hình ảnh liên quan

phú, nhân công dồi dào, tình hình chính trị ổn định đã giúp ta thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của các nước bạn và trên trên thế giới - Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức.

ph.

ú, nhân công dồi dào, tình hình chính trị ổn định đã giúp ta thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của các nước bạn và trên trên thế giới Xem tại trang 18 của tài liệu.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH - Đề tài: Vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Thời cơ và thách thức.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan