Làm thế nào để cấu trúc XML cho các ứng dụng Web tương tác? ppt

3 4.6K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 11:20

Làm thế nào để cấu trúc XML cho các ứng dụng Web tương tác? XML được chấp nhận giữa front end và back end và cho truyền thông dễ dàng trong nhiều ngôn ngữ. Đây là một trong những điểm mạnh của XML. Nó có thể cho chúng ta tạo các kết nối trực tiếp từ GUI đến một ngôn ngữ trình chủ hay một cơ sở dữ liệu. Việc truyền thông bằng XML giữa GUI và front end cho phép phân chia tách biệt hoàn toàn giữa hai lớp ứng dụng này. Sự phân tách của GUI với phần logic back end là rất quan trọng bởi vì nó có thể cho chúng ta có một ứng dụng tách riêng hoàn toàn mà trong đó các nhà phát triển GUI có thể làm trên front end trong khi đó các nhà phát triển ứng dụng back end làm việc trên back end. Điều này dường như có cảm giác chung nhưng đó là một cách nhìn chưa thấu đáo trong nhiều công ty. Nó giữ một phần rõ ràng của ứng dụng được phân tách dành cho việc quản lý dễ dàng và cho phép các nhà phát triển ứng dụng riêng lẻ có thể tập trung vào một layer để phát triển. Không chỉ là một phương pháp dành cho các nhà phát triển ứng dụng, nó cũng quan trọng không kém cho bất kỳ người phát triển ứng dụng nào đang làm việc trên mỗi phần riêng lẻ của ứng dụng. Với cấu trúc này, một nhà phát triển ứng dụngthể tập trung vào các layer đặc biệt của ứng dụng mà không cần quan tâm đến hay thay đổi các layer liền kề. Định dạng XML là rất phổ dụng, nhưng có nhiều nguyên lý quan trọng cần phải xem xét khi lập kế hoạch cho một giải pháp. Hãy hình dung bằng việc định dạng dữ liệu e-mail thành một cấu trúc đểthể yêu cầu thông qua một phần Ajax và được hiển thị bằng các đối tượng JavaScript bên phía trình khách. Khi xây dựng cấu trúc này, chúng tôi muốn rằng chúng tôi có thể sử dụng nó trong nhiều đối tượng hay các thành phần mà sẽ tạo nên cấu trúc này. Các thành phần XML bao gồm các tag thông thường được gọi là các thành phần, chúng được định nghĩa trong phương diện cấu trúc của một ứng dụng web. Chúng có thể được trình bày dưới bất kỳ tên, giá trị hay loại dữ liệu nào sẽ được sử dụng trong ứng dụng của bạn. Khi tạo một cấu trúc XML, bạn sẽ trở thành một nhà kiến trúc trong ứng dụng của bạn, việc quyết định loại dữ liệu nào để hiển thị các mục rõ ràng trên màn hình hay cái gì sẽ xảy ra dựa trên các tương tác người dùng. Việc giữ cho cấu trúc trừu tượng một cách có thể bằng việc không đặt tên các mục chọn rõ ràng là một việc rất quan trọng đối với ứng dụng, nhưng ở đây lại có các vấn đề ngăn cản chúng ta. Trường hợp này, nó thực sự không có ích khi tốn thời gian để làm cho cấu trúc XML của chúng ta trừu tượng bởi vì thậm chí có thể không cần thiết dùng lại dữ liệu XML trong nhiều phần của ứng dụng. Điều đó đã nói lên rằng, với một ví dụ email XML là hoàn toàn có khả năng và nó sẽ được dùng lại trong các khía cạnh khác của ứng dụng. Định dạng XML dưới đây là không thể sử dụng nhưng đó không phải là vấn đề quá quan trọng. <categories> <From/> <Subject/> <Date/> </categories> Để giữ cho các mục chọn trừu tượng, chúng tôi sẽ thay đổi tên của các thành phần trong mục chọn. <categories> <category>From</category> <category>Subject</category> <category>Date</category> </categories> Tùy chọn này cung cấp tính linh động cho phép chúng ta có thể thêm vào các mục chọn một cách dễ dàng. Có nhiều lý do để chứng minh cho điều này; một điều quan trọng cần nhớ là chúng ta có thể thêm vào một mục chọn mới mà không cần thay đổi cấu trúc của dữ liệu XML. Điều này đã giải thích cho lý do linh hoạt và một tùy chọn dễ dàng thay đổi của XML hơn so với các ví dụ trước. Nếu chúng ta tạo các đối tượng hướng đối tượng để hiển thị dữ liệu thì chúng ta không cần phải phân tích cú pháp và hiển thị code để quản lý các thành phần mới. Đến đây nó trả lời cho rằng tại sao cấu trúc trừu tượng là quan trọng. Cho ví dụ, hình dung rằng bạn cần hiển thị cùng một danh sách các mục chọn theo hai cách khác nhau, chẳng hạn như trong data grid và e-mail preview. Thiết lập này có thể được sử dụng trong cả hai đối tượng để loại trừ được bất kỳ sự rườm rà trong code của ứng dụng. Các thành phần nào đã tạo lên XML ở đây, và có một giới hạn nhất định với các thành phần đơn lẻ. Chúng ta hãy quan sát các thuộc tính và chúng có thể giúp ta như thế nào để thêm kiểu thông tin truyền thống vào dữ liệu. . Làm thế nào để cấu trúc XML cho các ứng dụng Web tương tác? XML được chấp nhận giữa front end và back end và cho truyền thông dễ. không kém cho bất kỳ người phát triển ứng dụng nào đang làm việc trên mỗi phần riêng lẻ của ứng dụng. Với cấu trúc này, một nhà phát triển ứng dụng có

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan