Làm sao để xin việc!

10 2.3K 22

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 13:09

Hầu hết các sinh viên mới ra trường đều băn khoăn lo lắng không biết ra trường mình xin việc như thế nào? Làm thế nào để có một công việc tốt?. . . Bài viết giúp các bạn hiểu nhu cầu của nhà tuy 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

Hồ sơ số1: Bảng kết quả học tập xuất sắc. Nổi bật là các môn học kỹ thuật chuyên  ngành -  Làm sao để xin việc!

s.

ơ số1: Bảng kết quả học tập xuất sắc. Nổi bật là các môn học kỹ thuật chuyên ngành Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan