Mười mẹo nhỏ nâng cao kỹ năng phỏng vấn

4 2.1K 24
Mười mẹo nhỏ nâng cao kỹ năng phỏng vấn

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngay cả khi thông minh nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, người tìm việc vẫn cần phải chuẩn bị, trước một cuộc phỏng vấn xin việc. Vì sao lại như vậy? Phỏng vấn là một kỹ năng phải học mới có đư

123doc.vn

Ngày đăng: 10/08/2012, 12:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan